Ve hře je varianta haly podle studentské práce. Opozice je proti

Vedení boskovické radnice prezentovalo svou představu o dalším řešení problematiky sportovní haly zastupitelům na uzavřeném semináři. Zaznělo několik variant, přičemž jako preferovaná byla uvedena ta, která počítá s přepracováním studentské architektonické práce z roku 2016. Opozice je ostře proti této cestě.

Studentský návrh Terezy Jílkové z roku 2016, který radní navrhují dále upravit a použít
Studentský návrh Terezy Jílkové z roku 2016, který radní navrhují dále upravit a použítfoto: Tereza Jílková

Místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09) zastupitelům připravila prezentaci více variant. První se týkala dosavadního návrhu mexického architekta Alberto Kalacha. Ten s ním připravuje boskovický městský architekt Zdeněk Fránek, z pracovní skupiny ale vzešly pochybnosti týkající se objemu stavby, její ceny a také umístění na městských pozemcích. Jako druhá možnost byla prezentovaná architektonická soutěž a jako třetí právě dopracování existující studie Terezy Jílkové, která ji vytvořila v roce 2016 jako studentka architektury v ateliéru Zdeňka Fránka na Technické univerzitě v Liberci.

Jako poslední možnost místostarostka uvedla ukončení příprav stavby a odložení záměru na příští volební období. Komunální volby jsou za necelý rok. V tom však místostarostka nevidí žádné řešení a označuje to jako odklad bez přínosu. Pro město by to podle ní znamenalo promarnění příležitosti získat dotační prostředky na výstavbu sportovní haly, neboť vzhledem k aktuálnímu stavu a očekávanému vývoji stavu veřejných financí lze předpokládat, že dotační zdroje budou ubývat a možností bude v budoucnu méně.

Návrh Alberto Kalacha

Již několikrát prezentovaný a diskutovaný návrh Alberto Kalacha byl upraven tak, aby se s jistotou vešel na městské pozemky. Kromě toho byl přepočítán objem stavby, který nově vychází na více než 36 tisíc kubíků, původně se pracovalo s částkou 31 tisíc kubíků. A byl vypracován také nový cenový odhad. Ten původní činil 150 milionů korun, nyní je maximální cena stavby spočítaná na 257–275 milionů korun.

Pokračovat touto cestou ale vedení města nechce. „Studie Alberto Kalacha by měla splňovat všechny náležitosti, avšak vzhledem k vyčísleným nákladům, velikosti stavby a komplikacím v sousedských vztazích považujeme za rizikové v ní dále pokračovat,“ uvedla boskovická místostarostka. Otázkou, zda bude mít nějaké dopady na smluvní vztahy a vypořádání s Fránek Architects, že studie byla kompletně dokončená až teď a při původním odevzdání tedy nesplňovala podmínky zadání, se nyní podle místostarostky zabývají městští právníci.

Architektonická soutěž

Prezentované podklady k architektonické soutěži vycházely z informací na webu České komory architektů (ČKA) a vypadaly následovně: Podle kalkulačky ČKA vychází odměny účastníkům soutěže přibližně na 1,1–1,4 milionu korun. Soutěž by trvala něco přes půl roku. Celkové náklady na uspořádání soutěže činí podle ČKA 2–2,5 procenta celkových nákladů na stavbu. V případě plánované haly za 150 milionů je to tedy 3–3,75 milionů.

Dopracování studentské práce

Jako novou variantu tedy vedené města nabídlo dopracování studentského návrhu Terezy Jílkové z roku 2016. Ta původně halu navrhovala na jiné místo v Červené zahradě, takže by došlo k přemístění na pozemek po hotelu Velen, dále k redukci hlediště na 300 osob a k úpravě prostoru pro lezeckou stěnu. Odhad nákladů na tyto úpravy činí 150–200 tisíc korun, hotové by mohly být v lednu a vedení města je plánuje projednat i s pracovní skupinou a se sportovními kluby.

Že se jedná o preferovanou variantu současného vedení města Ohlasům následně potvrdila a zdůvodnila místostarostka Michaela Žejšková, která má přípravu stavby v politické gesci. „Ano, dá se to tak říct. Výhodou je vysoká míra shody s požadavky sportovních klubů a Národní sportovní agentury, respektive také lezecké části – po plánovaných úpravách. Také to, že existuje, máme ji k dispozici, byla navržena přímo pro areál Červené zahrady, rovnou můžeme osvědčit právě tu shodu se všemi požadavky a můžeme tomu přidat mírné vylepšení,“ popsala místostarostka.

Další postup vedení města

Nyní chce město najít někoho, kdo by návrh upravil a aktualizoval. „V souladu se směrnicí pro zadávání zakázek provedeme průzkum trhu a z něj vyplyne, kdo by úpravu provedl. Úpravu ve smyslu dopracování do fáze investičního záměru – a po jeho převzetí by následovalo otevřené zadávací řízení na výběr projektanta tak, jak to bude odpovídat předpokládané hodnotě projektových prací,“ popsala další postup místostarostka. Sama autorka návrhu je na mateřské dovolená a na práci se podílet nebude.

Vedení radnice předpokládá také vznik další pracovní skupiny, avšak v menším – akceschopnějším – rozměru. „Detaily upřesníme po schválení výše popsaných kroků ze strany rady města,“ upřesnila Michaela Žejšková s tím, že nejbližší rada na začátku listopadu o hale ještě rozhodovat nebude.

Názor opozice

Podle bývalého místostarosty Lukáše Holíka z hnutí ANO se potvrdilo, že studie Alberto Kalacha a Zdeňka Fránka je pro Boskovice finančně nereálná, jak opozice deklarovala ve svém otevřeném dopise. K architektonické soutěži se na semináři ptal, jestli někdo s ČKA komunikoval; místostarostka Michaela Žejšková mu odpověděla, že ne. „To považuji za nesprávné a nedotažené vzhledem k prezentaci nákladů za architektonickou soutěž. Také to ukazuje jasný směr, kudy chce nynější vedení města jít,“ domnívá se Lukáš Holík.

Vedením preferovanou variantu pokládá za krok zpět. Jde podle něj o nestandardní cestu s velmi nejasným výsledkem. „Řekl bych: taková ruská ruleta, jelikož výslednou podobu nebude upravovat ani sama autorka, ale někdo za ni. Někdo, kdo předloží nejnižší cenu. Chápete závažnost této situace? Ne, nikoli žádný renomovaný architekt, žádná soutěž, prostě ten, kdo studii nově upraví, tedy vytvoří úplně jiný projekt – dům, za nejmenší možnou finanční nabídku. Takový postup opravdu v našem městě chceme? Sám za sebe říkám: Nikoli! Ne!“ vyjádřil se razantně. Na druhou stranu uvádí, že je rád, že vedení města tento záměr představilo a nepostavilo opoziční zastupitele před hotovou věc. „I z toho důvodu pevně věřím, že změní názor a přikloní se k variantě soutěže a ve spolupráci s ČKA vyhlásí legitimní, transparentní soutěž, v níž budeme mít následně možnost vybírat z kvalitních návrhů. Protože snahy o nejrychlejší a nejlevnější řešení se vždy ukázaly jako cesta, která nikam nevede a jen se doba projektu stále prodlužuje a prodražuje. Šestnáct let a stále nic?,“ uvedl Lukáš Holík.

Také podle pirátského zastupitele Radka Šamšuly není možné postavit sportovní halu tak, aby řešení bylo současně rychlé, kvalitní i levné. „Vedení města se rozhodlo nepokračovat v projektu výstavby sportovní haly podle studie Fránek Architects. Tato cesta se totiž ukázala jako příliš nákladná, ostatně ale měla od začátku především být kvalitní a rychlá, tak čemu se divíme,“ říká Radek Šamšula. S novou cestou dopracování studentské práce rovněž nesouhlasí. „Dopracování by v tomto případě znamenalo osekání stávající architektonické hodnoty stavby na nutné minimum, abychom tak dostali halu ne nepodobnou té ve Svitávce. Najednou tedy otáčíme a pro změnu chceme stavbu rychlou a levnou, nikoliv už kvalitní,“ vysvětluje Radek Šamšula.

Piráti stále trvají na tom, že by město mělo vyhlásit architektonickou soutěž. Argumenty proti soutěži přijdou také jim nedostatečně zpracované. „O architektonické soutěži jsme se na jednom slidu dozvěděli, že by byla příliš drahá. Nicméně částky vycházely pouze z kalkulačky a informací na webu ČKA, o možném přizpůsobení parametrů soutěže s ČKA nikdo nejednal, i když tato možnost existuje a zástupci ČKA měli zájem o nastavení soutěže jednat už s minulou koalicí. Je evidentní, že vedení města se za každou cenu brání jít tou naprosto nejzákladnější cestou, a tou je uspořádání architektonické soutěže,“ uvádí pirátský zastupitel. „Místo toho vymýšlíme všemožná boskovická řešení a stále jen narážíme do zdi. Nechtějme chrám sportu, ale nechtějme ani druhou Svitávku, chtějme kvalitní architekturu za rozumné peníze. Ta sice nebude hned, ale co je šest měsíců trvající soutěž oproti dvaceti rokům dohadů o umístění a podobě sportovní haly. Uspořádejme architektonickou soutěž,“ uzavírá jednoznačně.

Cesta dopracování studentského návrhu se nelíbí ani zastupiteli a stavaři Jiřímu Pevnému z uskupení STAN a Sportovci Boskovice. Původní studie Terezy Jílkové se mu přitom líbí. „Jenže na semináři jsem se dozvěděl, že právě ta oblá část s lezeckou stěnou, která je architektonicky velice pěkná, tam nebude a budou se tam dělat nějaké průniky kostek a kvádrů…“ Stavbu podle líčení Jiřího Pevného na semináři technicky komentoval František Učeň a zaznělo tam, že „architekturu až tak neřešili.“ Jiří Pevný se obává, že to, co je na návrhu pěkné a zajímavé, zmizí. „Asi je potřeba, když máme u západního vjezdu do Boskovic plechovou krabici Kauflandu, abychom u východního vjezdu udělali nějakou další hranatou plechovici,“ posteskl si. Pro něj osobně je důležité i to, jak bude stavba vypadat, a cítí hrůzu z toho, že se budou řešit jen peníze a peníze a jinak to bude městu jedno. „To je z mého pohledu tragédie,“ dodal s tím, že v tom případě by bylo možná opravdu i lepší, aby se před volbami nespěchalo a počkalo se na další volební období.

Zastupiteli za KSČM Vladimír Farský se nelíbí už to, že právo o hale rozhodovat si „bohorovnĕ přisvojila rada mĕsta“. A dalších 18 zastupitelů je podle něj odsouzeno k roli diváků s hlasem poradním. Za tĕchto okolností se podle svého vyjádření zříká nejen on jakékoliv odpovĕdnosti za výsledek. „Na semináři nám byla ústy paní místostarostky představena vize dalšího postupu. Po nás se chtĕly pouze dotazy, názory ne. V takovém případĕ nám mohla být prezentace zaslána e-mailem,“ vyjádřil se. Konkrétně pak k vedením města preferované variantĕ dodává, že by se návrh musel hodnĕ předĕlat a není tedy zatím jasné, jak by budova ve finále vypadala. „Dle sdĕlení pana Učnĕ – odborníka na halu u lázní – se má jednat o hodnĕ vylepšenou Svitávku. Já bych po konzultacích s architekty a urbanisty šel jednoznačnĕ cestou otevřené soutĕže,“ domnívá se Vladimír Farský.

Jak to vidí SRAB

Úterní prezentace byla určena pouze pro zastupitele, takže se jí neúčastnili zástupci Spolku za rozvoj architektury Boskovic (SRAB). Alespoň obecnou reakci na preferovaný postup radnice pro Ohlasy vyjádřil architekt Petr Ondráček. Ten doufal, že po letech marných pokusů a slepých uliček město konečně zjistí, že úskalí, na která architekti vždy upozorňovali, zde opravdu jsou. „Snaha o rádoby jednoduchá řešení se zatím vždy vymstila,“ rekapituluje. Město to podle něj stálo spoustu promarněné energie, času a bohužel i peněz.

Čekal by proto, že teď bude už opravdu zvoleno jediné řešení, kterému se zatím každé vedení města skoro až se systematickou pečlivostí vždy vyhýbalo – architektonická soutěž. Namísto toho ale vedení města zveřejnilo záměr přepracovat studentský návrh. „Musím říct, že onen tajemný plán, jak bylo už dříve nazváno toto řešení, překonal bohužel vše, co jsem si dokázal ještě představit. Doufám, že vedení města svoje rozhodnutí zkusí přehodnotit,“ říká s tím, že pouze to je šance, jak by Boskovice mohly konečně dosáhnout výsledku, za který by se poprvé nemusely stydět.

A dodává, že ho zaráží ještě jedna věc: „Nedokážu pochopit, jak pouhé dva měsíce od toho, co zde byl vzýván jménem Alberto Kalacha vstup světové architektury do našeho města, teď nastal tak radikální obrat a v podstatě otevřené přiznání rezignace na jakoukoliv architekturu. Architektura ale není tím viníkem, co stavbu sportovní haly neustále sráží do roviny nerealizovaných plánů.“

další zpravodajství