Z radnice: Ubytování uprchlíků, parkoviště místo hřiště a plán úpravy zeleně

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo na konci března po zasedání městské rady. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Místo developerem původně slibovaného hřiště vzniká v zástavbě Na Výsluní parkoviště
Místo developerem původně slibovaného hřiště vzniká v zástavbě Na Výsluní parkovištěfoto: Tomáš Trumpeš

Uprchlíci z Ukrajiny

V úvodu tiskové konference město informovalo o přípravách na zvládnutí vlny válečných uprchlíků z Ukrajiny. Ve městě bylo začátkem týdne registrováno už více než 200 uprchlíků, jedná se však o ty, kteří sem dorazili po vlastní ose a ubytování jim zajistili občané. Nyní se očekává další velká skupina lidí, která do Boskovic přijde v rámci systému, ve kterém je do jednotlivých měst a obcí rozděluje Jihomoravský kraj.

Plány na zajištění většího počtu ubytovacích míst se v Boskovicích změnily – majitel firmy COLORprofi Jiří Vašíček nabídl k využití bývalé ředitelství traktorky na Chrudichromské ulici. Zde by mělo být místo pro asi 60 uprchlíků. Kromě toho Jihomoravský kraj projevil zájem o výpůjčku srovnaného pozemku po hotelu Velen. Záležitost bude řešit příští městská rada, vyrůst by zde mohlo kontejnerové bydlení pro další 100–150 ukrajinských uprchlíků. „Ještě to ale není jisté, je to v jednání,“ informoval starosta Jaroslav Dohnálek. Kraj zatím s objednávkou těchto kontejnerů vyčkává, jak budou nastaveny podmínky dotace, které stát přislíbil.

Na začátku posledního březnového týdne bylo v boskovické základní škole už 37 ukrajinských žáků. Podle starosty existovala tendence, aby do boskovické základní školy dojížděly i ukrajinské děti z regionu, nyní už je ale spíše přijímají menší základní školy přímo v místech pobytu. „Boskovická základní škola sice ještě nějakou kapacitu má, ale ani tato kapacita není nekonečná,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek.

Pro předškolní děti se vytváří zázemí ve Středisku volného času, protože mateřská škola volné kapacity nemá. Takto by měla být řešena situace do konce prázdnin, pak bude záležet na nových zákonech, které stát připravuje. „Ukrajinské děti budou mít zvláštní zápis do školky. Zatím je to koncipováno tak, že by měly v rámci mateřské školy zvláštní třídu,“ vysvětlila místostarostka Michaela Žejšková. Teprve zápis podle ní ale ukáže, jestli bude nutná nová třída, nebo bude stačit navýšení kapacity mateřské školy. Město už navázalo kontakt s jednou z příchozích, která má takřka třicetiletou praxi jako učitelka v ukrajinské mateřské škole.  Podle statistik ministerstva vnitra by v Boskovicích mělo být zatím 12 ukrajinských dětí ve věku 3 až 6 let, zájem o školku zatím projevilo šest nebo sedm.

Město také pokračuje v jednáních o získání objektu civilní obrany na ulici Svatopluka Čecha. To by podle starosty sice neřešilo akutní situaci, ale dalo by to městu dobrý výhled do budoucna pro zajištění potřebných prostor, například právě pro novou mateřskou školu.

Covidová situace

Příliš dobré zprávy si městská rada nevyslechla od jednatele boskovické nemocnice Dana Štěpánského – koronavirová krize nemocnici stále zatěžuje, nyní došlo ke zhoršení a ke zvýšení počtu hospitalizovaných. Dan Štěpánský, kterého Ohlasy podrobněji vyzpovídaly koncem předešlého týdne, nicméně doufá, že se jedná jen o krátkodobé zhoršení a s jarem se situace bude lepšit.

Cyklostezka a havarijní stav mostu

Město stále nedohledalo vlastníka mostu přes Svitavu, přes který má vést cyklostezka z Mladkova do Svitávky. Ten je v havarijním stavu a radnice ho plánuje kvůli stavbě cyklostezky zdemolovat. Do té doby ale musí zabránit tomu, aby na něj lidé i přes zákaz vstupu chodili. Plánuje tam proto osadit nové zákazové značky. Podle Jaroslava Dohnálka zde opravdu hrozí vážná újma na zdraví. Starosta také dodal, že se stavba cyklostezky zásadním způsobem komplikuje. „Jsou tam dva nebo tři majitelé pozemků, se kterými se zatím neumíme domluvit,“ popsal Jaroslav Dohnálek. Vyvlastnění zde podle něj takřka nepřipadá v úvahu.

Výtah, hřiště, střecha rezidence

Rada schválila jednotlivé dodavatele tří investičních akcí – výtahu na městském úřadě, dětského hřiště na Vyhlídce a opravy spodní části střechy na budově rezidence.

Výtah na radnici vyřeší chybějící bezbariérovost, příprava proběhne během prázdnin a na podzim bude ve dvorním traktu instalován prosklený tubus s výtahem.

Nový hasičský vůz pro Mazurii

Nový zásahový vůz za více než dva miliony korun dostanou hasiči z JSDH Boskovice II – Mazurie. Stávající vozidlo je podle starosty sice ještě funkční, ale už zastaralé.

Změna ve školské radě

Město změnilo svého zástupce ve školské radě základní školy. Změna souvisí s odchodem dosavadní členky školské rady Pavly Novákové z odboru školství na pozici vedoucí finančního odboru. Ve školské radě ji nahradí nová referentka školství Jana Lišková.

Konec BoskoFestu

V Boskovicích končí hudební festival BoskoFest, který probíhal v zámecké zahradě. V té souvislosti došlo k nesouladu mezi pořadatelem a vedením města. Hlavní organizátor akce Tomáš Mokrý totiž na svém facebookovém profilu uvedl, že „důvodů je více a jeden z nich je i to, že se nám za několik let nepodařilo získat zájem a podporu vedení města Boskovice!“

Proti tomu se ohradil starosta Jaroslav Dohnálek, který po pořadateli požaduje veřejnou omluvu. „Jako starosta města a člen vedení města se proti tomuto tvrzení ohrazuji a považuji ho za nepravdivé. Podle mého zjištění s vámi jednal jak místostarosta města Petr Malach, tak ředitel Kulturních zařízení města Boskovice Ondřej Dostál, který vám dokonce na rok 2022 nabízel zařazení vašeho festivalu BoskoFest do akcí k oslavám 800 let od první písemné zmínky o městě Boskovice. K propagaci festivalu vám byly k dispozici městské informační prostředky (zpravodaj, web, FB, Mobilní rozhlas) a reportéři BTV zpracovávali z Boskofestu reportáže,“ uvádí v dopisu Tomáši Mokrému starosta. A doplňuje, že podle jeho informací od vedení MP Holding je za koncem festivalu skutečnost, že pořadatel nepřistoupil na finanční požadavky vlastníka zámku. Starosta proto žádá úpravu příspěvku na facebookovém profilu a na tomtéž místě i veřejnou omluvu.

Starosta ještě dodal, že od počátku konání akce město jasně deklarovalo, že BoskoFest vnímá jako čistě komerční akci, kterou nepodpoří žádným grantem, ale není proti této akci a vždy bylo nápomocno při jejím zajištění ze strany městské policie a médií.

Sportovní hala

Městská rada stále nevyhlásila výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace sportovní haly. O situaci jsme informovali v samostatném textu.

Bytovky Na Chmelnici

Svou činnost již zahájila pracovní skupina, která má město zastupovat ve všech stupních povolovacích řízení výstavby bytových domů Na Chmelnici. Ty staví firma BK Invest. Podle místostarosty Petra Malacha již proběhlo jednání s investorem a město obdrželo návrhy, které nyní předloží stavební komisi. Ta by se měla sejít v nejbližších týdnech.

Parkoviště místo hřiště Na Výsluní

Radnice sice podala odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu, který povolil BK Investu změnu stavby Na Výsluní, kde nakonec na místě slibovaného hřiště vyrůstá parkoviště – ale odvolání nebylo nic platné. Krajský úřad rozhodnutí stavebního úřadu potvrdil.

Plán úpravy městské zeleně

Vedení města představilo také plán úpravy zeleně a přehled provedených prací za loňský rok. Letos se počítá s následujícími akcemi:

 • Průklest cesty k Deasu na Rovné

 • Pokračování prací na Dukelské ulici od splavu po Lasákův mlýn, kde je ve svahu nad silnicí velké množství havarijních stromů, které vyžadují opatření proti vývratu

 • V březnu bude provedena instalace opěrného plůtku v místě odstraněných tůjí u vstupu do areálu hřbitova. Následně bude plocha osázena popínavou hederou

 • Zdravotní, prosvětlovací a tvarovací řezy aleje okrasných sakur a hlohů na Palackého náměstí a ulici Švermově

 • Výchovné řezy sakur u nemocnice

 • Tvarovací řez sakur na sídlišti Komenského

 • Odstranění přísavníku ze sakur pod kostelem Sv. Jakuba, odstranění jedné zcela suché, která bude nahrazena

 • Na sídlišti na ulici Otakara Kubína postupně dožívají břízy, během března budou odstraněny dvě schnoucí. Stromy jsou nahrazovány novými.

 • Zdravotní řez vzrostlých stromů v areálu parčíku u kostela Všech svatých

 • Alej lip na ulici Svatopluka Čecha – v návaznosti na plán péče o jednotlivé lípy proběhne dendrologické ošetření celé aleje. Navrženy k odstranění jsou dvě lípy z důvodu špatného zdravotního stavu.

 • Obnova mobilní zeleně na ulicích Hradní a 17. listopadu – náhrada stávajícího osazení za pestřejší druhy; pořízení dvou pyramidálních květináčů k zámeckému skleníku.

 • Obnova ploch veřejné zeleně – náhrada přestárlých výsadeb: na ulici Komenského před SBD Radost, dokončení úprav zeleně u vchodu do ZŠ Slovákova, dosadby u busty Otakara Kubína

 • Výsadby uložené jako náhrada za pokácené dřeviny v rámci akce Centrální zásobování teplem v roce 2020: tři buky kolem retenční nádrže na ulici Průmyslová, dva duby na Hybešově ve svahu, jeden buk na ulici Komenského u přechodu k Albertu, okrasné třešně ve vnitrobloku Komenského / Husova, lípa v pásu u silnice na ulici Otakara Kubína, dva platany ve Vratíkově u hřiště, habr na Hrádkově u hřiště, živý plot na stanovišti kontejnerů na Bílkově a magnolie na téže ulici před bytovým domem

Spolupráce se Zelenou peřinou

Kromě toho městská rada schválila spolupráci s iniciativou Zelená peřina na údržbě vybraných městských pozemků veřejné zeleně. Zelená peřina žádá o grant Nadace Veronica a plánuje se čtyři konkrétní aktivity:

 • Údržba zeleně v proluce U Koupadel, která bude letos realizovaná v rámci projektu Louka v proluce podpořeného z participativního rozpočtu.

 • Rozšíření stávajícího okrasného záhonu před sochou Františka Palackého před gymnáziem – na místo stávající letničkové výsadby by byl záhon trvale udržitelný, s výběrem vytrvalých druhů bylin, trav a cibulovin.

 • Pás zeleně mezi parkovištěm na Hradní ulici a školní zahradou – cílem je založení bylinného záhonu na místo stávající prořídlé výsadby keřů při parkovišti za muzeem. Výběr vytrvalých léčivých rostlin, které jsou často zároveň nektarodárné a působí celoročně esteticky. Výsadba by probíhala s účastí studentů.

 • Zlepšení půdního prostředí v okolí lípy na parkovišti na ulici Bílkově.

Kromě toho probíhají práce v proluce U Koupadel, projekt zde navrhla rovněž Zelená peřina a uspěla s ním v prvním ročníku participativního rozpočtu.

další zpravodajství