Mimořádná rada jmenovala nového jednatele boskovické nemocnice

Boskovickou nemocnici povede jako jednatel manažer Miloslav Kavka. Jmenovala ho trochu nečekaně městská rada na svém mimořádném jednání ve středu 12. dubna. Do nemocnice by měl nastoupit v polovině června.

Podle starostky Jany Syrovátkové (Změna22) panovala ve výběrové komisi na vítězi výběrového řízení poměrně jasná shoda, i když druhý v pořadí byl také velmi dobrý kandidát. Uchazeči byli celkem tři, všichni měli zkušenost s nemocničním provozem. Ve výběrové komisi usedli kromě starostky ještě šéf dozorčí rady nemocnice Jozef Machek, zastupitelka za Naše Boskovice a lékařka Martina Přichystalová a dva externí odborníci z nemocniční praxe – doktor Chocholáč, který zpracovává audity nemocnic, včetně té boskovické, a doktor Straka, který má zkušenosti s ekonomikou nemocnic a řízením nemocnic. Osloven byl podle starostky také opoziční zastupitel za ODS a lékař Miroslav Klíma, který ale ve stanoveném termínu nemohl.

Vedení města původně avizovalo, že nového jednatele vybere až po jednání zastupitelstva na následujícím jednání rady na konci dubna. Rada se nakonec podle starostky sešla mimořádně především kvůli zadání zakázky na veřejné osvětlení a protože už měla výsledky výběrového řízení k dispozici, jmenování jednatele neodkládala. „O to dřív může nový jednatel do nemocnice nastoupit,“ vysvětlila Jana Syrovátková.

Miloslav Kavka tedy začne nemocnici řídit od 15. června. Jana Syrovátková popsala, že komisi přesvědčil jednak nejlepší znalostí potřebné legislativy a provozních záležitostí souvisejících s chodem nemocnice, jednak svou představou o fungování nemocnice. Komise chtěla po uchazečích také vědět, jak si představují řešení komplikované personální situace, kdy je pro malou městskou nemocnici problém přilákat a udržet si především lékaře. „Pan Kavka odpověděl správně na všechny otázky týkající se legislativy, vykazování a ekonomiky nemocnice. V tom byl nejsilnější. Současně ve své prezentaci kladl důraz na pacienty a personál, což vnímáme velmi pozitivně. Jeho prezentace byla rovněž nejlepší. Měli jsme na tom jasnou shodu, i když i druhý kandidát byl také velmi dobrý a rozdíly mezi nimi byly velmi malé,“ popsala Jana Syrovátková.

Miloslav Kavka pracoval mezi lety 2008 a 2013 jako provozně-technický náměstek v chrudimské nemocnici. Od té doby vystřídal sedm zaměstnání ve vedoucích pozicích v různých společnostech, včetně zdravotnických – například jako vedoucí obchodního odboru v nemocnici Na Homolce nebo ekonomicko-technický náměstek a statutární zástupce v Úrazové nemocnici v Brně. Nyní pracuje něco přes rok jako projektový manažer ve společnosti Steiner, což je česká softwarová firma, která se zabývá tvorbou zdravotnického programového vybavení pro zdravotnická zařízení.

další zpravodajství