Co zaznělo ve veřejné diskusi o sportovní hale

Veřejné projednání variant umístění sportovní haly v Boskovicích se konalo ve čtvrtek 8. srpna na radnici. Aktuálně zvažované varianty na ulicích Sušilova a Hybešova nejprve představil místostarosta Radek Mazáč (Sportovci), který víceméně zopakoval informace, které známe z rozhovoru pro Ohlasy a také z prezentace pro zastupitele. Následovala diskuse, jejíž nejzajímavější momenty přinášíme v následujícím textu.

Cena

Místostarosta Radek Mazáč uvedl během prezentace, že cena stavby se nyní odhaduje asi na 80 milionů korun. Městský architekt Zdeněk Fránek během diskuse upozornil, že ceny výrazně vzrostly a vzhledem k tomu, že nyní několik sportovních hal ve svém ateliéru připravuje, odhaduje cenu výrazně vyšší, haly se obvykle staví až za 150 milionů.

Svůj názor projevil i zastupitel Jiří Pevný, který komentoval slova svého koaličního kolegy z TOP 09 Pavla Vlacha – ten se vyjádřil, že na Hybešově by mohla být nepříliš drahá hala kupříkladu jako hala ve Svitávce.

JIŘÍ PEVNÝ: „Nezlobte se, ale já bych v Boskovicích nechtěl plechovici. Už přece jen žijeme ve 21. století a i z toho hlediska, že dnes jsou potřeba zelené střechy a zelené fasády, a říkám si, že i kdyby to stálo bokem, je potřeba, aby to svou architekturou přitáhlo obdivovatele jako stavba.“

Parkování

Na Hybešově se u nové sportovní haly počítá s výstavbou 62 parkovacích míst, možná by jich podle místostarosty mohlo být i o něco víc. V tomto ohledu jsou zde podmínky velmi dobré. Na Sušilově je nyní v lokalitě asi 30 parkovacích míst, po plánované výstavbě by jich bylo 61. Nová místa by byla vybudována především na místě dnešního pustnoucího volejbalového hřiště u školičky. Další parkovací místa by měla přibýt i na předchozím úseku příjezdové cesty od silnice Sušilova k lázním – tento úsek má město v plánu rekonstruovat.

Do dochozí vzdálenosti od Sušilovy místostarosta počítá i parkoviště na Hradní ulici. Miloš Pachl na besedě upozornil na možnost příchodu od parkoviště k případné nové hale zadem, čímž by se cesta řidičů výrazně zkrátila.

„Velkokapacitní parkoviště nenajdeme nikde,“ uvedl místostarosta s tím, že z jeho zkušeností s návštěv nejrůznějších sportovních hal je možnost parkování na obou místech dostatečně komfortní.

Harmonogram příprav

Za nerealistický označil Adam Kožoušek harmonogram přípravy, který počítá se dvěma měsíci na vytvoření studie, čtyřmi měsíci na projektovou dokumentaci a dalšími třemi měsíci na územní řízení a stavební povolení. O názor poprosil městského architekta Zdeňka Fránka. „Pokud anděl strážný hodně silně zapůsobí, tak to podle legislativy realistické je, ale víte, jak to je, někde se čeká třeba deset let. Je to velmi ostře napsaný harmonogram. Podle mé praxe to v některých městech jde a někde se to nedaří,“ reagoval Zdeněk Fránek.

Cena pronájmu

Přijít si zasportovat do nové haly by podle plánů města mělo přijít na 700 korun za hodinu. Původně se počítalo z 900 korunami, ale v zájmu sociální vstřícnosti se město nakonec přiklonilo k levnější variantě. V případě zprovoznění jízdárny by zde stála hodina 300 korun a v menším sportovním sále, který má být součástí haly v obou variantách, by to bylo 200 korun, stejně jako v případě posilovny.

Červená zahrada

Jako hlavní argument, který vedl vedení města k opuštění záměru postavit sportovní halu v Červené zahradě, uvedl místostarosta Radek Mazáč, že všechny potřebné pozemky pro komplexní řešení areálu nepatří městu a další vyjednávání o odkupu by znamenalo další čekání na halu. Aktuálně požadovaná cena za zbývající pozemek dosahuje 35 milionů korun. „Moje stanovisko je, že je to příliš drahé,“ vyjádřil se místostarosta. Červenou zahradu může město podle něj i tak dále rozvíjet a udělat z ní areál pro venkovní sporty. Místostarosta Lukáš Holík (ANO) upozornil, že město má před sebou řadu dalších nutných investičních akcí a nemůže všechny peníze investovat do Červené zahrady.

Pro Červenou zahradu se vyjádřil Adam Kožoušek, stavební inženýr, bývalý florbalista a člen stavební komise. Ze stávajících variant by se klonil k Sušilově, ale pocitově stále vidí jako nejlepší stavět halu v Červené zahradě.

ADAM KOŽOUŠEK: „Když to zjednoduším, tak pokud za vlastníkem pozemků panem Paroulkem přijdete a dáte mu těch 30 milionů, tak město má scelený pozemek Červené zahrady a může plánovat velkorysou variantu nádherného sportovního areálu, jak byl navrhován už před desítkami let.“

Pro Červenou zahradu se vyjádřil také Vladimír Jakubec z mimozastupitelského politického uskupení Nestraníků. Ten navíc tvrdí, že halu by město mohlo postavit v Červené zahradě prakticky hned a bez nákupu dalších pozemků. Místostarostové Radek Mazáč i Lukáš Holík to označili za nekoncepční řešení. Podle Dagmar Hamalové je na zastupitele vyvíjen velký tlak, aby se stavbou haly už déle neotáleli. Proto je i dnešní opozice ochotná se minimálně zčásti vzdát záměru postavit halu v Červené zahradě, když vidí, že není možné přesvědčit stávající vedení města, aby s lokalitou souhlasilo a koupilo potřebné pozemky. Sportovní areál v Červené zahradě by se ale podle ní měl i tak dále rozvíjet. Dále upozornila, že požadavky sportovců se vyvíjejí a mění, ještě za minulého vedení kupříkladu nebyl na počátku požadavek na to, aby v Červené zahradě byl atletický ovál.

Sušilova

Velký argument pro Sušilovu je podle Radka Mazáče dopolední využití haly základní školou. Dále navázání na lázně a propojení lokality jako vstupu do areálu letního kina a skleníku. Vzhledem k nutnosti bourat tělocvičny je zde komplikovanější plán organizace výstavby haly. Samotné bourání tělocvičen místostarosta jako překážku nevidí.

RADEK MAZÁČ: „Ty tělocvičny slouží svému účelu, ale nemají správný rozměr pro to, abychom tam děti a mládež dokázali plnohodnotně naučit nějakému sportu. Pro volnočasovou aktivitu je to dobrý prostor, ale pro rozvoj jakéhokoli sportovního odvětví je to nevyhovující.“

V případě zvolení této varianty by město nejprve opravilo jízdárnu, aby zde mohli sportovat žáci školy po dobu bourání a výstavby, zároveň by se sem posunula část klubů, které dnes tělocvičny na Sušilově využívají odpoledne a večer. Další část by mohla využívat některé z dalších tělocvičen ve městě a později by se opět část z nich do nové haly přesunula – to se týká hlavně florbalu a volejbalu.

K tomu, aby město halu postavilo u základní školy na Sušilově ulici, se přiklání také městský architekt Zdeněk Fránek.

ZDENĚK FRÁNEK: „Jedna hala je o něco dražší, jedna je o něco levnější. Jedna je dál od centra, jedna je blíž. Postavit halu na Hybešově je na první pohled jednodušší, protože je to zelená louka a nejsou tam žádné konfrontace se sítěmi a podobně. Je tam všechno vyřešeno a bude to sloužit škole. Jsem zastáncem toho, postavit tu halu stůj co stůj, ale trošku se přikláním k variantě Sušilova, tak jak to místo znám. Protože si myslím, že se tím dotvoří určitá část města. Jako architekta mě tam lákají blízké prostory letního kina, lázní, školy, historické novogotické budovy jízdárny; dořeší se tím některé věci, které tuto nedokončenou a dá se říct, že ještě stále zdevastovanou část centra dokončí. Přikláním se k tomu, osobně vždycky volím složitější věci, které je třeba protlačovat – za cenu toho, že se některá věc udělá nahotovo. Jsem mírným zastáncem této varianty. Ale chápu oba tábory, když si zvolíte tu druhou, je to jasná věc.“

Kriticky k fungování koalice se vyjádřil zastupitel za Sportovce Jiří Pevný, který se rovněž označil za zastánce haly na Sušilově ulici. „Spíše se nedomlouváme, než domlouváme,“ popsal koaliční debatu. Sám zdůraznil, že nemění názor a pro tuto variantu je od jejího vzniku. Stávající tělocvičny označil za „morálně dožité“, a proto mu jejich zbourání není líto. A upozornil na to, že vítězná strana ve volbách, tedy ODS, měla ve volebním programu halu na Sušilově, nyní však v koalici mění názor. Zastupitelé za ODS ani starosta Jaroslav Dohnálek se besedy neúčastnili.

Variantu Sušilova podpořil i ředitel Kulturních zařízení Oldřich Kovář, ačkoliv Hybešova je podle něj nejlevnější a nejrychlejší možnost.

OLDŘICH KOVÁŘ: Mám tu výhodu, že obývám letní kino a obýval jsem kdysi panský dvůr, ten prostor Sušilovy znám. Pokud se pustíme do Sušilovy, máme úžasnou šanci ji následně propojit s panským dvorem a střechami se skleníkem, a udělat centrum, které by v této republice nemělo obdoby. Sportovně-kulturní centrum nevídaného rozsahu. Ubytování, plavání, sportovní prostředí, kulturní prostředí, propojení na letní kino, na zámek. Dal bych trošku bokem tu lacinou a rychlou variantu a přemýšlel o dvě generace dopředu.“

Hybešova

Prostor na Hybešově ulici je podle místostarosty Radka Mazáče lépe připraven. Komplikované ovšem může být stavební řízení. Zatímco na Sušilově jsou tři potenciální účastníci řízení (město, majitel jízdárny a majitel hudebního klubu), na Hybešově je to město, kraj a všichni okolní obyvatelé.

Středoškoláci z přilehlé školy by halu využívali od pondělí do čtvrtka do 13 hodin. Městu by zbyly časy od 13 do 22 hodin a celý pátek.

Další zastánce výstavby na Sušilově, bývalý ředitel muzea Ondřej Dostál, upozornil na to, že lokalita na Hybešově je rezidenční prostor, který je navíc dál od centra. Chtěl proto slyšet politické argumenty pro tuto variantu. Zčásti se o odpověď pokusila opoziční zastupitelka za KDU-ČSL Dagmar Hamalová.

DAGMAR HAMALOVÁ: Mně ty varianty přijdou hodně vyrovnané. Myslím, že bychom se na to neměli dívat tak, že něco je krajské a něco městské. Žáci ze základní i ze střední školy jsou z velké části občany Boskovic. Hybešova je největší střední škola v Boskovicích. Druhý pohled, za který mě asi část obyvatel této lokality nebude mít ráda, je to, že zde můžeme zlepšit občanskou vybavenost. Budují se zde nové byty a přibývá zde občanů. Nemáme šanci zde vybudovat hřiště, nejsou zde plochy třeba pro park nebo nějaký veřejný prostor. Chápu, že hala není ideální, ale lidé, co tady bydlí, budou mít sportoviště blíž. Měl by zde být ovál, který by mohli obyvatelé využívat a třeba by se otevřel prostor i pro park a další využití.

Bývalá místostarostka dále upozornila, že pokud zde město halu nepostaví, kraj pozemky pravděpodobně prodá a město už nebude mít vliv na to, co v lokalitě vznikne. A může to být něco pro obyvatele ještě méně žádoucího, než je sportovní hala. Později upozornil zastupitel za Sportovce Jiří Pevný, že jakýkoliv majitel pozemku bude vždy limitován územním plánem. Nyní se jedná o využití pro školské zařízení a není namístě strašit tím, že pozemek koupí developer a zbuduje zde další sídliště.

Zastupitel Pavel Vlach, který je současně ředitelem dotčené střední školy na Hybešově, v úvodu svého vystoupení přiznal, že je kvůli tomuto souběhu funkcí zranitelný. Škola podle něj na případné stavbě haly obrovsky vydělá a zvýší se její prestiž. Z hlediska města vidí ale velkou výhodu v tom, že tady přibude ke stávajícím sportovištím další nová hala. Tedy na rozdíl od Sušilovy, kde by hala nahradila stávající tělocvičny a přibyla jen menší jízdárna. Dalším argumentem je nižší cena výstavby a pak také zázemí školy pro ubytování a stravování při větších sportovních akcích.

Případný odpor obyvatel přilehlých bytových domů v okolí vytipované lokality na Hybešově shrnul ve svém vystoupení Jozef Machek, který se už předtím obrátil dopisem na vedení města.

JOZEF MACHEK: V Boskovicích žiji deset let v ulici Na Výsluní. Jsem autor dopisu, který jsem odeslal zastupitelům města a kde společně s dalšími obyvateli ulice Květná a Na Výsluní oznamujeme zastupitelům a radě města, že v případě výběru haly na Hybešově budeme dělat maximum, abychom tuto výstavbu zablokovali. Musím říct panu Fránkovi, že nad tím výběrovým řízením ten anděl strážný stát nebude, protože já jsem právník a dám si záležet na tom, aby moje vstupy do stavebního řízení byly velmi pečlivé a zásadní. Po analýze s dalšími stavebními inženýry jsme zjistili, že jsme schopni to blokovat asi tři roky. To znamená, že se dostáváme k novým volbám. I pokud by to stavební řízení dopadlo, stavba bude trvat další dva roky. To znamená, že hala může být postavená za pět let. Je ale možné, že nová garnitura po volbách řekne, že jdeme stavět halu někde na jiné ulici. To znamená minimálně další tři roky v tom úplně kritickém případě. To znamená celkově osm let. Chci se zeptat, jestli místostarostové, kteří zde jsou za vedení města, jsou ochotni nést toto riziko, že hala v Boskovicích nebude postavená za dalších osm let. Dodal bych, že mluvím za část lidí, kterým to zásadně vadí, protože ten prostor je rodinná a bytová zástavba.

O konkrétním využití lokality podle něj tito občané představu nemají, ale zásadně jim vadí provoz až do 22. hodiny a také provoz o víkendech. Nějaký typ školního zařízení by jim proto nevadil. „Někdy mám pocit, že většina obyvatel Boskovic by ve skutečnosti chtěla žít na vesnici,“ glosoval vystoupení Jozefa Machka Čestmír Sekanina ml., sportovec, který kandidoval neúspěšně do zastupitelstva za ODS. „Nejsme tady proto, abychom bojovali s lidmi, ale proto, abychom se snažili město někam posunout a abychom zvýšili občanskou vybavenost a podmínky pro život,“ reagoval místostarosta Radek Mazáč. Vše je podle něj věcí dalšího jednání a město musí s deklarovaným nesouhlasem části obyvatel při svém rozhodování počítat. Podobně se vyjádřil pan Sláma, který uvedl, že zažil sedmileté stavební řízení a městu by proto doporučil zvolit variantu, kde není vydíratelné tímto způsobem, tedy Sušilovu.

Místostarosta Lukáš Holík (ANO) uvedl, že věří, že vše se dá vyřešit jednáním. „Když jedna strana druhé naslouchá a snaží se ty věci vyřešit. Tedy my jako město, pokud bychom byli investorem. Pokud se to týká hluku, jsme ve 21. století a hlučnost u sportovní haly se dá řešit. Beru to tak, že kdyby to takto vzniklo, měli bychom být partneři, naslouchat si a řešit to,“ reagoval na Jozefa Machka Lukáš Holík.

další zpravodajství