Nový jednatel boskovické nemocnice Miloslav Kavka se představil

Hostem tiskové konference na boskovické radnici byl nový jednatel boskovické nemocnice Miloslav Kavka, který do funkce nastoupí 15. června. Představil své názory a pohled na řízení nemocnice.

„Pocházím z východních Čech a sem do nemocnice jsem se rozhodl přijít, abych využil svých zkušeností, které mám více než osmileté v managementech různých nemocnic obdobných velikostí, jako je boskovická. Cílem je nemocnici rozvinout,“ uvedl Miloslav Kavka s tím, že vnímá jako velké plus, že nemocnice je v městských rukách. Sám působil ve chrudimské nemocnici, v nemocnici Na Homolce a v brněnské Úrazové nemocnici.

„Boskovická nemocnice je podle dostupných informací zdravá. To znamená, že je schopna se sama uživit. V tuto chvíli není vidět tlak, aby bylo velice dotovaná,“ vyjádřil se Miloslav Kavka. Hlavní výhodu pro město a celou spádovou oblast vidí v tom, že péče se dá v modelu městské nemocnice přizpůsobit tomu, co občané potřebují. Uspořádání v režimu krajského holdingu je podle jeho zkušeností z Chrudimi zpočátku výhodné, ale pokud začnou personální problémy, nemá holding dobré možnosti situaci řešit a dojde k uzavření některých oddělení. „Nemocnice začne klesat se službami a výkony, začne se ovíjet spirála a pak se hledá řešení,“ popsal Miloslav Kavka s tím, že řešením pak může být i úplná změna schématu nemocnice, ať už v oblasti operativy nebo následné péče.

Město, které nemocnici vlastní, podle něj může propagovat aktivity nemocnice v regionu a vytvářet nové služby tak, jak je region potřebuje. Tedy cíleně podle toho, jak kupříkladu populace stárne.

I městská nemocnice podle něj má šanci přilákat kvalitní lékaře. „Kdybych si to nemyslel, tak bych to neříkal a asi bych tady ani nebyl. Problém s personálem je v celé republice,“ uvedl nový jednatel s tím, že hlavní nevýhodou je značná blízkost Brna, které funguje jako vysavač. Brněnské nemocnice lákají lékaře, ale Boskovice mají podle nového jednatele šanci oslovovat mladé lékaře a zdravotnický personál. Boskovice jsou podle něj zajímavá lokalita k bydlení. Dalším krokem je pak vyjednávání o financích. „Aktuálně není velký nedostatek personálu. Myslím, že je to uchopitelné a uvidíme, co se stane,“ popsal s tím, že vychází z veřejně dostupných informací, protože funkci bude přebírat až po svém nástupu v polovině června, kdy se s nemocnicí seznámí podrobně.

Jednoznačně odmítavě se Miloslav Kavka vyjádřil k případné privatizaci nemocnice. „Když je nemocnice privátní, je to samostatný subjekt a město nemá vliv na to, jaké tam budou služby. Nemocnice může prosperovat, proč ne, ale nebude sloužit lidem v okolí. Bude sloužit sama sobě. Teď hledáme cestu, jak nemocnici rozšiřovat a rozvíjet směrem k tomu, aby poskytovala služby lidem, kteří tady bydlí,“ uvedl s tím, že privátní subjekty se zaměřují jen na určité lukrativní výkony a další služby nedělají. Z nemocnice se může stát třeba jednodenní chirurgie, což garantuje peníze, ale lidé musí za ostatními službami dojíždět mimo region. „Myslím, že toto město nechce a v tuto chvíli je to mimo diskuzi,“ řekl Miloslav Kavka.

Nemocnici podle něj dnes chybí veřejný portál pro pacienty, kde se mohou zaregistrovat do některé ambulance nebo si vybrat termín plánované operace a podobně. To je jedna z prvních služeb, které by chtěl zavést. Dále by chtěl nechat udělat průzkum, co lidem v nemocnici chybí. I mediálním působením bych chtěl zajistit, aby lidé nedávali přednost jiným nemocnicím, ale využívali místních služeb. V průzkumu by také chtěl zjistit, proč dochází k tomu, že pacienti jezdí jinam, a reagovat na to.

Jako hlavní úkol v nemocnici také vidí dokončit investice v programu React. Starostka Jana Syrovátková (Změna22) doplnila, že akce má čtyři etapy, z nichž se nyní dokončuje druhá – zakoupení nových přístrojů. Ve třetí části je rovněž nákup přístrojů a ve čtvrté je kybernetická bezpečnost a IT systémy. „To je asi to nejdůležitější, co musíme dotáhnout, stejně jako rozvody medicinálních plynů,“ uvedla starostka, která je na přechodnou dobu do nástupu Miloslava Kavky pověřena řízením nemocnice.

Starostka dále uvedla, že ze svého působení na pozici jednatelky si odnáší dobrý pocit z toho, že lékařský i nelékařský personál má k městu i k nemocnici silný vztah a zaměstnancům na nemocnici záleží. „To vnímám jako největší pozitivum. Jsou tam srdcaři, kteří táhnou nemocnici dopředu,“ řekla s tím, že nedostatky v provozu teď bude chtít město zlepšit.

Další jednání s Jihomoravským krajem od tiskové konference, na které kraj oznámil vůli nemocnici převzít, zatím neprobíhají. Aktuálně také hlavní iniciátor tohoto kroku, náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Nantl (ODS), oznámil svůj konec ve funkci i v krajské politice, protože odchází pracovat jako náměstek Mikuláše Beka na ministerstvo školství. „V tuto chvíli se to nikam neposouvá, když víme, že pan Nantl skončil. On byl iniciátorem jednání. Čekáme, co se bude dít dál, protože budeme samozřejmě potřebovat na druhé straně partnera k jednání,“ uzavřela své vyjádření starostka Jana Syrovátková.

další zpravodajství