Město zvažuje zřízení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Boskovice zaznamenávají nárůst drogových problémů u mladistvých a nevycházejí v tomto ohledu dobře ani ve srovnání s jinými městy. Opět se proto otevírá otázka, zda by zde nemělo fungovat nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) s profesionálními standardy a kontaktním místem.

Nízkoprahový klub v Blansku
Nízkoprahový klub v Blanskufoto: Podané ruce

Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) popisuje, že se byl se zástupci sociálního odboru podívat v Blansku, kde nízkoprahový klub funguje dlouhodobě. V Boskovicích podle něj chybí zařízení pro děti, které se obtížně sdružují a mají třeba sociální nebo rodinné problémy.

„V minulosti tady klub byl, asi před patnácti lety, pokud se dobře pamatuju, a zavřel se,“ vzpomíná Lukáš Holík, který si nyní shromažďuje všechna potřebná data. Sám je o potřebnosti NZDM v Boskovicích přesvědčen, ale chystá si argumentaci pro Jihomoravský kraj, bez jehož podpory se vznik takového zařízení v Boskovicích těžko obejde.

Nárůst problémů s užíváním návykových látek a související majetkovou kriminalitou pozoruje u mladistvých podle šéfa městských strážníků Davida Krátkého i policie. „Mladé určitě poznamenal covid. Přestali se volně scházet, jsou hodně rozdělení do menších skupin a hodně se stěhují na internet. A pak to funguje jako ve všech městech – kde je poptávka, je samozřejmě i nabídka. V oblasti návykových látek spolupracujeme i se státní policií, opravdu se snažíme,“ uvedl David Krátký. Mladé lidi je podle něj především potřeba něčím zaujmout, aby se nenudili. Z policejních statistik podle něj jednoznačně vyplývá, že se problém netýká deseti nebo dvaceti dětí, ale je výrazně větší.

Místostarosta Lukáš Holík říká, že situace se jednoznačně zhoršuje a když má podobné zařízení i Tišnov, Lomnice a Kuřim, tak by v blízkosti Blanska mělo vzniknout i další centrum v Boskovicích. Podle dostupných dat jsou na tom dnes Boskovice při přepočtu na počet obyvatel ve srovnání s Blanskem dokonce mírně hůř. „Nyní otevírám záměr vytvořit zpět v Boskovicích nízkoprahové zařízení. Je to dlouhá cesta, pokud se na ni vydáme, bude trvat minimálně rok a půl,“ uvedl místostarosta s tím, že prvním krokem bylo právě získání dat, která radnice nyní vyhodnocuje a následně plánuje zveřejnit. Pak by se muselo najít potřebné zázemí a zahájit jednání na Jihomoravském kraji. „Přijde mi to zásadní. Může to znít jako otřepaná fráze, ale prevence je zásadní,“ dodává Lukáš Holík.

V Boskovicích zatím funguje stejně jako v Letovicích a Velkých Opatovicích pouze volnočasový klub Plán B, který provozuje letovická neziskovka Elim. Město na klub letos přispěje částkou 125 tisíc korun.

Naše noviny se drogové problematice věnovaly obšírněji před třemi lety v textu Nikol Halamáskové. I zde tehdy jednoznačně zaznělo upozornění, že v Boskovicích chybí nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Město tehdy situaci vysvětlovalo právě tím, že nemá podporu kraje.

Vedoucí blanenského NZDM Robert Hořava mimo jiné uvedl, že v takovém zařízení jde o dlouhodobou práci a fyzické zázemí je důležité pro navázání vztahu s klienty. Město si podle něj neuvědomuje, že nízkoprahové zařízení může významně snížit vandalismus a s ním spojené výdaje na opravy, stejně jako může zredukovat užívání drog a zamezit vzniku závislosti u některých jedinců. Roční náklady, které vydává Blansko na provoz NZDM, se pohybovaly kolem půl milionu, což vychází společnost na zhruba stejnou částku jako roční léčba tří drogově závislých.

další zpravodajství