Ze zastupitelstva: Kapacita školek, skatepark, oprava SVČ

Na svém předposledním jednání se sešla na konci června aktuální sestava boskovických zastupitelů. Poslední jednání bude pouhých deset dnů před komunálními volbami.

Boskovice ještě s hotelem Velen
Boskovice ještě s hotelem Velenfoto: Zdeněk Tesař

Rychlý úvod

Zastupitelé umožnili KZMB pronájem movitých věcí změnou zřizovací listiny, kam byla tato doplňková činnost doplněna. Dále byl schválen termín příštího jednání zastupitelstva – 13. září.

Tradičně zastupitelé také schválili rozdělení dotace v sociálních službách. Společnost Podané ruce dostane 35 400 korun, Diecézní charita 904 150 korun, Práh jižní Morava 51 500 korun a Český červený kříž 34 000 korun. Jedná se o druhou část letošních dotací.

Podporu zastupitelů získalo otevření podzámeckého parku, který patří firmě MP Holding, a město na jeho zprovoznění poskytne dotaci 300 tisíc. Park bude otevřen od září a město se dále bude podílet i na zajištění jeho provozu.

Blok drobnějších majetkových převodů se obešel zcela bez diskuse. Na závěr zastupitelé schválili, že souhlasí s bezúplatným převodem budovy hasičů na ulici Svatopluka Čecha ze státu na město. Souhlas zastupitelů je potřebný pro další vyjednávání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Starosta doplnil, že od ředitele úřadu obdržel informaci, že pokud bude převod schválen, potrvá tento proces asi rok. Město zde chce vybudovat mateřskou školu se čtyřmi třídami.

Opozičního zastupitele Lukáše Holíka (ANO) zajímalo, jaký má město plán, kdyby budovu nezískalo, a jak chce nedostatečnou kapacitu řešit. Podle starosty není mnoho možností a ze stávajících budov mateřské školy je reálné uvažovat jen o rozšíření školky Na Dolech.

Lukáš Holík doplnil, že vzhledem k tomu, jak dlouho by převod a vybudování na ulici Svatopluka Čecha trvalo, mělo by se o rozšiřování uvažovat i tak, a povzdechl si, že to v pozici místostarosty prosazoval. Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) uvedl, že o tom nebyl informován.

Dalšího zastupitele Radka Šamšulu (Piráti) zajímalo, jaký je přesně demografický výhled. Starosta uvedl, že nemá po ruce přesná čísla, ale město problematiku řeší a v prvé řadě bude muset zúžit přijímání dětí pouze na boskovické občany. Radek Šamšula upozornil, že by město mělo lépe pracovat s daty a že ještě před třičtvrtě rokem při debatách o nové bytové výstavbě město tvrdilo, že kapacity jsou dostačující. Starosta vysvětloval, že město se nemůže dostat k přesným číslům, protože jsou lidé, kteří nemají v Boskovicích trvalé bydliště a děti zde přihlásí právě až těsně předtím, než je potřebují umístit do školky.

Pirátka Kristýna Znamenáčková připomněla, že vedoucí majetkového odboru Pavel Musil před rokem zastupitelům tvrdil, že stavět školku v lokalitě sídliště je nesmyslné řešení a „neosvědčuje se budování nových školek v nových sídlištích“. Ten odpověděl, že nyní má ale město příležitost s tímto záměrem budovu získat. Místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09) doplnila, že před rokem a čtvrt město ještě nemělo potřebné informace o zvýšení zájmu o školky, ten přinesl až následný zápis.

Bývalou starostku Hanu Nedomovou (ČSSD) zajímal technický stav budovy. Pavel Musil popsal, že objekt je ve velmi dobrém stavu.

Na závěr majetkového bloku město aktualizovalo sazebník úhrad na zřizování věcných břemen. Podle Pavla Musila to může pomoci, aby se neblokovala výstavba. Starý sazebník byl složitý a nyní také vzešel požadavek, aby město mohlo některá břemena oceňovat pomocí soudního znalce.

Finanční záležitosti

Za pouhou hodinu se zastupitelé dostali k závěrečnému bloku finančních záležitostí. Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku a závěrečný účet města za loňský rok. „Skutečné příjmy města Boskovice za rok 2021 byly přes 396 milionů korun a skutečné celkové výdaje – běžné i kapitálové – byly přes 369 milionů korun,“ shrnula vedoucí finančního odboru Pavla Nováková.

Třetí rozpočtové opatření přináší navýšení příjmů o něco přes 31 milionů korun, více než polovinu tvoří aktualizace předpokladu výběru daní. Výdaje se zvedají o více než 30 milionů.

Ve výdajích přibyla položka čištění a oprava dešťových vpustí za 360 tisíc na ulici Švermově, kde probíhá rekonstrukce. Zjistilo se, že vpusti jsou v havarijním stavu. Výrazně dražší je nakonec most u Šmelcovny, jehož cena se zvedá z 12 na 18 milionů, a ke značnému navýšení dochází u nákladů na Městskou správu sociálních služeb, a to o 4 miliony na takřka 25 milionů. Do rozpočtu se vrátilo dokončení oprav komunikací na Bačově za 2,4 milionu korun. Podle starosty se rada shodla, aby se opravy dokončily. Nová položka je také zpevnění plochy za bytovkou na Sušilově ulici za 200 tisíc korun. Sloužit bude jako odstavná plocha během oprav kanalizace, které se u bytového domu plánují. O 1,4 milionu korun se navyšují výdaje na vybudování nafukovací haly na tenisových kurtech, ta má nakonec přijít na necelých 5,5 milionu korun.

Právě vybudování nafukovací sportovní haly zpochybnil opoziční zastupitel Petr Axman (ANO), a to i s ohledem na navyšující se ceny energií. Obával se také, že hala bude sloužit jen malé skupince lidí. „Osobně si nemyslím, že kvůli tenistům má cenu tu nafukovací halu dělat,“ vyjádřil se Petr Axman. Starosta reagoval, že vyčíslit dnes předem náklady na energie je nemožné. Podle Lukáše Holíka by bylo nejlepší s investicí do nafukovací haly raději rok počkat.

Podněty a připomínky zastupitelů

Lukáše Holíka zajímalo, jakým způsobem město přistoupí k nákupu energií. Starosta slíbil, že odpoví po příštím jednání rady. Vedení města se chystá cenu energií řešit, ale ještě nemá schválený přesný itinerář.

Bývalého místostarostu dále zajímalo, jestli město chystá rekonstrukci osvětlení a jestli bude žádat o dotaci. Vedoucí majetkového odboru Pavel Musil informoval, že se chystá žádost o dotaci, která by se měla čerpat po tři roky. První peníze by město mohlo dostat už letos.

Pirátského zastupitele Radka Šamšulu zajímalo, jakým způsobem město pracuje s dotacemi z Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu – co je připraveno za projekty a jaké se chystají. Starosta odpověděl, že v této obecné rovině neumí odpovědět a učiní tak písemně. Ředitel základní školy a zastupitel za ODS Vladimír Ochmanský doplnil, že škola se účastní tří dotačních titulů.

Poté otevřel Lukáš Holík další téma, a to rekonstrukci městské budovy, ve které sídlí Středisko volného času, a opět možnost využití dotací. Podle místostarostky Michaely Žejškové (TOP 09) bude možné dotace řešit, až bude připravený projekt. To se ale zatím nedaří, neboť je obtížné sehnat projektanta. Lukáš Holík připomenul, že když před rokem a čtvrt končil na radnici jako místostarosta, upozornil na to, že se připravuje vhodná dotace, která bude vypsána letos na podzim. Ta by zaplatila prakticky celou rekonstrukci SVČ. „Z mého pohledu bohužel, i když jsem to několikrát urgoval, nemáme po roce a čtvrt ani projektovou dokumentaci,“ vyjádřil se Lukáš Holík. Místostarostka uvedla, že věci trvají a není to vinou úřadu, a rovněž vedoucí investičního oboru Petr Zouhar potvrdil, že projektanti jsou dnes obtížně dostupní.

Zastupitele Pavla Vlacha (TOP 09) zajímalo, jak je možné, že by o dotaci na SVČ žádalo město a ne zřizovatel, což je Jihomoravský kraj. Lukáš Holík odpověděl, že jednání s krajem už mělo dávno proběhnout a měla zde vzniknout dohoda, protože budova je městská. „Není to nachystané, za tři měsíce to nestihneme. Proto jsem to už v minulém roce tak horlivě řešil. Jiné věci se projektovat daří. Necháme si ujít dotaci. Máme poslední asi čtyři roky, kdy můžeme žádat o dotace, ty největší se budou dávat letos a příští rok. Pokud nejsme připravení, tak ty peníze neotočíme,“ vyjádřil se Lukáš Holík.

Ten dále zpochybnil rozhodnutí města vybudovat provizorní skatepark na místě před zbouraným hotelem Velen v Červené zahradě. Jednak zde bude hluk ze starých překážek rušit okolní obyvatele a zejména se utratí za vybudování provizoria srovnatelná částka, o kterou by město přišlo, kdyby se rozhodlo vybudovat skateprak rovnou v Doubravách, jak se plánuje, kde by muselo vracet dotaci, která stavbu blokuje. Dotace činila 600 tisíc, provizorní skatepark má stát 450 tisíc a další náklady bude později stát jeho zrušení. „Chtěl bych požádat vedení města, aby tuto záležitost přehodnotilo a skatepark u bikeparku řešilo,“ uvedl Lukáš Holík s tím, že navíc bude v příštím roce možné žádat o dotaci na vybudování skateparku.

Starosta Jaroslav Dohnálek uvedl, že není možné předem od ministerstva získat informaci, jakou část dotace by město muselo vracet. A město jedná o tom, kde přesně by skatepark mohlo vybudovat. Podle Lukáše Holíka by se vyplatilo vrátit i celou dotaci. Podpořil ho i zastupitel za STAN a Sportovce Jiří Pevný. „I za tu cenu, že vrátíme 600 tisíc a rozšíříme nabídku v lokalitě, která je hojně navštěvovaná, a nebudeme muset budovat provizorium, které nám skočilo na 500 tisíc,“ řekl Jiří Pevný. Také on předpokládá, že vybudování skateparku v zastavěné oblasti způsobí problémy.

Pirátská zastupitelka Kristýna Znamenáčková se vyjádřila kriticky k současnému nastavení Participativního rozpočtu. Zajímalo ji, jak funguje správa příslušného webu PinCity, na kterém jsou neaktuální informace a chyby. Web podle ní není uživatelsky přívětivý. Dále ji zajímalo, jak město hodnotí, že v Participativním rozpočtu jsou nakonec jen tři projekty, a jestli chystá nějakou úpravu. „Z mého pohledu je to málo. Tímto se připravujeme o potenciální zásobárnu nápadů,“ uvedla Kristýna Znamenáčková. Místostarostka Michaela Žejšková reagovala, že jí web přijde příjemný, ale podívají se na něj a zamyslí se. Sama hodnotí letošní ročník dobře, projekty jsou kvalitní a dost jiných nápadů městu chodí i mailem.

Zastupitele Petra Axmana dále zajímalo, proč město snížilo nájem agentuře D-Production o 40 procent v prostorách městské budovy na ulici Kapitána Jaroše a kolika dalším firmám se nájmy snižovaly. Podle starosty je prostor specifický, firma je stále poznamenána covidem a prostory by jinak musela opustit. Rada posuzuje několik podobných záležitostí, nyní bude řešit i odpuštění dlužných nájmů. Podle Petra Axmana by město mělo hledat jiného nájemníka. Vedoucí majetkového odboru Pavel Musil doplnil, že budova je velmi energeticky náročná, takže nájemci platí vedle nájmu velké částky za energie. Jiný nájemce by se podle něj hledal obtížně. Město podle něj vždy váhá, jestli nechat firmu odejít, protože udržovat prázdné prostory je ekonomicky ještě méně výhodné.

Lukáš Holík přidal podnět na úpravu keřů na Sušilově ulici a otázal se místostarostky Michaely Žejškové s odkazem na její text ve zpravodaji, jestli chce supermarket v Červené zahradě. Místostarostka odpověděla, že by chtěla pouze otevřít diskuzi, z čehož nevyplývá, že by zde supermarket chtěla.