„Milostivé léto je velmi přínosná věc. Zadlužení dopadá na celou společnost.“

Rozhovor o dluzích, exekucích a Milostivém létu s pracovnicemi blanenské Charity Kateřinou Korbelovou a Martou Šosovou. Probrali jsme podobu a přínosy speciální akce na pomoc některým dlužníkům – Milostivé léto běží ještě do 28. ledna. A také obecně situaci lidí v dluzích a dluhovou legislativu.

Kateřina Korbelová a Marta ŠosováKateřina Korbelová a Marta Šosová   foto: Tomáš Trumpeš

Co to vlastně je – Milostivé léto?

Prvotním principem Milostivého léta bylo a je pomoci fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu nebo veřejným institucím. Naskýtá se jim šance splnit svůj dluh zjednodušeným, a hlavně výrazně méně nákladným způsobem.

Je to dobrá věc? Pokládáte to za dobrý způsob řešení?

Ano, považujeme to za velmi přínosnou věc, zejména pro ty, kdo nemají velký dluh na jistině, což jsou například dluhy vůči dopravním podnikům.

Na koho přesně Milostivé léto míří? A jak velká skupina dlužníků to je?

Míří na fyzické osoby, u nichž provádí vymáhání dluhu soudní exekutor. Jak veliká skupina dlužníků to je, nedokážeme momentálně posoudit. Prozatím se na nás obracejí jednotlivci.

Jakých institucí se to tedy týká? Nejen přímo státu a měst?

Veřejnoprávní instituce, zejména jsou to obce – nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu a podobně; Česká televize a Český rozhlas – koncesionářské poplatky; zdravotní pojišťovna – neuhrazené pojištění; dopravní podniky –⁠ pokuty za jízdu načerno; ČEZ – účty za elektřinu, plyn a podobně; veřejné vysoké školy – poplatek za prodloužené studium. Typový seznam je uveden v zákoně 286/2021 Sb., část 2, článek IV., bod 25.

Připojují se i některé banky a nebankovní společnosti – například Česká spořitelna a její dceřiné společnosti, Komerční banka a její dceřiné společnosti, Moneta Money Bank, Air Bank, Home Credit. Mají však svoje vlastní podmínky.

A jak velký je podíl této skupiny ze všech lidí v exekucích? Tvoří ty kvůli dluhům u veřejných institucí podstatnou část?

Dle našeho názoru netvoří. Výši podílu však nedokážeme odhadnout. 

Jaká je vaše zkušenost z poradny? Zaznamenali dlužníci tuto akci a využívají ji? S čím se na Vás lidé obracejí?

Ano, dle našeho dlužníci akci Milostivé léto zaznamenali. Bylo to celkem dobře prezentováno v médiích. Prozatím se na nás obracejí lidé v jednotkách případů. Obracejí se na nás se sepsáním žádosti na exekutory, se zjištěním výše jistiny a také s dotazem, zda je věřitel zapojen do akce Milostivé léto.

Co všechno musejí dlužníci teď udělat, pokud chtějí Milostivé léto využít?

Neprodleně zjistit u exekutora výše jistiny a výslovně uvést, že chtějí využít institut Milostivého léta. Dále také požádat exekutora, aby postupoval podle zákona 286/2021. Se sepsáním žádosti můžeme pomoci.

A na co si musejí dát pozor?

Je nutné si dát pozor na běh času. Dluh je třeba uhradit do 28. ledna 2022. Dlužník nesmí být v insolvenci. 

Setkáváte se s názorem, že dlužníci si za problémy můžou sami a nemá se jim proto pomáhat? Co na to říkáte?

Občas ano, ale ve většině případů s tím nesouhlasíme. Setkáváme se s tím, že ti lidí, kteří chtějí mít v pořádku své finanční záležitosti – a dostanou se náhle do finanční krize – si berou další a další půjčky na splátky předchozích půjček a dostanou se tak do dluhové pasti. Prvotně chtěli svoji situaci aktivně řešit, a obvykle si neuvědomili, že toto je cesta do dluhové spirály, ze které je pak téměř nemožné se bez pomoci dostat. 

S jakými příběhy se setkáváte nejčastěji?

Z minulosti dobíhají problémy se zadlužením malých živnostníků – odběratelé jim neplatili faktury, oni pak neměli z čeho platit sociální a zdravotní pojištění a jiné náklady. Dále vysoké penále za neplacené nájemné v obecních bytech, které bylo v minulosti možné vymáhat a které se u starých dluhů objevuje doteď. Placení dluhů za bývalého partnera, manžela; pomoc se splácením dluhů dětem, kdy poté došlo k zadlužení rodičů nebo jiných rodinných příslušníků; nezkušenost při řešení finančních záležitostí – například někdo nevýhodně přenechá svoji nemovitost tomu, kdo slíbí za něj uhradit dluh…

Určitým problémem, který například také znemožňuje řešení dluhů, je nelegální práce – tedy bez pracovní smlouvy nebo dohody – a vyplácení části mzdy „na ruku“. To znemožňuje splácení dluhů v exekuci nebo v insolvenčním řízení a dluhy tak narůstají.

Jak velký problém exekuce tady v regionu jsou? Mapy exekucí ukazovaly, že před dvěma lety bylo jen v Boskovicích asi 500 lidí v exekucích. Máte nějaká data, jak to vypadá dnes?

Přesná data, jak to vypadá dnes, nemáme. 

Část exekucí se podařilo vyřešit podáním insolvenčních návrhů. S jejich sepisem se na nás  mohou lidé obrátit. Odhadem podáno kolem stovky insolvenčních návrhů během dvou let. Covidová situace způsobila paradoxně útlum, a to tím, že existují podpůrné nástroje vládní politiky, které lidem pomáhají dočasně přežít jejich nepříznivou situaci. Obáváme se ale, že v budoucnu se teprve ukáže, k jakým problémům dochází v rodinách, ale i u jednotlivců, a to i v souvislosti s energetickou krizí a podobně.

Exekuce ale dopadá i na nejbližší okolí dlužníka? Jak velký může tedy být celkový dopad?

Ano, dopadá na nejbližší okolí dlužníka. Trpí rodiny s dětmi, senioři. Problém mají osamělé osoby, které mají minimum přirozených sociálních vazeb. Zadlužení dopadá na celou společnost v různých aspektech. 

Zlepšuje se ta situace v poslední době?

Významně se zlepšila legislativa ve prospěch dlužníků – například Zákon o spotřebitelském úvěru, změny Insolvenčního zákona, změny v Občanském soudním řádu a podobně. Z našeho pohledu dnes většina dlužníků může najít způsob, jak svou situaci řešit.

Dá se říct, že ta situace vznikla následkem toho, že u nás byla nastavená legislativa tak, že umožnila, aby se z půjčování peněz a obchodu s dluhy stal takzvaný predátorský byznys?

Ano.

Jak to v praxi vypadá? Kolikanásobně se mohla dlužná částka například zvýšit?

Víme o případech, kdy se dlužná částka zvýšila i o třicetinásobek.

Mají i lidé, kteří v exekuci nejsou, možnost v rámci Milostivého léta nějak pomoct – přispět třeba někomu na zaplacení dluhu?

Ano, to samozřejmě mohou. (Kupříkladu přes Člověka v tísni, pozn. red.)

Milostivé léto řeší následky. Změnila se v posledních letech i legislativa k lepšímu tak, aby nepřibývalo tolik nových případů v dluhových pastech?

Ano, zlepšila, částečně už bylo odpovězeno, a to, že došlo k změnám například v Zákoně o spotřebitelském úvěru, Insolvenčním zákoně, v Občanském soudním řádu a podobně. Určitý problém ale pořád vidíme v jednoduchosti vyřízení půjček – zejména půjček přes internet – a v reklamách na půjčky v médiích, zejména před Vánocemi…

Milostivé léto skončí. Co by bylo podle vás potřeba dál, jaké další kroky a změny?

Určitě by velmi pomohlo, aby bylo uzákoněno, že insolvenční řízení bude trvat pro všechny dlužníky tři roky. Nyní je vstup do tříleté varianty umožněn zatím jen lidem pobírajícím starobní důchod nebo invalidní důchod II. a III. stupně. Určitě pomohla i změna občanského soudního řádu, u dluhů vzniklých po 1. červenci 2021. Tato změna pro dlužníky znamená, že nejprve se v exekučním řízení platí náklady soudního a exekučního řízení, poté jistina a až naposled sankční poplatky. Rychlejším umořením jistiny tak nenarůstají úroky do astronomických výšek.

Věříte, že se v dohledné době podaří problém exekucí v České republice dostat co se týče legislativy a fungování systému na uspokojivou či snesitelnou úroveň?

Věříme. Myslíme, že by mohlo dlužníkům velmi pomoci, kdyby došlo k tomu, že by všechny exekuce dlužníka měl na starosti pouze jeden exekutor. Dále bychom přivítali uzákonění principu teritoriality, což znamená, že exekucí by byl pověřen exekutor v místě dlužníkova exekučního soudu – Okresního soudu podle dlužníkova trvalého pobytu.

Obáváte se naopak zhoršení konkrétní situace lidí v souvislosti s energetickou krizí? Řešíte už i následky tohoto problému?

Doufáme, že jde o krátkodobý problém. Po přechodu od dodavatele poslední instance k řádnému dodavateli energií by se situace měla zklidnit. Nemajetní lidé nebo lidé s nižšími příjmy mohou na úhradu vyúčtování od dodavatele poslední instance požádat o jednorázovou sociální dávku v hmotné nouzi.

Co všechno v tomto segmentu problémů s dluhy nabízí blanenská Charita? Jak funguje vaše poradna?

Základní poradenství v těchto otázkách mohou lidé očekávat od všech sociálních služeb Oblastní charity Blansko. Poradna v Boskovicích má otevřeno každý pracovní den. Od roku 2022 bude díky zvýšení úvazku rozšířena také provozní doba v Blansku. Nabízíme komplexní řešení zadlužení fyzickým osobám.

Konkrétní informace je možné získat na webu, kde jsou uvedeny všechny služby Oblastní charita Blansko, a na telefonu 516 411 583 nebo přes e-mail.

Jak velký zájem o tyto služby je? A jaký je trend posledních let? Práce vám přibývá, nebo ubývá?

Zájem v posledních letech prudce stoupal, kvůli malému rozsahu pracovních úvazků bylo velmi obtížné zajistit, aby nedošlo například k promeškání zákonných lhůt u klientů poradny. Nyní nám tak velmi pomůže rozšíření úvazku od ledna 2022.

další rozhovory