Ze zastupitelstva: městská média, rozdělení školy, nemocnice a hala

Únorové zastupitelstvo trvalo na boskovické poměry poměrně krátce – skoro přesně tři hodiny. Obešlo se bez větších konfliktů koalice a opozice, menší rozmíška se týkala toho, zde vedení města dostatečně informuje o dění v nemocnici.

Ilustrační foto
Ilustrační fotofoto: Zdeněk Tesař

První výraznější debata se tentokrát věnovala městským médiím. Zastupitelé se zabývali Zprávou o činnosti Výboru pro média a participaci, změnou statutu tohoto výboru a návrhem nových Pravidel využití informačních prostředků města Boskovice.

Materiály představili předseda mediálního výboru Jan Flíček (Změna22) a Jan Nádvorník (Piráti). Velká část debaty se týkala Boskovického zpravodaje, jeho nové grafické podoby i vlastní fyzické podoby po změně tiskárny. Jan Flíček uvedl, že vnímají výhrady, které se ke zpravodaji objevily, ale postupem času se podle něj podaří některé nedostatky zlepšit.

Prezentován byl také průzkum, který město udělalo mezi čtenáři zpravodaje. Odpovědělo 161 respondentů, 126 online a 35 na papíře.

Opoziční zastupitel Michal Knödl (SPOLU) označil změnu zpravodaje za velmi nepovedou, počínaje papírem až po novou grafiku. „Když jsem vytáhl únorový zpravodaj ze schránky, neměl jsem ani chuť ho otevírat, protože vypadal hrozně,“ uvedl Michal Knödl. Ke kritice se přidal Oldřich Kovář (ČSSD). Koaliční zastupitel Petr Axman (Naše Boskovice) chválil zlepšení obsahové stránky.

V úpravě pravidel se tvůrci zatím zabývali především zpravodajem, elektronická média mají přijít na řadu později. Jan Nádvorník uvedl, že hlavním cílem je, aby média přinášela kvalitní informační servis bez přehnané politické prezentace. Proto vzniká nová struktura, která má zajistit větší nezávislost redaktora, i když se jedná o zaměstnance úřadu. Místo redakční rady odpovědné městské radě bude nově fungovat redakční skupina odpovědná mediálnímu výboru, který spadá pod zastupitelstvo.

Dotace

Město podpořilo fotbalový klub individuální dotací 490 tisíc korun na zajištění pohybové výchovy dětí v mateřské škole. Navýšení dotace na 300 tisíc korun schválili zastupitelé pražskému Unijazzu na festival pro židovskou čtvrť Boskovice.

Schváleny byly i dotace pro volnočasové a sportovní akce a pro oblast kultury. Hodnotící komise v kultuře doporučila nerozdělené finance věnovat boskovickému Unijazzu jako příspěvek na provoz kulturního a komunitního centra Prostor, kde probíhá celá řada podpořených akcí. Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) uvedl, že pokud je potřeba mimořádná dotace, potřebuje vedení města data a fakta, ale ne přidělovat peníze na základě doporučení komise.

Jaroslav Dohnálek (SPOLU) vznesl otázku, proč je velká část akcí v Prostoru a ne v kulturních prostorách města. Dagmar Hamalová (SPOLU) upozornila, že ceny nájmů v městských zařízeních jsou dost vysoké. Radek Pernica (Změna22) doplnil, že roli hraje i kulturní nálada a atmosféra, kterou Prostor disponuje.

Petr Malach (ČSSD) otevřel otázku kolaudace Prostoru, se kterou se Unijazz Boskovice dlouhodobě potýká. Vedoucí stavebního úřadu Tomáš Měkota uvedl, že prostory pro pořádání veřejných kulturních akcí zkolaudované jsou, problém je v kapacitě. Petra Malacha zajímalo, jestli to může být překážkou pro poskytnutí dotace, jestli by případný problém nemohl dopadnout na město. Tajemník David Škvařil odpověděl, že odpovědnost nese pořadatel.

Vlajka pro Tibet

Boskovice 8. března opět vyvěsí tibetskou vlajku na Den pro Tibet. V posledních letech je vůle zastupitelstva poměrně jednoznačná, tradičně se zdržela pouze bývalá starostka Hana Nedomová (ČSSD), proti byl Karel Trefný za nové uskupení SPD a Trikolora.

Odměny a termíny

Zastupitelstvo schválilo nové odměny svým neuvolněným členům, navýšení odměn proběhne v souladu s aktuální právní úpravou – jedná se o asi 17 procent. Loni k navýšení nedošlo, letos tomu tak bude od 1. března.

Zastupitelé si také přidali jedno jednání navíc, a to 5. března. Toto zastupitelstvo by se mělo věnovat zachování či rozdělení základní školy. Starostka Jana Syrovátková (Změna22) na žádost opozice vysvětlila, že kompletní materiály dostane opozice po předchozím únorovém jednání rady. Dagmar Hamalová uvedla, že celý proces diskuse o rozdělení základní školy probíhá příliš rychle. Starostka odpověděla, že je důležité rozhodnout o případném rozdělení školy včas, aby se stihly připravit konkurzy na ředitele škol – aby bylo jasné, do čeho nový ředitel jde.

Územní plán a majetek

Firmy COLORplastic a COLORone požádaly o změnu územního plánu, která by v části průmyslové zóny umožnila namísto těžké výroby smíšenou, což znamená výstavbu průmyslových hal určených částečně pro výrobní činnosti, částečně pro skladování a částečně pro prodejní plochy. Zastupitelé záměr schválili.

V bloku majetkových záležitostí se projednával mimo jiné záměr výstavby rodinných domů v lokalitě U Vodárny, což je ovšem na katastru obce Újezd, na konci Boskovic ve směru na Prostějov po pravé straně. Vznikne zde 28 rodinných domů, s hlavním příjezdem z Dukelské ulice.

Developer požádal o připojení jejich komunikace do ulice Podlesí, oplátkou vybuduje několik parkovacích míst, která budou využívat obyvatelé Podlesí. Kromě toho vybuduje v lokalitě dětské hřiště a stání pro kontejnery a vše předá městu Boskovice.

Rozpočet

V bloku finančních záležitostí zastupitelé nejprve schválili střednědobý rozpočtový výhled na období 2025–2027. Materiál shrnuje výhled hlavních investic na příští tři roky.

Michala Knödla zajímala suma za sportovní halu, která je zde naplánována v hodnotě 175 milionů investovaných v letech 2025 a 2026. Starostka odpověděla, že se jedná o odhad založený na zkušenostech ze stavby jiných hal z poslední doby. Petr Malach uvedl, že mu ve výhledu chybí knihovna. Starostka reagovala, že nyní projekt knihovny není tak daleko a pokud by se situace změnila, knihovna se do projektu zařadí.

Starostka také na dotaz Michaely Žejškové (SPOLU) upřesnila, že v první etapě je na Červené zahradě plánována čistě stavba haly a jejího nejbližšího okolí.

Zcela bez diskuse bylo schváleno první rozpočtové opatření na letošní rok. Příjmy se navýšily o více než 4 miliony korun, výdaje o více než 18,5 milionů korun. Navýšení výdajů tvoří v drtivé většině přesun nedokončených akcí z loňského roku.

Nemocnice

Starostka Jana Syrovátková informovala zastupitele o rezignaci jednatele nemocnice Miloslava Kavky. Rada připravuje výběrové řízení na nového jednatele, opozici slíbila místo ve výběrové komisi. V nemocnici byla uzavřena kolektivní smlouva se zaměstnanci a výkonnost podle starostky neklesá. Rezignoval předseda dozorčí rady Jozef Machek; komise zůstává ve stejném složení, jen musí zvolit nového předsedu.

Řešilo se také zajištění pohotovosti a smlouva s Jihomoravským krajem. Starostka odpověděla, že nemocnice vypověděla pouze ohledání nebožtíků, které bude zajišťovat kraj, a pohotovost pokračuje. Jaroslav Dohnálek upozornil, že otevírací doba nemocnice často není dodržována.

Michaelu Žejškovou podrobněji zajímal stav dětského oddělení. „Je dočasně uzavřeno dětské lůžkové oddělení, hledáme primáře. Dětské a novorozenecké oddělení fungují bez omezení,“ odpověděla starostka.

Dagmar Hamalová si postěžovala, že opozice nemá dobré informace a musí se ptát stále dokola na stejné věci. Tím se dostala do mírné názorové přestřelky s Vladimírem Petrů (Změna22), který upozornil, že zastupitelé se mohou doptávat na informace i mimo jednání zastupitelstva. Dagmar Hamalová reagovala, že se dotazují i mezi zastupitelstvy, některé dotazy posílala opozice opakovaně a na odpovědi čekala mnohdy docela dlouho. Komplexnější informace by podle ní měla zaznít na každém zastupitelstvu, už jen kvůli veřejnosti. Jaroslav Dohnálek se rovněž vyjádřil, že informací má opozice málo, že reakce jsou často velmi obecné a nekonkrétní.

Starostka Jana Syrovátková dodala, že nemocnice řeší podobné problémy jako prakticky všechna podobná zařízení v republice. Proto by se o nemocnici nechtěla hádat a vytvářet negativní atmosféru, město by podle ní mělo být na nemocnici pyšné.

Sportovní hala

Starostka Jana Syrovátková představila zastupitelům obě varianty, které vedení města zvažuje jako další postup v cestě k nové sportovní hale. První je otevřená architektonická soutěž a druhá soutěž zvaná Design & Build, kdy se vybírá návrh a rovnou i zhotovitel stavby. Výhoda prvního postupu je stručně řečeno v tom, že se může zjevit kdokoli se zajímavým návrhem, tedy třeba i začínající architekti nebo menší ateliéry. U druhého modelu je výhodou nižší riziko navyšování ceny a víceprací a prodlužování termínů. Systém Design & Build je náročnější na přípravu ze strany zadavatele, ale pak přináší větší jistotu a záruky při samotném projektování a stavbě. O finálním postupu rozhodně městská rada, starostce připadá velmi zajímavá druhá varianta a vedení města je jí podle ní otevřené. Nicméně chce o obou variantách ještě diskutovat.

Dotazy a připomínky zastupitelů

Místostarosta Lukáš Holík na závěr informoval, že město se přihlásilo o dotaci na rekonstrukci parku u zámeckého skleníku. V systému rozhoduje i rychlost přihlášení, Boskovicím se podařilo přihlásit ještě před překročením celkové alokace.

Ke knihovně místostarosta uvedl, že plánuje předložit materiál na dubnovém zastupitelstvu, až po jednáních s krajem o umístění Střediska volného času a po shromáždění a vyhodnocení informací ke všem dalším variantám. S projektem podle návrhu architekta Fránka už nepočítá.

Jaroslav Dohnálek upozornil na rozježděné trávníky na sídlišti Pod Oborou, Hana Nedomová upozornila na údržbu hřbitova – místostarosta Radek Šamšula připomněl, že se chystá výběrové řízení na provozovatele hřbitova. Cílem by mělo být i zvýšení kvality práce.

Hana Nedomová dále otevřela téma změny zákona, na základě které bude městská rada moci nově rozhodovat o částkách až do 250 tisíc korun, doteď to bylo 50 tisíc korun. Do dalších témat už se zastupitelé nepustili a jednání tak po třech hodinách skončilo.

další zpravodajství