Z radnice: vyšší cena za čističku, jednání k nemocnici, nezájem o participativní rozpočet

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady na začátku června. Tiskové konference se zúčastnili všichni zástupci vedení města – starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Velká investice čeká boskovickou čističku odpadních vodVelká investice čeká boskovickou čističku odpadních vod   foto: Tomáš Znamenáček

Na tiskové konferenci vedení města informovalo o dvou důležitých novinkách, o kterých jsme psali v samostatných článcích. Jednak to bylo představení programového prohlášení nové městské rady, jednak odstoupení Dana Štěpánského z funkce jednatele boskovické nemocnice.

Výběrové řízení na odpady

Boskovice letos plánují vypovědět smlouvu se stávajícím dodavatelem služeb v oblasti odpadového hospodářství a vyhlásit novou zakázku. Zároveň by při této příležitosti měla proběhnout aktualizace samotného obsahu zasmluvněné činnosti, aby odpovídala současným požadavkům a standardům. Město vzhledem k důležitosti a velikosti zakázky usoudilo, že by proces výběru nového dodavatele měl dozorovat odborník, který pomůže nastavit parametry zakázky podle zákona i podle požadavků města. Rada administrátora vybrala a podle místostarosty Petra Malacha dnes už probíhá na radnici příprava zadání, aby odpovídalo tomu, jak město potřebuje vyvážet odpady a plánovat úklid. „Počítáme s tím, že zhruba do konce roku bychom chtěli mít vybráno, nový poskytovatel by začínal od 1. července 2022. K tomuto datu budeme vypovídat stávající smlouvy,“ doplnil Petr Malach.

Pokračuje i příprava výběrového řízení na firmu pečující o městskou zeleň, zde by měla rada schválit zadávací podmínky v srpnu a nová firma by měla nastoupit od začátku příštího roku.

Financování čistírny odpadních vod

Město ve spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací připravuje intenzifikaci čistírny odpadních vod. Prostřednictvím Svazku byla zajištěna projektová dokumentace a byl již vybrán i zhotovitel. Stavba má nakonec přijít na 120 milionů korun, přičemž více než 45 milionů pokryje dotace a asi 20 milionů bude město hradit z takzvané plusovosti, tedy peněz, které má město naspořené z plateb Svazku. Zbývajících přibližně 55 milionů korun bude hrazeno z úvěru, který má město aktuálně sjednaný na 120 milionů korun. „Předpokládaly se nižší částky, ale předpoklady byly z roku 2018,“ komentoval náklady starosta Jaroslav Dohnálek. Stavět se má začít letos na podzim a financování bude rozloženo do dvou let.

Zahrada mateřské školy na Lidické

Boskovická mateřská škola získala dotace takřka 400 tisíc korun na rekonstrukci zahrady na Lidické ulici. Město přidá dalších asi 70 tisíc korun, rekonstrukce by měla proběhnout v první polovině příštího roku.

Kromě toho město plánuje opravit i asfaltové plochy a tři dětská pískoviště, což nemohlo být součástí dotačního projektu. „Starý, rozbitý a rozpraskaný asfalt bude vyměněn za novou, bezpečnější plochu,“ popsala místostarostka Michaela Žejšková. Náklady na tuto část oprav budou činit něco přes 120 tisíc korun. Obě stavební akce by měly proběhnout současně.

Dotace z kraje na cyklostezky a zeleň

Jako každoročně město dostane od Jihomoravského kraje dotace na údržbu cyklostezek a na následnou péči o vysazenou zeleň ve městě. Na dvě cyklostezky – do Mladkova a ke Šmelcovně – to bude přes 46 tisíc, na zálivku, ožínání výsadby a na opravu kotvení a úvazků u dalších výsadeb ve městě to bude 49 tisíc korun.

Noví členové komisí a školské rady

Nové vedení města provedlo kromě několika změn v dozorčích radách také změny v některých komisích a ve školské radě základní školy. Tam budou jako zástupci města pokračovat Dagmar Hamalová a Pavla Nováková, bývalého místostarostu Lukáše Holíka nahradí nová místostarostka Michaela Žejšková. Starosta Jaroslav Dohnálek má na starosti dopravu a tím pádem se stal nově i předsedou dopravní komise, dosavadní předseda Lukáš Holík v komisi zůstává jako člen. Do kulturní komise přibyl Petr Buchal za TOP 09 a do komise pro městskou památkovou zónu rovněž za TOP 09 Svatava Dvořáková, která nahradila končícího Dominika Božka. Ten byl zároveň předsedou komise, nově ji povede František Mlateček. V redakční radě zasedne namísto dosavadního ředitele KZMB nový ředitel Ondřej Dostál.

Zvýšení výkupní ceny dřeva

Vzhledem k příznivější situaci na trhu se surovým dřevem se zvedá také cena, za které vytěžené kalamitní dřevo prodává město. Odkupuje je firma MP Holding, která se stará o městské lesy. „V porovnání se současným ceníkem došlo k navýšení výkupních cen většiny smrkových sortimentů a doplnění nových sortimentů nazvaných Čína 1 a Čína 2, do kterých by byla možnost zařadit značnou část kalamitního dříví,“ vysvětlila boskovická radnice. Starosta Jaroslav Dohnálek doplnil, že se dočišťuje lokalita v Doubravách po těžbě, zadní Lipníky se připravují na těžbu.

Podpora D43

Na boskovické radnici proběhlo jednání starostů Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R43. Novým předsedou Svazku byl zvolen boskovický místostarosta Petr Malach. Jednání reagovalo hlavně na skutečnost, že ministerstvo dopravy rozhodlo pokračovat v přípravě úseku Svitávka – Staré Město v kategorii vystřídaného třípruhu, nikoliv čtyřpruhu. „Přijali jsme usnesení, které vyzývá ministerstvo, aby se celou záležitostí znovu zabývalo,“ oznámil Petr Malach.

S hejtmanem o nemocnici

S hejtmanem Janem Grolichem (KDU-ČSL) jednali o budoucnosti boskovické nemocnice starosta, oba místostarostové a také senátorka Jaromíra Vítková (KDU-ČSL) a jednatel nemocnice Dan Štěpánský. Podle starosty Jaroslava Dohnálka měl hejtman o situaci v Boskovicích, které provozují nejen nemocnici, ale i Městskou správu sociálních služeb, základní informace, zástupci města mu je vysvětlili podrobněji, včetně závěrů nedávného auditu. „Na prvním jednání se nedá očekávat, že by měl nachystanou smlouvu a obrazně řečeno jsme ji podepisovali. Ale sestavili jsme na radnici minitým, který připraví pro pana hejtmana další podklady, které specifikoval, aby si udělal lepší obrázek o hospodaření nemocnice a jejím stavu,“ popsal starosta. Pak budou jednání pokračovat už konkrétněji o tom, zda kraj pokládá principiálně za možné, že by nemocnici převzal. Starosta podle svých slov hejtmanovi také vysvětlil, že je důležité stanovit termín, ke kterému jednání vede, protože není možné, aby se věc vlekla a rozhodovala třeba dalších pět let. To podle něj hejtman chápe. Pokud se najde politická i ekonomická vůle, musel by se v nejbližší době najít konkrétní model, ke kterému by převzetí nemocnice směřovalo. Debata by měla pokračovat na konci prázdnin.

Křižovatka u pošty

Krajská Správa a údržba silnic, Svazek vodovodů a kanalizací a město Boskovice pracují na přípravě třístranné smlouvy o společné investici do rekonstrukce křižovatky u pošty, kde má být vybudován kruhový objezd. Zároveň městská rada schválila smlouvu o ne úplně jednoduché přeložce plynovodu. „Je to jedna z podmínek, abychom mohli spustit stavební řízení,“ vysvětlil Jaroslav Dohnálek.

Pozemky u národohospodářské školy

Město také bude jednat s krajem o dalším osudu pozemků na Hybešově ulici, kde měla stát sportovní hala. Vzhledem k tomu, že hala zde nakonec stát nebude, mělo by město podle smlouvy pozemky kraji vrátit. Je však možné, že dojde k nové dohodě a Boskovicím pozemky zůstanou. Nyní je na pozemcích přechodné parkoviště kvůli stavbě na Hybešově ulici. Starosta připustil, že město by zájem o pozemky mělo, konkrétní představu o jejich využití neprozradil. Kraj se podle něj musí chovat jako řádný hospodář, takže pozemky městu nemůže dát zadarmo, město však kraji darovalo pozemky pro stavbu nové záchranky a nyní jsou i určité vize, jak by mohlo dojít ke kompenzaci směnou dalšího majetku. Nové informace o jednáních s krajem by měly být známy do červnového jednání zastupitelstva.

Stavby Hybešova, Milánovy, Podhradí

Pokročila oprava Hybešovy ulice, která byla na konci května uzavřena. Stavba běží podle harmonogramu. V Podhradí jsou hotové práce v zemi a začalo se s pokládáním obrubníků, hotovo by zde mělo být do poloviny července. Došlo asi k týdennímu zpoždění, ale firma je schopna je dohnat. Horní část Podlesí má hotový asfaltový povrch a tím je druhá etapa hotová. Nyní došlo z procesních důvodů k prodlení ve výběrovém řízení na zhotovitele další etapy. Rada by jej měla vybrat na konci června a ve druhé polovině roku má rekonstrukce proběhnout. I zde je v zemi vše hotové, sítě jsou položeny a jedná se o položení nových povrchů.

Jednání u ministra kultury

Místostarosta Petr Malach jednal ještě s končícím ředitelem KZMB Oldřichem Kovářem v Praze s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) o možné podpoře boskovické knihovny z Fondu národní obnovy. Jasno o rozdělení peněz by mělo být do konce roku, dotace by mohla činit až 85 procent nákladů. Na podobnou výstavbu by měly jít asi 4 miliardy. Podle starosty Jaroslava Dohnálka je to v tomto programovacím období poslední možnost a město ji chce „uchopit za pačesy“. Zároveň ale ještě nemá vydané stavební povolení, na základě připomínek sousedů dochází ještě k dílčím úpravám projektu.

Klikací soutěž

Podle starosty Jaroslava Dohnálka Boskovice nedopadly špatně v takzvané klikací soutěži, ve které se peníze na investice do zdravotnictví rozdělují na základě rychlosti přihlášení. Boskovice skončily na 54. místě, asi 1,8 miliardy pod čarou. Předpokládá se ale vyřazování či krácení projektů na vyšších místech, takže by Boskovice měly na nějakou podporu dosáhnout.

Sportovní hala

Tisková konference se konala ještě před dalším jednáním pracovní skupiny ke sportovní hale, kde byla představena studie z dílny mexického architekta Alberto Kalacha a městského architekta Zdeňka Fránka. Město poté zveřejnilo na ukázku dvě vizualizace, studie se ještě mírně dopracovává a měla by být představena veřejnosti snad i za účasti zahraničního autora během měsíce.

Otevření spodního parku

Z iniciativy opoziční zastupitelky za Piráty Kristýny Znamenáčkové proběhlo jednání s firmou MP Holding o možném otevření spodního zámeckého parku veřejnosti. Záměr se zvažoval již v minulosti, v minulém volebním období byla uzavřena i smlouva. Nyní je situace taková, že majitelé plánují v parku úpravy a chtějí ho otevřít až po jejich provedení. Město by mohlo být ochotno se na provozu částečně podílet. V parku by po úpravách mohly probíhat i kulturní akce. Příští rok by se mohl projekt připravit a park by se pak mohl otevřít v roce 2023. „Majitelé nechtějí park otvírat provizorně, mají obavy z chování návštěvníků, především pejskařů,“ doplnila místostarostka Michaela Žejšková.

Nesouhlas s výjimkou pro elektronickou taneční akci

Už na předchozím jednání městská rada neudělila souhlas s výjimkou pro koncert elektronické taneční hudby na boskovickém hradě. Pořadatel akce Exit At The Castle žádal o možnost jejího konání od 18 hodin večer až do 6 hodin do rána, a to v noci ze 3. na 4. září, přičemž předpokládal návštěvnost 1000–1500 lidí. Podle platné vyhlášky může akce trvat do 2 hodin v noci – jestli za těchto podmínek proběhne, vedení města nebylo informováno. Rada je podle starosty toho názoru, že výjimky z vyhlášky nebude schvalovat, a to zejména na hudební produkce. Třeba v případě nočních projekcí v letním kině to podle starosty představitelné je.

Participativní rozpočet

S nezájmem občanů se zatím potýká druhý ročník participativního rozpočtu, do kterého zatím nebyl přihlášen ani jeden projekt. Město k tématu ještě připravuje veřejný seminář a další propagaci. Podle tiskového mluvčího Jaroslava Parmy je za tím možná obava podat projekt jako první a město doufá, že projekty se sejdou v posledním týdnu. Uzávěrka podávání projektů je na konci června.

další zpravodajství