Rozpočet 2024: hlavní investicí bude úprava parku u skleníku, úvěr se rozpouští v menších investicích

V návrhu boskovického rozpočtu na příští rok vedení města téměř zcela rozpustí úvěr, který byl původně určen na zásadní investice, jako je roky plánovaná knihovna nebo sportovní hala. Ani jedna tato stavba ale v příštím roce nezačne, peníze z úvěru město využije na menší projekty.

Návrh rozpočtu na rok 2024 je v podání radnice pod vedením trojkoalice Změny22, uskupení Naše Boskovice a Pirátů snad ještě opatrnější, než byl ten na letošek. Loni krátce po nástupu do funkcí to bylo ještě pochopitelné, příští rok na podzim se ale již bude lámat volební období a žádné větší viditelné investice nejsou v dohledu.

Opatrnost je patrná už na plánovaných výdajích, které jsou v návrhu vyčísleny na 515 milionů korun oproti letošním 523 milionům. Letos po úpravách rozpočtu v průběhu roku sice suma výdajů narostla, jenže ve výsledku bude ještě nižší než původní plán. Spousta akcí se převádí do příštího roku nebo zcela škrtá, jako třeba na letošek rozpočtovaná stavba knihovny, se kterou se pro příští rok nepočítá.

Město přitom čerpá již z minulého volebního období za příznivý úrok dojednaný úvěr ve výši 120 milionů. Díky tomu se na účtu města hromadí peníze bez dalšího využití. Zatímco předloni na začátku roku před čerpáním bylo na účtech 65 milionů korun, v lednu 2024 už to bude po dočerpání úvěru 184 milionů. Stručně řečeno město platí investice z úvěru a šetří peníze, které dostává od státu z daní.

Právě úspory na účtu by měly pokrýt plánovaný schodek městského rozpočtu v příštím roce. Zatímco příjmy radnice odhaduje na 426 milionů, výdaje na zhruba půlmiliardu. Na konci roku 2024 by tak mělo na účtech zůstat už „jen“ 77 milionů, více než 100 milionů z úspor se rozloží na menší projekty a opravy. Ani zmiňovaná knihovna, ani sportovní hala se v rozpočtu neobjevují.

Ohlasy připravily pravidelný přehled především investičních výdajů Boskovic rozdělených do logických kapitol, zvlášť jsou na závěr shrnuté investice do přidružených obcí, tedy Mladkova, Hrádkova, Vratíkova a Bačova.

Doprava

Investice v dopravě zajímají lidi velmi často, zejména kvůli rozbitým chodníkům nebo silnicím. Město pro příští rok dá více peněz nejen za běžné opravy, ale i za údržbu, jako je zametání cest nebo odklízení sněhu. Ne však kvůli častějším pracím, ale kvůli zdražení služeb v souvislosti s inflací.

Původně radnice plánovala, že už letos zrekonstruuje poslední dosud neopravený úsek na Hybešově ulici podél nově postavených bytových domů. Jenže dosud se tak nestalo a vedení přesouvá kompletní částku 11,5 milionu na tuto investici do příštího roku. A to stejné platí z velké části i pro další akce, jimiž jsou hlavně projektové dokumentace – úprava projektu na opravu Lidické, u níž Boskovice letos pustily přiklepnutou dotaci, dále projekt na cyklostezku z Boskovic do Sudic nebo stěžejní dokument, o kterém vrcholní politici v souvislosti s dopravními stavbami ve městě často mluví, a to je koncepce rozvoje města za čtyři miliony korun.

Z novinek, jež radnice plánuje, počítá rozpočet s parkováním v ulici Na Horce za 550 tisíc nebo s novým chodníkem pro družinu u základní školy na náměstí 9. května za 60 tisíc.

Vodní hospodářství

Vedení Boskovic letos na podzim představilo, že chce vybudovat tůně mezi Boskovicemi a Mladkovem v místě tamního mokřadu. V příštím roce proto chystá zpracovat projektovou dokumentaci. Podobnou vodní plochu chystá také na toku Valchovka, i v tomto případě chce zpracovat projekt.

Letos na podzim musela radnice řešit i následky přívalových dešťů, které zasáhly Boskovice v polovině září. V té souvislosti se začalo vedení města zabývat nedostatečnou kapacitou zatrubněného Boskovického potoka, kvůli které se při každém větším dešti v nejnižším místě zaplavuje ulice Komenského. V příštím roce chce město řešit nedostatečnou kapacitu potrubí, v němž teče potok, v úseku na Bílkově ulici. Investice se odhaduje na několik desítek milionů korun, na projektovou dokumentaci radnice vyčlenila částku 550 tisíc korun.

Školy

Z mateřských škol se hlavních investic dočká pracoviště Na Dolech. Kromě převodu peněz a navýšení celkové sumy do nové elektroinstalace chce město začít řešit opravu tamního bazénu. Minulé vedení Boskovic jej chtělo zrušit a místo něj vybudovat novou třídu, současné vedení ale od původní myšlenky odstoupilo a příští rok počítá s dvoumilionovou částkou na modernizaci plavecké části.

Ve školních budovách základní školy půjde do nejrůznějších oprav, zejména elektroinstalace, dalších 10 milionů korun. Vedení města tím reaguje mimo jiné na analýzu, která poukazuje na rezervy ve vybavení škol a stavu jejich budov.

Kultura

S vyšší částkou na provoz můžou příští rok počítat Kulturní zařízení města Boskovice (KZMB). Přilepší si o téměř dva miliony na více než 17 milionů korun. KZMB zároveň mohou počítat i s dalšími téměř dvěma miliony na výměnu sedaček, podlahy, osvětlení a další opravy v hlavním kinosále.

Na více peněz si přijdou i další pořadatelé kulturních akcí. V dotačním programu Kultura se zvedá celková suma z 800 tisíc až na 1,5 milionu korun. Souvisí to s novými pravidly i možností žádat o vyšší částku. Více peněz získá také pražský spolek Unijazz na tradiční festival Boskovice, ze čtvrt milionu se příspěvek města zvýší na rovných 300 tisíc.

Na hřbitově chystá město v příštím roce nové pietní místo pro nenarozené děti za 300 tisíc. O tomto plánu už letos informovalo v souvislosti s dětskými hroby na hřbitově, o něž se starají místní farníci, ale vzhledem ke svému stáří už na to nestačí. Hroby tak zaniknou a bude místo nich pietní místo.

V kapitole kultura Boskovice nepočítají s tím, že by zahájily stavbu knihovny. Důvodem jsou neustálé průtahy stavebního řízení kvůli námitkám sousedů zvolené lokality, a to budovy Mountfieldu.

Sport

Zatímco KZMB si v kultuře přijdou na více peněz, Služby Boskovice, které se starají o městská sportoviště, budou muset vyjít s menším rozpočtem. Velkou část jejich hospodaření tvoří energie, takže příspěvek města do rozpočtu Služeb v posledních letech mocně kolísal z 8 milionů přes 17 milionů až na 12 milionů, které vedení města navrhuje přispět příští rok. Městský rozpočet počítá i se snížením příspěvků sportovním oddílům o 300 tisíc.

Výrazně více peněz jde nově do dvou dotačních programů pro sportovní a volnočasové organizace. Do obou kapitol zhruba 800 tisíc, tedy dvojnásobek oproti letošku.

Velký důraz chce vedení Boskovic v příštím roce klást na dětská hřiště. O 50 tisíc korun více dá na údržbu, další dvě za 4,5 milionu plánuje vybudovat nebo obnovit, a to ve vnitrobloku na Komenského a na sídlišti na Bílkově.

Další hřiště za 50 tisíc mají získat pro své miláčky pejskaři a po desítkách let slibů by se měla dočkat i skateboardová komunita. Radnice v příštím roce hodlá vybudovat skatepark za 7,2 milionu korun.

Pokračovat bude i zpracování generelu neboli podoby sportovního areálu v Červené zahradě – vítěz architektonické soutěže by měl být oznámen každým dnem. Zároveň chce vedení Boskovic začít s přípravou projektové dokumentace na letitý evergreen, a to sportovní halu, za 4,5 milionu korun. Na konci roku chce mít v ruce dokumentaci pro stavební povolení. Znamená to, že se v dalším roce začne stavět?

Nemocnice

V boskovické nemocnici, která aktuálně řeší spíš personální problémy, hodlá radnice investovat téměř 25 milionů do modernizace více než 65 let staré budovy. Konkrétní investice nejsou v rozpočtu specifikovány.

Bydlení a městské budovy

Půl milionu ušetří Boskovice na energiích v městských bytech i dalších prostorách. Po loňském složitém hledání dodavatele elektřiny a plynu pro letošní rok se tentokrát po relativní stabilizaci cen a jejich snížení podařilo vysoutěžit lepší nabídku. O více než milion ušetří radnice také za provoz veřejného osvětlení.

Větší opravu chystá město v budově Základní umělecké školy, kterou provozuje Jihomoravský kraj. Právě ten jako zřizovatel ale tuto investici vykompenzuje městu v nájmu.

Zároveň Boskovice hodlají měnit regulační plán městské památkové zóny za 200 tisíc korun. Podrobnosti ale v rozpočtu nejsou. Naposledy se plán měnil kvůli plánované knihovně místo Mountfieldu. Ke kýženému výsledku, tedy postavené knihovně, to ale zatím nevedlo.

Z letošního roku se do toho příštího překlápí zatím nezahájené práce na projektových dokumentacích – za 800 tisíc se bude vyřizovat projekt na rekonstrukci bývalé hasičské budovy v ulici Svatopluka Čecha, kterou město získalo do svého majetku od státu a chce v ní vybudovat mateřskou školu. Za čtyři miliony hodlá radnice zpracovat projekt na lokalitu za nemocnicí, kde by měly vyrůst čtyři bytové domy, a za 230 tisíc plánuje naprojektovat nové veřejné osvětlení podél farské zahrady na ulici Otakara Chlupa.

Odpady a zeleň

Zatímco letos dá město za svoz a likvidaci komunálního odpadu přes 20 milionů, příští rok i přes navýšení nákladů „jen“ necelých 18 milionů. Radnice totiž plánuje zvednout poplatek za odpad rovnou na 1000 korun na osobu a rok. Pokud ale budou obyvatelé Boskovic třídit a sbírat body v rámci systému MESOH, mohou získat slevu.

O 400 tisíc korun víc dá město více za úpravu zeleně ve městě, konkrétně připlatí za aktualizaci pasportu městské zeleně a separačních míst. Ve svahu na Dukelské pak bude probíhat probírka stromů ve špatném zdravotním stavu. Tato prořezávka vyjde na dalších 200 tisíc.

Právě v kapitole zeleně je vůbec největší investice příštího roku, a to komplexní úprava parku u zámeckého skleníku s odhadem na 25 milionů korun.

Sociální služby

Boskovice nepočítají s tím, že by navýšily provozní příspěvek pro Městskou správu sociálních služeb (MSSS), tedy městský domov pro seniory. Více peněz neočekává ani od státu či Jihomoravského kraje. MSSS tak musí hospodařit se stejným balíkem peněz jako letos.

Co se týče investic, část z nich se převádí rozpočtem už druhým rokem. Původně byly totiž v plánu už v roce 2022, například modernizace stravovacího provozu. Ta mezitím narostla z šesti na deset milionů korun. Kromě toho chystá město za devět milionů stavební úpravy v domově s pečovatelskou službou, který sídlí na Havlíčkově, i v penzionu pro seniory na Mánesově. V druhém případě chce prozatím zpracovat projektovou dokumentaci za 850 tisíc.

Městská policie

Vyšší příspěvek i více na platy dá radnice městským strážníkům. Vedení Boskovic také hodlá rozšířit kamerový systém o nová místa a dále rovněž nakoupit stacionární radary na měření rychlosti za čtyři miliony korun.

Městský úřad

Více peněz musí dát radnice i na platy úředníků městského úřadu a zákonné odvody. Celkově běžné výdaje spojené s chodem úřadu, v němž jsou i náklady na cestovné, pohoštění či běžné opravy, narostly o deset milionů na celkových 136 milionů. Rovněž je v plánu utratit 250 tisíc za studii rekonstrukce přízemí městského úřadu – chodby, schodiště i řešení víceúčelového sálu.

Půl milionu chystá radnice opět dát také na takzvaný participativní rozpočet, v němž sami lidé dávají své nápady k realizaci a pomocí hlasů vybírají ty nejlepší.

Přidružené obce

Jako obvykle jsme do samostatné kapitoly shrnuli investice v přidružených obcích Hrádkově, Vratíkově, Mladkově a Bačově. Všechny čtyři obce si rozdělí pravidelné výdaje na energie, které oproti loňsku klesly z 1,1 milionu na necelých 900 tisíc, necelého půl milionu pak dostanou na opravy. Část peněz si dělí rovným dílem, část poměrově podle počtu obyvatel. Osadní výbory si ovšem vymohly více peněz na péči o zeleň v místních částech, tato částka jim tak dohromady naroste ze 196 na 260 tisíc.

Hodně projektů je rozjetých ve Vratíkově, kde se z letoška do příštího roku převádí část peněz na rekonstrukci tamního rybnika, jež se navíc navýšila z jednoho na 2,5 milionu korun. Pokračovat se bude i ve zpracovávání projektové dokumentace na cyklostezku z Boskovic do Vratíkova či plynofikaci této místní části, která se už také několik let projektuje. V obci nad přehradou se chystá i nový chodník. V roce 2024 proto radnice připraví projekt, který vyjde na 150 tisíc korun.

Na nedalekém Hrádkově pak chystají záchytnou vpusť za 100 tisíc a zároveň výstavbu veřejného osvětlení podél hlavní silnice za 439 tisíc. V druhém případě jde rovněž o převod z letoška.

V Mladkově připraví projekt na rekonstrukci obecního domu za 180 tisíc, v Bačově pak chystají rozšíření veřejného osvětlení za 100 tisíc.

další zpravodajství