Ze zastupitelstva: Kritika zpravodaje, ostrá debata ke knihovně a volání po jasném směru nemocnice

Další jednání boskovického zastupitelstva přineslo zatím nejtvrdší útok opozice na koalici. Možná trochu nečekaně ho vedla bývalá starostka Hana Nedomová (SocDem) při debatě o knihovně. Debatovalo se také o nemocnici a Boskovickém zpravodaji.

V úvodní debatě nad zprávou mediálního výboru nejprve opozičního zastupitele Petra Malacha (SocDem) zajímaly podrobnosti ohledně nominací do redakční skupiny. Šéf výboru Jan Flíček (Změna22) vysvětlil, že zde funguje takzvaný klouzavý mandát, aby byli oba členové skupiny nominovaní za koalici a opozici zastupitelní. Další sociální demokrat Oldřich Kovář se vyjádřil velmi kriticky o nové podobě zpravodaje a dodal, že jelikož nebyl vyslyšen jeho návrh vrátit se k původní podobě, na příštím jednání mediálního výboru rezignuje na své členství. Později sociální demokracie dodala, že nemá náhradníka a o práci ve výboru nemá zájem. Jan Flíček uvedl, že design zpravodaje je třeba vyšperkovat, ale město by se mělo bavit spíše o obsahu zpravodaje, kde jsou větší mezery. Zastupitelé také schválili vstup města do Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů.

Dotace

Zastupitelé schválili dotace z programu regenerace městských památkových zón a také dotace pro domy v městské památkové zóně, které nejsou vyhlášeny památkami.

Město připravilo také zcela nový dotační titul na podporu sportovních trenérů mládeže a vložilo do něj půl milionu korun. Zastupitelé schválili dotační titul, o jednotlivých dotacích už bude rozhodovat městská rada. Petr Malach uvedl, že Sociální demokraté nový dotační titul podpoří a do budoucna by podle nich měl být rozšířen i na další spolky, které pracují s mládeží nejen ve sportovním odvětví. Koaliční zastupitel Vladimír Petrů (Změna22) označil novou dotaci za pilotní projekt. Částka by podle něj měla být vyšší, nyní město přispěje na jednu hodinu asi 50 korun. V koalici podle něj probíhá debata o tom, že by bylo dobré takto podpořit i volnočasové organizace, i když to není tak časté. Jsou ale města, která to dělají.

Rozdělení škol

Další formální krok byl učiněn ve věci rozdělení boskovické školy. Jednalo se o schválení zřizovacích listin tří příštích škol, které mají vzniknout od 1. srpna příštího roku. V debatě uvedla Michaela Žejšková (SPOLU), že návrh nepodpoří, protože k rozdělení škol by podle ní mělo dojít nejdříve o rok později. Dagmar Hamalová (SPOLU) upozornila na několik drobnějších formálních nejasností. Radní Radek Pernica (Změna22) představil prezentaci, která shrnula harmonogram příprav rozdělení školy a přislíbil, že bude zastupitele informovat pravidelně. Dagmar Hamalová za prezentaci a příslib poděkovala a upozornila, že první termíny z plánu byly překročeny.

Kino a galerie

Schválena byla investiční akce, v rámci které má dojít k výměně sedaček v kině Panorama. Město vyhradilo necelých 1,3 milionu korun, o dalších 700 tisíc budou Kulturní zařízení města Boskovice (KZMB) žádat ze Státního fondu kinematografie.

Zřizovací listina KZMB byla opatřena dodatkem, na základě kterého se městská kulturní organizace ujme Galerie Otakara Kubína.

Organizační změny

Došlo ke snížení počtu členů osadního výboru v Mladkově a schválen byl i nový způsob vybírání poplatku za užívání veřejného prostranství. Ten bude nově vybírat jedna úřednice na finančním odboru.

Konec Fránkovy knihovny

Dle předpokladů zastupitelstvo ukončilo snahu dotáhnout do konce projekt nové knihovny podle projektu architekta Zdeňka Fránka. Novou cestou ke knihovně má být příprava nového projektu na stejném místě – tedy v budově bývalého ZZN, dnes Mountfieldu. Ovšem ve stávající dispozici, tedy bez nástavby třetího patra. Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) prezentoval výhody a nevýhody všech zvažovaných lokalit.

Očekávanému rozhodnutí předcházela více než hodinu a půl trvající debata, která přešla v asi zatím nejvyhrocenější konfrontaci mezi opozicí a koalicí. Věcně se debata z velké části netýkala samotné knihovny, její podoby a samotné přípravy projektu. Snad s výjimkou debaty o nutném počtu parkovacích míst, který je v městské památkové zóně nižší. Podle doplnění vedoucího stavebního odboru Tomáše Měkoty není dosud jasné, jaká pravidla stanoví nový stavební zákon. Upřesněno také bylo, že nová knihovna by sloužila pouze městské knihovně, regionální knihovna by zůstala ve stávajících prostorách. Ředitel KZMB Ondřej Dostál uvedl, že s tím organizace souhlasí a vnímá to jako nutný ústupek.

Lukáš Holík zároveň informoval, že proběhla jednání s účastníky řízení, kteří se stavbou v této podobě souhlasí. Dále uvedl, že třetí patro se mělo stavět prakticky jen kvůli naplnění podmínek dotace a knihovna bez třetího patra má v objektu stále smysl. Popsal také jednání o případném odkupu panského dvora s dovětkem, že požadavky majitele na finanční či majetkové vyrovnání jsou neakceptovatelné.

Michaela Žejškové se zdálo příliš mnoho 3,5 milionu korun vyhrazených na nový projekt. Lukáš Holík uvedl, že to není moc a je to maximum pro případ, že by se návrh soutěžil. Starostka Jana Syrovátková doplnila, že cena odpovídá kalkulaci podle České komory architektů.

Bývalý starosta Jaroslav Dohnálek (SPOLU) uznal argumenty pro opuštění projektu Zdeňka Fránka, ale vytkl Lukáši Holíkovi, že nebyl schopen argumenty proti projektu uznat už v roce 2019, kdy spolu seděli ve vedení města a projekt diskutovali. Lukáš Holík reagoval, že v té době věřili, že město získá ministerskou dotaci. Ohradil se také Vladimír Petrů a naopak vytkl Jaroslavu Dohnálkovi nákup budovy O2, který označil za vyhozené peníze.

Velmi razantním způsobem vstoupila do debaty bývalá starostka Hana Nedomová (SocDem), která stála v roce 2017 u zrodu celého projektu, když Zdeněk Fránek věnoval městu svou studii na stavbu nové knihovny. Vyzdvihla svou osobní známost se Zdeňkem Fránkem a obvinila starostku z profesního a koalici z politického boje. „Zastavili jste halu, zastavujete knihovnu," uvedla s tím, že se tak ruší roky práce a příprav. Dotace se podle ní „prodrbala", ačkoliv byla předjednaná. Stavební řízení podle ní nedopadlo dobře, protože ze strany radnice chybělo slušné jednání a slušný přístup. „Já se nedivím, že to ti lidé blokují," dodala. Stejně tak se nediví Zdeňku Fránkovi, že nechce mít s Boskovicemi nic společného. A doporučila, aby mu vedení města aspoň slušnou formou sdělilo, že projekt opouští.

Vladimír Petrů se ohradil proti tomu, že by koalice dělala neslušnou politiku a chtěl po bývalé starostce vysvětlení. Ta reagovala, že má informace od účastníků řízení, že se vedení města chová arogantně. Koalice by podle ní neměla všechno válcovat, ale měla by respektovat lidi, kteří mají nějaké zkušenosti. „Jsem starší osoba a určitě mám větší zkušenosti," vyjádřila se. Vyzdvihla výsledky volebního období, ve kterém město vedla, a k současnému vedení uvedla, že zatím nic moc nevidí.

Lukáš Holík popsal, jak s účastníky stavebního řízení jednal a s každým se snažil mluvit osobně. Vladimír Petrů doplnil, že stopnutí některých projektů mělo své důvody. Hana Nedomová se nakonec omluvila za svůj výrok, že koalice dělá špinavou politiku. Chtěla prý jen koalici upozornit, že má s lidmi jednat s pokorou. Projekty byly podle ní připraveny dobře, pokud je podepsali příslušní úředníci.

Dagmar Hamalová se vyjádřila, že k problematice měl být uspořádán zastupitelský seminář. Lukáš Holík odpověděl, že není problém seminář udělat, když se bude nový projekt připravovat. Zároveň připomněl, že aktuální rozhodnutí mohla udělat jen městská rada, ale on pokládal za důležité projít veřejnou diskuzí na zastupitelstvu.

Vladimír Farský navrhl ukončení diskuze, protože přešla do osobní roviny a odklonila se od tématu. Návrh ale neprošel.

Radek Pernica zopakoval, proč potřebujeme novou knihovnu a uvedl, že trvat na projektu podle návrhu Zdeňka Fránka by znamenalo jen odložit rozhodnutí, které město může udělat už nyní. Takže ačkoliv ho to mrzí, město podle něj dnes není schopno dosáhnout na takto náročný projekt. Nový projekt je podle něj dosažitelný a vede ke stabilizaci kulturní infrastruktury ve městě. To by podle něj nemělo z debaty vypadnout.

Na dotaz Dagmar Hamalové odpověděl tajemník David Škvařil, že z ukončení projektu Zdeňka Fránka neplynou žádné sankce.

Proti ukončení projektu byli nakonec jen dva sociální demokraté – Hana Nedomová a Petr Malach. Zastupitelé za koalici SPOLU se zdrželi. Většinou ostatních hlasů byl projekt ukončen.

Stavba na městském

V bloku majetkových záležitostí se objevil jeden velmi zajímavý případ – manželé Bělští při stavbě rodinného domu na Gagarinově ulici zasáhli částí stavby do zákonem stanoveného odstupu dvou metrů od hranice městského pozemku bez souhlasu města. Zdůvodňují to chybou geodeta při zaměřování stavby. Dále bez souhlasu zbudovali na městských pozemcích plot, přístup a další příslušenství ke svému rodinnému domu.

„Když jsme se o tom dozvěděli, požádali jsme stavební úřad o zahájení řízení o odstranění stavby. S tím že jsme nabídli panu Bělskému a jeho manželce směnu pozemků za pozemek, který oni vlastní v zatáčce u silnice u hřiště," popsal vedoucí majetkového odboru Pavel Musil. Majitel pozemku se ale na dohodnuté jednání nedostavil.

V polovině loňského roku manželé Bělští požádali o odkup pozemků, město jim nabídlo 8300 korun plus DPH za metr čtvereční, nebo 4150 plus DPH v případě, že by přistoupili na směnu pozemků a vybudování chodníku, který v místě chybí. Bělští přestali komunikovat a před měsícem přišel požadavek od jejich právního zástupce, aby zastupitelstvo projednalo odkup za cenu stanovenou znaleckým posudkem. „Pokud byste schválili odkup, vznikl by stoprocentně precedent – každý by si mohl postavit na městském pozemku a potom by chtěl za cenu znaleckého posudku pozemek odkoupit," řekl zastupitelům Pavel Musil. Ti se s názorem ztotožnili a odkup manželům Bělským zamítli.

Finance

Stav městských pohledávek činil ke konci loňského roku přes 10 milionů korun. Více než polovinu z toho činí dluhy na dopravních pokutách. Přes dva a půl milionu korun činí dluhy za poplatky za odpad.

V rozpočtovém opatření město navýšilo příjmy rozpočtu o necelých 7 milionů korun a výdaje o necelých 18 milionů korun. Největší skok ve výdajích představuje druhá etapa revitalizace městského osvětlení za více než 10 milionů korun. Město už má avízo, že by mělo získat 10 milionů dotaci, která by byla posléze zahrnuta do příjmů.

Michal Knödl zopakoval, že koalici SPOLU vadí položka 3,5 milionu korun na projektovou dokumentaci ke knihovně. S koalicí, která nebyla kompletní, hlasovali Karel Trefný z SPD a Trikolory a zastupitel za Sociální demokracii Milan Janáč – jen díky tomu bylo rozpočtové opatření schváleno.

Služby pod Lukáše Holíka

Zastupitelstvo schválilo přesun agendy městské společnosti Služby a zároveň byly Lukáši Holíkovi odejmuty vztahy s podnikateli, které přešly pod starostku. Starostka vysvětlila, že ke změně vedení města vede hlavně celkový objem práce.

Nemocnice

Zastupitelům se představil nový jednatel nemocnice Radim Dembiňák. Ten uvedl, že „nemocnice je dobrá, což znamená za tři“ a tudíž je co zlepšovat. Nemocnici podle něj trápí hlavně to, že chybí lékaři určitých odborností a sestřičky. Chybí internisté a chirurgové a nejpalčivější problém je chybějící primář nebo primářka dětského oddělení. Nový jednatel popsal, že konkurence mezi nemocnicemi je velmi tvrdá.

Starostka Jana Syrovátková informovala zastupitele, že do nemocnice pozvala na prohlídku hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL). Doplnila, že prioritou je zachování služeb nemocnice ve stávajícím rozsahu, ať už pod městem, nebo pod krajem. Starostka zopakovala, že před podzimními krajskými volbami už k žádným zásadním posunům v jednání s krajem nedojde. Lukáš Holík doplnil, že se chystají posudky na majetek nemocnice.

Jaroslav Dohnálek se v diskuzi vyjádřil, že poslední rok a půl se s krajem prakticky nejednalo. Radnice by podle něj neměla hrát hru a předstírat, že plní usnesení zastupitelstva a občas s krajem jedná, ale vedení města by mělo jasně říct, kam chce nemocnici směřovat. „Jste starostka, tak se v koalice domluvte a pojďme nějakým směrem,“ řekl Jaroslav Dohnálek. Starostka by měla podle něj předložit vizi a klidně si nechat revokovat usnesení zastupitelstva z roku 2021, podle kterého má město jednat s krajem o převodu. „Ale pokud je nenecháte revokovat, tak platí a pojďme se jím řídit,“ uzavřel své vyjádření Jaroslav Dohnálek.

Michaela Žejšková navázala dotazy, proč neexistuje nějaká pracovní skupina a jasný harmonogram přípravy podkladů pro jednání s krajem. Oba opoziční zastupitelé se odkazovali na neveřejné jednání zastupitelů k nemocnici, které proběhlo ve čtvrtek v týdnu před jednáním zastupitelstva. „Z toho čtvrtečního krčení rameny jsme rozpačití a chtěli bychom jednoznačně definovat ze strany vedení města, kam kráčíme. Jestli směrem ke kraji, nebo s nemocnicí zůstáváme v městském provozování,“ vyjádřila se Michaela Žejšková.

Starostka upozornila, že za rok a půl jejího působení se na kraji vyměnili tři náměstci pro zdravotnictví a na podzim se řešila zásadní celostátní krize v jednání s lékaři. Zároveň si nejprve tvořila rešerše, dělala si analýzy, na čemž se stále pracuje. V tuto chvíli už zná nemocnici a její stav. Jednání s krajem je pro ni jedna z variant a může dopadnout dobře, ale příklady jsou různé. Potvrdila, že čas do krajských voleb město využije, aby se připravilo na vážná jednání, která mohou po volbách nastat.

Opoziční zastupitel Milan Janáč (SocDem) uvedl, že jako lékař internista vnímá kritickou situaci na interním oddělení, odkud odcházejí další lékařky. Boskovická nemocnice podle něj nebyla reprezentovaná na burze pořádané pro absolventy lékařské fakulty. Jednatel potvrdil, že stav na interně je opravdu kritický. Celkově podle něj v nemocnici v tuto chvíli chybí sedm lékařů a devět sestřiček, včetně dvou rehabilitačních pracovnic. Největší problém je na interně a na dětském oddělení. Lékaře se snaží shánět i na Slovensku a oslovují i agentury, které shánějí lékaře také z Polska.

Dagmar Hamalová upozornila, že na webu nemocnice nejsou aktualizované informace o tom, že město hledá zaměstnance, je tam jen zastaralá informace o hledání primáře dětského oddělení.

Kromě toho se dozvěděla, že probíhá výběrové řízení na ekonomického náměstka nemocnice. Dále ji zajímalo, v jaké fázi je výběrové řízení na jednatele. Starostka reagovala, že výběrové řízení na jednatele vyhlásí rada na nejbližším jednání. Dočasný jednatel doplnil, že v nejbližších dnech končí lhůta pro přihlášení na ekonomického náměstka, ale sehnat nemocničního ekonoma je velmi těžké.

Dagmar Hamalová dále upozornila, že podle celostátních médií se v odborných kruzích připravila koncepce zdravotnictví, kterou připravily zdravotní pojišťovny a bylo zde uvedeno, které služby by mohly být v menších nemocnicích omezeny. Jednatel Radim Dembiňák odpověděl, že podrobné informace nemá, ale cílem reformy podle něj má být snížení lůžkového fondu v České republice, protože není efektivně využíván.

V závěrečném bodě tentokrát promluvil jen pirátský místostarosta Radek Šamšula, který vyzval k aktivní podpoře participativního rozpočtu pod novým názvem BoskoVize. Poté bylo jednání po necelých třech a půl hodinách ukončeno.

další zpravodajství