Okružní křižovatka u pošty – řešení za více než 50 milionů. Pomůže dopravě i městu?

Zvýšit průjezdní kapacity křižovatky ulic Sokolská, Havlíčkova, Hybešova a 17. listopadu má nový kruhový objezd za více než 50 milionů korun. Město z nich zaplatí dle odhadů něco přes 30 milionů.

Pohled na křižovatku od evangelického kostela
Pohled na křižovatku od evangelického kostelafoto: Tomáš Trumpeš

Vzhledem k tomu, že se nedaří výrazněji pohnout s přípravou staveb sportovní haly a knihovny, zdá se, že okružní křižovatka u pošty bude nejvýraznějším a ve městě nejviditelnějším investičním počinem stávajícího vedení města. Komunální volby jsou příští rok a právě v následujícím roce by stavba měla začít. Určitě se tedy nestihne do voleb dokončit, ale alespoň odstartuje. Ostatně starosta města již delší dobu označuje obecně dopravní investice a konkrétně tuto stavbu za hlavní investiční prioritu.

„Projektová dokumentace je hotová. Bylo požádáno o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení,“ informoval o aktuálním stavu příprav vedoucí investičního odboru radnice Petr Zouhar. A vysvětlil, že stavba je společnou investicí města, Jihomoravského kraje a Svazku vodovodů a kanalizací. Proto již byla také podepsána smlouva o spolupráci mezi městem, krajskou Správou a údržbou silnic a Svazkem.

Předpoklad zahájení stavebních prací je ve druhé polovině roku 2022 a hotovo by mělo být do konce 2023. „Přesný harmonogram prací bude znám až po výběrovém řízení na dodavatele stavby,“ doplnil Petr Zouhar. Celkové náklady jsou odhadovány na 54 milionů, podíl města má činit přibližně 32 milionů korun.

Mezi hlavní přínosy vybudování okružní křižovatky podle Petra Zouhara patří navýšení kapacity stávající křižovatky. „V současné době křižovatka svým příčným uspořádáním neumožňuje provedení více současných křižovatkových pohybů vozidel, což má za následek vznik kolon,“ vysvětlil vedoucí investic. V rámci zpracování dokumentace bylo provedeno sčítání dopravy a následně byl posouzen stávající stav křižovatky a výhled do roku 2045. Z toho městu vyšlo, že okružní křižovatka pomůže.

Určitou nedůvěru dává najevo architektka Jana Syrovátková ze Spolku za rozvoj architektury Boskovic. Kruhový objezd vnímá jako vhodné řešení tam, kde je nutno zbrzdit dopravu či vyřešit nebezpečnou křižovatku. Svoji funkci zpomalení dopravy podle ní splňuje výborně například kruhový objezd na vjezdu do Boskovic. Navrhované řešení u pošty ji nepřesvědčilo především kvůli výsledné velikosti kruhového objezdu. Ten má mít v průměru 30 metrů. „Tato navrhovaná okružní křižovatka je dle mého názoru natolik malá, že bude-li převažovat jeden směr dopravy, nebude natolik propustná i z ostatních směrů, jak se očekává – protože čas najetí do křižovatky bude malý,“ domnívá se a varuje, že ukáže-li se toto řešení časem jako ne příliš vhodné, zejména s ohledem na množství přecházejících chodců, nebude změna levná ani jednoduchá. Dodává však, že z pozice řidiče osobního automobilu si myslí, že okružní křižovatka bude bezpečnější než aktuální průsečná.

Bezpečnost pěších a cyklisté

Dalším důležitým přínosem projektu je podle Petra Zouhara bezpečnost pěších při přecházení. V současné době není nijak zajištěna a stávající přechody jsou příliš dlouhé a pro chodce tedy nebezpečné. „Dojde ke zkrácení přechodů a dále k dělení přechodů dělícími ostrůvky. Nově bude křižovatka bezpečnější jak pro řidiče, tak pro pěší,“ popisuje. Přechody budou také nově nasvětleny.

Architektka Jana Syrovátková říká, že okružní křižovatku v centru města vnímá jako jasnou bariéru pro chodce, kteří musí kruh obcházet. „Poslední návrh, který jsem viděla, navrhuje dva přechody pro chodce a dvě místa pro přecházení, kde chodci nemají před automobily přednost,“ uvádí. Přitom z povahy místa plyne, že se zde setkává poměrně silný provoz aut i chodců. Přecházející chodci pak zastaví celý kruhový objezd.

A nejde jen o přecházení, ale také o řešení okolních chodníků. Chodník kolem okružní křižovatky vnímá Jana Syrovátková jako velmi slabé místo. „Dojde k velmi výraznému zúžení stávajících chodníků jak na rohu u Kebabu, tak i v opačném rohu křižovatky na ulici 17. listopadu. Bude tu vznikat nepříjemná situace – budu-li procházet jako máma s kočárkem po chodníku a kolem mě projede kamion tak, že zadní kolo bude atakovat obrubník, nebudu se cítit bezpečně,“ vysvětluje.

Za bezpečnou v rámci takto dopravně vytížené okružní křižovatky rovněž nepovažuje cyklistickou dopravu a pohyb na koloběžkách. Na to upozorňovali už před časem boskovičtí Piráti. Zbytek opozice je se záměrem v souladu: Lukáš Holík z hnutí ANO stavbu ještě jako místostarosta připravoval a stojí za ní a podporují ji i Sportovci. Vladimír Farský za KSČM pouze upozorňoval na velikost kruhového objezdu kvůli průjezdu nákladních aut.

Podle Pirátů okružní křižovatka může pomoci s průchodností, ale nevyřeší problém s autodopravou mezi obchodně-průmyslovou zónou za nádražím a rezidentní zónou kolem sídliště Na Výsluní. „Je potřeba hledat řešení, jak posílit alternativní způsoby dopravy – pěší, cyklo a hromadnou. Projekt okružní křižovatky nepočítá s pěšími ani s cyklisty, to je špatně. Další úbytek zeleně ve prospěch parkovacích ploch (naproti poště a evangelickému kostelu) je úplně špatně, zvlášť když o pár metrů dál (na ulici 17. listopadu) je velké parkoviště,“ uvedl v opoziční anketě pirátský zastupitel Radek Šamšula.

Kritický pohled na navrhované řešení křižovatky pod poštou a křižovatky u evangelického kostela pro Ohlasy sepsal před dvěma lety stavební inženýr Jan Prchal.

Tato odbočka z ulice 17. listopadu bude zprůjezdněna pro auta
Tato odbočka z ulice 17. listopadu bude zprůjezdněna pro autafoto: Tomáš Trumpeš

Širší okolí a zprůjezdnění proluky na 17. listopadu

Projekt za více než 50 milionů korun ale neřeší jen samotné vybudování okružní křižovatky, ale také část ulice Sokolská až po ulici Bezručovu, dále stávající křižovatku u evangelického kostela a změny se dotknou také ulice 17. listopadu a okolí okružní křižovatky. V budoucnu také naváže rekonstrukce ulice Lidická.

Na Sokolské dojde k odsunutí parkujících vozidel mimo jízdní pás silnice. Tato úprava zajistí podle Petra Zouhara bezpečný výjezd z ulice Bezručova. U evangelického kostela dojde k nakolmení křižovatky a k vytvoření odbočovacího pruhu. Současně přibude nový přechod pro chodce.

Odbočka nad křižovatkou do vnitrobloku za finančním úřadem bude nově jednosměrná, a to ve směru od pošty. A především dojde k propojení dopravy s ulicí 17. listopadu ve stávající proluce mezi finančním úřadem a budovou, kde sídlí večerka. Tudy budou nově jezdit auta. „Změna je vyvolána realizací nového odbočovacího pruhu před křižovatkou u evangelického kostela. Nebylo by možné levé odbočení a řidiči by tak byly nuceni objíždět větší část Boskovic,“ zdůvodnil tuto změnu Petr Zouhar.

Jana Syrovátková vnímá tento zásah z celého projektu jako vůbec nejhorší pro městský prostor. Ulice 17. listopadu je podle ní pro Boskovice důležitá tepna, je to spojnice mezi dvěma hlavními ulicemi ve městě a zároveň místo, kde se nachází spousta chodců. „Je to takové naše druhé nádraží,“ říká. Zprůjezdněním proluky podle ní dojde k degradaci celé ulice pouze na dopravní uzel, kde se budou mezi auty a autobusy proplétat chodci. „Ulice 17. listopadu navazuje na historické centrum města a má být příjemným pokračováním tohoto hodnotného městského prostoru a ne dopravním chumlem, odkud se budu snažit co nejrychleji odejít,“ domnívá se architektka ze SRABu.

Město také přijde o stávající zelenou plochu v zatáčce naproti evangelickému kostelu. Podle Petra Zouhara zde vznikne parkoviště s propustným povrchem s respektem k stávající vzrostlé zeleni. Bude zde 17 nových parkovacích míst.

Objevily se také pochybnosti, zda vybudování křižovat přežije smuteční vrba před vchodem do parku u kostelíku Všech svatých. Podle vedoucího boskovických investic ale vrba nebude stavbou dotčena, neboť v jejím okolí nebudou prováděny výrazné výkopové práce, které by její stav ohrožovaly. Dotčen bude naopak Památník osvobození – socha Sylvy Lacinové bude v rámci úprav veřejného prostoru přemístěna.

Město má v souvislosti s dopravní stavbou okružní křižovatky rozpracovaný projekt celkové úpravy veřejného prostoru včetně zeleně. Vzniká pod dohledem městského architekta.

Jana Syrovátková se obává, že smuteční vrba nakonec odkopání a zatížení velké části kořenů nepřežije. A celkově město přijde o klidovou zónu kolem kostelíku Všech svatých. „Vím, že mnoho lidí bude namítat, že je to jen strom a památník, kde stačí jen posunout sochu, ale myslím, že bychom si měli hlídat hodnoty, které tu máme,“ dodává. Také trávník naproti evangelickému kostelu je podle ní jako prakticky poslední volná zelená plocha bezmyšlenkovitě zaplácnut několika málo parkovacími místy. „Tato plocha v centru města má sloužit jako kvalitní veřejná zeleň, nebo třeba jako prostor městské občanské vybavenosti,“ domnívá se architektka.

Celkové řešení

Architektka Jana Syrovátková chápe, že místo u pošty je dopravní uzel, který je v ranních a odpoledních špičkách plný. Obává se však, že Boskovice postupují svým řešením přímo proti akuálním trendům v plánování a organizaci dopravy. „Zajisté je nutné řešit křižovatku z hlediska bezpečnosti a provozu, jen nevím, zda má být naším cílem podporovat a lákat těžkou dopravu do centra města a ještě ji podporovat tím, že jí na úkor chodců a městského prostoru zjednodušíme a zpohodlníme průjezd. Trend posledních let je opačný, a to odvádět tuto dopravu mimo centrum. Tady navrhujeme přesný opak. Tímto řešením vypudíme i z přilehlých ulic chodce, protože jim bude toto místo nepříjemné a pocitově nebezpečné – například na ulici 17.listopadu,“ vysvětluje svůj pohled.

Boskovice podle ní nemají dobře vyřešenou celkovou koncepci dopravy – automobilové, pěší, cyklistické. „Snažíme se vyřešit jeden problém na jednom místě, ale již se nedíváme, co nám toto řešení přinese jinde či jestli nám neznemožní další potřebné řešení,“ uvádí Jana Syrovátková.

Snaha dopravních inženýrů navrhnout technicky správné vylepšení aktuálního stavu na jednom místě podle ní neznamená, že je řešení správné městotvorně. Upozorňuje, že město nejsou jen auta, ale i chodci, cyklisté a koloběžkáři. „Jsme svědky rychlého rozvoje elektromobility, změny v dopravní mobilitě především mladé generace. V Boskovicích se masově staví nová bytová výstavba. Lidé, kteří v bytech bydlí, nemají své zahrádky, kde mohou odpočívat, ale hledají příjemný veřejný prostor, kde trávit volný čas. V těsné blízkosti navrhované okružní křižovatky se co nevidět objeví mnoho mladých rodin a seniorů,“ vysvětluje.

Proto by se na místě města přikláněla k tomu prakticky hotový projekt projekčně dokončit a získat stavební povolení, ale k jeho realizaci přistoupit až ve chvíli, kdy vhodnost tohoto řešení potvrdí generel dopravy a ověřená urbanistická koncepce města. „Jak vidíme i na jiných projektech ve městě, pečlivá příprava je stěžejní a unáhlené rozhodnutí nemusí být to nejlepší a nejlevnější,“ uzavírá svůj pohled na záměr města vybudovat u pošty okružní křižovatku architektka Jana Syrovátková ze Spolku za rozvoj architektury Boskovic.

další zpravodajství