Ze zastupitelstva: Rozdělení školy odsouhlaseno, přidala se i část opozice

Jedno jednání navíc si letos přidali boskovičtí zastupitelé. Konalo se v úterý 5. března a mělo jediné téma – rozdělení boskovické základní školy na tři samostatné subjekty.

Starostka Jana Syrovátková (Změna22) v úvodní řeči mimo jiné uvedla, že před osmnácti lety byly školy sloučeny politicky a zcela bez diskuze s veřejností. Rozdělení škol označila za návrat ke kořenům. Práce na rozdělení škol podle ní budou trvat jeden a půl roku a kýžený cíl – zlepšení vzdělávání – se dostaví naplno ještě později.

Radní Radek Pernica (Změna22) následně představil obsáhlejší prezentaci, která shrnula konkrétní argumenty k jednotlivým variantám: rozdělení školy i její ponechání ve stávající podobě. Zároveň popsal dosavadní proces diskuse, která rozhodování zastupitelů předcházela.

Michal Knödl (SPOLU) rozporoval v úvodu debaty, že sloučení škol před osmnácti lety nebylo projednáno s veřejností. Vyjádření starostky označil za nepravdy a uvedl, že měl po úvodním slově starostky chuť odejít.

Michaelu Žejškovou (SPOLU) zajímalo, kdo bude na všech úkolech souvisejících s rozdělením školy pracovat, když na školství je na úřadě jen jedna pracovnice. Starostka odpověděla, že pracovat budou i další odbory.

Michaela Žejšková i Michal Knödl kritizovali, že město před rozhodnutím nemá k dispozici demografickou analýzu. Starostka uvedla, že na základě dostupných informací nehrozí snižování počtu dětí.

Další otázka Michaely Žejškové směřovala k další koncepci, na které má spolupracovat Lukáš Kohoutek jako konzultant. Podle starostky není tato koncepce potřeba před rozhodnutím, ale bude naopak směřovat do budoucna. Podle Michaely Žejškové město udělalo hodně práce na analýzách minulosti a současnosti, ale chybí výhled do budoucnosti. Starostka vysvětlila, že rozdělením škol chce město vytvořit prostředí, ve kterém budou jednotlivé koncepce budoucnosti vznikat.

Michaela Žejšková se odkázala na stanovisko školské rady, která doporučila rozhodnutí o rok odložit. Dále problematizovala personální zajištění pedagogickými i provozními zaměstnanci.

Vlastní prezentaci si připravila opoziční zastupitelka Dagmar Hamalová (SPOLU). Uvedla, že na rozdělení školy není jasná shoda. Sama se zaměřuje především na časový harmonogram rozdělení k 1. srpnu 2025.

Už v dosavadním projednávání bylo podle ní na seznámení se s různými materiály velmi málo času. Velice napjatý je podle ní i plán dalšího postupu. Uvedla k tomu postupně řadu konkrétních příkladů. Upozornila také na několik nepřesností v termínech v materiálech, které zastupitelé dostali. Zopakovala, že rychlost harmonogramu v části opozice budí nedůvěru.

„Vím, že termíny jsou napjaté, ale když jsem to konzultovala s našimi odbory, nevznikla pochybnost, že bychom to nestihli,“ reagovala starostka.

Opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek (SPOLU) uvedl, že dnešní rozhodnutí bude stejně politické rozhodnutí, jako to bylo před osmnácti lety. Vedení města podle něj popsalo velmi exaktně negativa současného stavu, ale nebyla popsána pozitiva a radnice se nevypořádala s problémy, které mohou nastat. Upozornil také na řeči vedoucí se ve městě v souvislosti s konkurzem na ředitele, tedy že o novém řediteli je už údajně rozhodnuto, a na případné problémy se zaměstnanci školy. A vyslovil variantu, že ředitel školy mohl být jmenován na další období bez výběrového řízení, čímž by se mimo jiné řečem zabránilo a zkušený ředitel mohl školu na rozdělení připravit.

„Finální slovo bude mít školský rejstřík,“ upozornila Jana Syrovátková na rozhodující roli ministerstva v záměru školy rozdělit. K připravovanému konkurzu uvedla, že stávající ředitel se může přihlásit a podle ní má největší šanci vyhrát, protože školu zná.

Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) uvedl, že diskuse byla dostatečná a vedení města se s ní vypořádalo dobře. Vyjádřil se, že neslyšel důvod, proč by mělo dojít k odkladu o rok. Termíny jsou podle něj stihnutelné.

Debata se ani tentokrát neobešla bez jiskření mezi zastupiteli Janem Flíčkem (Změna22) a Jaroslavem Dohnálkem. Prvně jmenovaný bývalého starostu požádal, aby nerušil jednání zastupitelstva a nevstupoval do diskuse, aniž by požádal o slovo. „Diskutujte a nehádejte se!“ zvolal v publiku bývalý zastupitel Dušan Sušil.

Michal Knödl uvedl, že ho nepřesvědčil žádný argument, že rozdělení školy přinese kvalitu vzdělávání, které by nebylo možné dosáhnout ve sloučené škole. Upozornil také na možnou nespokojenost rodičů, kteří budou spádově spadat na školu, která bude méně kvalitní, a nebudou mít možnost si vybrat. Dále uvedl, že po fiasku s jednatelem nemocnice nevěří vedení města, že najde tři kvalitní ředitele. Starostka poukázala, že najít ředitele kolosu, jako je sloučená škola, je mnohem obtížnější. Dále zdůraznila, že cílem je, aby všechny školy byly stejně kvalitní.

Starostka dále připomněla, že tři školy budou mít i lepší možnost dosáhnout dohromady na vyšší dotace než jedna sloučená škola.

Petr Axman (Naše Boskovice) se vyjádřil, že kvalitní vzdělání mají děti v Boskovicích už dnes. Podle něj jde také o to, aby se ve škole dobře cítili i učitelé. Celkově je podle něj potřeba zlepšit prostředí školy a samostatným školám se to podaří lépe.

Od zástupců koalice opakovaně zaznívalo, že velká výhoda je přítomnost ředitele na budově školy, kterou řídí a o kterou se stará.

Jan Nádvorník (Piráti) upozornil na výhody systému, který brání tomu, aby se talentované děti vybíraly na jednu školu a podporovala se různá kvalita škol.

Dagmar Hamalová citovala i dotazy ze strany veřejnosti, na základě kterých dokládala, že i veřejnosti chybí koncepce a vize vzdělávání v Boskovicích.

Po dvou hodinách debaty se ozvala i Sociální demokracie ústy bývalé starostky Hany Nedomové. Své vystoupení pojala hlavně jako historické ohlédnutí, na závěr položila otázku, jestli bude rozdělení školy přínosné. To podle ní ukáže až čas.

Radek Pernica uvedl, že rada zvažovala, zda nejmenovat stávajícího ředitele na další období bez výběrového řízení. Nakonec se rozhodla pro konkurz a věří, že se přihlásí i další interní a externí uchazeči. Rozhodně to nevnímá tak, že by rada stávajícího ředitele nechtěla. Dále popsal, že i po určení spádových obvodů bude možné žádat o přijetí na jinou školu. Zdůraznil i pozitivní sociální dopady školských obvodů. Nastavování vzdělávacích vizí podle něj nemůže probíhat bez ředitelů. Úkolem města jako zřizovatele je vytvářet pro to podmínky. Vize současného vedení města jsou proto právě tři školy jako zázemí. Důležité bude vybrat ředitele, ti pak rozpracují vize, což není úkolem zastupitelstva. „To ví pedagogové, nám to nepřísluší. Role zřizovatele je definována zákonem,“ uvedl Radek Pernica.

Miroslav Klíma (SPOLU) uvedl, že ho mrzí, že nebyla dobře informována školská rada. Ta podle něj není proti rozdělení, jen má obavy z ukvapenosti.

Petr Malach (SocDem) se vyjádřil, že rozhodující je pro něj názor učitelů. Miroslav Klíma dodal, že názor učitelského sboru nezná. Přiznal, že neví, jak o materiálu hlasovat, protože podle něj není kompletní.

Starostka Jana Syrovátková uvedla, že dopis zastupitelům podepsala třetina učitelů, ale jsou i další, kteří souhlasili, ale měli strach podepsat. I toto je pro ni důvod pro rozdělení školy, aby se atmosféra změnila.

Také Oldřich Kovář (SocDem) se vyjádřil v tom smyslu, že současný ředitel Vladimír Ochmanský by si zasloužil být jmenován na další období bez konkurzu. Dále pochválil vedení města za kvalitně připravené prezentace. Zároveň se ptal, proč ten spěch. Jinak podpořil rozdělení škol, ovšem s myšlenkou jejich vzájemné soutěživosti.

Radek Pernica uvedl, že pedagogický sbor je podle jeho zkušenosti názorově nesourodý. Pokud by bylo na škole vše v pořádku, čekal by spíše jednotný názor. Zároveň z toho podle něj vyplynulo, že zřizovatel se musí rozhodnout odpovědně, a k názoru zaměstnanců jen přihlédnout a zapojit vlastní kompetenci. K harmonogramu se vyjádřil tak, že město je připraveno jej zvládnout, a kdyby to tak nebylo, nepouštěli by se do toho. Zároveň jsou si vědomi rizik. Hlasování označil jako možná nejdůležitější rozhodnutí tohoto volebního období a zastupitele požádal o podporu.

Vladimír Petrů (Změna22) požádal, aby se rozhodnutí neodkládalo a škola nebyla v nejistotě. Michal Knödl kontroval, že podklady jsou nedostatečné a není mu jasné, na základě čeho rozhodla rada. Ani on není striktně proti, ale zároveň nemůže být pro. „Pojďme se o tom bavit další rok,“ uvedl Michal Knödl. „Jenom to ne,“ ozvalo se v tu chvíli z hloučku učitelek z publika.

Michaela Žejšková přednesla něco jako svou závěrečnou řeč. Také ona uvedla, že v toto chvíli není možné odpovědně rozhodnout. Vyzvala vedení města, aby jmenovala ředitele Vladimíra Ochmanského do funkce bez výběrového řízení.

Také Valentýna Provazník (Změna22) požádala o podporu rozdělení školy. A to proto, že podle ní přinese flexibilitu. Menší škola podle ní vytváří mnohem lepší podmínky.

Dagmar Hamalová znovu zkritizovala přístup města ke kvalitě diskuse a poskytování informací.

Na závěr dostala prostor pro diskusi přítomná veřejnost. Slova se ujal bývalý zastupitel Dušan Sušil, který uvedl, že zastupitelům rozhodování nezávidí. Jako klíčové faktory zmínil ekonomiku a aprobovanost. Dlouholetý ředitel Národohospodářské školy a bývalý zastupitel Pavel Vlach upozornil na to, že dotace jsou nenárokové a také na to, že město nedává škole všechny peníze, které na ni dostává.

Michaela Žejšková nakonec předložila protinávrh, kterým by zastupitelé schválili pouze přípravu rozdělení školy, a to s tím, že by se vlastní rozdělení odložilo o rok – tedy na srpen 2026.

Oldřich Kovář navrhl, aby zastupitelé určili, že že má být řízením školy pověřen Vladimír Ochmanský, návrh byl však nehlasovatelný, protože se jedná o pravomoc městské rady.

Po patnáctiminutové pauze proběhlo hlasování. Protinávrh Michaely Žejškové neprošel. Původní návrh koalice na rozdělení školy byl schválen, k patnácti přítomným koaličním zastupitelům se připojili i tři sociální demokraté – Petr Malach, Hana Nedomová a Oldřich Kovář. Michaela Žejšková a Michal Knödl před hlasováním opustili sál.

Na samotný závěr zastupitelstva jako obvykle ještě dostali zastupitelé prostor pro dotazy a připomínky. Vladimír Farský upozornil na špatné fungování veřejného osvětlení v některých částech města. Starostka informovala, že problém se intenzivně řeší a na opravě se pracuje.

Navrátivší se Michal Knödl ptal, jestli je v plánu i rozdělení mateřské školy. Starostka odpověděla, že se školkou se neplánuje nijak hýbat.

Petra Malacha zajímala personální situace v nemocnice a odkázal na mail, který obdržel a ve kterém byla agenturní poptávka po primáři chirurgie. Starostka Jana Syrovátková reagovala, že nemá informace, že by se něco takového dělo.

Pak už zastupitelstvo po necelých čtyřech hodinách diskusí k převážně jedinému bodu skončilo.

další zpravodajství