Nová rada představila programové prohlášení, opozice reaguje

Boskovice mají novou koalici, nové místostarosty, novou městskou radu a nyní také nové programové prohlášení, kterým si právě nová rada vymezila svou činnost pro necelý rok a půl, který zbývá do komunálních voleb.

Nové vedení městaNové vedení města   foto: Jaroslav Parma

„Prioritou je harmonický rozvoj Boskovic. Vycházíme přitom z tradičního bohatého historického odkazu, silných stránek města s přihlédnutím k potřebám obyvatel a životním trendům 21. století. Chceme zvýšit prosperitu města, kvalitu života obyvatel a zachovat regionální význam Boskovic,“ píše v obecném úvodu dokumentu koalice ODS, ČSSD, TOP 09, KDU-ČSL a Boskováků s tím, že její snahou je zajistit kvalitní život občanů všech věkových a sociálních skupin v co nejširším spektru jejich potřeb a zájmů.

„Je to samozřejmě atyp. A to v tom, že nejsme na začátku volebního období, ale zbývá jeho třetina. Ale jsou tam základní úkoly, které jsme si vytyčili, abychom je do voleb splnili,“ okomentoval dokument starosta Jaroslav Dohnálek (ODS). Sám vidí jako svůj největší úkol dovést co nejdál rekonstrukci křižovatky pod poštou. V ideální případě by se už mohlo začít stavět, nebo by alespoň měla být příprava stavby co nejdále. 

Místostarosta Petr Malach (ČSSD) vidí jako svůj hlavní bod řešení knihovny v rámci dotačního titulu z Národního plánu obnovy. Zde město podá žádost a mohlo by dosáhnout až na 85 procent ceny stavby. Jasno by o dotaci mělo být do konce roku. Petr Malach dále vidí jako prioritu řešení dětským hřišť ve městě. „Je doba pocovidová a občané se můžou po městě více zdržovat,“ uvedl místostarosta.

Neuvolněná místostarostka Michaela Žejšková (TOP 09) uvedla, že je nasnadě, že jejím největším úkolem je sportovní hala. „Věříme, že nejen vybereme dodavatele projektové dokumentace, ale že začne záhy projektovat a když to dobře půjde, stihneme projekt ještě v tomto volebním období převzít,“ popsala Michaela Žejšková. Cílem je tedy dotáhnout projekt do té fáze, aby bylo možné začít vybírat zhotovitele stavby.

V samotném programovém prohlášení se rada zavazuje, že bude vylepšovat komunikaci s veřejností, postupovat v digitalizaci úřadu a také podporovat malé a střední podnikatele. Dále hospodárně nakládat s majetkem města a podporovat stabilizované rozpočty města s průkazným nakládáním s finančními prostředky. Pokračovat chce v participativním rozpočtu.

Z investic je v plánu intenzifikace čistírny odpadních vod. V oblasti sportu je to kromě zmíněné sportovní haly i dokončení rozpracovaného návrhu na řešení areálu Červené zahrady a podpora sportovních oddílů.

Kromě samotné péče o nemocnici slibuje koalice vést jednání o její budoucnosti, a to prioritně s Jihomoravským krajem. Prověřit chce také nutnost transformace Městské správy sociálních služeb.

Vzniknout by měla projektová dokumentace na obnovu parku u zámeckého skleníku, kromě zmíněné knihovny chce rada také podporovat památky, podmínky pro rozvoj nových kulturních forem a kulturní aktivity propagující město.

Podporován má být i rozvoj školství, konkrétně tělesné výchovy, rekonstruována má být zahrada mateřské školy na Lidické.

V oblasti dopravy chce rada podpořit práce na budování nové dopravní koncepce města s větším zapojením cyklodopravy  a pokračovat v realizaci bezbariérových cest městem. Podporuje výstavbu D43. Dokončeny mají být opravy Podlesí, Milánov, Hybešovy ulice a Podhradí. A jako hlavní priorita starosty je zde tedy příprava rekonstrukce křižovatky pod poštou s navazující křižovatkou u evangelického kostela.

V oblasti bezpečnosti a činnosti městské policie se chce vedení města prioritně zaměřit na požívání drog. Rekonstuována má být část úřadu pro novou služebnu městských strážníků.

Nová koalice chce také rozšířit vzniklý inovovaný systém třídění a separace odpadů, včetně rozmisťování separačních kontejnerů. Proběhnout má výběrové řízení na dodavatele likvidace odpadů. Vznikat by měly další květnaté louky a postupné opravy by se měl dočkat městský mobiliář.

Reakce opozice

Velmi stručně reagoval na nový programový dokument bývalý místostarosta Radek Mazáč (STAN a Sportovci). „Vydané programové prohlášení rady města je standardním prohlášením. Je odpovídající zbývajícímu času v tomto volebním období,“ uvedl pouze pro Ohlasy.

Podrobnější a také kritičtější jsou Piráti. „Programové prohlášení se skládá zčásti z popisu projektů, které předchozí koalice započala, a z části z výčtu univerzálních frází, ze kterých se mnoho nového nedozvíme,“ vyjádřila se zastupitelka Kristýna Znamenáčková. 

Pozitivně boskovičtí Piráti vnímají snahu o obnovu parku u letního kina a další kroky pro výstavbu knihovny s komunitním centrem. Současně kvitují, že si nová rada dává za úkol tvorbu dopravní koncepce s podporou cyklodopravy. „V oblasti plánované cyklostezky se těšíme na diskusi s veřejností, která by cyklostezky využívala, protože i s ohledem na vytíženost elektrokoloběžek je evidentní, že o alternativní způsoby dopravy je v našem městě zájem,“ uvedli Piráti. Postrádají pak koncepční řešení dopravy směrem k novým bytovým výstavbám Na Výsluní a na Hybešově ulici. Zde se podle nich dá předpokládat, že s nárůstem počtu bytů poroste vytíženost nejen křižovatky pod poštou, ale i křižovatky u evangelického kostela. „Řešení dopravy proto vyžaduje skutečně koncepční a nadčasové uvažování, a ne záplatování aktuálně vyhřezlých problémů,“ domnívají se Piráti.

V oddílu věnovaném zdraví a zdravotním službám se podle svého vyjádření podivují směřování k převodu boskovické nemocnice na Jihomoravský kraj. „Tento krok sice podporujeme, ale současně postrádáme jakoukoliv veřejnou debatu k dalšímu postupu, nebo alespoň jednání v rámci zastupitelstva. Na minulém zasedání byl zastupitelům představen materiál na způsob auditu, který nebyl předem k dispozici, a proto jsme si k němu nemohli připravit dotazy. Toto vnímáme v takto důležité věci jako nezbytný krok, který rada města pomíjí,“ vysvětlila Kristýna Znamenáčková.

V oblasti životního prostředí jsou Piráti ještě kritičtější a programové prohlášení je v této oblasti podle nich nejvýmluvnější. „Lze snadno nabýt dojmu, že životní prostředí se skládá z odpadů a květnatých luk, zatímco je třeba například rozšířit vozovku na Hybešově ulici a pokácet stromy. V oblasti životního prostředí scházel minulé radě města zájem a tah na bránu a bohužel se zdá, že to tak bude i v tomto případě,“ konkretizovala výhrady pirátská zastupitelka.

Programové prohlášení je podle boskovických Pirátů jako celek bohužel velmi univerzální. „Může znamenat mnoho dobrého, ale současně také téměř nic. Záleží na tom, jak konkrétně rada města danou problematiku pojme, což bychom se rádi dozvěděli právě z programového prohlášení. Jasné slovo je totiž základem transparentnosti, kterou rada města slibuje budovat a podporovat,“ uzavřela pirátský pohled Kristýna Znamenáčková.

Opoziční zastupitel za KSČM Vladimír Farský uvedl, že pro zhodnocení programového prohlášení si musel nejdříve odfiltrovat obecné řeči a dále sliby, které jsou povinností ze zákona, například zabezpečíme hospodárné a transparentní nakládání s majetkem města, či prioritou činnosti Městské policie je a bude pořádková služba. „Stejně tak tam mohlo stát, že se postaráme, aby ve dne bylo světlo a v noci tma,“ okomentoval Vladimír Farský. Jinak podle něj prohlášení odráží stávající stav, deklaruje pokračování v realizaci rozpracovaných projektů a v oblasti investic připomíná nutnost intenzifikace ČOV, což bude stát městskou kasu několik desítek milionů korun. „Přivítal jsem i bod ohledně dalšího jednání o převodu nemocnice pod Jihomoravský kraj. V následujícím období bude důležité vzhledem k vývoji daňových příjmů města i udržení rozpočtu takzvaně na uzdě, ale to je již v rukou všech zastupitelů. Co mi v prohlášení chybí, je přes mnohaleté naléhání absence snahy o nalezení vhodné lokality pro výstavbu nové garáže pro hasiče z SDH Mazurie. V rámci řešení nové koncepce areálu Červenky je k tomu podle mě nyní jedinečná a možná poslední příležitost,“ dodal zastupitel za KSČM.

Podle bývalého místostarosty Lukáše Holíka (ANO) v sobě programové prohlášení nové rady města zrcadlí opatrnost a neuvádí nic, co by již nebylo započato nebo rozjednáno v období působení předchozí rady. Naopak to podle něj vypadá, že nové složení rady s velkým podílem zkušených politiků získalo převahu nad očekávaným přínosem nové a mladé krve a odvážnější prohlášení musí počkat na případné další volební období. „Očekávali bychom po takto velké výměně v radě města nové myšlenky a vizi pro budoucí Boskovice. Chápeme, že není začátek nového volební období, ale pořád je to jedna třetina volebního období a to není málo. Takto to v nás budí pouze dojem, že je nutné udržet dobře rozjeté a nastavené skóre do ukončení volebního období,“ vyjádřil se Lukáš Holík a dodal, že ke konkrétním bodům zde hnutí ANO chybí transparentní přístup, který se pro někoho může jevit jako překážkou, a otevřená diskuze směrem k občanovi, hlavně při aktualizaci veledůležitého dokumentu – strategického plánu. „Bod vylepšování komunikace je pro nás neuchopitelný. Zůstalo opomenuto rozšíření kapacity mateřské školy pracoviště Lidická a po šestnácti letech konečně zbudovat skatepark,“ uzavřel svůj pohled na programové prohlášení nové rady Lukáš Holík.

další zpravodajství