„Za poslední 4 roky jsme se jako město téměř neposunuli, místní politický kapitál je již lehce vyčerpaný.“

Rozhovor s Filipem Jimramovským, čerstvě zvoleným předsedou nové boskovické místní organizace hnutí Starostové a nezávislí (STAN). Bavili jsme se o vzniku boskovického STANu, o jeho vlastních politických motivacích, o sportovní hale a jeho pohledu na místní politickou scénu.

V Boskovicích už byla ustavena místní organizace hnutí STAN?

V průběhu prosince byla podána žádost nás registrovaných příznivců, jak je ve stanovách hnutí STAN označen statut člena po dobu prvních dvou let, a tato žádost byla 14. února schválena předsednictvem krajského výboru.

Na základě toho schválení byla svolána první schůze místní organizace. Tam proběhlo ustavení. Aktuálně máme šest členů a bylo zvoleno předsednictvo.

A v něm zasedl kdo?

Aktuálně předseda Filip Jimramovský a místopředseda Radek Mazáč.

A jak to vypadá s kandidátkou do voleb? Kdy budete volit lídra a třeba čelo kandidátky? Jak jste v přípravě daleko?

První desítku řešíme průběžně už od prosince. Oslovujeme samozřejmě i nezávislé kandidáty z řad odborníků, které bychom na kandidátce chtěli mít s ohledem na nějakou problematiku, kterou pak budeme řešit v našem programu. Primárně jsou to pro nás experti z lékařské oblasti, učitelé a jsou tam i zástupci sportovních klubů, jelikož spolupráce se Sportovci přejde v to, že v tuto chvíli oslovujeme bývalé kandidáty za Sportovce s tím, zda podpoří naši kandidátku již pouze jako kandidátku Starostů a nezávislých.

Takže do voleb chcete jít jen pod značkou STAN, ale ve spolupráci se Sportovci chcete pokračovat?

Řekl bych to úplně jednoduše: už v minulých volbách byla kandidátka postavená tak, že byla pod záštitou STANu. Já jsem se po rozhovorech s krajským tajemníkem a dalšími lidmi od Starostů rozhodl pro vstup a následně také pro podporu společné kandidátky s Piráty ve volbách do sněmovny. Přirozeným vývojem je to, že v Boskovicích bude mít STAN svou buňku a samostatnou kandidátku.

Kdo s vámi v té buňce je? Jsou to lidé, kteří už se angažovali, nebo spíš nové tváře?

Kromě Radka Mazáče jsou to spíš nové tváře. Nechci teď jmenovat, ale máme tam středoškolského učitele, ředitele nadregionální stavební firmy, studentku sociologie – je to takový širší záběr. Což je dobře, jelikož se domnívám, že diverzifikace je u každého týmu to, co ho pak může učinit úspěšným. Ne že to bude úzká skupina pětadvacetiletých nebo třicetiletých lidí, ale že to bude dobře namíchaný tým, kde bude jak dravé mládí, tak zkušenost v podobě dlouholetých zastupitelů, kteří těm mladým můžou říct, co už jsou slepé uličky, kam se vydávat nemají. To si myslím, že zapříčiní lepší vývoj a hlavně rozvoj. Ať už organizace nebo města.

Pan Mazáč je místopředseda, takže tam je to asi jasné, ale berete to celkově tak, že oni jsou vaši zastupitelé a berou to tak i oni? Odpovídá tomu vaše komunikace?

Do zastupitelstva se v roce 2018 za naše uskupení dostali dva zastupitelé – pan Mazáč a pan Pevný. Po celou dobu tohoto volebního období spolu velmi úzce spolupracujeme, pravidelně se potkáváme a diskutujeme jednotlivé problematiky. Spolupráce je velmi úzká a pravidelná.

Kauza Radka Mazáče

Pro vás bylo toto volební období poměrně dramatické. Byli jste nejdřív v koalici, měli jste místostarostu, pak jste z té koalice vypadli na základě kauzy, která byla okolo pana Mazáče. Nemáte obavu, že vás to poškodí? Nebo si myslíte, že to odvál čas?

Vnímám tu kauzu jako uzavřenou. Proběhl zde navíc nezávislý audit, který veškeré pochybnosti vyvrátil. Žádné další pochybnosti o tom tedy nemám. Když nezávislá organizace řekne, že tam žádné pochybení nebylo, nevím, proč bych měl někoho nadále podezírat.

Byla tam i politická rovina.

Samozřejmě. Ale my jsme se už v prosinci potkali i s Lukášem Holíkem, některé věci jsme si vyříkali a já v tuto chvíli nemám problém s kýmkoli komunikovat. Je to i jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl do toho jít, myslím, že je důležité odblokovat jisté osobní animozity, které v Boskovicích dlouhodobě pozoruji. Necítím vůči komukoliv zášť za to, co se v předchozí koalici stalo. Bylo to vnitřní rozhodnutí ANO, takže ta situace takto dopadla. Tak to v politice prostě chodí.

Mně jde spíš o to, jak to vnímáte z hlediska voličů. Jestli vás nemůže poškodit sám ten fakt, že místostarosta měl na starosti za město investici, na které pracovala jeho firma.

Je potřeba říct, že tu soutěž nevyhrála firma, ve které byl zapojen pan Mazáč.

Ale podílela se na zakázce, kterou řídil.

Že dodává nějakou subdodávku… Těch subdodavatelů tam bylo několik… Do podrobné diskuse o tom problému už bych se nechtěl pouštět. Proběhl tam nezávislý audit a já nemám důvod té společnosti nevěřit.

Moje otázka ale mířila k politické budoucnosti. Jestli nemáte obavu, že vás to může poškodit a jestli z toho neměla být vyvozena větší politická zodpovědnost, i třeba ve vztahu k příštím volbám.

Já jsem ale neřekl, že pan Mazáč bude jednička na naší kandidátce.

Ale je místopředseda místní organizace.

Je. Stejně jako jsem já předseda, ale to neznamená, že na kandidátce budeme jednička a dvojka. Místní organizace má šest členů a když se dohodnou, že chtějí mít jako lídra do voleb někoho jiného, budeme to muset respektovat. Stejně tak když se místní organizace domluví na tom, že nebude chtít, aby pan Mazáč byl na kandidátce, tak to budeme muset respektovat.

Lídr a motivace

Budete vy se ucházet o post volebního lídra?

Ano. Mám pro to podporu i z vedení krajské organizace STANu. Takže v tuto chvíli můžu říct, že se v našich primárkách o pozici lídra do podzimních komunálních voleb ucházet budu.

Znamená to, že si dovedete představit, že byste dělal politiku jako job, kdybyste uspěli natolik, že byste získali nějakou funkci na radnici?

Myslíte uvolněnou?

Třeba i neuvolněného místostarostu. Zajímá mě, jestli je třeba radní váš strop, nebo jak to máte nastavené.

Kdybych jako předseda organizace a potenciální lídr řekl, že si nedovedu představit, že bych tu funkci vykonával, asi by to nebyl vůči voličům dobrý signál. Myslím, že každý lídr by do toho měl jít s tím, že je připraven na jakoukoliv funkci, kterou může získat v povolebním vyjednávání, a musí být připraven ji vykonávat na sto procent.

Aktuálně děláte co?

Mám dostudované bakalářské obory na katedře politologie a mezinárodních vztahů Masarykovy univerzity. A aktuálně studuji navazující magisterský obor Hospodářská politika a mezinárodní vztahy na katedře ekonomie Masarykovy univerzity. A mimo politickou práci pro STAN pracuji jako marketingový ředitel v jedné brněnské společnosti.

Co vás vlastně přivedlo k politice? Jaká byla vaše motivace se angažovat?

Moje motivace v Boskovicích směřuje k tomu, odblokovat současnou situaci a někam město posunout. Ať se na to podívám z jakéhokoliv úhlu pohledu, za poslední čtyři roky jsme se jako město téměř nikam neposunuli, vnímám to tak, že místní politický kapitál je již lehce vyčerpaný. Takže doufám, že ať už naše organizace s novou energií nebo nově vznikající hnutí například paní Syrovátkové vnesou do komunální politiky nový vítr a trošku schopnosti vzít na sebe politickou odpovědnost. Protože na mě to v poslední době působí tak, že nikdo z vedení města není schopen bouchnout do stolu a vzít to na sebe. Udělat ten poslední krok k tomu, aby se nějaká věc realizovala a dotáhla do konce. Protože my máme v Boskovicích úžasnou sbírku projektů a modelů, ale nic se nakonec nerealizuje.

Proč jste si vybral zrovna STAN? V čem k nim máte blízko?

Asi hlavně v liberálním pohledu na politiku. Bylo to pro mě už potom jednodušší, když jsem se s těmi lidmi ze STANu potkal, jelikož je to také o osobních sympatiích s kolegy v rámci daného hnutí či strany. Takže tam hrál roli i tento faktor, ale primární pro mě bylo nastavení procesů uvnitř hnutí a fungování uskupení jako takového. Myslím, že je strašně důležité, že hnutí je vybudované odspodu a že to není nějaký projekt typu Věcí veřejných nebo Přísahy, kde se rozhodli, že postaví kandidátku, jednou to zkusili, v parlamentních volbách uspěli nebo neuspěli a tím to pro ně skončilo. Podhoubí Starostů je v tuto chvíli tak silné, že kdyby se v následujících volbách neuspělo, nebojím se toho, že by během dalších čtyř let hnutí skončilo, jako tyto výše uvedené projekty.

Hala? Nesmyslná a nerealizovatelná

Dotkl jste se toho, že se některé věci v Boskovicích dlouhodobě nedaří. Politickou scénu teď hodně zaměstnává sportovní hala, i vaši zastupitelé v tom byli hodně aktivní. Říkal jste, že vám tady chybí někdo, kdo by byl schopen bouchnout do stolu a dotáhnout projekty do konce. Co ale tedy dál s halou? Jak byste navrhoval postupovat? Teď, když jsme těsně před rozhodnutím rady zadat vypracování projektové dokumentace na aktuální návrh.

Je to velmi komplikované, ale pojďme si teď nalít čistého vína a říct si, že ten projekt je naprosto, ale naprosto nesmyslný. A je naprosto nerealizovatelný za tu cenu, kterou vypočítal AV Atelier. To je v současnosti ekonomický nonsens. Vypočítali to myslím na 156 milionů a náš odborník na stavební procesy pan Pevný říká, že v tuhle chvíli a za současných cen stavebních materiálů není možné stavbu realizovat za méně než 210 milionů. Je otázka, kde leží pravda.

To je první věc a druhá věc je, že co se týče využití haly, je ten nákres naprosto šílený. Nemyslím to špatně, ale opravdu to vypadá, jako by to nakreslil někdo, kdo nikdy v žádné hale nebyl nebo v ní nefungoval nějak dlouhodobě a koncepčně.

Třetí věc je zásah do generelu, který byl vytvořen panem Fránkem, a přesouvání různých sportovišť i mimo Červenou zahradu, například na tu Junáckou louku. Tenisové kurty nebudou deset měsíců z dvanácti pro tenisty využitelné, protože je tam stín a vlhko. A teď je nutné si říct, že bez tenisového oddílu se město nikam neposune, protože tenisté vlastní v Červené zahradě pozemek, který pokud městu nepřevedou, nemáme kde stavět.

Teď jste popsal tu situaci, ale jak tedy dál? Jak to odblokovat?

Myslím si, že současné vedení města by v tomto projektu nemělo pokračovat. Máme tady sedm měsíců do voleb a řekněme si upřímně, že za tu dobu se stejně nikam neposuneme. Z toho jsou dva měsíce prázdniny. Je to velká škoda, protože za mě ten původní generel zpracovaný ateliérem pana Fránka byl velmi dobrý, byl vykomunikovaný se všemi sportovními oddíly, aby jim to vyhovovalo, a teď se to zase hodilo do koše a tvoří se něco nového, šitého horkou jehlou, a to podle mě není nikdy dobře.

Zároveň koalice má jasnou většinu, vypadá odhodlaně, takže pokud by městská rada za dva týdny vyhlásila výběrovku na zpracovatele projektu a zadala tuto zakázku, bude to za sedm měsíců po komunálních volbách už poměrně daleko. A příští vedení města – ať už bude jakékoliv – bude stát před rozhodnutím, zda ten projekt akceptovat, nebo ho zahodit, ačkoliv už bude mít hodnotu třeba osm milionů korun. Bude toto téma voleb? Že bude někdo říkat: my to postavíme a někdo zase: my jsme ochotni to i za tu cenu odpískat?

Právě proto si myslím, že je nutné, aby postupovali jako řádní hospodáři a nechali to až na nové vedení. V této situaci už město bylo jednou, jestli si dobře vzpomínám, že se začala stavět sportovní hala a nakonec na tom místě vyrostlo polytechnické centrum.

Mění to pro vás pohled na rozložení politických sil a sympatií na boskovické politické scéně? Vy jste měli dlouhodobě blízko k pravici, byli jste s ní v koalici, v opozici, pak znovu v koalici…

…pardon, že vám skáču do řeči, ale já bych to na komunální scéně moc na pravici a levici nedělil.

Ať už tomu budeme říkat jakkoli, máme tady dva bloky: jeden je na radnici v koalici, do druhého bloku bych zařadil ANO, Piráty, zastupitele za komunisty a teď se tam přiřazuje i občanská kandidátka Jany Syrovátkové – právě proto, že k sobě mají blízko v pohledu na investice. Vy jste patřili k tomu bloku, který je dnes na radnici, ale tento pohled na sportovní halu vás vrhá do toho druhého bloku. Proto mě zajímá, jak to vidíte. Bude to před volbami jednoznačný souboj těchto dvou bloků, nebo to může dopadnout jinak a bloky se mohou přeskládat?

Myslím si, že to může dopadnout úplně, ale úplně jinak. S ohledem na to, jak to vypadá, že bude rozložení sil před volbami a po nich, se může stát opravdu cokoliv. Je známo, že v Boskovicích bude kandidovat koalice SPOLU. Nevím, jestli mi potvrdíte, že by jako značka mělo zmizet hnutí ANO.

Lukáš Holík oznámil, že bude sestavovat občanskou kandidátku, ale jestli se úplně vzdá značky ANO, to nevím.

A zároveň převezmou některé kandidáty z KSČM. Do toho vytváří občanskou kandidátku paní Syrovátková a otázka je, co další uskupení – jestli půjdou do voleb Boskováci. Takže v tuto chvíli nechci říct, že se budeme proti někomu vyhraňovat. Budeme chtít vést pozitivní kampaň a prezentovat naše názory, projekty a nápady.

Ani ta hala pro vás nebude no go? Dovedete si představit, že byste po volbách třeba na základě nějakých dílčích úprav – přesuneme střídačky a podobně – na to nakonec kývli?

Mám ten projekt teď před sebou a dívám se na něj. Já jsem těch hal za poslední dvě desítky let – a teď nemluvím o velkých halách, ale o středních a menších halách nebo tělocvičnách – procestoval desítky nebo stovky. Buď po Česku, nebo po Evropě. Tento návrh mi připadá jako z minulého století. A teď se vůbec nebavím o architektuře z vnějšku. Dívám se na vnitřnosti a na rozložení uvnitř budovy. Mně ta hala absolutně nedává smysl, co se týká praktického využití prostoru.

A když přeskočím k podzemnímu parkovišti, to je skvělá věc, ale teď je důležité si říct, jestli na to Boskovice mají finanční prostředky, aby takovou věc realizovaly.

Takže to vypadá, že si nemyslíte, že byste na to mohli kývnout.

Já si myslím, že za současné konstelace a současných rozpočtových příjmů města není ten projekt realizovatelný. To je můj názor. A teď se na to dívám čistě ekonomicky. V této podobě bychom rozhodně nebyli pro. Projekt by musel dostát značných změn a úprav, aby to za nás bylo realizovatelné.

To, co jste řekl – jako střídačky na špatné straně a nesmyslně umístěná místnost pro správce či recepční ve druhém patře nebo že je nesmyslně umístěná nářaďovna – to všechno jsme dlouhé měsíce řešili v návrhu pana Kalacha a pana Fránka. A teď se to ušije horkou jehlou za pár týdnů nebo měsíc a chce se to protlačit. Moje otázka je jenom: Proč?

Na závěr mám ještě jednu politickou otázku: Máte už jako STAN jasno, kdo bude na podzim váš kandidát na senátora v tomto volebním obvodu?

Krajské předsednictvo STANu to řešilo už v průběhu listopadu a prosince. Byl navržen dlouholetý úspěšný starosta Kuřimi pan Sukalovský. Oblastní sdružení STAN Blanensko i místní organizace STAN Boskovice mu vyslovily podporu.

A teď ho musí ještě schválit na kraji?

Schválení je nyní již pouze na celostátním výboru Starostů a nezávislých.

další rozhovory