Z radnice: odklad rekonstrukce Lidické, Otevřená města, park u skleníku, plány KZMB

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady na začátku listopadu na tiskové konferenci vedení města – místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil. Starostka Jana Syrovátková (Změna22) se z pracovních důvodů tiskové konference neúčastnila, svá vyjádření poskytla písemně.

Změny čekají městskou vyhlášku, kterou se doposud museli řídit pořadatelé nejrůznějších akcí zasahujících do doby nočního klidu
Změny čekají městskou vyhlášku, kterou se doposud museli řídit pořadatelé nejrůznějších akcí zasahujících do doby nočního klidufoto: Tomáš Znamenáček

Městská rada se zabývala odpadovým hospodářstvím a pro příští rok navrhla zvýšení poplatku za odpady na 1000 korun ročně. Problematice jsme se věnovali v samostatném textu, návrh musí ještě schválit zastupitelstvo.

Zasedání na Hrádkově

Radní se sešli k jednání na dalším výjezdním zasedání, tentokrát na Hrádkově, v budově nového osadního domu. Podle místostarosty Lukáše Holíka si odtud vedení města odnáší pozitivní dojem. „Dům maximálně slouží, velice si ho pochvalují a mohou teď uskutečnit řadu kulturních, veřejných a společenských akcí, což celou obec stmeluje,“ popsal Lukáš Holík.

Skvrnou na kráse jsou dlouhodobé spory se sousedem budovy, který má navíc na místě nepovolenou černou stavbu. Situaci řeší stavební úřad. Podle místostarosty navíc nepořádek na místě v blízkosti dětského hřiště může být i nebezpečný.

Jinak mají obyvatelé Hrádkova už jen drobné požadavky. V rámci udržitelnosti projektu na stavbu osadního domu žádají město kupříkladu o pomoc s pořádáním akcí.

Odklad rekonstrukce Lidické ulice

Přepracovat projekt a odsunout rekonstrukci ulice Lidická – tak se rozhodlo vedení města, přestože to znamená, že Boskovice nevyužijí již schválenou patnáctimilonovou dotaci od Státního fondu dopravní infrastruktury. Ta by se totiž musela vyčerpat do konce letošního roku.

Město chce na základě konzultace s Jihomoravským krajem nejprve vytvořit plán mobility, tedy generel dopravy, který by podle vyjádření starostky splňoval kritéria a požadavky 21. století a podpořil nejen motorovou dopravu. „Co se týče ulice Lidická, nová studie rekonstrukce by měla zahrnovat také část ulice náměstí 9. května a prostor mezi základní uměleckou školou a základní školou, protože současná úprava ulice Lidická nebyla dostačující. Tento prostor musí být bezpečný zejména pro děti a rozhodně nemá být jen o autech. My řešíme fungování celého prostoru včetně zastávek a chceme zde také zřídit jízdní pruh pro cyklisty,“ uvedla starostka Jana Syrovátková.

Na uvedené úpravy navazuje i rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury. Svazek vodovodů a kanalizací připravuje projektovou dokumentaci. S ohledem na tyto záměry bude možné stavební práce začít až v roce 2025.

Místostarosta Lukáš Holík doplnil, že dotace na tento typ rekonstrukcí by měly být podle aktuálních informací z ministerstva vypsány i v příštích letech. Jisté to ale není, protože aktuálně schváleným úsporným balíčkem se dotační plán státu dost mění a zatím není jasné, co přesně se bude vypisovat.

Aktuálně se zpracovává také projekt na úpravu parkování u mateřské školy, který by měl vylepšit možnosti parkování pro rodiče, kteří děti do školky přiváží a vyzvedávají je.

Pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti

Pokračuje příprava projektu, který inicioval Spolek pro rozvoj architektury Boskovic (SRAB). Jeho cílem je vybudovat na hřbitově pietní místo pro zemřelé a nenarozené děti. Nyní je možné zapojit se do veřejné sbírky. Samo město počítá s tím, že přispěje částkou přes tři sta tisíc korun. Podle místostarosty Lukáše Holíka projevili zájem o finanční podporu i místní podnikatelé. Na návrh pietního místa byla již vyhlášena soutěž pro studenty pražské Akademie výtvarných umění.

„Jedná se o zřízení pietního místa pro zemřelé a nenarozené děti v části hřbitova, kde se nyní nacházejí dětské hroby z padesátých let dvacátého století. Dětské hroby jsou již delší dobu v neutěšeném stavu, jelikož příbuzní tohle místo již desítky let nenavštěvují. O dětské hroby se v rámci své dobrovolné činnosti dlouhou dobu starali členové místní katolické farnosti, kteří na to však vzhledem k věku fyzicky nestačí. I pro správce hřbitova je složité provádět údržbu kolem těchto hrobů. Chceme tedy náhrobky odstranit a nahradit je důstojným pietním místem,“ popsala starostka města Jana Syrovátková.

Otevřená města

Zastupitelé budou hlasovat také o dalším doporučení městské rady, a to je vstup města do spolku Otevřená města. Spolek prosazuje otevřené fungování veřejné správy, zejména pravidelné zveřejňování informací, průhledné veřejné zakázky, transparentní rozhodování a zapojování veřejnosti a používání otevřených řešení ve veřejné správě. Sdružuje obce a kraje, které se zajímají o digitalizaci a zavádění otevřených řešení do chodu úřadů. Členská města mohou za členský poplatek využívat v uvedených oblastech software vytvořený spolkem. Výše poplatku je pro města velikosti Boskovic dvě koruny za občana a rok, takže město by zaplatilo asi 24 tisíc korun.

Jako jeden z příkladů nástrojů, které Otevřená města nabízí, uvedl místostarosta Radek Šamšula aplikaci Cityvizor, což je podstatně přehlednější forma rozklikávacího rozpočtu, než město používá dnes. Velká věc je podle místostarosty také nástroj na prověření kybernetické bezpečnosti a město uvažuje i o využití nástroje na správu dotačních titulů. Do budoucna se otevírá také možnost udělat přes Otevřená města i nové webové stránky, ale tuto možnost musí podle Radka Šamšuly radnice nejprve prozkoumat. „Teprve až si připravíme naše zadání, můžeme se bavit o tom, jestli jejich nástroj splňuje naše požadavky a jestli by bylo vhodné ho použít. Bylo by to za velmi přijatelné ceny, nicméně to musíme ještě zjistit,“ uvedl Radek Šamšula.

Vyhláška o nočním klidu

Pořadatelé nejrůznějších akcí, které trvají do pozdních nočních hodin, se dočkají výrazné změny ve způsobu, jakým jejich činnost omezuje městská vyhláška o nočním klidu. Ta doteď upravovala maximální možnou dobu trvání akcí v závislosti na termínu i na tom, jestli byla akce uvnitř či venku. Záleželo také na tom, zda je následující den pracovní, nebo ne, jiné časy byly povolené o prázdninách. Výjimku z těchto pravidel mohla kdykoli udělit městská rada. Nyní se ale celý model mění  – podle zákona je doba nočního klidu od 22 do 6 hodin a schválit výjimky a zkrátit dobu nočního klidu může pouze zastupitelstvo.

„Rozdíl bude zásadně v tom, že v současné době musela rada veškeré akce, které se konaly nad rámec limitů, schválit v rámci výjimky, ale teď bude zastupitelstvo rozhodovat pouze o akcích, které jsou způsobilé narušit noční klid. To znamená, že když bude celonoční akce ve vnitřních prostorách nebo i ve venkovních, ale nebude způsobilá narušit noční klid, zastupitelstvo to řešit nebude,“ popsal tajemník David Škvařil.

Části pořadatelů tedy změna situaci zjednoduší a nebudou muset o nic žádat a nic s městem řešit. Těm, kteří noční klid narušují, se ovšem situace zkomplikuje – o výjimku budou muset žádat nejlépe už v předchozím roce, případně podle jednání zastupitelstva s několikaměsíčním předstihem, aby výjimku stihli získat. Pokud je specifikace akce jasná, nemusí být podle tajemníka výjimka vázána ke konkrétnímu termínu. Jestli kupříkladu vnitřní akce bez schválené výjimky přece jen noční klid nenarušuje, bude na místě vyhodnocovat městská policie.

Park u skleníku

Místostarosta Lukáš Holík informoval, že město nyní intenzivně řeší přípravu projektu na rekonstrukci parku u zámeckého skleníku, protože 24. ledna je termín podání žádosti o dotaci. „Zájem bude abnormální. Bude to klikačka, takže rozhodovat budou minuty,“ popsal místostarosta. Klikačka znamená, že uspějí nejrychleji přihlášené projekty. O dotacích tak podle místostarosty nerozhoduje kvalita a hodnota projektu, ale pouze souhlas Agentury pro ochranu krajiny a přírody a pak už jen rychlost připojení týmu lidí, kteří žádost do systému zadávají.

Akce a rozpočet KZMB

Ředitel KZMB Ondřej Dostál na základě požadavku radních předložil dramaturgický plán KZMB na příští rok. Plán předpokládá nárůst akcí oproti letošnímu roku, což do značné míry umožňuje také změna ve financování, kterou vedení města popsalo.

„Počítáme s tím, že dojde k zásadnímu navýšení příspěvku na provoz KZMB, aby měli dostatečnou částku a nestrachovali se celý rok, jak dopadnou Husí slavnosti, ale měli finanční polštář, aby měli větší odvahu a možnost nádechu pro pořádání kulturních akcí. Že i když se jedna nebo dvě nepovedou – nemyslím dramaturgií, ale třeba je zkazí počasí – stále můžou fungovat dál a plnohodnotně tady kulturu tvořit,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že skokově se navyšují i dotace směřující do oblasti kultury, kterou nezřizuje město a nespadá pod KZMB. Navýšením podle něj město dohání dluh, protože k němu mělo dojít už v předchozích letech – vzhledem k extrémnímu navýšení nákladů na pořádání prakticky jakýchkoliv akcí v posledních letech

Místostarosta také doplnil, že v připravovaném rozpočtu na příští rok by se v kapitole investic měla objevit obnova sedaček v kině Panorama. Zároveň by město žádalo o dotaci z fondu na podporu kinematografie.

Zvyšuje se tedy počet plánovaných větších koncertů, dětských divadelních představení a také divadel pro dospělé, což umožňuje oprava světel v sokolovně.

další zpravodajství