Boskovická nemocnice pod kraj? Rozbíhají se nová jednání

Možná trochu nečekaný pohyb nastal v otázce možného převodu boskovické nemocnice pod Jihomoravský kraj. Náměstek hejtmana pro zdravotnictví Jiří Nantl na jednu stranu mluví opatrně o tom, že je vše v samém začátku, na druhou stranu deklaruje, že požádá krajské zastupitelstvo o mandát k „ostré fázi jednání“.

Právě náměstek hejtmana Jiří Nantl (ODS) navštívil minulý týden boskovickou radnici v doprovodu šéfa krajského odboru zdravotnictví Luboše Císaře. Nyní kraj svolal speciální tiskovou konferenci věnovanou právě možným změnám v krajském zdravotnictví, včetně možného převzetí boskovické nemocnice.

Ještě nedávno to přitom vypadalo, že jednání se nikam neposouvají a že kraj po odkladu příprav akciové společnosti, která měla řídit všechny krajské nemocnice, nebude do konce krajského volebního období nic zásadního posouvat. Krajské volby jsou za rok a půl na podzim.

Nyní tedy přišla iniciativa, a to poměrně konkrétní. Kraj avizuje dva významné kroky – ivančické nemocnice by se mohl zbavit a tu boskovickou naopak do svých rukou převzít. O ivančickou nemocnici totiž projevila zájem Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA). Situaci řešila krajská rada 19. dubna a Jiřího Nantla pověřila, aby o obou záměrech jednal. „Boskovice se chtějí bavit o možném převodu městské nemocnice na kraj a FNUSA naopak o převodu ivančické krajské nemocnice pod fakultní nemocnici. Proto vzniká pracovní skupina z odborníků, která vyhodnotí, jestli to má pro zdravotnictví v kraji smysl,“ říká hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Po měsících či spíše letech to zní jako poměrně konkrétní snaha a iniciativa jednání skutečně někam dotáhnout, ačkoliv náměstek Jiří Nantl dodává, že vše je v samém začátku. „Udělali jsme první kroky v jednání o těchto možných změnách, v žádném případě nejde o hotovou věc. Nyní bude následovat prozkoumání proveditelnosti uvedených záměrů, které musí probíhat transparentně a zejména se zajištěním dostatečné informovanosti zaměstnanců dotčených nemocnic. Jde nám o zajištění plnohodnotné akutní péče pro obyvatele i v částech kraje mimo brněnskou aglomeraci, kde působí fakultní nemocnice, a tedy minimálně zachování její stávající úrovně. To pro nás bude v těchto jednáních nepřekročitelnou hranicí,“ vysvětluje Jiří Nantl s tím, že nyní má od krajské rady mandát pouze pro předběžná vyjednávání a prozkoumání proveditelnosti a smysluplnosti zvažovaných změn.

Zároveň dodává, že na základě výsledků těchto kroků požádá následně zastupitelstvo kraje o mandát k jednáním o konkrétních právních aktech vedoucích ke změnám. „Krajská rada navrhne zastupitelstvu, aby si v souladu se zákonem o krajích vyhradilo pravomoc rozhodnout o zahájení takové ostré fáze jednání s městem Boskovice, respektive s FNUSA,“ vyjádřil se Jiří Nantl. Z toho plyne, že vedení kraje by chtělo věc dotáhnout ještě ve svém stávajícím funkčním období.

Otázkou je, jak se k celé věci postaví nové vedení boskovické radnice. Starostka Jana Syrovátková (Změna22) se zatím vyjadřuje poměrně opatrně. „Za město Boskovice je celá záležitost převodu nemocnice před začátkem jakéhokoli jednání a v této chvíli není nic dohodnuto ani rozhodnuto,“ uvedla starostka na tiskové konferenci. A dodala, že prioritou je nejen zachování zdravotní péče ve stávajícím rozsahu a kvalitě pro občany Boskovic a celé spádové oblasti, ale deklarovala ambici i tyto služby rozšiřovat. „V neposlední řadě je pro nás zásadní, aby byly zachovány dobré pracovní podmínky pro zaměstnance nemocnice na všech pozicích a úrovních,“ dodala starostka Jana Syrovátková.

Ta je aktuálně na přechodnou dobu i jednatelkou nemocnice, po odchodu dosavadního jednatele Dana Štěpánského a do nástupu nového jednatele, kterého boskovická městská rada již vybrala.

Postoj nové boskovické vládnoucí politické reprezentace k převodu nemocnice není zcela jasný, starostka se v kampani vyjadřovala pro zachování nemocnice v městských rukou a rozdílné představy o přístupu k tomuto převedu uvedl jako důvod svého odchodu Dan Štěpánský. Ten pro Ohlasy popsal situaci následovně: „Čtyři roky jsem pracoval pro převod. A dozvěděl jsem se, že nic takového se dělat nebude, že vše zůstane v městských rukou, které ví, jak to dělat a jak zajistil nové lékaře, nové výkony a víc peněz. Což já nedovedu. Z toho důvodu chápu rozhodnutí vlastníků – no a vyklízím pole. Nebudu jim přece překážet v tom, aby nemocnici vedli tam, kam chtějí.“

Pro převod nemocnice pod kraj se ale v minulosti poměrně jasně vyjadřovali koaliční partneři Změny22 – uskupení Naše Boskovice i Piráti. Převod podporovaly i opoziční subjekty SPOLU a ČSSD, nedůvěřivě se k němu stavěl jen zástupce SPD a Trikolory. Vůle zastupitelstva by tak měla být poměrně jednoznačná, ačkoliv úsilí starostky v poslední době směřovalo spíše k tomu, aby město co nejlépe provozovalo nemocnici samo. Jana Syrovátková už před volbami tvrdila, že nemocnice je pro město příležitost, nikoliv zátěž, a měla by zůstat v městských rukou, aby město mělo možnost ovlivňovat kvalitu péče. Zároveň zde byly signály z kraje, že do konce krajského volebního období se nic podstatného nepohne.

To se nyní, zdá se, mění. Pokud se ukáže, že zájem kraje o nemocnici je opravdu vážný a nejedná se jen o politické gesto a předstíranou aktivitu, dozvíme se pravděpodobně poměrně rychle i to, jaká je skutečná vůle boskovických politiků.

další zpravodajství