Z radnice: Staronová firma na odpady, skatepark, dohoda na zahrádce U Rabína a asfaltka k westernu

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo v polovině května po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) a místostarosta Petr Malach (ČSSD), omluvila se místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Nová asfaltová cesta k westernovému městečku
Nová asfaltová cesta k westernovému městečkufoto: Jaroslav Parma

Převod hasičského štábu

Město Boskovice nadále usiluje o získání dlouhodobě prázdné budovy, která donedávna patřila hasičům a nyní ji spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). V objektu na ulici Svatopluka Čecha by mohla vzniknout mateřská škola. Nyní pokračují jednání s pracovištěm ÚZSVM ve Vyškově. Stát aktuálně zpřísnil podmínky pro bezúplatné převody, město proto musí dodat podrobnější studii o svém záměru s budovou a informace o aktuálním stavu využití podobných městských budov užívaných pro stejný záměr, případně budov, které by město využít mohlo. Pak teprve stát vyhodnotí, jestli objekt městu bezúplatně převede.

„Naším cílem je udělat všechno proto, aby to šlo bezúplatným převodem. Není to otázka na dny a týdny, předpokládá to schvalování v Brně a v Praze,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek.

Výsledek výběrového řízení na odpady

Odpadové hospodářství a údržbu místních komunikací bude mít příští čtyři roky na starosti pražská firma Recovera Využití zdrojů, která uspěla ve výběrovém řízení. Může to znít jako novinka, ale není – jedná se o mateřskou společnost firmy Suez, která městu odpady zajišťovala dodnes. Kontrakt tedy pokračuje. Po 26 letech ale zanikly staré smlouvy včetně všech dodatků a nyní se smluvní vztah zpřehlední. „Pro město se toho až tak moc nezmění, došlo k určité úpravě a navýšení služeb,“ uvedl k obsahu zakázky místostarosta Petr Malach.

Odpadové služby pro město ale budou dražší, za čtyři roky město zaplatí přes 93 milionů korun, což je o více než 5 a půl milionů korun ročně víc než doposud. Podle místostarosty Petra Malacha s tím město vzhledem k všeobecnému nárůstu cen počítalo, spíše se obávalo, že to bude ještě horší. Do výběrového řízení se hlásila ještě druhá firma, jejíž nabídka byla vyšší o 12 milionů.

Skatepark v Červené zahradě

Město naplní svůj příslib a vybuduje letos dočasný skatepark v Červené zahradě. Nyní bude vyasfaltována plocha o velikosti asi 800 metrů čtverečních za necelých 450 tisíc korun. Kromě toho radnice znovu jedná o možnostech vybudovat trvalý skatepark v blízkosti sportparku v Doubravách. „Myslím si, že komunita skateboardistů si to zaslouží,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek. Skateboardisté o vybudování skateparku v Boskovicích usilují už asi dvacet let.

Zřízení přípravné třídy při ZŠ

Od příštího školního roku by v boskovické základní škole měla začít fungovat takzvaná přípravná třída, tedy pokud k tomu udělí souhlas krajský úřad. Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které tuto přípravu potřebují nebo dostaly takzvaný odklad.

Ve třídě musí být nejméně deset a nejvíce 15 dětí. Děti jsou do přípravné třídy zařazeny na základě písemné žádosti rodičů a písemného doporučení školského poradenského zařízení. Zřízení přípravné třídy by zároveň uvolnilo kapacitu mateřské školy. „Věřím, že souhlas dostaneme a přípravná třída bude,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek.

Most u Šmelcovny

Rada spustila zadávací řízení na výstavbu mostu u Šmelcovny. Ten stávající je ve špatném stavu a nevyhovuje ani šířkou. Na nový most má město již hotový projekt. „Součástí zakázky je i provizorní přemostění,“ popsal průběh stavby starosta. Rozpočet počítá na most s částkou 12 milionů korun.

Zahrádka U Rabína

K dohodě nakonec došlo u provozu zahrádky restaurace U Rabína na masných krámech v židovské čtvrti. Rada nejprve její fungování neumožnila a vyhověla tak stěžovatelům z okolních domů. Nakonec se podařilo dojednat kompromis – zahrádka bude otevřená od pondělí do čtvrtka od 14 do 20 hodin, v pátek a v sobotu od 12 do 21 hodin a v neděli od 12 do 20 hodin. Provozovatel zajistí, aby u stolků lidé nemohli sedět déle a po dohodě s památkáři také zahrádku oddělí mobilními zástěnami. Omezen je rovněž počet stolů na terase. „Výjimku jsme dali do 31. července. Potom bychom se potkali, já budu oběma stranám dělat takového spojovatele, protože jinak by to asi nešlo. Teď tam nějaká shoda je a je na provozovateli, jestli se podaří udržet. Jako rada jsme ochotní se na konci července sejít a vyhodnotit to,“ popsal místostarosta Petr Malach.

Knihovna

K posunům dochází také u přípravy knihovny. „Intenzivně jednáme s ministerstvem kultury o vypsání dotace. Předběžné informace jsou, že by měla být vypsána 1. června a podání žádostí by bylo do 31. července. Pak počítají s tím, že budou dva měsíce na vyhodnocení. Zatím zjišťujeme podmínky,“ popsal místostarosta Petr Malach s tím, že podle předběžných informací nebude nutné mít ve chvíli podání žádosti vyřízené stavební povolení, které město ještě nemá a bude je mít nejdříve po prázdninách. Nyní město poptává zpracovatele dotační žádosti.

Kompromisní varianta úpravy střech umožňuje, aby nebylo nutné rozběhnout nové stavební řízení, ale pouze požádat o změnu stavby před dokončením.

Uzavření covid oddělení

Pandemie onemocnění covid-19 ustupuje a v boskovické nemocnici tak mohli uzavřít i poslední covidové oddělení. „Nyní jedou, co mohou, na plný výkon, aby co nejvíce odoperovali ty pozastavené neakutní výkony. Především ortopedické, kde pacienti čekají na endoprotézy třeba dva roky,“ popsal Jaroslav Dohnálek.

Investiční akce

Začala oprava ulice Lidické kolem mateřské školy. Město předalo budoucí staveniště firmě, začátek prací se nakonec ještě o týden oddálil. Firma dokončovala práce na Hybešově, kde musela čekat na dokončení stavby nového sociálního zařízení pro seniory. Část ulice Lidická, která se opravuje – tedy spojnice Lidické a Na Vyhlídce před mateřskou školou – bude po opravě jednosměrná, najíždět se do ní bude shora.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka se zjednosměrnění do budoucna nevyhnou ani další ulice, aktuálně se uvažuje o tomtéž v lokalitě takzvaných Zahrad. Záměr bude diskutován s místními obyvateli. „Určitě bychom nešli proti tomu, kdyby to lidé nechtěli,“ uvedl starosta.

Jihomoravský kraj přispěje 10 miliony korun na probíhající intenzifikaci čistírny odpadních vod. Zároveň dochází k navýšení ceny – jednak nakonec musí dojít k vlakové výluce, když se bude pracovat v blízkosti trati, jednak žádá projektant o úpravu technologií. „Mělo by to být navýšení o 1,7 milionu a půjde to z plusovosti u Svazku, takže to není věc, která by aktuálně zasahovala městský rozpočet,“ upřesnil starosta Jaroslav Dohnálek.

Vodovod a kanalizace se budou opravovat také na ulici Švermově. Běží stavební řízení na rekonstrukci ulice Na Skalce a na kruhový objezd u pošty.

Cesta k westernu

Hotová je příchozí komunikace k westernovém městečku, kde město položilo asfaltový povrch. Starosta uvedl, že čelil dotazům, zda město westernovému městečku platilo jejich část komunikace. „Neplatili. My jsme platili to, co je naše, to, co je westernového městečka, hradilo dodavatelským firmám westernové městečko,“ popsal Jaroslav Dohnálek.

další zpravodajství