Z radnice: Nákup energií, knihovna, hala, skatepark, nafukovací hala či vývoj rozpočtu

Po prázdninové přetržce se na konci srpna sešla ke svému řádnému jednání boskovická městská rada. Novinky následně na tiskové konferenci vedení města představili a okomentovali starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a místostarostové Petr Malach (ČSSD) a Michaela Žejšková (TOP 09).

Opravená Lidická ulice
Opravená Lidická ulicefoto: Tomáš Trumpeš

Knihovna

Vedení města a KZMB usilují získání dotace z ministerstva kultury na stavbu knihovny, která má vzniknout na ulici Kapitána Jaroše. Nyní se připravuje dotační žádost, kvůli které se na začátku září sejde mimořádně i městská rada. Samotný projekt je ve fázi přepracovávání, které si vynutily připomínky sousedů stavby. Ti po přislíbených změnách souhlasili, že nebudou stavbu blokovat ve stavebním řízení, které by mohlo být podle místostarosty Petra Malacha obnoveno někdy v listopadu.

Informace o přidělení, či nepřidělení dotace, která by mohla pokrýt 90 % nákladů na stavbu, by měla být známa ještě letos. Příští rok by se tedy mohlo začít stavět. „V únoru či březnu bychom chtěli vysoutěžit dodavatele,“ uvedl místostarosta Petr Malach. Poslední odhad ceny činil 140 milionů korun. Na přidělení dotace bude mít vliv také Jihomoravský kraj, který má pro ministerstvo kultury vyslovit podporu třem krajským projektům. O podpoře boskovického projektu se proto jedná i na kraji.

Dva projekty PaRo

V letošním ročníku participativního rozpočtu (PaRo) budou nakonec soutěžit jen dva projekty. Přihlášeny byly tři projekty, ale rada vyřadila mobilní skatepark. Zůstala odpočinková zóna s veřejným grilovištěm ve vnitrobloku bytových domů na Bílkově ulici a Lavička Václava Havla před gymnáziem. Hlasování probíhá od začátku září, a to jak na webu, tak fyzicky pomocí hlasovacích lístků, které jsou součástí zářijového zpravodaje. Lístky se odevzdávají do boxu, který je za vstupními dveřmi na městský úřad.

Skatepark

Mobilní skatepark z participativního rozpočtu vypadl proto, že by podle vyjádření místostarostky Michaely Žejškové nebylo kde překážky umístit. Z původního záměru vytvořit asfaltový povrch pro provizorní skatepark na místě po bývalém hotelu Velenu totiž sešlo. Znemožnily ho výsledky hlukové studie, kterou si město nechalo vypracovat.

Radnice se tedy nakonec přikloní ke scénáři, který na minulém zastupitelstvu předestřel bývalý místostarosta a opoziční zastupitel Lukáš Holík – totiž vybudovat skatepark rovnou v lokalitě u dnešního sportparku v Doubravách, a to i za cenu, že bude nutné vrátit část dotace, která využití lokality omezuje. Nyní rada schválila dodavatele projektové dokumentace za necelých 330 tisíc korun.

Čestná občanství

Boskovičtí radní doporučují na návrh KZMB zastupitelům udělit při příležitosti oslav 800 let od první zmínky o městě tři čestná občanství: sportovkyni Olze Oldřichové in memoriam, pořadateli festivalu Boskovice Čestmíru Huňátovi a světově proslulému fotografu Josefu Koudelkovi. Ten dokonce přislíbil, že by Boskovice při této příležitosti navštívil.

Rekonstrukce kotelny a ceny energií

Městská rada odsouhlasila modernizaci jedné z kotelen CZT, a to konkrétně Na Vyhlídce. Nově zde budou instalovány dva kotle na dřevní štěpku a jeden plynový kotel, kogenerační jednotka zůstane stávající. Starosta Jaroslav Dohnálek vysvětlil, že původně se uvažovalo o modernizaci kotelny pořízením nových kotlů na plyn, ale vzhledem k situaci v energetice došlo k této změně. Štěpka je pro Boskovice dobře dostupný materiál. „Je to diverzifikace rizika při dodávkách plynu a ekonomické poměry nevycházejí vůbec špatně,“ uvedl starosta.

Město stále nemá zakoupeny energie na příští rok, stávající fixace končí k poslednímu prosinci. „Důvod je prostý: ony nám nejsou dodávány ani žádné nabídky,“ popsal Jaroslav Dohnálek. Jednání pro město zajišťují Služby, v podobné situaci je i boskovická nemocnice, která jedná samostatně. Podle boskovického starosty je v podobné situaci i většina měst a krajů, podle informací radnice by k průlomu a otevření nabídek mělo dojít po jednání Rady EU. „Nyní jsme všichni v očekávání. Kupovat energie za spotové ceny je mimo reálné možnosti,“ doplnil Jaroslav Dohnálek.

Nový kinosál

Pokračuje budování nového kinosálu v katolickém domě. Rada schválila dodavatele digitálního projektoru a ozvučení. Malý sál by měl být otevřen ještě letos na podzim.

Zastávka za Lasákovým mlýnem

Bezpečnější a pohodlnější nástup do autobusu čeká cestující na zastávce za Lasákovým mlýnem. Ta bude rekonstruovaná a dojde zde k vytvoření zálivu. Město k tomu získalo souhlas také od Jihomoravského kraje, který je majitelem dotčených pozemků.

Oprava kříže v Bačově

Opravy se dočká také kříž u zvonice v Bačově. Necelými padesáti tisíci na ni přispěl dotací Jihomoravský kraj.

Otevření podzámeckého parku

Po dlouhých letech vyjednávání byl na základě dohody otevřen park pod boskovickým zámkem. Prošel částečnou úpravou, byla vytvořena okružní cesta a umístěno je zde několik laviček. Vylepšování parku ze strany majitele MP Holding bude podle starosty pokračovat, město se bude podílet na provozu, dohlížet zde bude městská policie. Časem by zde mohlo přibýt i jeviště a mohly by se zde konat i kulturní akce. Park má svůj návštěvní řád, k nejdůležitějším omezením patří, že do něj nesmí psi. Otevřeno zde bude po celý rok, takže park bude moci být v zimě využíván také k sáňkování, jak tomu bývalo.

Projektant na halu

Podle místostarostky Michaely Žejškové město na druhý pokus obdrželo šest nabídek od projektantů na vypracování projektové dokumentace sportovní haly na Červené zahradě. Nyní nabídky zpracovává a vyhodnocuje. Jestli projektovou dokumentaci zadá ještě poslední městská rada těsně před volbami, není jasné. „Uvidíme. Snaha je, to zásadně neprotahovat. Nejsme si jistí,“ uvedla místostarostka.

Kruhový objezd

K posunu došlo také v přípravě rekonstrukce křižovatky u pošty. Příslušný úřad vydal kladné stanovisko v územním řízení, nyní běží lhůty, ve kterých se mohou účastníci řízení odvolat.

Zjednosměrnění ulic v Zahradách

Vedení města představilo na setkání obyvatelům lokality v Zahradách návrh na zjednosměrnění ulic. Podle starosty se o něm diskutovalo asi dvě hodiny. Nyní bude obyvatelům distribuován dotazník, ve kterém se k návrhu vyjádří. Každé popisné číslo má jeden pomyslný hlas, nerozhoduje tedy počet obyvatel. Pro průchodnost záměru je nutná sedmdesátiprocentní podpora. Závěr bude známý ještě letos. Na jednání podle starosty padly i podněty, jak dopravní situaci v lokalitě řešit jinak. Tyto návrhy občané městu mohou v dotazníku napsat a budou vyhodnoceny.

Covidová situace

Aktuální covidová situace v boskovické nemocnici vypadá podle informací starosty poměrně dobře, hospitalizované jsou jen jednotky pacientů. Během letní vlny musela nemocnice přikročit k některým opatřením a byl zaveden přísnější režim. „Nyní je to spíš na ústupu,“ popsal starosta. Očkuje se každý týden v úterý, zájem mají desítky lidí.

V Městské správě sociálních služeb zatím neprobíhá plošné očkování čtvrtou dávkou, ale vedení MSSS je v kontaktu s očkovacím týmem bohunické nemocnice.

Vývoj rozpočtu

Vedení města připravilo na zastupitelstvo také návrh rozpočtového opatření, které reflektuje vývoj příjmů města. Ty mají stoupající tendenci, z vyšších cen se při inflaci odvádějí vyšší daně. Ve výdajích se promítne navýšení platů a také některé investice, do kterých se promítnou vyšší ceny. Nyní se předpokládá, že by ke konci roku měl rozpočet skončit s dvacetimilionovým zůstatkem na účtech města. Ve skutečnosti bude podle starosty zůstatek mnohem vyšší, protože nebudou realizovány některé investice, které zatím v rozpočtu zůstávají.

Nafukovací hala pozastavena

V letošním roce se nakonec nepočítá s pořízením a zbudováním nafukovací sportovní haly nad částí tenisových kurtů. Dokončen bude projekt. Hlavním důvodem k pozastavení investice je nejistota ohledně energií. Připraveny by ale mohly být potřebné přípojky a projekt by tak byl nachystán, aby příští vedení města mohlo zvážit, jestli nafukovací halu nepořídit a zčásti tak třeba nepřeklenout čekání na novou stavbu plnohodnotné sportovní haly.

Rekonstrukce Lidické ulice

Dokončena byla rekonstrukce části Lidické ulice před mateřskou školou. Tento úsek je nově jednosměrný a průjezdný pouze shora. Před mateřskou školou jsou parkovací místa, do kterých musejí auta zacouvat.

další zpravodajství