Z radnice: biologická léčba v nemocnici, školská rada a konkurzy na ředitele škol, šance na nízkopráh, oprava nádvoří na ZŠ Sušilova

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady v polovině května na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Město plánuje rekonstrukci vnitřního nádvoří základní školy na Sušilově ulici
Město plánuje rekonstrukci vnitřního nádvoří základní školy na Sušilově ulicifoto: Tomáš Trumpeš

Tiskové konference města se jako host účastnila také Jana Černá z pražského Unijazzu a informovala o letošním ročníku festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice 2024. Pozvánku na festival jsme publikovali v samostatném článku. Stejně tak jsme samostatně zpracovali téma úprav památníku u pošty a chystané oslavy 80 let od konce druhé světové války.

Biologická léčba v nemocnici

Boskovická nemocnice připravila nadlimitní zakázku na dodávku léčiv anatomicko-terapeuticko-chemického systému. Jedná se o speciální biologickou léčbu určenou pro pacienty gastroenterologické ambulance a léčiva bude nemocnice nakupovat asi za 8 milionů korun. Nemocnice podává tento typ biologické léčby už druhým rokem a podle starostky Jany Syrovátkové je pro pacienty obrovským přínosem, neboť se jednak k péči dostanou daleko dříve než ve velkých nemocnicích, jednak mají péči v blízkosti svého bydliště a nemusí absolvovat namáhavé cesty.

Prevence kriminality

Dotaci 68 tisíc dostalo město od Jihomoravského kraje na projekt Senioři a prevence kriminality. Spoluúčast města činí 17 tisíc a za výsledných 85 tisíc budou uspořádány čtyři besedy a dále bude vytištěno přibližně 400 kalendářů s informacemi. Součástí projektu bude i darování prostředků na zvýšení bezpečnosti v dopravě – letáků a reflexních doplňků.

Oprava bytů MSSS

Úspěšné bylo město i se žádostí o řádově vyšší dotaci – na opravy bytů Městské správy sociálních služeb na Havlíčkově ulici dostane od kraje 4,5 milionu korun. Celkové náklady jsou odhadovány na více než 8,5 milionu korun, kompletně opraveno bude devět bytů, přičemž se jedná o první etapu zamýšlené rekonstrukce. „Je to rekonstrukce po třiceti letech, takže je určitě vítaná,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že příští rok se město bude určitě ucházet o dotaci na další etapu.

Školská rada a konkurz na ředitele

Po třech letech došlo k volbě nové školské rady boskovické základní školy. Školská rada má devět členů a stali se jimi za zákonné zástupce Miroslav Klíma, Boris Láník a Michaela Žejšková, za pedagogické pracovníky Jana Formánková, Eva Tichá a Pavla Kotoučková a radou města byli jako zástupci zřizovatele zvoleni Jana Lišková, Petr Axman a Vlastimil Slaný.

Probíhá také výběrové řízení na ředitele boskovických škol, aktuálně je po uzávěrce přihlášek. Vedení města prozradilo, že o post ředitele základní školy usilují dva uchazeči, o post ředitele mateřské školy jeden uchazeč. Setkání komise se zájemci proběhne 19. června.

Podnikni to!

Na program Podnikni to! na podporu podnikání získalo město dotaci od kraje 145 tisíc korun. Jedná se o čtyřicet procent celkového rozpočtu, zbylých šedesát procent doplatí město z vlastního rozpočtu.

Senior Point

Dalších 63 tisíc korun dostane město od kraje na provoz Senior Pointu. Dotace bude využita na zajištění provozu kontaktního místa, na technické zázemí a vybavení kancelářským materiálem a část peněz také na pronájem bazénu pro podzimní dvouměsíční kurz Zdravotní mezigenerační cvičení ve vodě.

Ekonomický náměstek nemocnice

Post ekonomického náměstka v nemocnici nakonec nebyl obsazen, ačkoliv se konalo výběrové řízení, do kterého se přihlásil jeden uchazeč. Podle starostky však byly obsazeny pozice šéfů technického a ekonomického oddělení a na pozici náměstka se chystá nové výběrové řízení. Starostka Jana Syrovátková doplnila, že prozatimní jednatel nemocnice Radim Dembiňák připravuje novou verzi organizační struktury vedení nemocnice a bude žádat městskou radu o její schválení.

Nízkopráh a MSSS

Místostarosta Lukáš Holík informoval o dalším vývoji záměru zřídit v Boskovicích nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Proběhlo jednání s odpovědnou krajskou radní. „Příslib ze strany Jihomoravského kraje je takový, že by zde skutečně tři až čtyři úvazky mohly od roku 2026 vzniknout,“ popsal Lukáš Holík. Město by na provoz přispívalo a nyní je jeho hlavním úkolem najít vhodné místo, kde by zázemí pro tuto službu mohlo vzniknout.

Místostarosta na jednání rovněž otevřel otázku financování Městské správy sociálních služeb, na kterou město ročně doplácí více než 15 milionů korun. Ve většině měst ale tato zařízení provozuje a financuje kraj. Podle Lukáše Holíka je zde určitá naděje, že by kraj svůj příspěvek na financování MSSS navýšil.

Infocentrum

Podle předběžných informací to vypadá, že město nezíská dotaci na opravu infocentra na radnici. Podle Lukáše Holíka to znamená, že by se stávající projekt mohl ještě změnit a město by žádalo o další dotaci. Nyní městská architektka s vedoucím investičního odboru vyhodnocují průzkum podoby infocenter v jiných městech.

Nádvoří na ZŠ Sušilova

Město plánuje rekonstrukci vnitřního nádvoří základní školy na Sušilově ulici. „V tuto chvíli probíhá zaměřování. Zjistilo se, že je tam v dezolátním stavu kanalizace,“ uvedla starostka Jana Syrovátková. Ta by byla ráda, kdyby se rekonstrukci podařilo provést už o blížících se letních prázdninách nebo v následujících podzimních měsících. Kromě kompletní opravy kanalizace by mělo jít o přeložení dlažby a doplnění prvků, dále se řeší vjezd do areálu, který je velice nízký a nyní dovnitř projede pouze osobní automobil. Otázkou je zatím další osud uměleckých děl Dany Markové – sochy Voda a plastiky Vítr. Pokud by nebyly součástí rekonstrukce, měla by se o jejich budoucnost postarat Kulturní zařízení města Boskovice.

Dotazník k dopravě

Radnice zatím nemá výsledky z dotazníkového šetření k dopravě, které probíhalo online a na základě individuálních vstupních údajů ze zpravodaje. Aktuálně se zpracovávají data, podle starostky byla ale návratnost dotazníků velmi malá. Další data město sbírá z fyzického šetření.

Diskuse s vedením města

Další diskuse s vedením města a koaličními zastupiteli proběhne ve čtvrtek 23. května od 15.00 do 17.00 na Masarykově náměstí.

další zpravodajství