Ze zastupitelstva: Debaty o hale, o kruháči, o rozpočtu a o převodu nemocnice

Bezmála pětihodinové jednání si před Vánocemi nadělili boskovičtí zastupitelé. Jedním z hlavních témat byla opět sportovní hala, celkově jednání proběhlo v dosti konfrontačním duchu mezi koalicí a opozicí.

V úvodní části věnované dotazům a připomínkám občanů se na zastupitele obrátila nejprve Jana Syrovátková ze Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB). Zajímalo ji pokračování příprav sportovní haly, konkrétně proč byl vybrán studentský projekt k přepracování. Místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09) odpověděla, že za dobu, co se stavba haly řeší, vznikla spousta návrhů a tento vyhovuje požadavkům města a vyžaduje jen drobné dopracování. O to se má postarat AV Atelier, se kterým bude spolupracovat skupina, v níž usednou kromě místostarostky ještě František Učeň, vedoucí investičního odboru Petr Zouhar a lezecká část bude konzultována s Adamem Kožouškem. Ten je sice členem SRABu, ale spolek jako takový ke spolupráci osloven nebyl, místostarostka to zdůvodnila také tím, že nechtěla práci skupiny politizovat a Jana Syrovátková oznámila vstup do politiky. Do skupiny si přitom vzala svého stranického kolegu Františka Učně, jak vzápětí připomněli Piráti.

Jana Syrovátková uvedla, že to byl právě spolek SRAB, který v předchozí pracovní skupině jako jediný upozornil na rizika a nedostatky předcházejícího návrhu Alberto Kalacha, čímž městu ušetřil výrazné peníze, protože všichni ostatní ho chtěli posunout do zadání projektové dokumentace. „Myslíme si, že proto by to s námi jako s odbornou veřejností mělo být konzultováno,“ uzavřela Jana Syrovátková. Připojil se také architekt Petr Ondráček, který uvedl, že zvolený postup města není vhodný a navíc ho mrzí, že na něm není širší shoda.

Jako další vystoupil na zastupitelstvu Stanislav Hasoň. Ten ze svého pohledu popsal vznik mládežnického hokeje pod klubem SKMB Boskovice. Nyní tedy existují mládežnické kluby dva. Stanislav Hasoň popsal problémy, ke kterým mezi kluby dochází při přestupu žáků, při rozdělení ledů – tedy možností využívat ledovou plochu na zimním stadionu v požadovaných časech – a při využívání šaten. Do budoucna by se podle něj měly tyto záležitosti narovnat tak, aby to odpovídalo aktivitě jednotlivých klubů.

Starosta Jaroslav Dohnálek (ODS) označil situaci za „otevřenou válku dvou klubů“. A není podle něj úkolem zastupitelstva tuto situaci řešit a vedení města se nechce do situace vkládat. Jediným úkolem zastupitelů je spravedlivě rozdělit dotace ve sportovním grantu na základě splnění podmínek. A také kontrolovat vyúčtování dotací. Místostarostka dodala, že podmínky pro přidělování dotací se nyní zpřísní.

Strategický plán, dotace a organizační záležitosti

Zástupce firmy, která pro město zpracovávala aktualizaci Strategického plánu, prezentoval zastupitelům celý proces a vznik této nové verze.

Zastupitelé schválili dodatky ke smlouvám, kterými se upravilo nastavení některých dotací. Z významnějších věcí stojí za zmínku, že městské Služby dostanou v příštím roce stejnou dotaci jako letos, to je asi 7,5 milionu. Zastupitel za hnutí ANO Petr Axman vyjádřil názor, že by Služby i KZMB měly zvyšovat svoje příjmy, aby příspěvek od města mohl být nižší. Starosta reagoval, že fungování v příštím roce a zájem o služby v oblasti sportu jsou těžko odhadnutelné a zároveň město nechce, aby na další činnosti Služeb dopláceli kupříkladu odběratelé tepla z CZT. Jednatel Milan Strya doplnil, že pokud se podaří udržet rozpočet jen s tímto příspěvkem, bude to zázrak, protože propad počtu zákazníků je momentálně velký. Letos se podařilo rozpočet udržet jen díky různým podporám typu antivirus.

Vyhlášeny byly také dotační programy pro sport, kulturu, volnočasové aktivity na rok 2022 a na obnovu domů v památkové zóně, které nejsou prohlášeny památkami. Kultura dostane o sto tisíc víc než loni, tedy celkem půl milionu korun. Pro domy v městské památkové zóně se zrušil dotační strop 100 tisíc korun a mohou žádat o větší příspěvky.

Zastupitelé potvrdili změnou zřizovcí listiny KZMB připojení informačního centra k této příspěvkové organizaci. Dále odsouhlasili participaci města na vzniku nového spolku na podporu destinačního managementu v cestovním ruchu MDO Moravský kras. Ke změnám došlo ve složení osadního výboru v Hrádkově, počet členů se snížil na tři a novým předsedou bude Miroslav Bartoň. Namísto člena finančního výboru Vladimíra Ryšávky, který rezignoval, byl zvolen za uskupení Sportovců Radek Mazáč.

V prvním pololetí příštího roku se zastupitelé sejdou 15. února, 26. dubna a 28. června.

Sportovní hala

V samostatném bodu se zastupitelé vrátili k debatě o sportovní hale. Místostarostka Michaela Žejšková ve své prezentaci zopakovala známá fakta: vedení města vybralo ze šuplíku starší studentský návrh Terezy Jílkové a ten má nyní přepracovat AV Atelier, který zpracovává stavební projekty, není to však architektonické studio. Radnice už se nad návrhem sešla se zástupci sportovních klubů, další schůzka má být na začátku ledna a do konce ledna by měla být studie hotová.

Poté by město chtělo asi do poloviny příštího roku vybrat zhotovitele projektové dokumentace. Ta by mohla být hotová asi za rok, tedy v polovině roku 2023. Následovalo by stavební řízení a výběr zhotovitele, začátek stavby by tak podle místostarostky vycházel asi na polovinu roku 2024.

Kromě toho místostarostka uvedla, že ještě před zastupitelstvem odevzdal Zdeněk Fránek další verzi přepracovaného projektu Alberto Kalacha. Cenu stavby snížil na 163 milionů korun. Město nadále řeší reklamace spojené s tím, že tato studie nebyla odevzdaná v termínu, neměla požadované parametry a dodržena nebyla ani cena stavby. Podle místostarostky je to komplikovaná záležitost a hrozí zde i soudní spor.

K architektonické soutěži místostarostka uvedla, že by diskusi o ní pokládala za vhodnou, pokud by radnice neměla po čem sáhnout. Nyní má však k dispozici existující řešení, které je podle ní kvalitní. „V tomto kontextu je pro mě architektonické soutěž draze zbytečná,“ vyjádřila se Michaela Žejšková.

V aktuálním návrhu město nepočítá s kuželnou. „V tuto chvíli na to nebudeme mít. S kuželnou počítáme, ale až na ni budou peníze,“ uvedla místostarostka. Kuželna by časem mohla vzniknout jako přístavba nebo samostatná budova.

V závěru se místostarostka upozornila opoziční zastupitele na své kontaktní údaje a stejně jako na tiskové konferenci uvedla, že se na ni obrátil pouze pirátský zastupitel Jan Nádvorník. Informace z médií o nesouhlasu opozice a odborné veřejnosti nepokládá za relevantní, cesta podle ní vede pouze přes e-mail, telefon a osobní setkání.

Postup města podrobili kritice především Piráti, kteří stále preferují vyhlášení architektonické soutěže. Zastupitel Pavel Vlach tvrdil, že o soutěž se město snaží tři roky. Že se jedná o studentskou práci mu nevadí, protože „proč nedat děckovi šanci, vždyť za to dostala dokonce jedničku“.

Opoziční zastupitel Petr Axman (ANO) poděkoval SRABu za dosavadní práci a vyjádřil se, že by měli být součástí pracovní skupiny, která bude projekt posuzovat, protože se na rozdíl od zástupců koalice osvědčili při posuzování projektu Alberto Kalacha. Kromě toho by ve skupině podle něj měl být také nějaký rozpočtář. Místostarostka reagovala, že nechce mít v pracovní skupině lidi, kteří se zvoleným postupem nesouhlasí.

Bývalá starostka a dnes koaliční zastupitelka Hana Nedomová (ČSSD) připomněla, že rozhodnutí o hale je v pravomoci městské rady. Zastupitelé by proto měli nechat vedení města čas a prostor, aby věc řešilo podle svého.

Místostarosta Petr Malach (ČSSD) zaútočil na SRAB s tím, že je to „skupina, která udala pana profesora Fránka u České komory architektů“ a nerozumí tomu, že by někdo chtěl městu pomoci a přitom haněl práci městského architekta. Jana Syrovátková vysvětlila, že architektonická komora má svoje pravidla a vzhledem k panujícím pochybnostem vznesla pouze dotaz, zde je chování Zdeňka Fránka jako městského architekta v Boskovicích v souladu s těmito etickými pravidly.

Senátorka a radní Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) připomněla, že příští rok to bude dvacet let, co zastupitelé začali řešit sportovní halu. Každý projekt má podle ní své příznivce a odpůrce. Sama vedení města a místostarostce věří, ostatní vyzvala, aby je nechali pracovat.

Architektka Jana Syrovátková se pokusila zastupitelům vysvětlit, že od haly bychom neměli chtít jen dobré funkční řešení pro sportovce, ale také aby odpovídala architektonickým nárokům 21. století a požadavkům na stavbu, která zde bude stát třeba dalších sto let a bude se muset mimo jiné vyrovnávat s dopady klimatických změn. Úkolem architekta je tak budovu dobře vymyslet a už ve fázi studie řešit její další provoz.

Hned vzápětí však reagoval zastupitel za ODS Karel Tlamka, že pro něj je nejdůležitější, aby hala dobře fungovala, a to, jak bude vypadat, tedy její architektura, pro něj důležité není.

Lukáš Holík se opět pokusil vysvětlit, že architektura neznamená, jestli to bude žluté, nebo červené, ale právě i vnitřní funkčnost stavby. Jako hlavní přínos soutěže zdůraznil možnost vybrat si z více návrhů.

Zastupitel Pavel Vlach navrhl ukončení diskuse, ale jeho návrh neprošel. Diskuse už však dlouho netrvala. Probírala se ještě cena za architektonickou soutěž.

Odpadové hospodářství a integrovaný dopravní systém

V dalším bloku zastupitelé schválili nové cenové podmínky odpadového hospodářství mezi městem a firmou Suez. Město zaplatí za rok 2022 necelých 14 milionů korun, což je o něco přes dva miliony více než letos. Výše poplatku za odpady zůstane stejná, a to 720 korun v základní sazbě bez úlev.

Stejně tak byl schválen i příspěvek na fungování dopravního systému IDS JMK. Příspěvek se na základě rozhodnutí krajského zastupitelstva zvedá z padesáti na sto korun na jednoho obyvatele za rok. Původní částka platila od roku 2007. Podle starosty, který je zároveň předsedou představenstva firmy Kordis, se objevila nechuť některých starostů tento příspěvek platit a volají po rušení některých spojů. Jaroslav Dohnálek ale varoval před tím, že by se systém IDS JMK mohl začít bortit. Další velký problém systému je ve velkém nedostatku řidičů.

Jako tradičně byla rozdělena i další část prostředků provozovatelům sociálních služeb.

Převod nemocnice

Následovala diskuse o možném převodu nemocnice pod kraj. Vedení města si od zastupitelů vyžádalo souhlas k tomu, aby mohlo vést další podrobnější jednání s Jihomoravským krajem. Nejzásadnějším bodem je případná ochota města předat kraji bezúplatně či za symbolickou cenu nejen provoz nemocnice, ale i majetek, tedy včetně budovy nemocnice.

Zastupitel za ANO Petr Axman apeloval na to, aby bylo ve schvalovaném souhlasu jasněji řečeno, že se o převodu nemocnice může jednat výhradně s Jihomoravským krajem, ale ne s jakýmkoli dalším subjektem. Radek Mazáč z uskupení Sportovců upozornil, že město bude potřebovat právní analýzu k tomu, jestli je případný bezúplatný převod majetku možný. Hovořilo se také o podmínce zachování rozsahu péče v nemocnici.

Starosta zdůraznil, že nyní zastupitelé schvalují jen mandát k vyjednávání, ale všechny případně dohodnuté parametry by se v budoucnosti musely teprve schvalovat. Souhlas s jednáním zastupitelé schválili.

Směny pozemků s krajem

V bloku majetkových záležitostí zastupitelé řešili vrácení pozemků u školy na Hybešově ulici, kde měla stát sportovní hala. Podle smlouvy musí město pozemky kraji vrátit, pokud zde halu nepostaví. Kromě toho město převede na kraj ještě zastavěné pozemky školy pod náměstím. Od kraje město naopak získá pozemky a objekty v areálu nemocnice, které dnes využívá záchranná služba. K tomuto převodu dojde po postavení nové budovy pro záchranáře.

O další osud pozemků na Hybešově ulici se zajímal Petr Axman a mimo jiné uvedl, že by byl nerad, aby se tam stavěly další bytové domy. Podle starosty toto město neovlivní, protože pozemky byly městu darovány účelově a nyní je musí vrátit. Vedoucí majetkového odboru Pavel Musil dodal, že se město pokusilo pozemky získat, ale kraj jednoznačně trval na tom, že pokud se zde nebude stavět sportovní hala, není jiná možnost, než je převést zpět.

Zastupitel Pavel Vlach, který je ředitelem školy, uvedl, že v horní části pozemků by mělo podle plánů vzniknout venkovní sportoviště, které by sloužilo studentům a v odpoledních hodinách veřejnosti.

Rozpočtové opatření, úvěr, rozpočet

Poté se zastupitelé věnovali finančním záležitostem. Město si o dva roky prodloužilo možnost čerpání úvěrového rámce 120 milionů korun. Původně měl být úvěr vyčerpán do konce letošního roku, ale zatím město na tyto prostředky nesáhlo.

Zastupitelé schválili poslední letošní rozpočtové opatření. Zatímco příjmy byly navýšeny jen mírně, o necelý milion korun, na straně výdajů došlo ke snížení o více než 100 milionů korun. Výsledný stav pro letošní rok je nakonec mírně přebytkový rozpočet, do plusu se dostává částkou asi 12 milionů korun. Razantní snížení příjmů je dáno většinou přesunem investičních akcí do příštího roku.

Jedinou změnu navrhl zastupitel Lukáš Holík, který chtěl navýšit peníze na dary, které rozděluje městská rada. Té už letos zbývá jen 5 tisíc korun, bývalý místostarosta navrhl navýšení o 50 tisíc korun. Zdůvodnil to tím, že radu nyní žádá o příspěvek na letošní provoz Unijazz Boskovice, který nezískal finance v grantovém systému, ale navzdory komplikované covidové situace letos v Boskovicích uspořádal řadu kulturních akcí. Zastupitelé navýšení prostředků neschválili.

Následovala debata o návrhu rozpočtu na rok 2022, který jsme v Ohlasech představili v samostatném textu. Na začátek debaty se starosta Jaroslav Dohnálek omluvil, že tentokrát nesvolal k rozpočtu zastupitelský seminář, jak bylo v minulosti zvykem.

Opozici především zajímalo, jakým způsobem má být v budoucnu financována sportovní hala, když nyní město utratí celý úvěr 120 milionů za jiné investice. Starosta uvedl, že reálné je začít stavět halu v roce 2025. Ze 150 milionů za halu by podle starosty měla 60 milionů tvořit dotace od státu. Zhruba 50 milionů korun už bude mít v té době město splaceno z úvěru a na základě zákona o rozpočtové odpovědnosti by v té době město mohlo své zadlužení navýšit. Město by si tedy teoreticky mohlo dle předběžných výpočtů v té době otevřít nový úvěr až na asi 115 milionů korun. Kromě toho starosta prohlásil, že je optimista a věří, že v té době už město nebude muset vynakládat prostředky do nemocnice, kam jde ročně 15 až 20 milionů korun. A na politickém rozhodnutí zastupitelů bude to, kolik finančních prostředků investuje do haly ze standardních investičních výdajů.

Lukáš Holík uvedl, že by byl při vynakládání finančních prostředků obezřetnější a navrhl v rozpočtu na straně výdajů škrty – a to konkrétně rekonstrukci ulice Lidická, nafukovací sportovní halu, park u zámeckého skleníku, parkovací plochy u nemocnice, výtah v Městské správě sociálních služeb a snížení financí na opravu chodníků. Celkově by tyto škrty uspořily v rozpočtu něco přes 30 milionů korun.

Radek Šamšula označil takto nastavený rozpočet za hazard. Navrhl vyřadit z něj investici do kruhového objezdu u pošty, protože projekt je podle názoru Pirátů naprosto špatný, měl by se přepracovat a zařadit až na následující rok 2023. Hlavní problémy projektu vidí v navazujících úpravách dopravy, jako je zprůjezdnění proluky na ulici 17. listopadu a vybudování parkoviště na místě zeleně naproti evangelickému kostelu.

„My máme špatně halu, my máme špatně kruháč, my máme špatně všechno. Já se skoro divím, proč tady čtyři roky něco děláme, když je všechno špatně,“ reagoval na kritiku starosta Jaroslav Dohnálek.

Koalice ale fungovala spolehlivě. Zastupitelé ani jeden z návrhů změn nepodpořili a rozpočet schválili.

Dotazy a připomínky zastupitelů

V závěrečném bloku dotazů a připomínek zastupitelů se Lukáš Holík zeptal na projekt knihovny. Stavební řízení je přerušeno do 24. ledna, do té doby by město mělo předložit upravenou změnu projektové dokumentace. Na změnách v současné době pracuje projektant ve spolupráci s autorem návrhu Zdeňkem Fránkem.

další zpravodajství