Jak to vidí opozice: Programové prohlášení městské rady

Vedení boskovické radnice, které vzešlo z loňských podzimních komunálních voleb, představilo programové prohlášení městské rady pro období 2022–2026. Stejně jako před čtyřmi lety jsme požádali zastupitele z jednotlivých opozičních stran, aby programové prohlášení zhodnotili.

Opoziční zastupitelé na ustavujícím zastupitelstvu
Opoziční zastupitelé na ustavujícím zastupitelstvufoto: Tomáš Znamenáček

Petr Malach, Hana Nedomová, Oldřich Kovář, Milan Janáč, ČSSD

Programové prohlášení rady města je zpracované a uzavřené na základě dohody tří subjektů, které mají většinovou koalici v zastupitelstvu města. Vzhledem k rozdílnosti volebních programů těchto stran je udělán určitý kompromis.

Programové prohlášení nás svou skladbou a formulacemi nepřekvapilo. Skládá se z 12 částí s tím, že vidíme zejména soustředění sil koalice k vytvoření koncepčních dokumentů, které mají do budoucna sloužit městu.  ČSSD se zpracováním těchto strategických materiálů započala již při svém působení na radnici, a proto kvituje jejich přepracování, dopracování či aktualizace. Rovněž co se týká komunikace, médií a digitalizace – práce v této oblasti byla zahájena ČSSD formou jako jsou například přenosy ze zastupitelstva, otázky a odpovědi na vedení města, mobilní rozhlas, virtuální prohlídky, nový web, setkání občanů s vedením města, kulaté stoly. Novinkou pro nás je záměr zřízení mediálního výboru při ZM, kdy uvidíme, jaký zpracovaný materiál nám bude předložen po stránce finanční náročnosti, organizační struktury i náplně.

Udržitelné financování města je a musí být a je dáno legislativou, včetně využívání dotačních titulů, a je na vedení města, aby zvážilo, co je zbytné a co nikoliv.

Co se týká investičních akcí – generel ČZ, sportovní hala, kruhová křižovatka u pošty, urgentní příjem nemocnice, sociální bydlení a tak dále – to jsou témata, která zde rezonují již několik let a neustále se s nimi počítá, takže nic nového. Důležité je pro nás, že nikde nezapadnou. Co jediné se může podařit, je konečně postavení komunitního centra s knihovnou s dotací, což ČSSD kvituje.

Programové prohlášení obsahuje též energetiku, nakládání s městským majetkem, a podobně – ve kterých máme za to, že jejich řešení a správa musí být samozřejmostí pro každé vedení města včetně propagace města navenek.

Mrzí nás, že v prohlášení nejsou uvedeny čitelné kroky ve vazbě na potřebu výstavby mateřské školy. Obsahuje jen zapracování koncepcí a analýz, což si myslíme, že je pro město málo.

Závěrem lze říci, že jsme rádi, že nové vedení pokračuje v trendu, který byl započat ČSSD v letech 2014–2018.

Michaela Žejšková, koalice SPOLU

Programové prohlášení rady města je skutečně významným tématem, avšak v tuto chvíli nemáme lepší vyjádření než to, že se na nejbližším zastupitelstvu musíme na téměř každé jednotlivé prohlášení či příslib doptat, jak bylo myšleno, co se skrývá za obecnou frází, jak určitých bodů vedení města plánuje dosáhnout, případně z jakého důvodu deklaruje, že zařídí již existující záležitosti, resp. že bude postupovat tak, jak mu ukládá právní předpis (jako by snad byla jiná možnost?). U některých sdělení se potřebujeme ujistit o jejich (ne)reálnosti. Podrobně se tedy budeme k programovému prohlášení rady města schopni vyjádřit nejdříve po zastupitelstvu či případné pozdější navazující reakci ze strany vedení města v tomto smyslu.

Karel Trefný, SPD + Trikolora

Ze zdravotních důvodů se z účasti v anketě omluvil.

další ankety