Z radnice: Návštěvy v nemocnici, otevření koupaliště, kácení v Piláku či jednání na kraji

Novinky z boskovické radnice, které vedení města oznámilo po zasedání městské rady v polovině května. Po delším čase byly obnoveny i tiskové konference, té první se zúčastnili všichni zástupci nového vedení města – tedy starosta Jaroslav Dohnálek (ODS), místostarosta Petr Malach (ČSSD) a místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09).

Vedení města se zabývalo také situací v Pilském údolí, kde došlo k rozsáhlejší těžbě dřeva v soukromých lesích rodiny Mensdorff-Pouilly a práce zasáhly i veřejné komunikaceVedení města se zabývalo také situací v Pilském údolí, kde došlo k rozsáhlejší těžbě dřeva v soukromých lesích rodiny Mensdorff-Pouilly a práce zasáhly i veřejné komunikace   foto: Tomáš Trumpeš

Epidemická situace a návštěvy v nemocnici

Počet covidových pacientů v boskovické nemocnici klesá, byť podle informací, které poskytl v polovině května jednatel radním, doufali v nemocnici, že pokles bude ještě rychlejší. Nemocnice se však snaží o návrat ke standardní operativě i k fungování některých oddělení, která byla covidovou krizí výrazně omezena.

Covidoví pacienti budou nově umístěni v prostorách, kde bylo doteď očkovací centrum, a to se přesune do prostor dětského oddělení.

Nemocnice už také umožňuje návštěvy hospitalizovaných pacientů, byť za zpřísněných podmínek. Pacienty smí ve středu a v neděli mezi 14. a 16. hodinou navštívit vždy pouze jedna osoba, přičemž nemocnice důrazně doporučuje zvážit přítomnost dětí. Délka návštěvy je 20 minut a návštěvník musí být vybaven vlastním respirátorem. Kromě toho se při vstupu na oddělení musí prokázat buď negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu ne starším než 48 hodin, nebo certifikátem o provedeném očkování s tím, že uplynulo nejméně 14 dnů od podání druhé dávky nebo 14 dnů od podání dávky v případě jednodávkového schématu, nebo potvrzením o tom, že před méně než 90 dny prodělal onemocnění covid-19. 

Návštěvy jsou nadále zakázány na odděleních intenzivní péče, na porodním oddělení a na interním oddělení B, mimo zákonné důvody. Možná je i přítomnost otců u porodu.

Funguje také zásobování testy na boskovické základní škole a situace je stabilizovaná i na samotném městském úřadě. Všechny odbory jsou v provozu a radnice se vrací k provozu ve standardních úředních hodinách. Zcela uzavřen zůstává úřad pouze v pátek.

Audit CZT Boskovice střed

Rada města se jako valná hromada společnosti Služby Boskovice seznámila se Stavebně-technickým auditem realizace stavby a projektu u díla CZT Boskovice střed KVET a Monovýroba tepla – město Boskovice. Audit vypracovala teplická společnost Garnets Consulting a jeho hlavní závěr zní: „Práce byly provedeny v obvyklé kvalitě, vícepráce jsou podle našeho názoru oprávněné a bez jejich provedení by nebylo možné projekt dokončit.“

Město tak nemá žádnou možnost požadovat nějaké finanční kompenzace za navýšení ceny po zhotoviteli. Audit konstatoval, že ze strany zhotovitele bylo vše v pořádku. Určitá pochybení přisoudil autorovi projektu, kterým byla firma Mixmax. Ani zde ale není prostor pro požadování dalších finančních náhrad. „Auditor říkal, že při těchto typech prací bohužel k tomuto dochází. Některé věci asi odhalil podrobnější průzkum, některé by asi neodhalil. Pokud se jde do tohoto rozsahu prací, nikdo není schopen přesně říct, jak je zemina strukturovaná, jak je zhutnělá a tak dále. Auditor říká, že jsme měli trochu smůlu,“ vysvětlil starosta Jaroslav Dohnálek. Škola podle něj je, že kdyby město o větším rozsahu prací vědělo předem, mohla být teoreticky větší i dotace, kterou na stavbu získalo. Ale audit jednoznačně konstatoval, že vícepráce si nikdo takříkajíc nevycucal z prstu.

Jednatel Služeb Milan Strya doplnil, že autor projektu městu zaplatil nějaké peníze navíc a auditor konstatoval, že víc by od něj město nezískalo ani u případného soudu.

Maloplošné opravy chodníků

Za půl milionu korun budou letos v Boskovicích provedeny maloplošné opravy chodníků. Podle místostarosty Petra Malacha není přesně stanoveno, které chodníky budou opraveny. „Budou to prostě ty, které jsou v havarijním stavu,“ upřesnil místostarosta.

Hospodaření v lesích

Vedení města představilo výsledky hospodaření v městských lesích za loňský rok a za první čtvrtletí letošního roku. Loni bylo vytěženo téměř 8 tisíc kubíků dřeva, přičem takřka vše z důvodů napadení kůrovcem, jen drobný zlomek jde za následky větrných smrští. V porovnání s předchozím rokem je to více než dvojnásobný objem těžby.

Hospodaření bylo velmi negativně ovlivněno propadem cen surového dříví způsobeného pokračující kůrovcovou kalamitou. V porovnání s rokem 2019 došlo k dalšímu poklesu průměrného zpeněžení o 59 korun za kubík na částku necelých pět set korun, přičemž ještě v roce 2017 činilo průměrné zpeněžení více než tisíc korun za kubík. Dotace od ministerstva zemědělství tvoří především kompenzace za kůrovcovou kalamitu a celkově město dosáhlo asi na 1,8 milionu korun. Navzdory všem problémů činil výsledný zisk z lesního hospodářství přes dva miliony korun.

V prvním čtvrtletí letošního roku už bylo v městských lesích vytěženo takřka 3,5 tisíce kubíků dřeva. Těžby probíhaly především nad přehradou. Tržby se zatím oproti nákladům opět vyvíjejí pozitivně. „V letošním prvním čtvrtletí došlo k výraznému nárůstu výkupních cen smrkové pilařské kulatiny, tento příznivý trend pokračuje i ve druhém čtvrtletí. Ceny méně kvalitních sortimentů bohužel zůstávají nízké,“ informovalo město.

Ve druhém čtvrtletí se bude dokončovat odstranění následků kůrovcové kalamity v Hrádkově nad přehradou, proběhne těžba kůrovcového dřeva v Doubravách v areálu Boskovických stezek a měla by být zahájena těžba v Lipníkách. Dále budou probíhat pěstební práce spojené se zalesňováním holin.

Kácení v Pilském údolí

Vedení města se zabývalo také situací v Pilském údolí, kde došlo k rozsáhlejší těžbě dřeva v soukromých lesích rodiny Mensdorff-Pouilly a práce zasáhly i veřejné komunikace. Došlo také k poničení atrakcí, které v Pilském údolí dlouhodobě umisťuje pan Borek. 

Podle místostarosty Petra Malacha město situaci řeší také proto, že Pilským údolím má vést trasa Boskovických běhů, které byly přesunuty na 4. července. Podobná situace je i u Sportparku, který je rovněž dotčený nutnou těžbou. Město proto jedná s firmou MP Holding. „Je to hojně navštěvované místo, na druhou stranu vytěžit se to musí. Stromy tam usychají delší dobu, kdyby se netěžilo, hrozila by mnohá nebezpečí,“ vyjádřil se starosta Jaroslav Dohnálek a upozornil, že je to také práce v náročném terénu. Poškození práce pana Borka ho mrzí a město se mu bude snažit při obnově pomoci. Sám autor se k situaci vyjádřil s pochopením a smířlivě. „Musíme se s tím vyrovnat, ale Pilské údolí bude odlesněné. Směrem ke hradu i směrem k Újezdu, smrkový porost kompletně uschnul,“ dodal boskovický starosta.

Sportpark a koupaliště

Sportpark se bude podle jednatele Služeb Milana Stryi otevírat postupně, právě v návaznosti na ukončování lesních prací. 

Na sobotu 5. června je naplánováno otevření koupaliště. Vzhledem k tomu, že hotel Velen se bude bourat až na podzim a silnice směrem do Pilského údolí se opravuje, plánuje město zprůchodnit alespoň cestu přes pozemek bývalého lihovaru, aby se pěší mohli pohodlně a bezpečně dostat z ulice Dukelské ke koupališti. Parkovat se na pozemku zatím nebude, podle starosty by bylo zbytečné ho teď zpevňovat, když se na podzim bude hotel bourat a na místě bude skládka namleté suti.

Noví členové dozorčích rad

V návaznosti na změny ve vedení města dochází i ke změnám v dozorčích radách nemocnice a Služeb. Michal Knödl (KDU-ČSL) působil v obou a vzhledem k tomu, že se stal členem městské rady, na funkce rezignoval. V nemocnici ho nahradí Dagmar Hamalová a ve Službách Rostislav Tichý. Ze stejného důvodu rezignoval na místo v dozorčí radě Služeb Karel Ošlejšek z ČSSD, nahradí ho Oldřich Kovář. Novým předsedou dozorčí rady Služeb byl místo Michala Knödla zvolen Vladimír Petrů.

Dotace církvím

Radní odsouhlasili dotace dvěma církvím v Boskovicích – římskokatolické a evangelické. Každá dostane 50 tisíc korun jako příspěvek na investice do budov, které jsou chráněnými památkami a kromě církevních aktivit slouží i veřejnosti. Katolíci peníze využijí na opravu vnějšího pláště kostela sv. Jakuba Staršího, evangelíci na rekonstrukci horního sálu  a oken evangelického kostela.

Klimatizace radnice

Proběhne první etapa klimatizace budovy radnice na Masarykově náměstí za více než jeden milion korun. Klimatizováno bude nejvyšší patro, které je podle tajemníka Davida Škvařila nejvíce tepelně zatížené. Podobně ve druhé budově úřadu na náměstí 9. května je klimatizované nejvyšší patro. 

Nesouhlas se změnami jízdního řádu

Mimo jiné i na základě podnětu opozičního zastupitele za KSČM Vladimíra Farského se rada zabývala změnami vlakového jízdního řádu, ke kterým má dojít od 13. června letošního roku. Správa železnic město informovala, že ruší některé noční vlaky mezi Boskovicemi a Brnem. „Nevím, jestli budeme vyslyšeni, ale ten nesouhlas jsme vyjádřili. Ne vždy je stěžovatelům vyhověno, uvidíme,“ konstatoval starosta Jaroslav Dohnálek.

Konkrétně se jedná o poslední noční vlakové spojení z Boskovic ve směru na Brno a stejně tak v opačném směru, ke zrušení má dojít na začátku letní kulturní sezóny a s obnovením či náhradou se nepočítá ani do konce platnosti železničního jízdního řádu, což je přibližně polovina prosince.

Příjmy rozpočtu

Příjmy městského rozpočtu se zatím nevyvíjejí nejlépe a vedení města připravuje na další zastupitelstvo rozpočtové opatření, ve kterém budou příjmy sníženy. Vychází to i z predikcí a konzultací s ministerstvem financí a hlavně s Jihomoravským krajem. Stát sliboval, že bude obcím kompenzovat daňové výpadky, a to ve výši až 80 procent. Zatím je předpoklad výpadku přibližně 7 milionů, ovšem kompenzace za první dva kvartály činí jen 1,5 milionu a do konce roku asi nebude činit víc než 3,5 milionu korun. „V tuto chvíli ale neplánujeme, že bychom zastavili některé plánované investice,“ uvedl starosta s tím, že se tím pádem poníží původně plánovaný zůstatek financí města na konci roku.

Aktuálně město řeší, jak financovat intenzifikaci čistírny odpadních vod. Svazek už odsouhlasil výběr dodavatele a akce bude dražší, než se předpokládalo. Konkrétní čísla budou zveřejněna po projednání v radě a zastupitelstvu. Starosta si nicméně myslí, že si město bude umět se situací poradit. Práce by měly začít na podzim.

Jednání na kraji

V posledním květnovém týdnu se vedení města sejde k prvnímu jednání o budoucnosti nemocnice s hejtmanem Jihomoravského kraje Janem Grolichem (KDU-ČSL). Převzetí nemocnice krajem je jedna ze zvažovaných variant. Starosta Jaroslav Dohnálek na tiskové konferenci uvedl, že už se setkal s obavami, že město chce prodat nemocnici Agelu. „Není tomu tak,“ vyjádřil se stručně. Prioritou jsou jednání s Jihomoravským krajem a cíl je přesvědčit jej, aby si nemocnici vzal pod sebe.

Již několikrát jednal boskovický starosta se svým stranickým kolegou z ODS a krajským radním Jiřím Crhou o společné investici do křižovatky u pošty. Nyní se již připravují smlouvy mezi městem a krajskou Správou a údržbou silnic. Během léta by měla být připravena žádost o územní rozhodnutí a stavební povolení. Předběžně se podle starosty předpokládá investice 40–50 milionů korun, město s krajem by se o ni mělo dělit přibližně napolovic. Kraj deklaroval, že s touto investicí počítá, aby se s ní mohlo začít třeba v příštím roce.

Zatím se nejednalo o osudu pozemků u školy na Hybešově ulici, kde měla stát sportovní hala. Jednání se předpokládají v nejbližší době.

Kruháč u Sebranic

Řešení by mohlo být kvalitnější, ale je to lepší než nic – tak by se dal shrnout postoj vedení města k plánovanému kruhovému objezdu na křižovatce pod Sebranicemi. „Ta křižovatka je hrozná, méně zkušený řidič tam hraje ruskou ruletu. Jakékoliv řešení je lepší než stávající stav, ale jakýkoliv kruháč dopravu zpomalí,“ uvedl starosta s tím, že ideální by byl velký kruháč, který by umožnil plynulou dopravu pro hlavní tah mezi Svitavami a Brnem.

Poškozený plot na křižovatce ulic Legionářská a Bedřicha SmetanyPoškozený plot na křižovatce ulic Legionářská a Bedřicha Smetany   foto: Tomáš Trumpeš

Křižovatka na Legionářské

Město se také zabývá problematickou križovatkou ulic Legionářská a Bedřicha Smetany, kde dochází k častým nehodám. Při té poslední došlo opět k velmi silnému poničení plotu jednoho z domů. Místem se bude zabývat dopravní komise, ale radnice už se podnětem zabývala přes městskou policii a odbor dopravy. K nehodám na místě dochází především proto, že řidiči jedoucí shora po Legionářské nedodržují maximální rychlost a navíc přehlédnou, že nejsou na hlavní ulici.

Podle starosty Jaroslava Dohnálka na takovém místě v intravilánu policie obvykle neodsouhlasí umístění retardéru. Další problém podle něj vzniká tím, že zde řidiči při parkování nedodržují předepsaný odstup od křižovatky a potom není příliš dobře vidět. Dal proto pokyn městské policii, ať na místo více dohlíží a špatně parkující řidiče pokutuje. Uvažuje se také o stopce a minimálně by se mělo zavést výraznější označení přednosti v jízdě.

Oprava vody na ulici Kapitána Jaroše

Město se snaží iniciovat opravu vodovodního potrubí na ulici Kapitána Jaroše a jedná o tom s Vodárenskou akciovou společností. Na silnici je nový povrch přitom jen asi deset let – při posledních opravách se ale vodovod nevyměnil, protože ještě nevypadal tak špatně. Po deseti letech ovšem dochází k častým poruchám, je jich přibližně 10–12 do roka. 

Hlavní důvod, proč chce město, aby se ulice opravila, je předejít situaci, kdy by se uzavřela křižovatka u pošty kvůli rekonstrukci a zároveň by se musela kvůli opravě vodovodu uzavřít ulice Kapitána Jaroše. „V tu chvíli by průjezd Boskovicemi zkolaboval,“ popsal starosta města. Proto by se vodovod na ulici Kapitána Jaroše měl vyměnit už letos na podzim. Rozřezat by se kvůli tomu musela jedna strana silnice, pravá při pohledu shora, a to od vjezdu do dvora radnice po odbočku k parkovišti na Bezručově.

Plynofikace Vratíkova

Pokračují přípravy plynofikace Vratíkova. Město nyní nechává aktualizovat seznam obyvatel, kteří o zavedení plynu mají zájem. Se stavbou se ale stále počítá.

Projekt „Boskovice rozvíjí komunikaci“

Boskovice naplánovaly také projekt za tři miliony korun na zlepšení komunikace, z 95 procent je hrazený z dotace. Výstupy projektu by měly přinést tvorbu informační kampaně a sjednocení portálu občana.

V kampani půjdou peníze konkrétně na články a tiskové zprávy, nejrůznější druhy reklamy a propagace a také proškolení zaměstnanců úřadu v komunikaci s veřejností, sociálních sítích, profesionální komunikaci úřadů a strategických plánech rozvoje komunikace veřejné správy.

Výstupem sjednocení portálu občana bude nákup a zavedení modulů portálu občana. To by mělo přinést novou webovou aplikaci, dále formulářové řešení umožňující přímé napojení na účetní a ekonomický systém a automatizaci procesů, možnost přístupu přes počítač, mobil i tablet a možnosti platby poplatků prostřednictvím QR kódu a napojení na platební bránu.

Sportovní hala

Pokračuje příprava návrhu sportovní haly, představen má být na začátku června. Podle místostarostky Michaely Žejškové bude vyroben i 3D model; nyní se zapracovávají připomínky, které vzešly ze schůzky pracovní skupiny. Ta už viděla první pracovní verzi návrhu a vedení města tak má představu, jak by měla staba vypadat. „Na druhou stranu pokud se všechno kolem toho zvládne, bude to asi něco, čím by byly Boskovice poměrně unikátní. Není to úplně uniformovaná stavba,“ vyjádřil se Jaroslav Dohnálek. „Mně se velmi líbí, jak celá myšlenka té stavby kopíruje prostředí, pohled z města na okolní kopce. Po téhle vnější stránce super. A po té sportovní věřím, že po zapracování všech připomínek to bude výborná funkční hala,“ doplnila svůj pohled místostarostka Michaela Žejšková, která má přípravu stavby na starosti. Hala má stát maximálně 150 milionů korun.

Návrh připravuje městský architekt Zdeněk Fránek ve spolupráci se svým mexickým kolegou Alberto Kalachem. Pokud epidemická situace dovolí, mexický architekt na představení návrhu dorazí. Zkomplikovat by to mohla případná karanténa po příletu.

Knihovna

Místostarosta Petr Malach a končící ředitel KZMB Oldřich Kovář jednali s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) o případné dotaci na stavbu knihovny. Ministerstvo kultury aktuálně dostalo 8 miliard z Národního plánu obnovy, mimo jiné také na investice do regionálních kulturních center a muzeí a knihoven.

Zatím ale není vydáno stavební povolení, řeší se změny v projektu související s námitkami obyvatel bydlících v sousedství plánované knihovny na ulici Kapitána Jaroše.

další zpravodajství