Tomáš Trumpeš: Názor Ohlasů: Nová hala by měla stát v lokalitě Červenka light

Po sérii zpravodajských textů a anket a před klíčovým jednáním zastupitelstva, které bude rozhodovat o umístění boskovické sportovní haly, jsme se rozhodli vydat komentář, který shrnuje názor nejužší redakce Ohlasů. Text jsme vypracovali ve složení Marek Osouch, Tomáš Trumpeš a Tomáš Znamenáček. Vyjadřuje náš společný postoj, ke kterému jsme dospěli poté, co se tématu dlouhodobě věnujeme.

Hřiště za ZŠ SušilovaHřiště za ZŠ Sušilova   foto: Tomáš Znamenáček

Máme na víc než na opravy chodníků?

Především bychom rádi řekli, že Boskovice by si opravdu zasloužily konstruktivní a efektivní postup vedoucí ke stavbě nové haly. Tu samozřejmě potřebují především sportovci, ale nejde jen o to – celé město by už opravdu potřebovalo jeden vydařený velký investiční projekt. Nebo nejlépe dva: halu a knihovnu. Sportovní hala už nám nadělala hodně vrásek či dokonce zranění na duši a tato zraněná důvěra se nejlépe napraví tím, že se stavba haly zkrátka provede a povede. V tomto ohledu hrajeme o víc než o zázemí pro sportovce, jde tady také o to, jestli má tohle město na víc než jen na opravu chodníků či rekonstrukci křižovatky. V minulosti už se ukázalo, že nestačí mít na to finančně, brzdí nás právě naše neschopnost se dohodnout. V nejobecnější rovině jde proto o samu důvěru občanů v demokratické řízení společnosti. Tato důvěra se často utváří právě na komunální úrovni, která je lidem nejblíž.

Žádná z variant nám nepřipadá vysloveně špatná. Tím spíš by bylo nepřijatelné, kdyby politici nedokázali k dohodě dospět. Nutný a pochopitelný je podle nás i kompromis, který zohlední dobu, za jakou hala vznikne. Sportovci čekají už příliš dlouho, a ačkoliv rychlost nemůže být jediným kritériem, je určitě namístě brát to v potaz.

Argumenty pro Sušilovu

My jsme se na základě následujících argumentů přiklonili ke stavbě haly na Sušilově ulici u základní školy, na místě dnešních tělocvičen. Jedná se o smysluplné umístění podporující další rozvoj celé lokality, hala bude v dopoledních hodinách sloužit dětem ze základní školy a bude v bezprostřední blízkosti areálu Červená zahrada. Vnímáme silný názor veřejnosti, že hala by měla stát v Červené zahradě. Věříme, že při vhodném propojení se z varianty Sušilova může stát jakási Červenka light. Když se cesta z areálu k hale zkrátí na několik málo minut, což není nereálné, bude možné celé území zahrnující Červenou zahradu, novou halu, jízdárnu, školičku a lázně vnímat a hlavně využívat jako jeden celek. To se nám jeví jako dobrý cíl. Vždyť Sušilovu od Červené zahrady dělí vzdušnou čarou jen asi 300 metrů. A to je pro sportovce malina.

Městský architekt Zdeněk Fránek upozorňuje na přínos haly na Sušilově pro rozvoj celé lokality. Velkým důvodem je pro nás už samotné využití budovy novogotické jízdárny. Tato historická památka si veřejné využití jednoznačně zaslouží. A má to samozřejmě i praktické dopady – na výhodu sousedství nové haly a menší haly jízdárna při pořádání turnajů a podobně upozorňují třeba florbalisté.

Obrovskou výhodou je, že v bezprostředním okolí Sušilovy není obytná zóna a je tak nepravděpodobné, že by přípravu stavby brzdily masové protesty občanů. Když budeme stavět halu na Sušilově, dá to městu naopak lepší vyjednávací pozici pro odkup pozemků v Červené zahradě, neboť propojení různých typů sportovišť budeme moci do značné míry zkompletovat i bez Velenu. A propojení areálu okolo jízdárny, letního kina a skleníku s Červenou zahradou a Pilským údolím je tak jako tak skvělý záměr. Pokud mu stavba haly napomůže, jedině dobře. Lze snad věřit, že jednání města a vlastníka lesa směrem do údolí, firmy MP Holding, by mohlo vést ke zdaru.

Bolavá místa

Existují samozřejmě důvody proti. Ty má každá z diskutovaných variant a nelze proto s poukazem na ně všechny možnosti zamítnout. To bychom halu nepostavili nikdy a nikde, s bolavými místy se budeme muset vypořádat vždy.

Někomu je trnem v oku bourání stávajících tělocvičen. Podle vyjádření sportovců a sportovních odborníků jsou tyto tělocvičny dnes již zastaralé a neposkytují dostatečný prostor pro opravdu kvalitní možnost sportovního vyžití. Proto bychom se s touhle otázkou měli umět vyrovnat. Staré ustupuje novému, hrát volejbal s čárami až u zdi už je prostě věcí minulého století a dětem a mládeži je třeba poskytnout lepší možnosti. Více než třicet let staré tělocvičny si odsloužily svoje a s respektem k tomu je můžeme obětovat novému sportovnímu prostoru.

Stavba na Sušilově bude asi na organizaci a řízení stavby náročnější, což se dotkne i provozu školy. I tohle bychom ale měli umět zvládnout. Rok nebo dva obtížnější organizace hodin tělocviku určitě stojí za to, že zde další desítky let bude k dispozici vynikající sportovní zázemí.

Asi nejvíc dotazů ohledně lokality na Sušilově míří na počet parkovacích míst. Tohle je věc, která asi k úplné spokojenosti nepůjde vyřešit nikdy a nikde. Žijeme ve městě, chceme mít halu ve městě a jsme městem limitováni. Řešení, které dnešní studie nabízí, ale nevypadá jako nic, kvůli čemu by bylo potřeba celý záměr odpískat. Vznikne asi třicet nových parkovacích míst, může se zlepšit propojení na parkoviště na Hradní ulici, a další místa možná přibudou i za panským dvorem. A do budoucna bude město muset stejně dál řešit otázku parkování a přijít s koncepčnějšími opatřeními, která by mohla lokalitě odlevit od parkování jednorázových návštěvníků města a uvolnit tak kapacity právě pro uživatele sportovišť.

Politický rozměr

Hala na Sušilově má dnes podporu části vládnoucí koalice. Nejspíš té menší, ale zároveň té, která má problematiku na starosti, vzchází ze sportovního prostředí, rozumí mu a stavbu haly si vzala za svůj hlavní cíl. Kromě toho se na zastupitelstvu velmi pravděpodobně ukáže, že Sušilova může mít velkou podporu i v opozici. Zatím to vypadá, že rozhodně větší než Hybešova. Nezapomínejme ale ještě na jednu věc – stavbu haly na Sušilově měla ve svém programu jasně konkretizovanou i vítězná strana z posledních voleb: ODS. A Sušilově se dostává i další nezanedbatelné podpory.

Když to shrneme, máme zde variantu, se kterou nejsilnější strana vyhrála volby, podporuje ji politické uskupení vzešlé ze sportovní veřejnosti, podporují ji zástupci hlavních sportovních klubů, které mají halu využívat, podporuje ji městský architekt a nejspíš je ochotna ji podpořit výrazná část opozice. Je skoro neuvěřitelné, že přesto máme problém se dohodnout.

Zároveň je nutné dodat, že politický styl místostarosty pro sport Radka Mazáče (Sportovci), který halu na Sušilově prosazuje a celou věc politicky řídí, je pro nás v Ohlasech nepřijatelný. Bez transparentní přípravy a bez otevřené a průběžné komunikace s veřejností už se dnes podobně velká městská investice chystat prostě nemá a možná ani nedá. Případný krach celého záměru proto bude do značné míry způsoben právě tímto „devadesátkovým“ stylem netransparentní a silové zákulisní politiky.

Je na škodu, že tím místostarosta ublížil především vlastnímu dobrému záměru. Přesto by to pro nás neměl být v tuto chvíli důvod, abychom s vaničkou vylili i dítě a záměr odmítli. Hlavní přece je, že tu máme možnost udělat věc, která je pro město výrazně prospěšná. Svět se holt mění rychleji, než politici zvládají reagovat – na druhou stranu je třeba ocenit, že místostarosta Mazáč akceptuje, že na stavbu haly by měla být vyhlášena alespoň poptávková architektonická soutěž. Ještě před pár lety to bylo prakticky nemyslitelné.

Podobně se ale nechová jen politikou ostřílený Radek Mazáč, ale i nováček, místostarosta za hnutí ANO Lukáš Holík. Také on se snaží v zákulisí vyjednat podporu, tentokrát Hybešově, aniž by veřejně vysvětlil, co ho motivuje k tomu jít fakticky proti sportovcům, kteří s variantou na Sušilově sami před dvěma roky přišli. U hnutí ANO je situace paradoxní ještě v tom, že jeho dva zastupitelé jako radní v minulé koalici hlasovali pro výstavbu haly v Červené zahradě. Přístup ANO ze všeho nejvíc připomíná zaslepené prosazování vlastního nápadu a nezvladatelnou touhu uspět, namísto seriózní věcné diskuse a snahy najít nejlepší řešení.

Ještě méně pochopitelný je přístup ODS, která jako by se držela svých nejhorších tradic. Ke změně postoje oproti volebnímu programu neutrousila slovo vysvětlení, na veřejné projednání nepřišel nikdo z jejích zastupitelů. Tohle je pohrdání veřejností. Svůj názor před jednáním zastupitelstva veřejně nekomunikuje ani starosta města.

Do střetu zájmu se navíc v případě Hybešovy dostávají hned dva zastupitelé – ředitelé krajských škol Pavel Vlach (TOP 09) a Karel Ošlejšek (ČSSD). Pokud by varianta zvítězila jen převahou jejich hlasů, je to opravdu na pováženou. Obecně by argument, že je třeba s krajem být zadobře a vyjít mu s umístěním haly vstříc, neměl hrát příliš velkou roli. Boskovice se snad nepotřebují chovat takto lokajsky a navíc není vůbec jasné, jaké vedení, názor a priority bude mít kraj po krajských volbách, které se konají příští rok na podzim.

Konstruktivně by se podle našeho názoru měla chovat také opozice. Trvat nyní za každou cenu na Červené zahradě v důsledku nejspíš znamená buď to, že hala nebude v dohledné době v Boskovicích vůbec, nebo že bude po průtazích na Hybešově, což je pro areál Červená zahrada výrazně horší varianta. Daleko větší smysl by tedy mělo nabídnout svou podporu pro Sušilovu, jakožto Červenku light.

Zbývá snad poslední argument: podporovat po zkušenosti ze Slovákovy Hybešovu, kde hrozí podobný odpor obyvatel, nepůsobí jako politicky uvážlivé a prozíravé řešení.

Demokracie staví

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud zářijové zastupitelstvo neučiní dostatečně konsenzuální rozhodnutí, bude to především odpovědnost a selhání současného vedení města. Dnes proti nám nestojí špatné podloží. Dnes proti nám stojí jedině a pouze neschopnost stávající koalice dohodnout se a vyjednat širší politickou shodu a odbornou i veřejnou podporu. Tohle vše přitom je ve stávající situaci možné, stačí jen místo prosazování sebe sama hledat to nejlepší pro město a opravdu naslouchat i širšímu okolí, než je vlastní politické zákulisí. A samozřejmě komunikovat. Investice za desítky milionů si zaslouží nikoliv přesvědčovací, ale vysvětlující kampaň. Ta ze strany města prakticky neproběhla, jedno veřejné setkání a dvě stručné zmínky ve Zpravodaji jsou zlomkem toho, co bylo potřeba udělat.

V Ohlasech rozumíme veřejnosti, která volá po sportovní hale v Červené zahradě. Stejně tak rozumíme sportovcům, kteří už nechtějí dalších několik let čekat. Postavit halu, která bude sloužit dětem ze základních škol a zároveň bude z Červené zahrady dobře dostupná a napomůže rozvoji a fungování celého areálu, nám přijde jako dobrý kompromis. Proto Sušilova alias Červenka light.

Zároveň si myslíme, že i kdyby zastupitelstvo rozhodlo pro jinou variantu, měli bychom to všichni umět přijmout a stavbu nebojkotovat. Pokud však zastupitelé žádné rozhodnutí nepřijmou a stavba haly se politicky zablokuje, je situace zralá na pád koalice a jednání o novém vedení radnice, které by umělo postupovat konstruktivně, řešit důležité věci a posouvat město dopředu.

další názory a komentáře