Probíhá úprava památníku u pošty a město se chystá na 80. výročí konce války

Pokud jste procházeli okolo památníku u pošty, určitě jste si povšimli, že zde probíhají úpravy. Ty by měly dále pokračovat, město přibližuje památník jeho původní podobě a jedná se i o propojení parku s bývalým hasičským štábem, kde bude školka a Středisko volného času. Kromě toho město připravuje na příští rok ve spolupráci s Pamětí národa oslavy 80. výročí konce druhé světové války.

Socha matky s dítětem, součást památníku konce druhé světové války pod poštou
Socha matky s dítětem, součást památníku konce druhé světové války pod poštoufoto: Tomáš Trumpeš

Památník vítězství byl odhalen 9. května 1965 u příležitosti dvacátého výročí konce války. Jeho dominantu tvoří sousoší matky s dítětem z bílého vápence od brněnské akademické sochařky Sylvy Lacinové-Jílkové. V poslední době se ovšem z místa poněkud vytratil původní koncept celého památníku, který sochařka zpracovala společně se svým manželem, a který Jaroslav Bránský v knize Boskovice v proměnách času vysvětluje takto: „Matka s dítětem čeká už po válce na svého muže, který se nevrátil z fronty či koncentračního tábora. Celý svět se raduje z míru, z konce válečných útrap. Kolem dokola jsou ještě rozvaliny – pozůstatky války, zničená města a vesnice – to znázorňují balvany rozsázené v pozadí na zeleném trávníku a před zídkou se jmény obětí války z Boskovic.“

Nyní už v parku došlo k odstranění přerostlé zeleně a drobným povrchovým úpravám. Podle starostky Jany Syrovátkové se památník už nyní „vyloupl“. Na místě se objevila a odhalila i původní dlažba před pamětními deskami. „Až teprve letos, když jsme tam stáli 8. května na vzpomínkovém aktu, jsem měla pocit, že jsem na pietním místě,“ popsala starostka, profesí architektka.

Místostarosta Radek Šamšula (Piráti) doplnil, že aktuálně na místě probíhá výsadba letniček a připravuje se zatravnění velké plochy. Město získalo původní projekt památníku, který zahrnoval nejen část ohraničenou zídkou, ale i prostor, který pokračuje ke kostelíku Všech svatých. „Byla tam cestička a nějaké další prvky. Teď pracujeme na tom, jak ten prostor jako celek nějakým způsobem obnovit,“ uvedl Radek Šamšula.

Město také vstoupilo do jednání s Českou poštou ohledně možnosti zpřístupnit dříve existující cestu, která by park s památníkem opět propojila s budovou bývalého hasičského štábu, kterou město nedávno získalo do vlastnictví a plánuje zde zřídit školku a také sem z ulice 17. listopadu přesunout Středisko volného času.

Renovována by měla být i socha Sylvy Lacinové-Jílkové. Rekonstrukci celého místa by město chtělo stihnout do oslav 80. výročí konce druhé světové války, které připadají na příští rok.

„My jako vedení města si velice uvědomujeme důležitost následujícího roku a výročí 80. let od konce světové války. Chceme se k tomu postavit hrdě a čelem,“ vyjádřil se místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice). Město jedná s organizací Paměť národa a společně s ní plánuje, co by mohlo v Boskovicích příští rok jako připomínky výročí proběhnout. Podílet by se měly kromě radnice i Kulturní zařízení města Boskovice, muzeum, školy a další organizace. Lukáš Holík říká, že příští rok by to nemělo být jen kladení věnců, ale výročí by se mělo stát příležitostí přiblížit téma mladé generaci.

Starostka Jana Syrovátková dodala, že nyní odchází poslední generace těch, kteří si válku pamatují, i když ji většinou zažili jako malé děti. „Je důležité si to připomínat a připomínat to právě mladé generaci. To, co se stalo během první a druhé světové války, bohužel neznamená, že se to nemůže stát i v budoucnu. Je důležité být obezřetní, vědět, co se stalo, a vzít si z toho ponaučení. Velmi si vážím Paměti národa a toho, že vytvářejí audiovizuální záznamy svědectví toho, co se dělo,“ zdůraznila boskovická starostka, že oceňuje právě spolupráci města s Pamětí národa, kterou v Boskovicích zastupuje především její spolupracovník Ladislav Oujeský, mimo jiné autor tematického seriálu Každý má svůj příběh, který píše pro naše noviny.

další zpravodajství