Nemocnice? Opozice viní vedení města z chaosu, rozporuplnosti a nekompetence

Po sérii informačních článků o postupech vedení města v řízení nemocnice a výběru nového jednatele daly Ohlasy příležitost k vyjádření také zástupcům boskovických opozičních stran. Ptali jsme se jich na výběr nového jednatele, na petici lidovců vyzývající k převodu nemocnice pod kraj a na jejich představu o nejlepším modelu budoucího provozu. Odpovídají zástupci Sociální demokracie, ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a SPD + Trikolory.

Boskovická nemocnice
Boskovická nemocnicefoto: Tomáš Znamenáček

Výběr jednatele

Prvním tématem, o jehož zhodnocení Ohlasy požádaly boskovickou opozici, je průběh výběrového řízení na nového jednatele. To nejprve skončilo bez výsledku, poté rada jmenovala Radima Dembiňáka – uchazeče, který se původně z důvodu zdravotní komplikace v rodině nemohl účastnit řádného výběrového řízení. Zatím byl jmenován dočasným jednatelem a deklaroval, že se chce ucházet o post v novém výběrovém řízení, které radnice vypíše.

„Bohužel musíme konstatovat, že zatím probíhá vše chaoticky,“ říká zastupitelka a bývalá starostka Hana Nedomová ze Sociální demokracie, která je dnes nejsilnější opoziční stranou v zastupitelstvu. Sociální demokraté podle ní doufají, že se situace konečně uklidní právě po ukončení nového výběrového řízení, kterého se nový jednatel míní účastnit. „Dočasného pana jednatele vnímáme jako fundovanou osobu se zkušenostmi ve zdravotnictví, která může naší nemocnici prospět. V neposlední řadě si myslíme, že je nutné zintenzivnit informovanost a kontakt se zaměstnanci nemocnice, aby neměli pocit, že neví, co se bude dít, co mohou očekávat,“ připomíná Hana Nedomová.

Boskovická ODS hodnotí průběh výběrového řízení jako mimořádně nešťastný. A připomíná situaci, kdy se po neúspěchu výběrového řízení objevila varianta, že by mohl být dočasným jednatelem jmenován primář gynekologicko porodnického oddělení Jan Machač, který za ODS v minulosti kandidoval. „V situaci, kdy se rada města rozhodla řádné výběrové řízení zrušit, se nám varianta pověřit dočasným řízením nemocnice pana primáře Jana Machače jevila jako vhodné řešení. Pan primář je dlouholetým lékařem naší nemocnice a mezi svými kolegy se těší velkému respektu a důvěře, tudíž by mohl situaci v tomto těžce zkoušeném zdravotnickém zařízení zklidnit a napravit pošramocené mezilidské vztahy. Poté, co o jeho nominaci nebylo ani hlasováno, byla důvěra zaměstnanců ještě více narušena,“ domnívají se občanští demokraté.

K osobě nového jednatele se občanští demokraté zatím nechtějí vyjadřovat. „Nechť předvede, co umí. Na pováženou ale zůstává, že přestože byl přihlášen i do řádného výběrového řízení, na nějž se z rodinných důvodů nedostavil, nyní již kapacitu k dočasnému řízení nemocnice má a dokonce prohlašuje, že se přihlásí i do dalšího řádného výběrového řízení,“ uvádí boskovická ODS.

Podle TOP 09 je třeba v prvé řadě připomenout, že celá situace je vyvolaná nevhodným způsobem jednání vedení města s bývalým jednatelem nemocnice Danem Štěpánským, který byl podle boskovické TOP 09 zkušeným, odborně velmi zdatným manažerem, měl za sebou výborné výsledky a díky tomu všemu přirozenou autoritu u zaměstnanců. Důsledkem tohoto jednání ze strany vedení města byl v očích TOP 09 jeho odchod a nemožnost získat za něj adekvátní náhradu. Odstoupení následujícího jednatele Miloslava Kavky po půl roce ve funkci je pak podle TOP 09 důsledkem téhož v kombinaci s netransparentním a nešťastným způsobem jeho výběru. „Následné nové výběrové řízení a také oslovení / neoslovení pana primáře Jana Machače se nedá hodnotit jinak než jako obrovská a neoddiskutovatelná ostuda vedení města. Musíme opět jen doufat, že tento nekoordinovaný zmatek nepřivodí nemocnici další újmu,“ domnívá se zastupitelka za TOP 09 Michaela Žejšková. To se podle ní může snadno stát, když hned z první tiskovky bez jediného dne ve funkci a alespoň základního rozhlédnutí se po nemocnici zaznívá od nově jmenovaného jednatele, že převzetí krajem znamená transformaci na léčebnu dlouhodobě nemocných (LDN) a že jedinou možností, pro kterou by nový jednatel byl, je zachování městské nemocnice.

Karel Trefný jakožto zastupitel za SPD a Trikoloru říká, že výsledek a výběr nového jednatele můžou těžko hodnotit, neboť u jednání už z podstaty věci jako opozice nebyli. „A protože boskovicka nemocnice byla, je a bude stále politikum, nezbývá než věřit, že protentokrát měli radní šťastnou ruku,“ dodává Karel Trefný.

Podle Dagmar Hamalové z KDU-ČSL byl samotný průběh výběrového řízení nepřehledný. „Nejprve informace, že jednatel vybrán nebyl, následovala informace o vybraném zastupujícím jednateli a nakonec byl vybrán a jmenován jiný zastupující jednatel,“ popisuje zastupitelka a bývalá místostarostka.

Petice a jednání s krajem

Právě lidovci v reakci na dění v nemocnici vytvořili petici, která vyzývá města k aktivnímu jednání s Jihomoravským kraje o převzetí nemocnice.

„Znepokojuje nás rozporuplnost kroků a výroků ze strany vedení nemocnice a vedení města Boskovice. Na jedné straně jsme opakovaně ujišťováni, že převod nemocnice pod Jihomoravský kraj je chtěným řešením. Zdá se, že na usnesení zastupitelstva města z minulých volebních období – jednat s krajem o převodu a spolupráci – je konsensus. Na druhé straně se paní starostka před volbami – stejně jako oba noví jednatelé za sebe nepoliticky po volbách – vyjadřují za ponechání samostatné boskovické městské nemocnice. Jako zastupitelé, stejně jako mnozí zaměstnanci nemocnice a mnozí občané nevíme, kam budoucnost boskovické nemocnice směřuje,“ vysvětluje motivy KDU-ČSL Dagmar Hamalová.

K situaci v boskovické nemocnici podle ní opozice dlouhodobě nemá konkrétní informace. Z informací, které zazněly na zastupitelstvu a v médiích, není zřejmé, jaká je aktuální personální situace, jak si nemocnice stojí finančně. A opozice také neví, jak pokračují jednání s Jihomoravským krajem. Aktuálně se podle lidovců na boskovické nemocnici podepisuje více negativních vlivů, mimo jiné i nedostatek lékařů a pracovníků nelékařských pracovních pozic. Otazníky mají i nad hospodařením – rok 2022 podle nich skončil mírnou ztrátou, ale jaký byl a je další vývoj výkonnosti a finančního hospodaření, dnes opozice přesně neví.

V situaci, kdy představitelé ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven hovoří o plánech na snižování počtu nemocnic, je podle lidovců nutné zintenzivnit jednání jak s krajem, tak s ministerstvem. Místo toho vedení města žádá o finanční podporu obce v regionu. „Na zastupitelstvu jsme slyšeli o plánech na snižování počtu lůžek a nemocnic v České republice se závěrem, že právě boskovická nemocnice bude tou nemocnicí, ve které rozsah služeb zůstane zachován. Chápeme, že situace v boskovické nemocnici je složitá. Falešné sliby však nemocnici nepomůžou. Slyšeli jsme v médiích i na zastupitelstvu, jak nové vedení města přivede do nemocnice mladé lékaře, jak rychle se podaří obsadit místo primáře a obnovit provoz dětského oddělení, jak se měla stabilizovat situace pod vedením pana jednatele Miloslava Kavky. Nyní opět slyšíme, že nový jednatel situaci kolem boskovické nemocnice uklidní. Po celou dobu od počátku roku 2023 nezbývá než věřit, že boskovická nemocnice si stojí finančně dobře. Po všem, čím si boskovická nemocnice za poslední rok prošla, potřebujeme jasnou vizi, stabilní, odborně silné, se zaměstnanci komunikující vedení, promyšlené kroky a intenzivní jednání pro zachování rozsahu zdravotnických služeb,“ říká lidovecká zastupitelka Dagmar Hamalová.

Sociální demokraté vnímají petici KDU-ČSL jako motivační prvek na podporu možného převodu nemocnice pod Jihomoravský kraj. „O způsobu vedení jednání s krajem nemáme informace, pouze ty, které prezentuje paní starostka na jednání zastupitelstva. Nemyslíme si, že jsou vedena intenzivně,“ dodává Hana Nedomová.

„O této iniciativě jsme byli kolegy z KDU-ČSL dopředu informováni a hodnotíme ji pozitivně. Koalice SPOLU, jejíž součástí byla i KDU-ČSL i ODS, kandidovala do komunálních voleb s programem, jenž prosazoval zahájení jednání s Jihomoravským krajem o možném převodu nemocnice,“ popisuje svůj pohled na petici boskovická ODS. V tuto chvíli však podle ní vedení města pro případný převod nedělá vůbec nic, přestože nadále existuje platné usnesení zastupitelstva, které vedení města k jednání s krajem zavazuje. „Případným jednáním navíc ubližují i výroky nového pana jednatele Dembiňáka, když hned ve svém prvním rozhovoru prohlásí, že převod na kraj nedoporučuje a straší občany našeho města tím, že by Jihomoravský kraj z nemocnice udělal LDN,“ upozorňují občanští demokraté.

TOP 09 vnímá iniciativu KDU-ČSL jako důležitou, protože aktivně upozorňuje na nejednání vedení města s krajem. A proto ji bude podporovat.

Oproti tomu SPD a Trikolora petici vidí jen jako snahu lidovců o zviditelnění. „Nic to nezmění, ale je to jejich právo. Co se týče jednání města s krajem, nemůžeme hodnotit, neb nejsme u toho. Takže je to čistě na koalici,“ dodává zastupitel Karel Trefný.

Nejlepší model provozu

Na ideální budoucí model provozování nemocnice nemá opozice jednotný názor. Ohlasy položily opozičním stranám podobně formulovanou otázku, jaká už padla v anketě na diskusním fóru našich novin – tedy jestli je nejlepší provozovatel pro nemocnici město, kraj, nebo soukromá společnost.

Stručně a jednoznačně pro převod pod kraj se vyjádřili lidovci: „Dlouhodobě prosazujeme spolupráci a provozování nemocnice Jihomoravským krajem,“ uvedla Dagmar Hamalová.

Podobně jasné vyjádření formulovala i TOP 09, totiž že dlouhodobě usiluje o převod nemocnice Jihomoravskému kraji, protože to považuje za velmi důležité a nejlepší řešení. „Právě v situaci, kdy vedení města v důsledku své nezkušenosti a nedostatku respektu před tak obtížným úkolem tyto kompetence nezvládá, se ukazuje v plné nahotě, do jakých problémů tento přístup dostává nemocnici, její zaměstnance a pacienty. Faktem však je, že vedení města o jednání s krajem samo neusiluje a často vyvolává na kraji svými postupy zmatky, protože na to nemá jednoznačný a shodný názor,“ popisuje Michaela Žejšková. Vedení města podle ní bohužel nemá jasnou koncepci, co s nemocnicí dál, přičemž není možné aktivně vyjednávat s krajem, pokud sama koalice neví, o čem vyjednávat. „I z tohoto důvodu jsme svědky stávajícího stavu, který se vyznačuje nekoncepčností, nejednotností, nahodilostí a mnohdy i protichůdností vyjádření stran koalice. A toho, jak si členové vedení města jsou schopni vyříkávat svá stanoviska až v kancelářích krajských představitelů,“ říká Michaela Žejšková. Podle TOP 09 je nemocnice pro Boskovice velkou finanční zátěží, zvlášť tehdy, když se snaží dorovnávat mzdy na konkurenceschopnou úroveň. „Nemocnice potřebuje převzetí silnějším partnerem – krajem, jinak jí hrozí právě ten osud pečovatelské instituce,“ uzavírá svůj pohled zastupitelka a bývalá místostarostka za TOP 09 Michaela Žejšková.

Podle sociální demokratů je v současné době těžké se k těmto variantám budoucího provozního modelu nemocnice vyjadřovat. Také oni připomínají, že zatím platí usnesení zastupitelstva, které ukládá jednat o možném převodu nemocnice pod Jihomoravský kraj. „Jak jednání pokračují a zda jsou intenzivně vedena, nemáme informace. Je doba před jednáním zastupitelstva, tak očekáváme nové informace. Rovněž situace ve zdravotnictví v České republice doznává postupných změn a vyžaduje neustálé sledování. Změny se mohou následně promítnout do řízení nemocnice a ovlivnit rozhodování zastupitelů,“ domnívá se sociální demokratka Hana Nedomová.

Úplně jiný pohled nabízí Karel Trefný. „Budoucnost pro nemocnici vidíme v soukromém provozovateli se zkušenostmi za pevně stanovených podmínek. Špatná zkušenost s Baroty by měla zůstat zapomenuta,“ říká zastupitel za SPD a Trikoloru s narážkou na neslavný konec soukromého provozovatele nemocnice z devadesátých let.

Jasné vyjádření svého pohledu na ideální uspořádání provozu nemocnice nedala ODS, která se přímé odpovědi vyhnula a namísto toho znovu podrobila kritice práci současného vedení města. „Události posledních měsíců především ukazují, že současná radniční koalice nemocnici neřídí dobře. Zatímco předchozí vedení města v čele s ODS pracovalo s daty, současné vedení se řídí spíše svými pocity a osobními názory. Připomeňme, že v minulém volebním období proběhl audit nemocnice, který jasně popsal možnosti, výhody i rizika všech forem provozu nemocnice. Nic podobného jsme od aktuálního vedení města neviděli. Naopak vidíme uzavřené dětské lůžkové oddělení a neustálé střídání jednatelů. Paní starostka ve svých volebních prohlášeních vyjádřila, že nemocnice je velká příležitost, zatím to však vypadá, že pod vedením koalice Změna22, Naše Boskovice a Česká pirátská strana je to příležitost k jednomu velkému problému, jenž ohrožuje nejen pracovní místa více než 500 zaměstnanců, ale především poskytování zdravotní péče pro občany nejen z Boskovic, ale i ze širokého okolí,“ shrnuli svůj pohled na situaci na závěr občanští demokraté.

další zpravodajství