Ze zastupitelstva: největší debata tradičně o nemocnici

Jen něco přes dvě hodiny tentokrát jednali boskovičtí zastupitelé. Největší část debaty se týkala tradičně nemocnice. Na začátku jednání bylo přítomno jen 19 členů zastupitelstva, později dorazili ještě dva. Koalice neměla potřebnou většinu 14 hlasů, ale nakonec ji u žádného bodu nepotřebovala.

Dotace

Zastupitelé schválili mimořádnou dotaci 300 tisíc korun pro fotbalisty na práci s mládeží. V diskusi se vyjádřil proti zastupitel Jan Flíček (Změna22), dotace nezískala podporu ani ve finančním výboru. Jan Flíček uvedl, že není proti podpoře mládeže, ale že město dává do sportu už tak velkou částku a fotbal je podle něj obecně naddimenzovaný, za což samozřejmě místní fotbalisté nemůžou. „Ale přijde mi, že do sportu se dává moc peněz a dobrovolnost a zábava z toho pak jdou trošku pryč,“ uvedl Jan Flíček. V hlasování se kromě jeho záporného stanoviska ještě zdrželi sociální demokraté a Valentýna Provazník, návrh ale zbývajícími hlasy prošel.

Městským Službám poskytne radnice půjčku 6 milionů korun na rekonstrukci kotelny Na Vyhlídce. Kromě toho dostanou služby půl milionu na investici do dispečerského řízení zdrojů elektrické energie na kotelně na ulici Komenského. Opatření přinese levnější energii městským organizacím.

Opoziční zastupitelka za SPOLU Dagmar Hamalová požádala o podrobnější informace k energetické koncepci města. Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) přislíbil zaslat energetický audit a stávající energetickou koncepci města. Z publika se ozval také občan a bývalý zastupitel Jiří Pevný s žádostí, aby materiály byly zveřejněny i na webu pro širokou veřejnost. Místostarosta slíbil, že na to bude pamatovat.

Schváleny byly také obvyklé dotace poskytovatelům sociálních služeb. Pro Podané ruce  přes 72 tisíc korun, pro Oblastní charitu přes 1,1 milionu korun, Pro Práh přes 70 tisíc korun  a pro Dotyk 36 tisíc korun. Už předtím schválila rada 42 tisíc korun pro Český červený kříž a 12 tisíc korun pro Společnost pro ranou péči.

Změna územního plánu

Další změna územního plánu města zahrnuje potřebné převedení ploch v Doubravách do občanského vybavení pro vybudování skateparku. Druhou částí bylo převedení územního plánu do současného standardu, jak to vyžaduje legislativa. Zastupitelé změnu odsouhlasili.

Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že stavba skateparku nejspíše proběhne až příští rok, protože rychleji se nepodaří zajistit firmu, která skatepark vybuduje.

Poplatek za psy z útulku

Zastupitelé se zabývali návrhem občanky na další zvýhodnění pro pejskaře, kteří se vezmou psa z útulku. Nyní jim město slevuje polovinu poplatku po dobu dvou let. Zastupitelé se přiklonili k názoru rady, že ponechají stávající úlevu.

Rozpočet

Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a hospodaření za loňský rok a poté se zabývalo dalším letošním rozpočtovým opatřením. To přineslo navýšení příjmů o přibližně 9,5 milionu korun a výdajů o něco přes 11 milionů korun. V příjmech je zásadní položka 4,5 milionu korun dotace na rekonstrukci bytů Městské správy sociálních služeb, ve výdajích pak zmíněná půjčka 6 milionů pro Služby.

Opoziční zastupitelku Michaelu Žejškovou (SPOLU) zajímal stav bazénu v mateřské škole Na Dolech. „Bazén v tuto chvíli nefunguje, protože se nepovedlo vyčištěním filtru vyřešit kvalitu vody,“ informovala starostka Jana Syrovátková (Změna22) s tím, že rekonstrukce bazénu je v řešení.

Michala Knödla (SPOLU) zajímala položka 350 tisíc korun na nový web města. Místostarosta Radek Šamšula (Piráti) vysvětlil, že město plánuje pokračovat ve spolupráci s firmou Webhouse, který nabídl upgrade stávajícího webu a přesun na nový systém a vizuál. „Budeme s nimi stavět web víceméně od začátku,“ popsal Radek Šamšula.

Hana Nedomová (SocDem) se ptala na rozsah opravy na ulici Svatopluka Čecha. Ta se bude letos opravovat od Lipové ke hřbitovu a oprava tohoto úseku se netýká kanalizace.

Výjimka pro Divokého Billa

Zastupitelé souhlasili, aby mohl koncert kapely Divokej Bill trvat do 23 hodin, schválena byla i výjimka pro akci Local Session.

Debata o nemocnici

Samostatný bod byl věnován informacím o situaci v boskovické nemocnici. K zastupitelům nejprve promluvil dočasný jednatel nemocnice Radim Dembiňák. „Situace není dobrá, nicméně není kritická,“ uvedl jednatel na úvod. Nemocnice dále jedná s pojišťovnou o možnosti otevřít znovu lůžkovou část dětského oddělení bez primáře, a to sloučením s dalšími odděleními. To musí povolit pojišťovna.

Další závažná situace je na interně, odkud odchází několik lékařů i primář.  V součtu chybí 5 úvazků. Radim Dembiňák informal, že se nemocnice maximálně snaží úvazky doplnit, interna je nosným oddělením nemocnice. „Děláme, co můžeme,“ uvedl s tím, že situace je špatná v celé republice – někde víc a někde míň. Nemocnice přijala také novou tiskovou mluvčí, která má vykreslovat nemocnici „objektivně a v dobrém světle“. Podle jednatele dnes vedení nemocnice nedělá žádné širší plány, ale prochází situací krok za krokem.

Michaelu Žejškovou zajímalo, jestli už bude dopracován krizový plán nemocnice a také způsob, jakým je financován jeho vznik. Starostka upřesnila, že první verze krizového plánu vznikla už na podzim loňského roku a nyní je plán dopracováván a aktualizován. Na financování slíbila starostka odpovědět písemně.

Jednatel Radim Dembiňák na přímou otázku Michaely Žejškové odpověděl, že na dalších odděleních problémy nejsou. Starostka doplnila, že jedná i s rektorem Masarykovy univerzity a šéfy brněnských nemocnic. Jana Syrovátková věří, že se situace pomalu stabilizuje.

Zastupitelé řešili také jednání s krajem o případném převodu a nacenění nemocnice. Starostka informovala o jednání s radním pro zdravotnictví a s vedoucím příslušného odboru. „Bylo nám sděleno, že kraj nemá v tuto chvíli o naši nemocnici zájem,“ popsala Jana Syrovátková. V první fázi kraj nepočítá ani se začleněním nemocnice do vznikající krajské akciové společnosti, která by měla krajské nemocnice provozovat. Dagmar Hamalová upozornila, že kraj v médiích prezentuje, že nebyl se žádostí o převzetí nemocnice osloven. „Na nutnost jednání upozorňujeme dlouhodobě,“ vyjádřila se Dagmar Hamalová. Jednat se podle ní mělo už před rokem a půl, dnes už je pozice výrazně horší.

Aktuálně podle starostky neprobíhá jednání se soukromými subjekty o provozu či koupi nemocnice. Město si ale nechává zpracovat odhad tržní ceny nemocnice.

Dagmar Hamalová se dále dotázala, kdy bude hotová výroční zpráva nemocnice za loňský rok. Jednatel odpověděl, že plus mínus na konci června.

Oldřich Kovář upozornil, že o víkendech není sladěný provoz pohotovosti a lékárny. Jednatel odpověděl, že nejpozději od srpna budou provozní doby souhlasit.

Diskutovaly se také strategické materiály nemocnice, podle jednatele nemocnici chybí generel, jehož pořízení by stálo několik milionů korun.

Podněty a připomínky zastupitelů

Opoziční zastupitelka Hana Nedomová upozornila, že zakázku města na vytvoření studie okolí takzvané Zelené školy získal ateliér Tah, jehož jednatelkou je členka spolku SRAB, jehož členkou byla před vstupem do funkce i starostka města. „Zajímá mě, jestli je to střet zájmů, nebo je to jenom amorální. Chtěla bych to písemně,“ uvedla Hana Nedomová a přirovnala situaci k problémům místostarosty Radka Mazáče v minulém volebním období. Starostka Jana Syrovátková reagovala, že ze spolku vystoupila a nijak se v něm neangažuje. „Rozhodně se nejedná o žádnou amorálnost, ani o střet zájmů,“ reagovala starostka. Podle Hany Nedomové je možné, že se nic neporušilo, ale nevrhá to dobré světlo. Vyjádřil se také zastupitel Jan Flíček, který uvedl, že s problémy Radka Mazáče je tato věc nesrovnatelná.

Ludmila Klíčová (Změna22) požádala o úpravy pravidel pro parkování u školky na Lidické, mimo jiné aby nebylo blokováno o prázdninách v čase, kdy bude školka zavřená.

Radek Pernica (Změna22) informoval o stavu příprav rozdělení základní školy – byla nastavena kapacita jednotlivých škol, dále se řeší záležitosti se stavebním úřadem a hygienou a po konzultaci s Jihomoravským krajem se připravuje žádost o zápis samostatných škol do školského rejstříku. Připravuje se také stanovení školských obvodů.

Proběhlo výběrové řízení na ředitele základní a mateřské školy – vítěze jmenuje rada na začátku července.

Jaroslava Dohnálka zajímalo, proč město nedostalo dotaci na opravu střechy na mateřské škole. Starostka vysvětlila, že to bylo kvůli chybě projektanta a vzhledem k tomu, že tím porušil podmínky smlouvy, se věc dále řeší.

Michaela Žejšková pochválila květinovou výsadbu ve městě, ale dotázala se také na používání chemikálií při údržbě chodníků, což ohrožuje kupříkladu malé psy. Místostarosta Radek Šamšula připomněl pochybení firmy při ošetření chodníků a zároveň vysvětlil, že firma pořídila zařízení, které chemizaci omezuje a připravuje se i další změna, konkrétně přechod na šetrnější účinnou látku. „Bude to stát o něco víc, ale není to žádná závratná částka. Budu rád, když se na tom dohodneme,“ uvedl Radek Šamšula. Dagmar Hamalová upozornila, že by se mělo upustit od chemizace na dětských hřištích a v jejich okolí. Dále přišla s podnětem, že by na radnici měly být aspoň dvě místnosti, které by umožňovaly online přenosy při jednání – nyní muselo být dvakrát zrušeno jednání komise pro životní prostředí, protože nebylo kde je uskutečnit.

Místostarosta Lukáš Holík informoval o stavu žádostí o dotace. U parku u zámeckého skleníku musí město doplňovat další informace. Přístup státu označil za šikanu. Nevyšla spolupráce se Slovenskem na dotaci na infocentrum z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Po dvou hodinách a několika minutách starostka Jana Syrovátková jednání zastupitelstva ukončila a popřála všem hezké léto a dovolené.

další zpravodajství