Nový dočasný jednatel chce nemocnici řídit i dlouhodobě. A nechal by ji pod městem

Boskovická městská rada jmenovala v pondělí 25. března na mimořádném zasedání nového jednatele boskovické nemocnice. Stal se jím Radim Dembiňák, který nemocnici povede od 1. dubna. Zatím jako dočasný jednatel, ale chce se přihlásit i do výběrového řízení, které město na jednatele vyhlásí v dohledné době.

Radim Dembiňák pracoval od roku 2010 v managementech několika nemocnic, naposledy jako obchodní náměstek nemocnice ve Znojmě, předtím u svaté Anny. Nyní působil velice krátce jako obchodní ředitel krajské společnosti Jihomoravská zdravotní. Hlásil se do výběrového řízení na jednatele boskovické nemocnice, ale nakonec se jej z vážných rodinných důvodů nemohl účastnit. Poté mu vedení města nabídlo, aby se nemocnice dočasně ujal, a on nabídku přijal. Jmenování předcházel dvouhodinový rozhovor s městskou radou, která je valnou hromadou společnosti Nemocnice Boskovice s. r. o.

„Pan jednatel je velmi orientovaný ve svém oboru, má znalosti a zkušenosti ze čtrnácti let ve vrcholových pozicích ve zdravotnictví. Z jeho předchozích zaměstnání jsem na něj slyšela skvělé reference,“ uvedla boskovická starostka Jana Syrovátková.

Sám nový jednatel na tiskové konferenci prohlásil, že do Boskovic nepřichází za kariérou ani za penězi – letos mu bude šedesát let a za kariérou už se nežene, finančně si oproti předchozí pozici pohorší. „Jsem tu proto, abych zúročil zkušenosti, které jsem nabyl po dobu čtrnácti let v managementech nemocnic – ať to byla krajská, fakultní nebo městská nemocnice. Jsem tady proto, abych nemocnici posunul nějak dál a navázal na to, co minulí jednatelé s nemocnicí dokázali. A eventuelně se snažil zlepšit stav, který by měl být zlepšen, ale z různých důvodů nebyl,“ vyjádřil se Radim Dembiňák a doplnil, že chce zaměstnancům, sám sobě i valné hromadě dokázat, že ještě nepatří do starého železa a jeho jméno má v pracovní zdravotnické sféře nějaký zvuk. Za svou výhodu považuje, že není součástí místních politických a ekonomických vztahů.

Když Radim Dembiňák ve zdravotnických kruzích řekl, že chce usilovat o post jednatele boskovické nemocnice, nikdo se podle něj o nemocnici příliš pozitivně nevyjadřoval a byl od záměru spíše zrazován. „Čím více jsem té kritiky slyšel a čím víc negativních informací se ke mně dostávalo, tím víc jsem byl nabuzený zkusit s tím něco udělat,“ popsal nový jednatel.

Negativní informace se podle něj netýkaly vlastní zdravotnické péče v nemocnici, ale politiky a vztahů. „Tedy že se ne všichni setkávají v tom, kam nemocnici vést a kam ji vést. A že politické vlivy hodně ovlivňují dění uvnitř nemocnice,“ konkretizoval své informace nový jednatel. Podobnou informaci získal i od stávajícího jednatele Miloslava Kavky.

Zároveň jednoznačně deklaroval, že chce usilovat o vítězství ve výběrovém řízení, které město vyhlásí, a ujmout se funkce stabilně a plnohodnotně. „Jestli je funkce dočasná, nebo trvalá, mě teď nezajímá – práci musíte udělat pod jakýmkoli tlakem nebo časovou normou. Budu se snažit dělat, co umím a jak nejlépe umím. A pokud mi to půjde, budu chtít vydržet co nejdéle. Práce je tady hodně a není to práce jen na týdny ani na měsíce,“ řekl Radim Dembiňák.

Vyhlášení nového výběrového řízení město připravuje, podle starostky se tak stane co nejdříve.

Zachovat městskou nemocnici

Poměrně jasně se nový jednatel vyjádřil i k otázce, jestli by bylo pro nemocnici nejlepší zůstat v městských rukách, nebo se dostat pod kraj či soukromého provozovatele. Sice deklaroval, že jde o politické rozhodnutí, do kterého nemá jednatel co mluvit, ale jeho osobní názor je, že pokud by někdo chtěl nemocnici převzít – ať už kraj, nebo soukromník – bylo by to jen proto, aby z nemocnice udělal léčebnu dlouhodobě nemocných. Pro soukromníky je to podle něj zajímavý job, na kterém se dá solidně vydělávat, a kraji kapacity chybí. Kraj má podle něj navíc dost svých nemocnic a starostí, takže vůli převzít ještě Boskovice nevidí jako reálnou. „Kdybych byl místní, určitě bych nehlasoval pro nic jiného, než zachovat městskou nemocnici,“ řekl Radim Dembiňák.

Boskovická nemocnice je podle nového jednatele ekonomicky zdravá a má dobrý manšaft. „To, že občas někdo s někým z osobních důvodů nekamarádí, je možno napravit v rámci dobré komunikace a koordinace. Zastávám názor, že komunikovat se musí – i o negativních věcech. A hledat řešení. A to řešení kolektivní, nemůže to být one man show,“ vyjádřil se Radim Dembiňák. Jednatel podle něj nemůže sedět jen v kanceláři, psát emaily, zvedat telefony a rozhodovat a přikazovat. Jako důležité vidí chodit do terénu a mluvit se zaměstnanci na všech úrovních a také s pacienty.

Starostka Jana Syrovátková vidí jako hlavní úkol zachování a znovuobnovení dětského oddělení, které muselo být dočasně omezeno, protože není obsazen post primáře. Nový jednatel se bude ve spolupráci s městem také hned od počátku věnovat investičním akcím, aby vznikla dohoda, kam směřovat asi 24 milionů, které město pro nemocnici na letošek vyhradilo. Hlavní úkoly jsou podle starostky ale personální a město se musí ve spolupráci s jednatelem věnovat zatraktivnění nemocnice pro mladé lékaře.

Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) uvedl, že ho o podpoře Radima Dembiňáka během dlouhé debaty s městskou radou přesvědčila právě představa o komunikaci s personálem. To podle něj nebyla silná stránka dosavadního jednatele. „Věřím, že toto se citelně a zásadně zlepší, komunikační proud se otevře a bude fungovat,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

další zpravodajství