Anketa: Kde chtějí sportovci sportovní halu?

Vedení města se rozhoduje mezi stavbou sportovní haly na Hybešově ulici u národohospodářské školy, nebo na místě dvou stávajících tělocvičen u základní školy na Sušilově ulici. Kterou z těchto variant byste vybrali a proč? Nebo preferujete jiné řešení?

Tři varianty místa pro halu: Hybešova, Červená zahrada, Sušilova
Tři varianty místa pro halu: Hybešova, Červená zahrada, Sušilovafoto: Tomáš Trumpeš & Tomáš Znamenáček

Michal Pospíšil, volejbal

Téma sportovní haly je pro oddíl volejbalu poměrně zásadní. Bez odpovídajícího sportoviště totiž upadá jednak zájem vůbec o tento sport, jednak – pokud nejsme schopni provozovat činnost v odpovídajících prostorách – tak upadá i kvalita. A souběh těchto faktorů může bohužel vést k postupnému konci volejbalové činnosti.

Volejbalisté jsou jednoznačně pro to, aby tady už konečně nějaká odpovídající hala stála. V případě volby jejího umístění je taktéž známo, že preferujeme umístění na Sušilově ulici. Volejbalisté historicky velmi aktivně využívali jízdárnu, takže tyto prostory jsou nám jaksi pocitově velmi blízké. Koneckonců návrh této lokality vznikl se značným přispěním ing. Učně již před dvěma lety. Velmi neradi bychom se dočkali opakování historie v případě rozhodnutí směrem k Hybešce a následným obstrukcím ze strany místních občanů. Toto zde již bylo a měli bychom se z toho poučit.


Ladislav Oujeský, florbal

Už od začátku, kdy se v Boskovicích mluví o stavbě haly, jsme jako oddíl florbalu odpovídali na otázky, kde by měla hala stát nebo popřípadě jaké by měla mít parametry. Pro sport, jakým je florbal, musí splňovat podmínky hlavně na velikost hrací plochy a její vhodný povrch. V současné době obě navrhované varianty umístění sportovní haly, jak byly prezentovány vedením města, splňují všechny požadavky na pořádání turnajů i kvalitní zázemí pro trénink florbalu. Naše odpověď na otázku, kde by měla stát, je tedy stejná jako už před lety. Pokud bude splňovat podmínky pro náš sport, je nám ve výsledku jedno, kde bude stát, důležité je, aby to bylo co nejdřív.

Když bych měl připojit svůj osobní názor, je pro mě přidanou hodnotou ve variantě na Sušilově ulici to, že vzniknou dvě větší hrací plochy, které budeme moci využít například na trénink současně pro dvě kategorie ve stejnou dobu nebo pořádat o víkendu turnaj zároveň s jiným sportem (například volejbalem), který nepotřebuje velkou halu. Máme totiž obavu, že kapacita jedné velké sportovní haly nebude stačit na tréninky a pořádání turnajů všech sportovních oddílů v Boskovicích.


Vladimír Petrů, fotbal

Pokud si mám vybrat ze dvou uvedených variant, tak preferuji halu na Sušilově, a to z toho důvodu, že je přímo u lázní, byla by prakticky součástí základní školy, dostupná z areálu Červená zahrada, v blízkosti centra, s možností napojení na CZT střed, které se plánuje, a hned vedle případné haly jízdárna. Bourání dvou tělocvičen by mi nevadilo, jelikož jsou zastaralé, mají špatný povrch, staré šatny, nulové výběhové zóny, a myslím, že pro školu i veřejnost by bylo podstatně lepší mít místo dvou starých a malých tělocvičen dvě velké moderní haly. Všude ve světě je běžné, že staré věci, které dosluhují, ustupují věcem moderním. Jako mínusy zde vidím parkování, které by bylo nutné intenzivně řešit, a zbourání školníkova bytu, který by se ale jistě dal nahradit při výstavbě nové haly. Pokud zastavujeme několik tisíc metrů čtverečních plochy, tak několik desítek metrů na nový byt by se při troše dobré vůle jistě dalo najít.

Mínusů na Hybešově je více – kromě sílícího odporu zdejších obyvatel, který je pro mě zásadní, i velká vzdálenost všech ostatních sportovišť.

Osobně jsem toho názoru, že pokud by se nepodařila najít široká shoda (jak mezi zastupiteli, tak mezi odbornou i laickou veřejností) na jedné z uvedených variant, měly by se síly soustředit na výkup pozemků a výstavbu haly v areálu Červená zahrada.


Petr Toman, basketbal

Toto téma sleduji z pohledu sportovce již dlouhou dobu, zamlouval se mi již projekt na Slovákově ulici z pohledu dostupnosti jak pro veřejnost, tak hlavně pro školy, protože si myslím, že se dnes všeobecně málo sportuje a mohl to být impuls, jak situaci zlepšit. Z těchto důvodů se mi naopak moc nelíbil projekt v Červené zahradě i s ohledem na finanční stránku jak výkupu pozemků, výstavby „obrovské“ haly, tak i pravděpodobně vysoká cena hodiny pro jednotlivé kluby, spolky, školy.

Byl jsem velmi smutný z toho, že hala na Slovákové ulici nebyla realizována, už se v ní mohlo sportovat. Velmi mě zklamal i přístup několika lidí, kteří podsouvali obyvatelům okolí své názory a argumenty, aby tento projekt nevyšel. Pro mě je důležitější to, aby hala již stála, než místo určení. Z aktuálních variant se mi více líbí ta na Sušilově, kvůli dostupnosti a napojení na okolní infrastrukturu, využití bazénu, využití pro základní školy, i jako možná součást kulturního dění okolo letního kina a zámeckého skleníku.

Z mého pohledu je nutné mít halu / tělocvičnu, která splňuje parametry hřiště pro halové sporty jako florbal, volejbal, házená, které jsou náročné na velikost prostor. Co se týká hlediště, zázemí a dalšího využití, volil bych střídmou variantu kvůli prostoru a financím. Slyšel jsem názor „proč stavět halu, když děti nesportují“. Můj názor je – právě protože děti nesportují, musíme jim dát impuls. V Boskovicích vyrostlo nemálo vynikajících sportovců, které znají nejen po celé ČR, ale i po celém světě, a byla by škoda nemít další.


Věra Opatřilová, TJ Rytmus

Vím, že sportovní hala v Boskovicích je velké téma již mnoho let. Jako bývalá členka sportovní komise jsem názorů na sportovní halu a její umístění vyslechla za ta léta nepočítaně. Na začátku se vždy mluvilo o Červené zahradě, pak přišlo řešení u ZŠ na Slovákově ulici. V současnosti jsou na stole dvě varianty a ta třetí v Července se opět dostala do pozadí.

TJ Rytmus nepotřebuje ke své činnosti plochu jako ostatní sporty. V nové hale bychom však uvítali vybavený sál pro sportovní gymnastiku. Pro aktuální nabídku nám plně vyhovuje takzvaná Školička, která je ve vlastnictví města a v současnosti by však potřebovala větší opravu.

Pokud by došlo k rozhodnutí umístit halu na ulici Sušilově, je z naší strany obava o přeexponování prostoru kolem našeho zařízení, popřípadě jeho úplnému zrušení. Také nahradit dvě tělocvičny jednou halou, i když další prostor bude v jízdárně, je myslím špatně. Odpoledne pro sportovce dobré řešení, ale dopoledne pro školáky? Velké prostory a co na to učitelé tělocviku, zvláště prvního stupně?

Hala na Hybešově ulici se bude stavět na zelené louce, jistě jednodušší, rychlejší a možná i levnější řešení, ale co okolní obyvatelé? Nebudou, jako na ulici Slovákově, velké problémy v rámci stavebního řízení a vše se bude opět prodlužovat? To jsou otázky pro vedení města i pro zastupitelstvo, které bude mít v rozhodování poslední slovo.

Pokud bychom my byli postaveni před rozhodnutí: Sušilova ✕ Hybešova, nebo žádná hala, byli bychom pro ulici Hybešovu. Já osobně si však jako velká patriotka myslím, že hala patří do sportovního areálu v Červené zahradě.


Karel Trefný, aikido

Já preferoval Slovákovu, nyní preferuji Hybešku. Sušilovu bych připustil za jasně stanovených podmínek, ale ty jsou asi neřešitelné, poněvadž nepovažuji za možné opravení jízdárny, a potom si nedovedu technicky představit vyučovat prvňáčky a třeba sedmáky v jedné hale, byť rozdělené přepážkou – nesmysl, stačí se optat tělocvikářů. Takže za mne Hybeška. No a přivítal bych, kdyby někdo jmenoval ty, kteří způsobili, že se již pět let necvičí v nové hale na Slovákově, dnes by se možná řešila kolaudace knihovny.


Lubomír Slezák, sportovní novinář

Patřím k zastáncům výstavby sportovní haly v Červené zahradě. I přes argumenty o finanční náročnosti, kterým rozumím, si myslím, že s přibývajícími léty nebude možné koupit zbývající pozemky levněji.

Pokud bych se měl přiklonit k jedné z nabízených variant, pro mě by to byla Hybešova. Když budu mluvit jen za sebe, nemám dobré zkušenosti s rekonstrukcí sportovišť v Boskovicích, které bývají až příliš nákladné (například zimní stadion), a při variantě Sušilova rekonstrukci hala Jízdárna určitě potřebuje.

I když preferuji variantu Hybešova, musím říct, že ani jedna z uvedených variant nesplňuje moje nároky na sportovní halu. Za prvé: Nevím, proč pro srovnání slouží sportovní hala ve Svitávce, tedy v obci, která má necelé dva tisíce obyvatel, když například v Kuřimi, tedy ve městě teoreticky srovnatelném s naším, byla nová hala otevřena v loňském roce. Za druhé: Sportovní hala by měla být součástí komplexu, který nabídne také možnost ubytování a stravování, což jsou v dnešní době základní požadavky nejen sportovních klubů na různá soustředění. Za třetí: Hala se určitě nebude stavět na pár let, proto mi u takové významné investiční akce chybí mimo jiné názor například České televize, která má na přenosy ze sportovních hal určité podmínky, které například právě hala ve Svitávce nesplňuje.

Myslím si, že ztracené roky nedožene žádné politické rozhodnutí, které stavbu haly urychlí. Ale hlavně si přeji, aby v Boskovicích vyrostla skutečná sportovní hala a ne další tělocvična.


Lukáš Lorenc, sportovní novinář

Umístění sportovní haly v Boskovicích je ožehavé téma a přiznám se, že za poslední roky jsem vyslechl mnoho různých názorů. Sám v zásadě nemám problém ani s variantou na Sušilově, ani na Hybešově. Dostupnost by neměla být zásadní problém a věřím, že vše ostatní se dá uzpůsobit potřebám sportovců. Přesto bych osobně upřednostnil variantu na Hybešově, byť možná i trochu z citového hlediska. V tělocvičnách na Sušilově jsem sám něco „odsportoval“, a pokud by se podařilo nejen zachovat současné tělocvičny, ale ještě sportovní zázemí města doplnit o úplně nové sportoviště, bylo by to nejlepší řešení.

Obávám se však, že i přes velkou snahu zahájit samotnou stavbu ještě v tomto volebním období se tak nakonec nestane. I proto si přeji, aby se na jedné či druhé variantě především shodlo co nejvíce politických uskupení a po dalších volbách se tak mohlo v jakémkoli složení plynule pokračovat s přípravami. Možná se ale jedná jen o zbožné přání, uvidíme.


Do ankety jsme oslovili také zástupce atletiky, hokeje, tenisu, plavání a běžců. Jejich odpovědi se nám však v době dovolených získat nepodařilo. Pokud ještě odpoví, jejich reakce do článku doplníme.

další ankety