Ze zastupitelstva: rozpočet, knihovna, nemocnice

Přesně čtyři hodiny jednali boskovičtí zastupitelé na své poslední letošní schůzi. Mimo jiné schválili klíčový bod prosincového zastupitelstva: rozpočet města na příští rok. Řešilo se také uzavření dětské pohotovosti v nemocnici, voda se zavírá nad Fránkovým návrhem knihovny.

Zastupitel Jan Nádvorník (Piráti) v úvodu zastoupil nepřítomného Jana Flíčka (Změna22) a představil zprávu o činnosti nového výboru pro média a participaci. Ten mimo jiné připravil dotazníkové šetření mezi občany ke zpravodaji, nyní probíhá zpracování výsledků. Místostarosta Radek Šamšula (Piráti) doplnil na dotaz Michaely Žejškové (SPOLU), že nová grafická podoba zpravodaje bude fungovat od ledna. Hanu Nedomovou (SocDem) zajímalo navýšení cen za inzerci – místostarosta vysvětlil, že si město nechalo zpracovat přehled cen z okolních měst a navýšení bude schvalovat městská rada.

Odpadové hospodářství

Tisíc korun zaplatí občané v plné verzi jako poplatek za odpady za jeden rok. V rámci motivačního systému MESOH mohou dosáhnout na slevu až 70 procent. V průměru si zapojení občané částku sníží o 270 korun. Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) si pro zastupitele připravil prezentaci, ve které ukázal, jak stoupá množství vytříděného odpadu a klesá objem směsného odpadu v posledních letech. Petr Malach (SocDem) se vyjádřil v tradičním duchu boskovických sociálních demokratů, že město by nemělo částku za odpady zvyšovat, ale navýšení nákladů doplatit z rozpočtu. Podal nakonec protinávrh, aby poplatek činil 900 korun. Pro bylo pouze devět zastupitelů. Poté prošel původní návrh na tisíc korun.

Dotace

Město poskytne příští rok Službám na provoz příspěvek 12 milionů korun. Částka je nakonec stejná jako letos – pro rok 2023 bylo sice původně schváleno 17 milionů, ale částka se v průběhu roku snížila. Opoziční zastupitel Radek Stříž (SPOLU) upozornil, že se budou zvedat mzdy a cena za elektřinu, takže stejná částka určitě nebude stačit. Proto ho zajímalo, proč se nenavyšuje hned. Vladimír Petrů (Změna22) uvedl, že v provozu Služeb je hodně proměnných a je podle něj v pořádku nechat rozpočet takto.

Hokejisté ze SKMB zažádali o individuální dotaci 200 tisíc korun pro tuto sezónu. Radní ji doporučili a zastupitelé schválili. Rozhodnutí předcházela na základě podnětu Michaely Žejškové (SPOLU) debata o tom, jestli by město mělo přispívat na vzdělání trenérů, což běžný dotační systém pro sport neumožňuje. Nakonec byla schválela na návrh Michaely Žejškové varianta dotace, která tuto podporu neumožňuje.

Dále zastupitelé schválili rozdělení financí v dotačním titulu Sport, ve kterém sportovní kluby získají asi 8,4 milionu korun. Schváleny byly i dotace na provoz volnočasových zařízení celkem asi 860 tisíc korun. Na opravu domů v památkové zóně, které nejsou prohlášeny památkami, schválili zastupitelé dotaci 600 tisíc korun.

Otevřená města

Město Boskovice se stane členem spolku Otevřená města, který se zabývá zaváděním otevřených digitálních řešení ve státní správě. Za základní členství za 24 tisíc korun ročně město získá přístup k některým službám, jako je třeba Cityvizor, což je přehledný nástroj pro transparentní prezentaci rozpočtu. Petru Malachovi přišlo členství zbytečné, protože stejné služby podle něj poskytuje i Svaz měst a obcí. Místostarosta Radek Šamšula reagoval, že benefity ze členství v Otevřených městech jdou nad tento rámec. Pochybnosti vyjádřili i další opoziční zastupitelé.

Spor o náhradu škody

Město vede už roky soudní spor s firmou WebSport & Consulting service, která pro ně zajišťovala výběrové řízení na přístavbu mateřské školy. Dotace na stavbu byla posléze krácena právě kvůli chybám ve výběrovém řízení a město chce 2 miliony, o které přišlo, po firmě jako náhradu škody. Nyní se obě strany dohodly na narovnání, v rámci kterého firma doplatí asi polovinu škody. Podle městské právničky Miluše Rozkošné je dohoda výhodná – je možné, že u soudu by část obhajoby firmy u soudu uspěla. Zastupitelé s narovnáním souhlasili.

Vyhláška o nočním klidu

Zastupitelé přijali i novou podobu městské vyhlášky o nočním klidu, která reaguje na nález Ústavního soudu. Městská rada už nebude schvalovat výjimky, ty musí projít zastupitelstvem. Zároveň pořadatelé vnitřních akcí, pokud jsou přesvědčeni, že noční klid neruší, už nově žádat nemusí. Známé a opakující se akce byly rovnou do vyhlášky zahrnuty, aby mohly příští rok už bez dalšího projednávání proběhnout.

Termíny jednání

V první polovině příštího roku se zastupitelé sejdou 13. února,  23. dubna a 25. června.

Sociální služby

Byl schválen plán rozvoje sociálních služeb v ORP Boskovice na další tři roky. Podle vedoucí odboru Aleny Votroubkové plán nastavuje jen základní rámec. V oblasti sociálních služeb se ale očekávají změny, které by se měly promítnout až do konkrétních jednoletých akčních plánů.

Majetek

V bloku majetkových záležitostí města se mimo jiné schválil výkup pozemků pro cyklostezku z Mladkova do Svitávky za více než 400 tisíc korun a také výkup a směny zbytku pozemků na místě Boskovického mokřadu.

Finance

Šesté rozpočtové opatření upravilo letošní rozpočet města tak, že se daňové příjmy navyšují o více než 10 milionů korun, ty nedaňové však poklesnou o více než 15 milionů korun, celkově tedy příjmy města klesnou skoro o pět milionů. Výdaje se celkově ponižují o 135 milionů korun. Některé akce se přesouvají na příští rok, některé se neuskuteční. Jsou zde také úspory za energie oproti původním předpokladům.

Návrh rozpočtu města na příští rok Ohlasy představily v obsáhlém samostatném textu. Rozpočet počítá s příjmy necelých 426 milionů a výdaji necelých 533 milionů korun.

Místostarosta Lukáš Holík představil podrobnosti k investici do rekonstrukce parku u skleníku. Celkové náklady mají tvořit 88 milionů, z toho 54 je možná částka dotace, o kterou bude město žádat.

Opozici zajímaly výdaje na nejrůznější studie, záměr na vybudování psího hřiště a také cyklostezka do Vratíkova – zde se podle místostarosty Lukáše Holíka jednání s majiteli pozemků komplikuje. Dále se řešila dvoumilionová investice do bazénové technologie v mateřské škole Na Dolech.

Deset milionů korun má být příští rok investováno do školních budov, zatím není přesně specifikováno, jaký bude postup renovací.

Rozpočet nakonec podpořili i skoro všichni opoziční zastupitelé. Zdržela se pouze Hana Nedomová, chyběl Jaroslav Dohnálek (SPOLU).

Knihovna

Ve své další prezentaci shrnul místostarosta Lukáš Holík zastupitelům situaci, ve které se nachází příprava stavby nové boskovické knihovny. Stávající projekt by měl podle aktuální kalkulace přijít na 175 milionů korun, městu se nepodařilo získat dotaci z ministerstva kultury a projekt stále nemá platné stavební povolení. V tuto chvíli se na kraji přezkoumává odvolání účastníků řízení. Ti deklarovali, že napadnou i případné stanovisko kraje, pokud pro ně bude negativní. Do roku 2027 se nepředpokládá vyhlášení dalšího podobného dotačního titulu.

Zároveň se objevuje problém s umístěním Střediska volného času (SVČ). Jedna z variant je, že by se přesunulo právě do budovy bývalého ZZN na ulici Kapitána Jaroše, kde se dnes počítá s knihovnou. Pro tu by se hledala nová lokalita. Mezi další varianty místostarosta zahrnul kromě ZZN místo po stávajícím SVČ, lokalitu U Koupadel, budovu bývalého O2 a panský dvůr.

„Myslím si, že zastupitelstvo města nebude chtít realizovat takový velký investiční projekt bez dotačního titulu, takže máme v tuto chvíli dostatek času, abychom zvážili, jestli cesta, kterou v tuto chvíli jdeme, je to nejlepší řešení. Dnes ten cíl samozřejmě nenajdeme, prezentace slouží k tomu, abychom otevřeli diskuzi, jak dále s knihovnou a kam umístit Středisko volného času. Myslím, že tato dvě rozhodnutí musí padnout zároveň,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík.

Zastupitelka Martina Přichystalová (Naše Boskovice) navrhla, aby byla do úvah přiřazena i sokolovna. Podle Lukáše Holíka tuto variantu nedoporučují odborníci z pracovní skupiny a řešení by to bylo velice nákladné.

Radek Pernica (Změna22) uvedl, že zastupitelé budou muset rozhodnout, co s Fránkovou knihovnou, protože to je projekt, který město v tuto chvíli svazuje. Druhá důležitá věc je podle něj financování stavby. Podle něj je ve hře i prodej zbytného majetku – příkladem pro něj je třeba budova O2, pokud by v ní knihovna neměla být.

Místostarosta Lukáš Holík dodal, že projektu Fránkovy knihovny věřil až slepě, ale pokud by se o něm dnes hlasovalo, už by ho dál nepodporoval.

Nemocnice

Michaela Žejšková otevřela otázku, jaká je situace v boskovické nemocnici. Starostka Jana Syrovátková (Změna22) popsala jednání s Jihomoravským krajem. Město zatím poskytlo kraji právní posudky, které má k dispozici k případnému převodu nemocnice, a obě strany si dohodly další společný postup.

Na otázku po aktuálním stavu na dětském oddělení starostka uvedla, že dětské lůžkové oddělení je dočasně pozastaveno. Jednání s případným novým primářem pokračuje.

Dalším tématem byla pohotovostní služba a její zasmluvnění s Jihomoravským krajem. Tento problém se podle starostky řeší. Pohotovost je aktuálně zajištěna do konce roku. Akutní provoz nemocnice zůstává podle starostky zachovaný. Jednání se soukromým provozovatelem podle ní stále není na stole a neuvažuje se o něm. Starostka přislíbila svolat zastupitelskou schůzku a dále zastupitele informovat.

Podle Hany Nedomové o nemocnici ztrácí zájem lékaři a už o ni nemá zájem ani Jihomoravský kraj, protože ztrácí i to, na co mohla být v minulosti pyšná.

Jednatel Miloslav Kavka vysvětlil na výzvu zastupitele Miroslava Klímy (SPOLU), že požádal kraj o změnu smlouvy ohledně dětské pohotovosti, kterou nemocnice už není ve všední dny schopna zajistit. Jednání podle něj dále probíhají.

další zpravodajství