Městská rada schválila a představila své programové prohlášení

Boskovická městská rada splnila slib, že do konce ledna zveřejní své programové prohlášení na zbytek volebního období do roku 2026. Schválila je na svém posledním lednovém jednání a 31. ledna je představila na tiskové konferenci. Kompletní materiál si můžete prostudovat zde.

Boskovičtí radní (na snímku chybí starostka Jana Syrovátková)
Boskovičtí radní (na snímku chybí starostka Jana Syrovátková)foto: Jaroslav Parma

V preambuli rada deklaruje, že prohlášení je závazkem politické reprezentace stojící v čele města a obsahuje priority, na které bude rada klást hlavní důraz: „Základní prioritou je přitom strategické řízení a rozvoj města, které si váží své minulosti, a které myslí na budoucnost. Města transparentního a otevřeného pro všechny věkové a sociální skupiny. Města přitažlivého pro návštěvníky a města, které je spravováno podle principu trvale udržitelného rozvoje. Za nedílnou součást tohoto přístupu považuje Rada města i trvalý dialog se širokou veřejností, podnikateli a politickými subjekty.“

Radu tvoří koalice Změny22, uskupení Naše Boskovice a Pirátů. Programové prohlášení je obsažnější, konkrétnější a podrobnější, než bylo v Boskovicích zvykem v letech 2015, 20192021. Rozděleno je do dvanácti tematických kapitol. Podle radního Radka Pernici (Změna22), který na tiskové konferenci zastoupil starostku Janu Syrovátkovou, která je na dovolené; každé téma obsahuje své vlastní východisko a potom několik bodů. Ty popisují nejprve tvrdší cíle, ke kterým se rada zavazuje, a v další části i měkčí cíle, kde rada deklaruje, na čem by ráda spolupracovala a co bude iniciovat.

Programové prohlášení vznikalo v průběhu ledna a je podle Radka Pernici výsledkem debatou napříč koalicí, nevznikalo tedy tak, že by jednotlivé kapitoly definovali ti, kteří mají oblast v gesci. Místostarosta Lukáš Holík (Naše Boskovice) dodal, že hlavní myšlenky měli zástupci jednotlivých uskupení povětšinou stejné a debata se vedla jen o konkrétních formulacích. Také místostarosta Radek Šamšula (Piráti) označil debatu za velmi konstruktivní.

„Programové prohlášení je sestaveno velmi střízlivě – vzhledem k tomu, v jaké době se nacházíme. Nechtěli jsme se dostat do situace, že si nakreslíme vzdušné zámky a potom nebudeme vědět, jak je vybarvit,“ vyjádřil se Radek Pernica. Proto podle něj v programové prohlášení nejsou nějaké nesplnitelné investice, které by tam byly jen proto, aby se slíbily a potom by se hledala cesta, jak se z nich vymluvit. V celé řadě agend se rada podle něj zamýšlí nad strategií nebo nad zpracováním konceptů. „To je ta změna. Nezavazujeme se k tomu, že budeme stavět to a tamto, ale přemýšlíme, že jestli chceme postavit tuhle věc na tomto místě, pojďme se od začátku zamyslet nad tím, jak by to místo mělo být v budoucnosti uspořádané – například Červená zahrada – a až se domluvíme na nějakém konceptu, přistoupíme k jednotlivým investičním akcím. Je tam víc aplikace přemýšlení o městě jako o celku,“ popsal Radek Pernica s tím, že konkrétní investiční akce jsou v prohlášení samozřejmě také. Za hlavní ale považuje tuto změnu přístupu.

Místostarosta Radek Šamšula se domnívá, že tvrdší cíle jsou splnitelné ve dvou, třech letech. A z měkkých cílů jako je generel Červené zahrady nebo koncepce dopravy vyplynou další.

Místostarosta Lukáš Holík zdůraznil, že programové prohlášení je důležité pro samotnou radu, aby mohla průběžně kontrolovat, jak daleko se koalice posunula, a dávat si zpětnou vazbu. „V dokumentu je popsáno, co jsme hlásali před volbami a kam chceme do budoucna směřovat. Považují to za kvalitní materiál, je dobře připraven. A teď na něm začneme pracovat, respektive už na něm pracujeme,“ uvedl Lukáš Holík.

Podle Radka Pernici tvoří velkou část obsahu programového prohlášení průsečík předvolebních slibů jednotlivých uskupení, a k tomu přibyly body vyplývající ze zkušeností prvních tří měsíců na radnici. „Získali jsme řadu informací o tom, v jakém skutečném stavu je město, a na to programové prohlášení též reaguje,“ popsal radní za Změnu22 Radek Pernica.

další zpravodajství