Město chce na místě mokřadu u Mladkova vybudovat rybník

Nový rybník by vedení města rádo vidělo mezi Mladkovem a Boskovicemi. Na zastupitelstvu představilo dvě možné varianty a odstartovalo proces výkupu pozemků.

Předběžná vizualizace varianty s výkupem všech pozemků
Předběžná vizualizace varianty s výkupem všech pozemkůfoto: Město Boskovice

Boskovický mokřad je významný krajinný prvek a prameniště Mladkovského potoka. A právě zde chce město vybudovat novou vodní plochu. Ta by měla podle záměru tvořit prvek ekologické stability umožňující život vodním a s vodou spjatým živočichům a esteticky dotvářet okolní krajinu.

Podle vedoucího majetkového odboru radnice Pavla Musila ověřilo město na krajském úřadě, že významný krajinný prvek se může změnit a na místě je možné rybník vybudovat.

Na rybník chce město získat dotaci, jejíž podmínkou je ale vlastnictví všech dotčených pozemků. Zastupitelé schválili výkup pozemků od sedmi různých vlastníků za jednotnou cenu 40 korun za metr čtvereční. Celková výměra činí přes 10 tisíc metrů čtverečních a město tak zaplatí přes 400 tisíc korun. Další pozemky jsou všechny kromě jednoho domluveny na směnu.

Jediný pozemek, který se ještě nepodařilo domluvit k získání pro město, přiměl radnici vytvořit dvě možné varianty – první počítá s jedním velkým rybníkem, druhá se dvěma menšími rybníky.

„Rybníky by sloužily jako výchovné rybníky pro mladé rybáře, dále budou sloužit k zadržování vody v krajině, což je bohatě dotačně honorováno,“ uvedl Pavel Musil s tím, že dotace mohou pokrýt až 90 procent nákladů. Výhodu vidí i v tom, že rybník je v docházkové vzdálenosti z města po cyklostezce.

Starostka Jana Syrovátková (Změna22) doplnila, že se nebude jednat o klasický rybník s hrází, protože místo je prameništěm a je neustále syceno vodou. „Pokud tady bude vodní hladina, budou se nám zde vyskytovat noví živočichové a nové rostliny, hodnota a kvalita biotopu se z hlediska životního prostředí zvedne,“ vyjádřila se starostka s tím, že prezentované vizualizace jsou zatím jen úplně první návrh. Rybník by podle ní mohl sloužit i jako odpočinkové místo pro lidi z Boskovic, záměr má podle ní ekologický i společenský aspekt.

Určitou nedůvěru k záměru formulovala boskovická opozice. Zastupitele Michala Knödla (KDU-ČSL) zajímalo, jestli se k záměru vyjádřila komise pro životní prostředí. Starostka odpověděla, že zatím se jedná pouze o návrh, se kterým chtěla seznámit zastupitele, a teprve až poté půjde do komisí. Zatím byl konzultován jen s městskými a krajskými orgány státní správy – a ty daly předběžná pozitivní stanoviska.

Od silnice by nová lokalita měla být oddělena bariérovou zelení. Jaroslav Dohnálek (ODS) upozornil právě na to, že se odpočinková zóna buduje vedle velmi frekventované silnice, a také na skutečnost, že k lokalitě není žádná přístupová cesta. „Jak se to bude budovat a jak se to bude obsluhovat? Po cyklostezce nesmí jezdit osobní ani nákladní automobily,“ varoval bývalý starosta. Ten dále vyjádřil obavu, aby nově vzniklý rezervoár vody nezpůsobil problémy při přívalovém dešti, jaký zažily Boskovice minulý týden, a nevytopil v takovém případě Mladkov.

Starostka Jana Syrovátková reagovala, že rybníky vedle silnic jsou běžné a v této části Boskovic pěkné místo pro odpočinek obyvatel chybí. V průběhu výstavby je podle ní možné vytvořit panelovou komunikaci pro obsluhu a o následném přístupu k obsluze rybníka budou jednat. Také Pavel Musil doplnil, že možnosti vybudování přístupové obslužné cesty existují.

Retenční schopnosti by se podle starostky na místě zhoršit neměly, ale k tomu se ještě budou vyjadřovat odborníci.

Hana Nedomová (SocDem) upozornila, že okolo místa vede středotlak a je potřeba dávat na sítě velký pozor. Starostka odpověděla, že o sítích vědí a počítají s nimi, kromě středotlaku zde vede i vysoké napětí.

Opozice si obecně stěžovala na to, že k projektu je málo informací a přitom se po zastupitelích chce, aby již nyní schválili výkup pozemků. Jinak ale vybudování rybníka víceméně označili jako dobrý nápad. Pavel Musil informoval, že někteří majitelé pozemků podmiňují jejich odprodej tím, že na místě vznikne rybník, protože se jim záměr líbí. Starostka vysvětlila, že město nemůže zpracovávat podrobnější projekt, aniž by vlastnilo pozemky.

Výkup pozemků nakonec podpořila Sociální demokracie, zastupitelé za koalici SPOLU se zdrželi, podobně jako Karel Trefný za SPD a Trikolora a koaliční zastupitelka Martina Přichystalová (Naše Boskovice), která ve věci oznámila střet zájmů.

další zpravodajství