Prostor řeší problémy s kolaudací, provoz omezovat nechce

Na červnovém jednání zastupitelstva poukázal zastupitel Jiří Pevný (STAN a Sportovci) na nesrovnalosti v provozu kulturního a komunitního centra Prostor, které působí pod hlavičkou Unijazzu Boskovice v panském dvoře na Hradní ulici v Boskovicích. Provozovatelé potíže částečně uznávají a říkají, že pracují na nápravě.

V kulturním centru probíhají mimo jiné veřejné besedy – zde s českým publististou, scénáristou a spisovatelem Pavlem KosatíkemV kulturním centru probíhají mimo jiné veřejné besedy – zde s českým publististou, scénáristou a spisovatelem Pavlem Kosatíkem   foto: Tomáš Znamenáček

Kulturní a komunitní centrum Prostor zahrnuje kavárnu a kulturní sál, kde probíhají početné akce, některé z nich se v letních měsících odehrávají venku na nádvoří. Zastupitel Jiří Pevný uvedl, že z podkladů, které si vyžádal na stavebním úřadě na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, vyplývá, že v sále může být maximálně 15 lidí, v kavárně rovněž 15 lidí, hudební produkce mohou být pouze akustické a provoz zde může probíhat pouze od 8.00 do 20.00. V takto přísných omezeních však provoz Prostoru reálně neprobíhá.

Prostor působí v panském dvoře od června 2019 a v témže roce v listopadu získal také povolení k užívání stavby. Podle Tomáše Znamenáčka, který vloni vystřídal v čele boskovického Unijazzu Igora Láníka, nedává příslušná dokumentace zcela jasnou odpověď na otázku, jaké jsou přesné limity provozu. „V žádosti o změnu užívání stavby jsou dvě zásadní vyjádření – od hasičů a od hygieny. Z pohledu hasičů je vnitřní prostor vyhovující pro maximálně 99 lidí, z toho 65 v sále a 34 v kavárně. Hygiena řešila zejména kavárenský provoz, v rámci kterého povolila 15 míst k sezení v kavárně a 15 míst v sále,“ uvedl Tomáš Znamenáček. Počet patnácti lidí v sále se však týkal varianty, kdy by sál sloužil přes den jako kavárna, s čímž se v původním konceptu počítalo.

„Limit na počet osob v dokumentaci je, ale nevíme, jestli se vztahuje pouze na kavárenskou úpravu sálu, anebo i na koncerty a další veřejné akce. Provozní doba je v dokumentaci zmíněna, ale není nám jasné, jestli pouze informativně, anebo jde o formálně závazný údaj,“ popsal Tomáš Znamenáček. Také zmínka o akustické produkci v dokumentaci je, ale není podle něj zřejmé, jestli je pouze ilustrativní, anebo závazná.

Podle vedoucího boskovického stavebního úřadu Tomáše Měkoty je součástí kolaudačního souhlasu nebo souhlasu se změnou užívání stavby, případně části stavby, stanovení podmínek pro užívání, které si v podstatě stanovuje žadatel; pokud jsou dány legislativou, stanovuje je správní orgán. „Nemusí být přímo specifikovaná v opatření správního orgánu, ale jsou například součástí předložených příloh nebo projektové dokumentace, protože podle nich se pak záměr posuzuje,“ vysvětlil Tomáš Měkota. 

A potvrdil, že provozovnu v panském dvoře všechny orgány státní správy posuzovaly na základě stanovené kapacity, definované projektovou dokumentací. Stejně tak byla stanovena i provozní doba – tedy na základě dokumentace, kterou předložil žadatel. „Vzhledem k tomu, že tato skutečnost byla zveřejněna na zastupitelstvu města, mohu potvrdit, že provozní doba komunitního centra je od 8.00 do 22.00,“ uvedl vedoucí stavebního odboru.

Podmínky tedy vymezuje v projektové dokumentaci žadatel, ale podle vysvětlení Tomáše Měkoty je problematika poněkud složitější, protože užívání staveb obecně je vymezeno vyhláškami a normami. „Dám příklady – v objektu je stávající sociální zařízení, které v podstatě na podkladu normových hodnot určuje kapacitu návštěvníků; pokud by chtěl někdo kapacitu navýšit, musel by rozšířit sociální zázemí nebo vybudovat nové,“ uvedl Tomáš Měkota. Dále lze obecně lze říci, že velký vliv na kapacitu jakéhokoliv zařízení má požárně bezpečnostní řešení stavby, které by mohlo při vyšším počtu návštěvníků neúměrně navýšit pořizovací náklady na nějaké doprovodné stavební úpravy.

Tomáš Znamenáček zdůrazňuje, že kdyby byly pochybnosti ohledně požární způsobilosti Prostoru, neodvážili by se akce pořádat bez ohledu na způsob financování nebo pořadatele. Zde problém podle něj není a nejasnosti v dalších parametrech Unijazz řeší. Nedovede si ale představit, že by kvůli nim preventivně omezoval provoz. 

Spolek provozující Prostor může se souhlasem vlastníka předložit žádost o změnu užívání spočívající například navýšení kapacity návštěvníků. „Musí ovšem v projektové dokumentaci vymezit a vyhodnotit, jaká případná opatření bude nutné z důvodu této změny realizovat, a toto pak posoudí správní orgány – například hygiena, hasiči – a my jako výkonný orgán rozhodneme,“ doplnil Tomáš Měkota. Žádné takové řízení v tuto chvíli na stavebním úřadě neprobíhá.

V případě, že jsou porušeny podmínky pro užívání stavby, jedná se o přestupek proti stavebnímu zákonu, a to nejen ze strany uživatele samotného, ale případně i vlastníka stavby.

Předseda Unijazzu Boskovice Tomáš Znamenáček říká, že spolek už nějakou dobu problém řeší a je už několik měsíců v kontaktu se stavebním úřadem i hygienou a snaží se najít řešení, ze kterého by bylo zřejmé, že jsou akce v Prostoru formálně v pořádku. „Z pohledu stavebního úřadu to skutečně vypadá, že současný způsob užívání stavby neodpovídá povolení; na hygieně jsme ještě nedošli k jasnému závěru. Oba úřady jsou ale velmi vstřícné. Naším cílem je aktualizovat projekt podle jejich požadavků a případně i provést stavební úpravy tak, aby bylo všechno formálně v pořádku,“ uvedl Tomáš Znamenáček.

Dotace a přístup zastupitele

Problémy Prostoru by se mohly odrazit i ve vztazích s radnicí, která v rámci dotačního titulu pro kulturu přispěla desetitisíce korun jednotlivým pořadatelům právě na akce, které mají proběhnout v kulturním a komunitním centru v panském dvoře. Jiří Pevný totiž na zastupitelstvu přednesl v souvislosti s Prostorem podnět, aby městská rada ověřila, zda byly dotace v kultuře rozděleny těm, kteří na ně doopravdy mají nárok. Podle Tomáše Znamenáčka je pro většinu akcí podpořených z městského grantového systému tato diskuze tak či onak irelevantní – některé akce jako koncertní cykly Amplitudy či Folks! se odehrávají venku, další mají návštěvnost rozloženou do několika týdnů či měsíců, jako výtvarný cyklus Umění zblízka, jiné mají z principu komorní charakter s menším počtem diváků, jako například divadla nebo autorská čtení.

Také starosta Jaroslav Dohnálek se nedomnívá, že by bylo nyní ze strany města nutné do situace jakkoliv zasahovat a problém nevidí ani v dotacích na akce v Prostoru. „Zatím jsme to neřešili,“ odpověděl starosta na otázku, jak město reagovalo na podnět zastupitele Jiřího Pevného, aby prověřilo poskytnutí dotací právě pořadatelům na akce v Prostoru. Smlouvy jsou podle starosty uzavřené s konkrétními příjemci dotací, kteří mají povinnost poskytnout při vyúčtování podrobné informace o průběhu akcí, a pak je otázkou, jak k tomu přistoupí orgány města, které budou vyúčtování dotací kontrolovat. „To už není věc politická, to je věc jednoznačně úřednická,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek.

Zástupci boskovického Unijazzu deklarují, že je v každém případě žádoucí, aby Prostor odpovídal zákonným normám, takže sami situaci vnímají jako problém, který chtějí vyřešit. Zároveň se netají tím, že je nepříjemné a demotivující řešit jej v atmosféře výhrůžek a útoků – zvlášť pokud jde o veřejně prospěšný projekt, který udržují v chodu dobrovolníci, a napadá jej zastupitel města. „Přístup pana Pevného nás mrzí. Prostor je tu pro všechny. Jeho vznikem obživl překrásný, doposud léta mrtvý areál panského dvora, kterým za dva roky existence Prostoru prošly tisíce návštěvníků. Kdo jiný než zastupitel města by si měl být vědom hodnoty takového kulturního a komunitního centra? A pokud má tento zastupitel dlouholeté zkušenosti a znalosti stavebního práva, neměl by je využít ve prospěch takového projektu a města, místo aby projektu házel klacky pod nohy? Přejeme sobě i městu víc zastupitelů, kteří budou hledat cesty, jak něco dokázat – ne zakázat,“ uzavřel své vyjádření Tomáš Znamenáček.

(Poznámka: Předseda Unijazzu Boskovice Tomáš Znamenáček je členem nejužší redakce Ohlasů a autor textu se podílel na založení Prostoru a v první fázi byl členem Unijazzu Boskovice.)

další zpravodajství