Tomáš Trumpeš: Vypnutí facebookové diskuse je úlet. Ukazuje na hlubší problém boskovické radnice

Město Boskovice se rozhodlo vypnout diskusi pod příspěvky na svém facebookovém profilu. Informace, která jako by pocházela z jiného světa, možná jiného vesmíru. Přesto se tak ve středu poněkud nečekaně a bez řádného vysvětlení stalo.

Ilustrační foto
Ilustrační fotostáhnout foto

Oznámení, které se ve středu na facebookovém profilu města objevilo, je až příliš prosté: Oficiální facebooková stránka města Boskovice není diskuzní platformou města Boskovice. Příspěvky mohou komentovat jen subjekty označené v textu. Vysvětlení žádné.

Formálně celá věc vznikla tak, že městská rada schválila nová Pravidla využití informačních prostředků města Boskovice, a v nich se píše mimo jiné toto: Facebookový profil /mestoboskovice slouží jako INFORMAČNÍ prostředek, nejedná se o oficiální KOMUNIKAČNÍ prostředek. Proto osoba odpovědná za vkládání příspěvků na FB profil neumožňuje vkládání komentářů k příspěvkům.

„Informační prostředek, který není komunikačním prostředkem“ milovníka absurdního dramatu potěší a snaha „informovat, aniž bychom museli komunikovat“ možná pro někoho dobře vystihne podstatu přístupu funkcionářů určitého druhu k lidem, kteří jsou v jejich hierarchických představách ti níže postavení. V demokratické společnosti to ale má a věřme že i bude fungovat trochu jinak.

Vypnutí facebookové diskuse je takový úlet, že se k němu těžko hledají metafory. Je to jako by vedení města vyhlásilo, že po chodníku před radnicí můžete chodit a mluvit nahlas jen po obdržení speciálního povolení? Nebo spíš jako by na úřadě přestali brát telefony a šlo se tam dovolat jen po vyplnění příslušného formuláře na internetu, případně doručeného písemně do podatelny? Je to zkrátka úplně absurdní.

Jistě, každý facebookový profil je ve správě svého zřizovatele a je v jeho moci i pravomoci s ním nakládat, nastavovat pravidla a využívat nástroje určené třeba i k omezování diskuse. Jak se říká: moje zeď, moje pravidla. Přesto je postup města nejen nejspíš bezprecedentní, ale hlavně zcela neakceptovatelný. Formálně vzato může radnice vlastnit i veřejný park, který by mohla oplotit a zamknout, ale reálně vzato něco takového jen tak svévolně udělat nemůže. A to ani proto, že by tím ušetřila za úklid.

Diskusní prostor pod příspěvky veřejných institucí, neřkuli měst, lidé logicky vnímají jako součást veřejného prostoru, ve kterém mají právo se svobodně pohybovat. Takhle to prostě je a nemá smysl se pokoušet to změnit. A už vůbec ne takto razantně a bez dostatečného zdůvodnění.

Je to hrubé narušení základní důvěry a vzájemnosti -- pocitu, že město jsme my, klíčového pro zdravé fungování občanské společnosti. Jediné řešení je omluvit se, rychle upravit schválená pravidla a diskusi opět otevřít.

Řešení je jinde

U toho by ale nemělo zůstat. Komunikační problém města a způsob nakládání s informačními prostředky v roce 2022 si v Boskovicích určitě žádají hlubší zamyšlení.

Při krátkém pohledu na fungování a podobu sekce Otázky na vedení města na webu města, na niž paradoxně nevede ani přímý link z hlavní strany, je zřejmé, že odkázat diskutující sem je asi jako vyhlásit, že připomínky ke své práci radnice přijímá pouze psané husím brkem na ručním papíře a opatřené voskovou pečetí. Navíc sekce otázek a diskusní fóra na městském webu vznikla čistě formálně proto, že to strany zastoupené v minulé koalici slíbily před volbami. Pořádně nefungovala nikdy a teď ji těžko co vzkřísí.

I pokud bychom souhlasili s tím, že diskusi je potřeba přenést mimo platformy stávajících dominantních sociálních sítí – my sami se o to provozem diskusního fóra částečně pokoušíme – je to sofistikovaná práce na dlouhou dobu a její výsledek asi stejně úplně neovlivníme, protože masovost Facebooku prostě mávnutím kouzelného proutku nahradit nelze.

Město by se naopak mělo snažit se sítěmi co nejlépe a co nejefektivněji pracovat. A zde se dostáváme k podstatě problému. Práce se sítěmi je totiž práce jako každá jiná – a jako taková něco stojí, pokud se má dělat dobře. Politici občas rádi přirovnávají řízení města k řízení firmy, ale pokud by vrcholní manažeři firmy, jejímž základním kamenem úspěchu je dobrá práce s veřejností, neměli člověka na sítě a realitu současnosti důsledně ignorovali, asi by nedopadli nejlépe.

Jenže Boskovice zamrzly ve dvacátém století a letos opět navýšily příspěvek na vydávání už tak příliš velkorysého, drahého a obsahově svým nákladům neodpovídajícího tištěného zpravodaje.

V jedné z facebookových debat zatím místostarosta Petr Malach vysvětluje, že facebooková diskuse byla vypnuta proto, že město není schopno diskuse obsluhovat.

Jistým způsobem je to pochopitelné a musel bych se zastat tiskového mluvčího radnice, pokud by se hněv měl obrátit proti němu – práce má opravdu hodně a že nemá čas odpovídat diskutujícím na Facebooku, je pochopitelné. Řešit tento problém vypnutím diskuse je ale nejhorší možný nápad, pokud to tedy není součást nějaké sofistikované strategie, jak udělat z Boskovic Kocourkovice daleko za hranicemi města a ještě naštvat velkou část domácího obyvatelstva.

Místo toho by radnice měla výrazně zredukovat nesmyslnou podobu zpravodaje a tím ušetřit peníze a čas svých mediálních pracovníků. Za uvolněné minimálně desítky tisíc by jistě šlo sehnat třeba brigádnickou pracovní sílu, která moderní komunikaci s veřejností na internetu rozumí a umí ji dělat. Ideálně někoho mladšího, vybaveného potřebnými dovednostmi. Místo vypnutí Facebooku by spíš město mělo uvažovat o zřízení Instagramu.

Samostatnou otázkou je také vlastní obsah, který radnice dnes na Facebooku sdílí, a nepřiměřená četnost příspěvků. I zde je velký prostor pro úspory času i prostoru pro podstatné.

Že je potřeba, aby se radničních informačních prostředků chopil také někdo, kdo chápe, že vypnout v roce 2022 facebookovou diskuzi na městském profilu je zcela nepřípustné, je nasnadě. Zároveň to není pro případné hledání vhodného zájemce nijak náročný požadavek – skoro bych řekl, že kromě boskovické radnice to totiž chápou úplně všichni.

další názory a komentáře