Z radnice: Ředitel KZMB zůstává, výsledná podoba PRUHu, rada podporuje rozdělení školy

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady ve druhé půli února na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

V květnu končí provoz Galerie Otakara Kubína, která byla dlouhé roky důležitým kulturním centrem
V květnu končí provoz Galerie Otakara Kubína, která byla dlouhé roky důležitým kulturním centremfoto: Tomáš Znamenáček

Hostem tiskové konference po jednání rady byl také šéf městské policie David Krátký, který představil výsledky činnosti strážníků za loňský rok. Informace plánujeme zpracovat v samostatném textu.

Výběrové řízení na jednatele nemocnice

Městská rada podle očekávání vypsala výběrové řízení na post jednatele boskovické nemocnice. Termín podání přihlášek je do 8. března do 14.00, nový jednatel by měl nastoupit od začátku dubna, případně dle dohody. Do této doby bude k dispozici stávající jednatel Miloslav Kavka, který na svou funkci rezignoval, ale přislíbil vedení města, že bude aktivně spolupracovat na předání nemocnice do rukou nového jednatele. Výběrová komise bude ustanovena na příští radě 4. března.

Dotace pro KZMB

Rada města odsouhlasila podání dvou žádostí na Jihomoravský kraj o dotace pro KZMB. V prvním případě jde o 70 tisíc pro třetí ročník Park Show, což je sportovně kulturní odpoledne pro děti a teenagery v parku u zámeckého skleníku. Druhá dotace 75 tisíc bude v případě úspěchu směřovat na podporu fungování Turistického informačního centra.

Galerie Otakara Kubína

Na konci května ukončí svou činnost v Galerii Otakara Kubína její zakladatel a dlouholetý provozovatel Josef Bařinka. Prostory převezmou Kulturní zařízení města Boskovice, která zde plánují galerii dál provozovat. Nejprve se však postarají o výmalbu, úpravu stěn pro výstavní účely a obnovení otvoru pro průchod s Turistickým a informačním centrem (TIC). Investice bude činit 150 tisíc korun.

Prostory TIC a galerie jsou rovněž předmětem projektu na rekonstrukci, na kterou město žádá o dotaci ve spolupráci se slovenským městem Čachtice. Podle vyjádření místostarosty Lukáše Holíka se ale zatím dotační řízení na Slovensku nikam neposunulo. „Žádosti se vyhodnocují velmi pomalu, něco jako u nás na ministerstvu životního prostředí," glosoval situaci Lukáš Holík.

Ředitel KZMB zůstává

Ondřej Dostál nakonec zůstane ve funkci ředitele Kulturních zařízení města Boskovice. Uspěl sice ve výběrovém řízení na ředitele odboru muzeí a galerií ministerstva kultury a svůj záměr odejít oznámil zaměstnancům i vedení města, nakonec však rezignaci na svou funkci nepodal a rozhodl se v KZMB zůstat. „Žádná rezignace nám na stole nepřistála a pokračuje se dál," uvedl místostarosta Lukáš Holík. Ondřej Dostál Ohlasům informaci potvrdil s tím, že nyní je potřeba začít především pracovat na nové knihovně.

Opravy chodníků

Radní vybrali první tři místa, kde letos proběhnou velkoplošné opravy chodníků. Jedná se o chodník před budovou úřadu na náměstí 9. května, dále o ulici Svatopluka Čecha po levé straně od ulice K Lipníkům po ulici Boženy Němcové a o ulici Na Vyhlídce od křižovatky u baru Black Hill po ulici Lidická. Tyto tři úseky by měly stát asi 1,7 milionu korun, celkem rozpočet počítá pro letošek na velkoplošné opravy s částkou asi 3,5 milionu korun.

Světlo na prodejně

Rada vyhověla nájemníkovi prodejny na ulici Bělská, který požádal o umístění svítidla veřejného osvětlení v této lokalitě.

Výsledná podoba PRUHu

Spolek za rozvoj architektury Boskovic (SRAB) vytvoří letos na městském pozemku u supermarketu COOP a mateřské školy na Komenského ulici úpravy v rámci projektu PRUH. Na pozemek bude nově umístěna venkovní galerie s výstavními panely, mobiliářem, mlatovým chodníkem a novou vegetací. Smyslem projektu PRUH je vytvořit v navrhované lokalitě v Boskovicích místo k setkávání různých generací a skupin, vytvořit prostor pro různé aktivity a odpočinek. SRAB získal na projekt dotaci půl milionu korun, město přispěje sto tisíci korunami na spoluúčast.

Loď na hraní

Městská rada schválila vyhlášení zadávacího řízení na dodávku a montáž multifunkční dřevěné dětské herní sestavy ve tvaru lodě na dětské hřiště ve vnitrobloku ulic Komenského a Dr. Svěráka. A to včetně dopadové plochy a zpracování projektové dokumentace pro územní souhlas. Předpokládané náklady činí asi milion korun. „Mám z toho velkou radost. Cena se může zdát velká, ale takové ceny dnes jsou. Je to komplexní prvek," komentoval nákup místostarosta Lukáš Holík s tím, že když končil v pozici místostarosty v minulém volebním období, dětská hřiště se řešila, ale investice se pak nekonaly. Vytvořil skupinu rodičů malých dětí, která vytipovávala hrací prvky a nakonec se rozhodli pro loď, kterou viděli v Semilech.

Letošní rozpočet počítá s investicí do dětských hřišť celkem 4,5 milionu korun, kromě zakoupení nové lodě se připravuje i vybudování zcela nového hřiště v lokalitě na Bílkově ulici. Letos by měly také proběhnout komplexní opravy herních prvků na všech dětských hřištích. „V minulosti se to hodně podcenilo, tak se na to zaměřujeme," dodal místostarosta Lukáš Holík.

Dotace na zeleň

Boskovice budou jako každoročně žádat Jihomoravský kraj o podporu adaptačních opatření na změnu klimatu v dotačním titulu Následná péče o zeleň. Celkové náklady projektu jsou 120 tisíc korun, od kraje může město získat polovinu. Finanční prostředky budou použity na ořez vzrostlých stromů, který je nezbytný pro jejich udržení na stanovišti a udržení bezpečnosti v jejich okolí. Tyto řezy by byly provedeny i v případě neobdržení dotace. Kompletní výběr stromů vyplyne z provedené inventarizace a zhodnocení zdravotního stavu stromů ve městě, přičemž primárně budou ošetřeny stromy na Masarykově náměstí, pod Jakubem, a na ulici 17. listopadu za budovou vodáren.

Místostarosta Radek Šamšula zdůraznil, že aktuálně provádějí zaměstnanci úřadu opravdu důkladnou inventarizaci a zhodnocení zdravotního stavu stromů ve městě. „Z toho vznikne ucelený pasport, kterým se můžeme řídit dál. Vytipovávat si a prioritizovat, do kterých stromů budeme investovat," popsal Radek Šamšula.

Zápisy do škol

Zápis do mateřské školy proběhne ve středu 15. května v době od 8.00 hodin do 16.00 na všech třech pracovištích – Komenského, Lidická, Na Dolech. Zápis do 1. tříd základní školy proběhne ve středu 16. dubna, rovněž na všech pracovištích školy.

Ponechání, či rozdělení školy

Vedení města počítá se dvěma variantami budoucnosti základní školy. První je pokračování ve stávajícím modelu jedné sloučené školy s jedním ředitelem, druhá rozdělení školy na tři samostatné subjekty s vlastním vedením. O výsledném řešení, které ovšem musí ještě fakticky potvrdit ministerstvo školství, rozhodne zastupitelstvo 5. března. „Dostali jsme se ke konci roční práce, kdy jsme transparentně vyhodnocovali stav naší základní školy. Myslíme si, že už je načase, abych přešli ke skutečnému rozhodnutí," uvedla starostka Jana Syrovátková s tím, že městská rada doporučila zastupitelstvu schválit rozdělení školy. V koalici je na tom podle ní shoda a po debatě s opozicí starostka očekává, že minimálně někteří z nich rozdělení školy také podpoří.

Letos na jaře proběhne v každém případě konkurz na nového ředitele stávající školy. Pokud bude schváleno rozdělení, bude jeho úkolem toto rozdělení připravit. Po něm by zůstal ředitelem nástupnické organizace, tedy jedné ze škol. A na ředitele dalších dvou škol by proběhly konkurzy v příštím roce.

Dotace do sportu

Město podpoří Svaz malého fotbalu Blanensko 15 tisíci korunami na pokrytí nákladů za pronájem a provoz fotbalového hřiště v Červené zahradě, na kterém hraje svá domácí soutěžní utkání v celostátní lize malého fotbalu.

Dále dostanou 10 tisíc korun kuželkáři na pokrytí nákladů za pronájem sportoviště – kuželny v Blansku. Pro dokončení jarní části krajské soutěže družstev musel klub z důvodu neustálých poruch zařízení na kuželně v Boskovicích požádat sportoviště v Blansku o pronájem kuželny.

Dotace pro Senior Point

Město bude žádat Jihomoravský kraj také o dotaci z programu Podpora rodinné a seniorské politiky na úrovni obcí. Konkrétně o 63 tisíc na podporu fungování Senior Pointu.

Vzdálené podepisování

Město si pořídí službu vzdáleného podepisování, která mu umožní vyhovět všem legislativním požadavkům na práci s elektronickými dokumenty – elektronické podpisy, časová razítka a pečetě. Podle tajemníka Davida Škvařila komunikuje stále více lidí s úřadem elektronicky. Úřad zvolil řešení formou SaaS – software jako služba, tedy v podstatě pronájem. Odpadá tedy nákup drahého hardwaru a softwaru na správu certifikátů. Roční náklady na vzdálené podepisování elektronických dokumentů, pečetění a časového oražení dokumentů, s neomezeným počtem s možností kvalifikovaného uchování, činí necelých 190 tisíc korun.

Knihovna a hala

Ve vedení města je jasná shoda na tom, že projekt knihovny podle návrhu Zdeňka Fránka končí, a to bez ohledu na to, jak dopadne odvolání účastníků řízení na kraji. Nyní probíhá shromažďování podkladů v užším výběru dalších variant, ty posoudí pracovní skupina a kulturní a stavební komise. Další směr by mělo určit dubnové zastupitelstvo.

Rada zatím nerozhodla, kterou z avizovaných dvou cest se vydá v přípravě stavby sportovní haly. Podle starostky se stále zvažuje také využití dotací a tomu odpovídající podoba haly. Rozhodnout by se mělo v nejbližší době, pravděpodobně na příštím jednání rady.

další zpravodajství