Z radnice: Skončil městský architekt Zdeněk Fránek, bude přímé spojení do Brna, řeší se umístění sportovní haly

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v polovině ledna. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Zdeněk Fránek na přednášce v Boskovicích
Zdeněk Fránek na přednášce v Boskovicíchfoto: Tomáš Znamenáček

Prostory po záchrance

K narovnání majetkových vztahů mezi městem a Jihomoravským krajem dojde po dostavbě nové záchranné stanice v areálu nemocnice. Město kraji věnovalo pozemky pro tuto stavbu, samo v té době získalo od kraje pozemky pro stavbu haly na Hybešově. Halu ale nakonec bude stavět v Červené zahradě, pozemky proto kraji vrací. K určitému vyrovnání proto dojde tak, že po dostavbě nové základny pro záchranku kraj městu bezúplatně převede prostory stávající záchranné stanice, které jsou součástí areálu nemocnice, a také sklad, který je nedaleko heliportu. Darovací smlouva bude podle dohody uzavřena do šesti měsíců po dostavbě nové výjezdové základny, která má být hotová nejpozději do konce roku 2025.

Videostěna pro městskou policii

Městská policie dostane novou profesionální videostěnu pro sledování a správu městského kamerového a dohledového systému. Stěna bude složená z 9 LCD obrazovek a v rozpočtu je na ni vyhrazeno 600 tisíc korun. Po rekonstrukci se přesune do prostor nové služebny.

Prodejna ve Vratíkově

Městská rada se opět zabývala fungováním prodejny Jednoty ve Vratíkově. Prodejna si na sebe dlouhodobě nevydělá, zároveň slouží především starším občanům k nákupům zboží každodenní spotřeby. Město ji pravidelně dofinancovává a také letos radní doporučili, aby Jednotě na provoz město přispělo 120 tisíc korun. „Jednal jsem s předsedou Jednoty a pokud neposkytneme takovou dotaci či pomoc, nebudou se nějak moc rozpakovat a prodejnu zavřou,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek. Finální slovo budou mít zastupitelé. Starosta předpokládá, že od příštího roku už se ale ve spolupráci pokračovat nebude a budou se muset hledat jiné cesty, jak zásobování obyvatelům Vratíkova zajistit. Jednou z variant je zajistit rozvoz. Vedení města jednalo kupříkladu s blanenskými pekárnami, které mají rozvážkovou prodejnu, ale ta je plně vytížená. Ale další prodejci projevili o zavážení zboží do Vratíkova do budoucna zájem.

Grantové komise

Radní schválili také členy komisí, které budou vyhodnocovat dotace pro volnočasové aktivity a pro kulturu. V první oblasti dotací pro volnočasové aktivity to budou Michaela Žejšková, Vladimír Ochmanský, Jaroslav Oldřich, Vladimír Farský, Radek Šamšula, Martin Staněk, Ondřej Dostál, Miluše Rozkošná a Aneta Sedláčková. Dotace pro kulturu budou hodnotit Radek Pernica, Dagmar Hamalová, Ondřej Tajovský, Martin Krajíček a Gabriela Sauerová; případní náhradníci jsou Věra Prosová, Monika Lepková a Helena Janíková.

Navýšení počtu autobusů

Boskovická radnice obdržela v průběhu minulého roku několik podnětů od občanů, aby došlo k navýšení počtu autobusových spojů zajíždějících ke hřbitovu a do průmyslové zóny.

Město samo veřejnou dopravu neprovozuje, ale vstoupilo do jednání s firmou Kordis, která pro kraj zajišťuje fungování Integrovaného dopravního systému a u níž si Boskovice platí městskou linku 250. Přičemž předsedou představenstva Kordisu je boskovický starosta Jaroslav Dohnálek.

Výsledkem je zavedení nových spojů linky 250 na hřbitov – odjezd z autobusového nádraží v pracovní dny ve 14.20  a o víkendech a státem uznaných svátcích v 10.11. A rovněž v rámci linky 250 došlo také mezi zastávkami na ulici 17. listopadu a v průmyslové zóně v pracovních dnech k rozšíření o nový spoj s odjezdem v 05:37 ze 17. listopadu.

Přímý spoj do Brna

Kraj se rozhodl zareagovat na situaci z konce minulého roku, kdy soukromá firma zrušila přímý autobusový spoj z Moravské Třebové do Brna, který fungoval mimo integrovaný systém, ale cestujícími v regionu byl hojně využívaný. Tématu se chopila senátorka Jaromíra Vítková a z jednání s krajem a s Krodisem vyplynulo, že od začátku března by měl jezdit autobus z Jevíčka do Blanska, kde pouze změní název, ale pasažéři nebudou muset vysedat, a bude pokračovat do Brna do Králova Pole. „Přímé spojení do Brna se nějakým způsobem obnoví,“ popsal starosta Jaroslav Dohnálek. Autobus pojede v ranních hodinách do Brna, v odpoledních zpátky. Kordis má podle něj také za úkol připravit návrh, jak by tento přímý spoj mohl fungovat i po ukončení vlakové výluky od roku 2023.

Jednání o nemocnici

Starosta Jaroslav Dohnálek absolvoval další jednání u jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) ohledně možného převodu nemocnice pod kraj. Jednání se účastnil i krajský radní pro zdravotnictví a starosta oba krajské politiky seznámil s možnostmi převedení provozu a majetku nemocnice, jak je schválilo poslední boskovické zastupitelstvo. Podle starosty si hejtman uvědomuje, že nyní jsou s dalšími kroky na řadě oni a začnou proto jednání na půdě Jihomoravského kraje. A jakmile si kraj vyjasní svůj postoj k možnostem, které Boskovice předestřely, bude město informovat. Podle starosty je nezbytné, aby v budoucnosti nemocnici provozoval někdo jiný než město.

Sportovní hala

Místostarostka Michaela Žejšková informovala, že nyní probíhá diskuse o možném umístění nového návrhu sportovní haly v areálu Červené zahrady, a to i v návaznosti na diskusi o vybudování nákupního centra. „Není to ve fázi jednání s konkrétním supermarketem nebo investorem. Vidíme tam nějaký prostor pro další využití a potenciální komerční využití. Jednou z těchto možností je supermarket,“ uvedla místostarostka.

Nyní tedy město promýšlí umístění haly tak, aby zde zůstal volný prostor pro případné další využití. Ve variantě supermarketu vidí potenciální přínos i v tom, že by vznikla nabídka ve východní části města a odlehčilo by se tak dopravě na křižovatce u hotelu Slavia. Podle starosty je umístění haly v jiné než doposud plánované části pozemků po hotelu Velen také možností, jak zabránit případným námitkám majitelů sousedních pozemků a průtahům či blokaci ve stavebním řízení. Jinak město nyní vypořádává připomínky, které dostalo od odborné i laické veřejnosti k návrhu sportovní haly.

Knihovna

Město požádalo stavební úřad o další odklad zahájení přerušeného stavebního řízení. Na vypořádání námitek sousedů stavby si žádá další tři měsíce. Stavební řízení už běží přibližně rok, předtím se tři roky vytvářela projektová dokumentace.

Skončil Zdeněk Fránek

Městský architekt Zdeněk Fránek podle starosty Jaroslava Dohnálka vypověděl městu Boskovice smluvní vztah, na základě kterého vykonával funkci městského architekta. Město se bude pokoušet hledat nového městského architekta, zatím byl starosta informován vedoucím odboru investic Petrem Zouharem, že velký zájem uchazečů o tuto pozici není.

Zdeněk Fránek byl městským architektem jmenován v červnu 2017 městskou radou pod vedením starostky Hany Nedomové (ČSSD).

další zpravodajství