Jak to vidí opozice: Programové prohlášení městské rady

Vedení boskovické radnice, které vzešlo z loňských podzimních komunálních voleb, představilo programové prohlášení městské rady pro období 2018–2022. Stejně jako před čtyřmi lety jsme požádali zastupitele z jednotlivých opozičních stran, aby programové prohlášení zhodnotili.


Hana Nedomová (ČSSD)

Z našeho pohledu je programové prohlášení rady města uzavřené na základě dohody mezi pěti subjekty, které vytvořily většinovou koalici v zastupitelstvu města, jediné možné, které mohlo vzniknout. A to z důvodu rozdílnosti volebních programů a pro stabilitu a udržitelnost koalice. Formulace prohlášení jsou kulantní a postavené tak, aby nebyly moc závazné. Jediná oblast, kde má koalice jasno, je opět sport.

V programovém prohlášení je vytipováno šest oblastí a vlastně je navázáno a pokračuje se v tom, co svými kroky započala bývalá koalice. Uvidíme, jak bude dodržována a realizována transparentnost formou otevřené diskuse napříč celým politickým spektrem. Udržitelné financování města je a musí být a je dáno legislativou, využívání k financování dotačních titulů rovněž a úvěr pro město na financování investic byl již schválen zastupitelstvem. ČSSD úvěrový rámec na jednání zastupitelstva podpořila, protože již před volbami sdělila voličům, že město je v dobré finanční kondici a může si úvěr dovolit. Teď opravdu záleží jen na novém vedení města, jaké priority občanům-voličům předloží a které zrealizuje.

Mrzí nás, že se v oblasti kultura dozvídáme, že koalice hodlá zahájit výstavbu komunitního centra s knihovnou místo toho, že postaví komunitní centrum podle návrhu Ing. arch. Fránka. Pořád si myslíme, že jde o nejvíce připravenou investici města. Ve sportu bude zpracována urbanistická studie dlouhodobého rozvoje celého areálu Červená zahrada, ale bohužel pouze ve spolupráci se sportovci a bez odborné veřejnosti a občanů. I zde je opět navázáno na kroky a myšlenky bývalého vedení města. V oblasti 4, 5 a 6 je opět navázáno na již realizované kroky minulé koalice.

Co nám v programovém prohlášení chybí je oblast rozvoje města, cestovního ruchu a školství. Myslíme si, že tyto oblasti jsou nemálo důležité pro město.


Dagmar Hamalová (KDU-ČSL)

Programové prohlášení je překvapivě stručné. O záměrech stávajícího vedení města se více dozvíme ze střednědobého výhledu rozpočtu, který byl schválen na posledním jednání zastupitelstva.

Za nejdůležitější považuji kontinuitu, tedy že v plánech stávající koalice jsou projekty zahájené předchozím vedením města. Jde například o stavbu knihovny, přípravu projektu k zefektivnění nakládání s odpady, studie a projekty přetížených dopravních uzlů, intenzifikaci čistírny odpadních vod. Součástí programového prohlášení je příprava výstavby sportovní haly, urbanistické řešení Červené zahrady, včetně dalšího výkupu pozemků v této lokalitě, výstavba bytů.

Oceňuji také, že vedení města deklaruje využití dotací i úvěru. Boskovice potřebují knihovnu, sportovní halu, další investice uvedené výše, proto je nutné maximálně využití dotační možnosti a zčásti také bankovní úvěr. V posledních letech se dařilo získávat dotace v maximální míře a rozběhla se příprava řady investičních projektů z dopravy, životního prostředí, kultury, památkové péče. Uvedené tempo získávání dotací a investic by mělo pokračovat.

V programovém prohlášení postrádám řadu oblastí – zejména rozvoj zeleně, včetně preventivních opatření proti suchu, oblast školství, nevíme tak, zda budou pokračovat postupné rekonstrukce areálů budov základní školy, zda se zlepší vybavení pracoven učitelů. Obecná rovina prohlášení neumožnila uvést cíle komplexně, chybí podpora seniorů, rodin s dětmi. Některé cíle jsou posunuty do hodně obecné a ne úplně přesné polohy, jako například zmírňování ekologických zátěží. V předchozím období jsme, v návaznosti na opakované podněty občanů, rozpracovali také projekty zlepšení bezpečnosti některých přechodů pro chodce, chybí oblast cyklistické dopravy. Zřejmě nedojde k výstavbě workoutového hřiště či dalšího venkovního zázemí pro mládež, protože v programu je uvedena pouze oblast dětských hřišť.

Cestovní ruch a památková zóna jsou silným potenciálem města, v programovém prohlášení města by neměly chybět. V současné době se přesouvá zájem krajských organizací věnujících se cestovnímu ruchu do nevinařských regionů, a je tak příležitost k propagaci Boskovic. Velkou příležitostí pro nejbližší roky je renovace parku u zámeckého skleníku, ale tato akce součástí programového prohlášení není.

Programové prohlášení je rámec cílů města pro další čtyři roky. Za KDU-ČSL jsme připraveni z pozice zastupitelů, ve spolupráci s veřejností, pomoci s jejich naplněním.


Radek Šamšula (Piráti)

Programové prohlášení, které obvykle vzniká po volbách jako první společná deklarace funkčnosti rady města a na které jsme v Boskovicích čekali pět měsíců, je stručný a nekonkrétní dokument, který obsahuje mnoho univerzálních pravd o tom, jak by mělo město fungovat.

Transparentní přístup, který rada zmiňuje hned zpočátku, by měl být samozřejmostí v přístupu k řešení veřejných věcí a nikoliv bodem programového prohlášení. Naše dosavadní praxe zatím navíc o zlepšení komunikace nesvědčí. Pokud chce město transparentní přístup, očekáváme, že všechno, co bude možné zveřejnit, bude veřejné, včetně seminářů a setkání. Pokud je důvod dělat neveřejné kroky, musí být vedení města schopno tuto uzavřenost odůvodnit. Neznáme připomínky odpůrců jednotlivých projektů a podstatné informace se dozvídáme od novinářů a z Facebooku města. Například na přání rady proběhlo setkání ke knihovně pouze pro zastupitele stran, které mají zástupce v radě města, nebo středeční setkání s obyvateli ulic v okolí plánované sportovní haly na Hybešově, na kterém bylo asi 8 lidí. Když už tyto akce probíhají, proč nejsou veřejné?

V oblasti financování prohlášení popisuje spíše univerzální pravidla rozpočtového fungování libovolného města či obce namísto konkrétních kroků. Stejně tak oddíl Kultura obsahuje množství rétorické výplně. Zvelebování letního kina je určitě potřeba. Především je ale potřeba dokončit jeho rekonstrukci. U sokolovny musíme společně začít řešit, jaké bude její budoucí využití. Na úpravě grantového systému se chceme podílet. O kulturní a volnočasové granty ve velké míře žádají sportovní kluby, i když mají možnost žádat o grant na sportovní činnost. Pokud mají existovat dva oddělené grantové systémy, je potřeba jasněji nastavit mantinely.

Rada hodlá zahájit výstavbu komunitního centra s knihovnou, ale stále neřekla, ke které lokalitě se kloní a stále zvažuje více možností. Je škoda, že tyto úvahy opět neprobíhají veřejně, abychom nad tím mohli uvažovat všichni. Podle nás je jediným vhodným místem pro stavbu komunitního centra s knihovnou budova ZZN, a tak doufáme, že rada dojde ke stejnému závěru.

Dozvídáme se, že rada chce připravit zadání na sportovní halu. Není však zřejmé, jestli bude vytvořeno pro konkrétní lokalitu a jakou.

Podporujeme deklarované kroky v oblasti životního prostředí. Kroky v oblasti dopravy jsou nedostatečné. Zvýšení průjezdnosti ulic může vést pouze ke zvýšení dopravy v daném místě. Nedávná studie obchvatu centra města ukázala, že velkou část provozu ve městě tvoří lokální doprava, nikoliv tranzitní. Ve chvíli, kdy jsou všechny velké obchody v jedné části města a lidé bydlí ve druhé, je to logické. Pokud chceme redukovat automobilovou dopravu, je potřeba lidem nabízet alternativu k cestování autem. Očekávali bychom kroky k podpoře hromadné dopravy a cyklodopravy. Nedostatek parkovacích míst u bytových domů je potřeba řešit, ideálně ale už ve fázi přípravy projektů. Zvyšování počtu parkovacích kapacit kdekoliv ve městě mimo bytovou zástavbu povede opět jen k navyšování osobní automobilové dopravy.

V konečném důsledku u tak neurčitého dokumentu, jakým programové prohlášení je, záleží stejně až na tom, jakým konkrétním obsahem se ho podaří za následující čtyři roky naplnit.


Vladimír Farský (KSČM)

Programové prohlášení rady jsem dlouho očekával, neboť jsem se domníval, že napoví, která z koaličních stran bude dominantní a která bude muset ze svého volebního programu více ustoupit. Po jeho přečtení jsem však imaginárně hledal, kde pokračuje. Proč? Důvod je jednoduchý. Je napsáno v natolik obecné rovině, že si k jednotlivým bodům může každý dosadit téměř cokoliv. Přinutilo mě to oživit si a srovnat je s programovým prohlášením minulého vedení z ledna 2015. To bylo ve srovnáním s tím aktuálním daleko konkrétnější a stanovilo si jasné cíle. Bylo delší, ale občan po přečtení jednotlivých kapitol věděl konkrétně, co lze od rady města v následujícím období očekávat.

Uvedu pár příkladů. Třeba v oblasti dopravy byly stanoveny konkrétní cíle a čísla. Aktuální prohlášení začíná konstatováním, že se doprava v Boskovicích dostává na hranici maximální vytíženosti. No to jsme se tedy dověděli opravdu novinku… Tento krátký odstaveček končí tím, že v oblastech nové zástavby budou trvat na budování parkovacích zón. To je snad povinností Stavebního úřadu, aby při schvalování nových staveb vyžadoval stanovený počet parkovacích míst. Mimochodem, jak je možné, že soukromý investor dokládá parkování na veřejném parkovišti a ta stejná místa dokládá i při stavbě dalšího domu?! A už vůbec nehovořím o tom, že byly zkolaudovány bytové domy, které nemají ani jedno jediné parkovací místo. Není zde ani slovo o tom, jak se bude stavět Rada k obchvatu Boskovic; které ulice, nebo alespoň kolik ulic hodlá rekonstruovat; jak se postaví k požadovaným investicím v souvislosti s Boskovickou spojkou a podobně.

V oblasti kultury pokračuje nejistota v souvislosti s umístěním nové knihovny. Třeba ANO ve svém volebním programu jasně slibovalo, že „prosadí výstavbu nové knihovny v prostorách ZZN“. Po posledním setkání s občany a po vydání programového prohlášení zůstává ve vzduchu viset otázka jiné lokality, či jiného projektu. To je pro mě a věřím, že i pro velkou část boskovické veřejnosti naprosto nepřijatelné.

Takto bych mohl probírat jednu kapitolu po druhé a srovnávat je, ale to jistě dokáže každý občan sám. A také si o tom sám dokáže udělat obrázek a vytvořit si svůj názor. Celkově bych tedy řekl, že takto pojaté a formulované programové prohlášení nikoho neurazí, ale také téměř nic neřekne. V této podobě mohlo být vydáno klidně v listopadu loňského roku.

další ankety