Ze zastupitelstva: Nejen hala, ale také vizuální smog a vyšší výdaje rozpočtu

V úterý 10. září se sešli boskovičtí zastupitelé. Hlavním bodem schůze bylo rozhodnutí o umístění sportovní haly, o čemž jsme informovali bezprostředně po jednání v samostatném textu. Nyní přinášíme informace o dalším průběhu a rozhodnutích zářijového zasedání.

foto: Tomáš Znamenáček

O trochu bizarní začátek se ještě v jindy čistě formálních procesních bodech postaral spor zastupitelů o to, kdo bude dělat návrhovou komisi. Původně byli před zastupitelstvem osloveni dva zastupitelé za Piráty, ale nakonec se starosta rozhodl navrhnout dva své spolustraníky z ODS. Opozici se to nelíbilo a koalice vzhledem k tomu, že všichni její členové ještě nebyli přítomni, nenašla ve vlastních řadách dostatečnou podporu. Průchodným kompromisem nakonec bylo sestavení komise z lidovců. Celá debata okolo návrhové komise však možná nebyla až tak absurdní – podle jednacího řádu totiž návrhová komise při variantním hlasování určuje pořadí jednotlivých variant a může tak v některých případech ovlivnit výsledky hlasování. Nemá tedy jen čistě formální úlohu.

Také v tradičním úvodním bodu připomínek a dotazů z řad občanů se téma haly předznamenalo. Krátce vystoupil právník Jozef Machek s varováním, že pokud zastupitelé schválí lokalitu Hybešova, budou proti ní občané přilehlých ulic protestovat a blokovat ji. Jak se později ukázalo, jeho slova zůstala nevyslyšena.

Zastupitelé dále schválili nového člena osadního výboru v Hrádkově, kde na místo odstoupivší Kateřiny Jordánkové byla zvolena Lenka Krásová.

Svůj souhlas vyjádřili zastupitelé s rozšířením Ceny za kulturu o kategorii určenou pro mladé promotéry a umělce do 26 let. Cena za kulturu se vyhlašuje v Boskovicích jednou za tři roky, nyní by měla být udělena v roce 2020 za období 2017–2019.

Rovněž souhlasný postoj vyjádřili zastupitelé i k záměru vedení města ukončit dohodu s Blanskem a s Pivovarem Černá Hora na společných aktivitách v oblasti cestovního ruchu, mimo jiné na pořádání tradičního zahájení turistické sezóny právě v černohorském pivovaru. Město bude nadále pořádat slavnostní zahájení sezóny na některém z místních turistických lákadel.

Zastupitelé posvětili také úvěr na zakoupení hybridního vozidla pro městskou policii. To vyjde na 800 tisíc korun.

Dotace

Podpory se nadále dočká mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae, v rámci kterého se v Boskovicích každoročně konají dva koncerty. Město se zavázalo k podpoře festivalu po další 4 roky, každý rok ve výši 45 tisíc korun.

Dvě stě tisíc korun navíc získá letos od města fotbalový klub FC Boskovice. Požádal o ně v návaznosti na přihlášení družstev žáků do nejvyšších domácích kategorií. Klubu vzniknou v sezóně 2019/2020 nové náklady ve výši 600 tisíc, město proto žádá nyní o 200 tisíc a o dalších 200 tisíc na tuto sezónu bude žádat v příštím roce. Dotace bude určena na cestovné žáků na utkání a tréninky, na dovybavení družstev sadami dresů, na získání odpovídajícího vzdělání a odměny trenérů. Zbytek nákladů bude klub dokrývat ze zvýšených příspěvků od svých členů, případně od sponzorů.

Speciální finanční podporu ve výši 100 tisíc korun získá od města vzpěrač Petr Mareček. O podporu požádal vzpěračský klub, který finance použije na přípravu několikanásobného mistra České republiky ve vzpírání na mistrovství Evropy, mistrovství světa a na olympiádu v Tokiu v roce 2020.

Sociální služby

Zastupitelstvo schválilo minimální síť sociálních služeb na rok 2020 a také akční plán rozvoje sociálních služeb. Speciální podporu pak díky rozhodnutí zastupitelů dostanou od města sociálně-terapeutické dílny Betany. U této služby financované z evropských peněz je nově požadována spoluúčast obcí. Boskovice službu podpoří částkou 352 tisíc korun. Starosta Jaroslav Dohnálek označil toto řešení za nutné, ale nesystémové. Město podle něj však nemůže nechat tyto občany na holičkách.

Majetkové záležitosti

V sérii bodů týkajících se majetkových záležitostí si nejvíce pozornosti a nejobsáhlejší debatu vyžádala opětovná snaha společnosti T-Car získat pozemek na příjezdu do města naproti Kauflandu a umístit zde reprezentativnější reklamní poutač, dále jeden až dva vozy na nájezdových rampách a v budoucnu zde vybudovat dobíjecí stanici elektromobilů. V debatě nejprve oznámil změnu názoru Petr Malach (ČSSD), který po seznámení s materiálem naznal, že záměr není zase tak rozsáhlý.

Záměr se naopak nelíbil místostarostovi Lukáši Holíkovi (ANO), který poukázal na to, že Boskovice jsou kulturní město a dva vozy na nájezdových rampách na vjezdu do města s tím příliš nesouzní. „Nechceme podporovat prodej městských pozemků za účelem reklamy. Město by mělo – a zrovna na tomto místě – bojovat proti vizuálnímu smogu,“ vyjádřil se také zastupitel za Piráty Jan Nádvorník. Ten upozornil na to, že na příjezdové cestě od Mladkova je už tak dost billboardů. Místostarosta Holík vysvětlil, že se nejedná o billboardy, protože poutače jsou na kolečkách, na což reagoval zastupitel Jiří Pevný (Sportovci) tím, že některá kolečka jsou nefunkční a majitelé reklamních ploch tak pouze obcházejí zákon, aby mohli poutače vedle silnice mít. „Dvě třetiny reklam mají kolečka fiktivní, betonová, nepohyblivá. To tam z mého pohledu nemá co dělat,“ vyjádřil se Jiří Pevný.

Z debaty také vyplynulo, že město aktuálně řeší, jak vizuálně vyřešit kruhový objezd u nemocnice. Usnesení o záměru prodeje pozemků společnosti T-Car nakonec podporu zastupitelů znovu nezískalo. Kromě ODS a TOP 09 byli pro už jen Radek Mazáč (Sportovci), Petr Malach (ČSSD), Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) a Jaroslav Oldřich (Boskováci).

Červená zahrada

Nejprve byli zastupitelé informováni o jednáních s Janem Paroulkem o odkupu pozemků. Majitel hotelu Velen a pozemku po bývalém lihovaru je nespokojen s probíhajícími jednáními a tlačí město, aby se k nabídce jasně vyjádřilo. Vedení města deklaruje, že o pozemky zájem má, ale požadovaná cena 3500 korun za metr čtvereční je pro ně nepřijatelná, požaduje slevu alespoň na 2900 korun u pozemků se stavbami určenými k demolici a 3200 u „čistých“ pozemků. Dohodu v tomto směru zatím nenašli, majitel však chtěl zastupitele informovat, že pokud k ní nedojde v době tří měsíců, přesměruje své snahy na jiný projekt na pozemcích, a uzavře tak možnost využití pozemků městem pro sportovní rozvoj areálu.

Rozhodnutí o umístění haly pak předcházela debata o revokaci usnesení minulého zastupitelstva, že hala má stát v Červené zahradě. Podle právního názoru, který vysvětlil tajemník David Škvařil, sice nebylo pro schválení jiné lokality nezbytně nutné stávající usnesení revokovat, vedení města k tomu přesto přistoupilo.

Po debatě podal nejprve protinávrh Petr Malach, aby zastupitelé usnesení nerevokovali. Tento protinávrh neprošel, na hale v Červené zahradě chtěli trvat jen sociální demokraté, Piráti a komunisti. Opozici navíc chyběli nepřítomní Hana Nedomová (ČSSD) a Josef Opatřil (KSČM). Lidovci se zdrželi. Návrh na revokaci pak prošel nejnutnější možnou většinou 14 hlasů – a to až napodruhé, protože napoprvé starostovi nefungovalo hlasovací zařízení. O patnáctý hlas připravila koalici Martina Přichystalová (ANO), která se zdržela. Většina byla nicméně dostatečná.

Lokalita pro halu

Následovala již konkrétní debata o výběru lokality mezi Sušilovou a Hybešovou. Místostarosta Radek Mazáč (Sportovci) na začátku přiznal, že složitost diskuse o lokalitě je pro něj překvapením, nepředpokládal ji a očekával, že se kontinuálně naváže na snahy opozice z minulého období o postavení haly na Sušilově. To se ale nestalo a následně se i na zastupitelstvu naplno projevilo, že v koalici není shoda. Starosta Jaroslav Dohnálek poprvé otevřeně prohlásil, že ODS bude podporovat stavbu na Hybešově ulici. Jako hlavní důvod uvedl, že hala na tomto místě vyjde město podstatně levněji. Postoj ANO je znám dlouhodobě – podpora patří rovněž Hybešově.

Silné apely, aby zastupitelstvo dokázalo dospět k dohodě, asi nejdůrazněji shrnul zastupitel za Boskováky Jaroslav Oldřich. A právě on společně s lidovci se jimi také řídil, když neprošla jimi preferovaná hala na Sušilově, zvedli ruku i pro zbývající variantu na Hybešově a pomohli tak ODS, ANO a TOP 09 záměr schválit. Jak by hlasování dopadlo, kdyby se varianty na popud návrhové komise hlasovaly v opačném sledu, se můžeme jen dohadovat.

Úpravy rozpočtu

V rámci projednávání rozpočtového opatření vedoucí finančního odboru Dana Baláčová nejprve informovala zastupitele, že daňová výtěžnost je za prvních 8 měsíců roku asi o 8,5 milionu korun vyšší, než byla za stejnou dobu v roce 2018. Město už uhradilo prakticky kompletní náklady za polytechnické centrum, a to ve výši asi 76 milionů korun. Z dotací zatím přišlo něco přes 32 milionů, celkem se měl podle odhadů vlastní vklad města dostat asi na 20 milionů korun. Vzhledem k tomu, že i další dotace budou kráceny a město se teprve následně bude proti krácení bránit, uvedla vedoucí odboru, že tyto odhady byly „možná ještě optimistické“.

Na straně výdajů došlo k větším úpravám rozpočtu v dopravě – město plánuje ještě letos utratit 750 tisíc korun za projektovou dokumentaci na úpravu křižovatky u pošty a u evangelického kostela, a dalších 500 tisíc na projektovou dokumentaci úprav ulice Lidické. O 200 tisíc se navýšily výdaje na rekonstrukci vodoléčby v nemocnici. Dalších 1,2 milionu si vyžádají opravy městských nebytových prostor – největší část činí 700 tisíc na opravu střechy na Betany; opravovat se bude také osvětlení v prodejně ATOS za 200 tisíc nebo elektroinstalace v Dvořáčkově mlýně za 150 tisíc. Celkem 3 miliony korun musí radnice dát na opravu havarijního stavu elektroinstalace v městském bytovém domě na Wolkerově ulici.

Výdaje města se tak letos dle aktuálního stavu rozpočtu vyšplhají na něco přes 433 milionů korun, příjmy se předpokládají ve výši přes 406 milionů korun.

Podněty a připomínky zastupitelů

Zastupitel Jaroslav Oldřich informoval, že Boskovický zpravodaj uspěl v soutěži městských zpravodajů za rok 2018. Jaroslav Oldřich jako současný šéf redakční rady poděkoval těm, kteří se o to zasloužili, neboť on se toho v té době ještě neúčastnil. Poděkování tak patřilo reprezentantům bývalé koalice, především Vladimíru Farskému, který funkci šéfa redakční rady zastával. A dále Jaroslavu Parmovi jako šéfredaktorovi. Současná redakční rada podle Jaroslava Oldřicha připravuje další vylepšení.

Zastupitel Karel Ošlejšek (ČSSD) otevřel problematiku kouření v blízkosti škol. Aktuálně legislativní možnosti škol končí na hranici pozemku, proto navrhl přijmout městskou vyhlášku na zákaz kouření na veřejném prostranství v okolí škol, což zákon umožňuje.

Petr Axman (ANO) připojil k podnětu Karla Ošlejška ještě problematiku kouření v letním kině během projekcí, kdy si zejména při projekcích pohádkových filmů rodiče dětí na kouření stěžují. Dále upozornil na vykrádání kontejnerů s oblečením.

Senátorka Jaromíra Vítková poděkovala za pomoc při realizaci a odhalení památníku kardinálu Špidlíkovi. Tlumočila také přání občanů na vznik dětského hřiště u ulice Luční.

Vladimír Farský upozornil, že ačkoliv zahrádky u restaurací zavírají ve 22 hodin, tak u venkovních stolů u benzínové pumpy to často žije až do rána a občané si na to stěžují. Zajímalo ho také, jestli se plánují budovat další trasy ve Sportparku. Místostarosta Radek Mazáč poprosil o upřesnění dotazu a následně slíbil odpovědět.

Zastupitele Farského zajímal také stav příprav polopodzemních kontejnerů. „Dotace bohužel nedopadla,“ odpověděl místostarosta Lukáš Holík. Otevírá se ale podle něj nová dotační možnost a město to bude dál zkoušet.

Místostarosta Lukáš Holík také informoval zastupitele o plánované grafické výzdobě zdi v Pilském údolí. Výzdobu by měli provést žáci a studenti boskovických škol, zatím se zvažuje, zda bude výsledný návrh vybírán veřejně.

Místostarosta Lukáš Holík a starosta Jaroslav Dohnálek také reagovali na veřejnou debatu, která se strhla okolo zveřejněné vizualizace kruhového objezdu u pošty – konkrétně šlo především o to, jestli tento kruhový objezd není příliš malý. Podle starosty studie zatím prošla souhlasným stanoviskem policie a je projednána i na Správě a údržbě silnic. Dopravním expertům se podle nich toto řešení líbí a projektantovi se podařilo vyřešit místo tak, aby nemusely být bourány okolní stavby. Velikost kruhového objezdu je stejná jako v případě druhého kruhového objezdu na cestě od Kauflandu směrem k Deasu.

Zastupitel Jan Nádvorník připomněl snahu Pirátů zavést v Boskovicích participativní rozpočet a také apeloval na to, že by město mělo změnit svůj přístup ke komisím a odborným hlasům více naslouchat.

další zpravodajství