„Že končím na radnici mě mrzí moc, ale téma střetu zájmů jsme museli otevřít."

Rozhovor s končícím místostarostou Lukášem Holíkem (ANO). Ten se svými kolegy vypověděl koaliční smlouvu, když jejich partneři z ODS, TOP 09, Boskováků a zejména STAN a Sportovců nechtěli z jeho pohledu dostatečně řešit problém střetu zájmů místostarosty Radka Mazáče. Do nové koalice hnutí ANO přizváno nebylo, takže Lukáš Holík po dvou a půl letech funkci místostarosty opustí.

Lukáš Holík, ilustrační foto ze staršího rozhovoru
Lukáš Holík, ilustrační foto ze staršího rozhovorufoto: Tomáš Znamenáček

Proč jste vypověděli koaliční smlouvu minulé koalice?

Z naší strany byla celá ta záležitost dlouhodobějšího charakteru. Ale byly to hlavní tři body, které se postupem času nasbíraly. Zaprvé možný střet zájmů při budování CZT. Zadruhé to, že nebyla komunikace směrem k veřejnosti, která po tom volala a stejně jako my to očekávala. A zatřetí vedení projektu sportovní haly a očekávané zapojení odborné veřejnosti. Toto vedlo k naší koaliční krizi.

Střet zájmů vám tedy vadil z podstaty, ne jen jak byl komunikován?

Střet zájmů se může stát, vědomky i nevědomky, ale pak záleží, jak se k němu dotyčná osoba postaví, jak na něj reaguje a jak ho dokáže vysvětlit. Tohle se podle nás nestalo. Ještě zásadnější pro nás byla ta druhá věc, že směrem k veřejnosti nepřicházela žádná komunikace, žádné vysvětlení – na otázky, které ve veřejnosti byly, nepřicházely ze strany kolegy pana Mazáče žádné odpovědi.

Říkáš, že střet zájmů se může stát. Kde je podle tebe ta hranice? Může být firma, v jejímž vedení je člověk, který je ve funkci na radnici, v obchodním vztahu s městem? Nebo byste byli ochotni to skousnout, kdyby se to včas řeklo a pan místostarosta třeba neměl tu zakázku přímo na starosti? Nebo je to principiálně zcela nepřijatelné?

Nemělo by vůbec docházet k tomu, že by firma, která má spojitost s danou osobností ve vedení nebo v radě města, takto fungovala. Myslím, že většina radních nebo zastupitelů – kupříkladu pan Tlamka nebo pan Schwarzer – si to uvědomují, nechodí do těch zakázek a nemají pracovní činnost pro město Boskovice.

Může se to stát, ale nemělo by. A pokud se to stane, mělo by se jasně říct: mám spojitost s touto firmou, nemám z toho žádný užitek, říkám to dopředu a kdyby se někdo ptal, jsem ochoten to plně vysvětlit. My jsme se ale o celé té věci dozvěděli až z externích zdrojů. Nikdo nás o tom informoval. Takto by to být určitě nemělo.

K rozpadu koalice nemuselo dojít

Hledalo se v koalici jiné řešení? Třeba přeskupit gesce, aby měl Služby na starosti někdo jiný? Nebo pro vás od začátku, kdy jste se to dozvěděli, byl jediným řešením odchod pana Mazáče?

Byla to věc dlouhodobého charakteru, ten čas a ta možnost tady byly. Trvalo to dva měsíce.

Do toho jako veřejnost nevidíme. Hledali jste ty dva měsíce nějakou cestu?

První informace přišla na začátku ledna a doba šla pořád dál. V našem klubu jsme doufali, že se k tomu dotyčná osoba postaví čelem a dojde k určitému prohlášení a vysvětlení. Postupem času k tomu nedocházelo. A po únorovém zastupitelstvu bylo jasné, že tuto otázku budeme muset mezi koaličními partnery otevřít. Tak se stalo a vývoj už pak šel tímto směrem. K rozpadu koalice vůbec nemuselo dojít. Z naší strany tam byly možnosti.

Jaké?

Přeskupení mezi Sportovci, tedy že by na pozici pana Mazáče šel pan Pevný – to se jevilo jako řešení, ale nebyla k němu politická vůle. Nebo přesun postu místostarosty na TOP 09, která nakonec teď v nové koalici místostarostu mít bude, ale tehdy k tomu nebyla politická vůle. Nám šlo jedině o to, aby pan místostarosta vyvodil osobní důsledky a došlo k personální změně. Jinak by se pokračovalo dál a pracovalo na projektech města.

Rozhodnutí požadovat odchod pana Mazáče tedy uzrálo po únorovém zastupitelstvu?

Po únorovém zastupitelstvu jsme měli jednání našeho klubu a sympatizantů. Vyhodnocovali jsme situaci a to, jak ji vnímáme. A došli jsme k závěru, že tu věc skutečně musíme otevřít a bavit se o ní v rámci koalice. Na přelomu února a března to pak začalo.

Když jste požadavek na odchod Radka Mazáče z funkce vznesli, jaká byla reakce?

Ze strany Sportovců pro to vůbec nebyla politická vůle, tuto změnu nepřipouštěli.

A ostatní koaliční partneři?

Chtěli to řešit přes přestupkovou komisi. To bylo jejich jediné řešení. Z našeho pohledu byla ale ta věc daleko závažnější. Když jde někdo přes přestupkovou komisi, je to jednak neveřejné, takže informace nezískáte ani přes zákon o svobodném přístupu k informacím, a jednak to může trvat víc než půl roku. A hlavně – my jsme nechtěli někoho perzekuovat nebo mu dávat pokuty. Šlo nám o to, aby se situaci vysvětlila a vyřešila. Tohle by k tomu nevedlo. Proto jsme na našem požadavku pořád trvali.

Bylo vám jasné, že když budete takto žádat odchod místostarosty, půjde dost možná ke dnu celá koalice? S tím jste do toho šli?

Nebyla jiná možnost, jak tu situaci vyřešit. A pak už bylo jediné možné východisko vypovězení koaliční smlouvy. Kdybychom to neudělali, co by bylo dál? Neustále bychom žádali o změnu, která by nepřicházela? Pak bychom se dva měsíce hádali mezi sebou a projekty by stály. Říkali jsme si: proč bychom se dál dohadovali, když ke shodě stejně nedojdeme.

Měl jsi v tomto podporu svých kolegů z ANO?

Od konce ledna jsme tuto věc neustále konzultovali nejen v klubu, ale i se sympatizanty, asi v deseti lidech. Měli jsme pravidelně v pátek online meeting, řekli jsme si, jaká je situace, a vyhodnotili, jak budeme dál postupovat a jak to vnímáme. Určitě to nebylo nějaké rozhodnutí, že Holík si to tak řekl. Jako skupina jsme táhli za jeden provaz.

Jakou jsi měl odezvu na to, že jsi de facto rozbil koalici?

Ze strany veřejnosti jsem získával pozitivní podporu. Že jsem se k tomuto kroku rozhodl, že jsme se nezalekli. Dostával jsem e-maily i od lidí, které ani neznám. To mi dodávalo sílu a energii, kterou jsem potom předával i kolegům a dával jim zpětnou vazbu.

Ale aby to nevyznělo, že chceme být za nějaké hrdiny – mě velice mrzí, že k tomu došlo. Nechci být za hrdinu, že jsme měli odvahu k tomu přistoupit. Ale opakuji: neviděli jsme jiné východisko, jak to řešit.

Jaká byla odezva mezi politiky?

Ze strany opozice pozitivní, ze strany koaličních partnerů spíše negativní. Každý se na tu situaci dívá z vlastního pohledu. My to vidíme tak, že jsme tu situaci chtěli vyřešit, někdo jiný to vidí tak, že jsme chtěli něco bortit a rozbíjet. Ale to vůbec nebylo naším cílem. Kdyby byla jiná možnost, přistoupili bychom na ni, ale žádná jiná možnost na smírčím řízení nepadla.

Takže ty bys za nejlepší řešení považoval výměnu pana Mazáče za pana Pevného?

Aby mohla koalice fungovat dál? Ano. Respektive akceptovatelných variant pro nás bylo víc, ale základ byla personální změna. Nešlo to si něco vynucovat, šlo o to, jestli tady je, nebo není vůle. A ukázalo se, že není.

Zmínil jsi, že kromě střetu zájmů jste Radku Mazáčovi vyčítali také přípravu stavby sportovní haly. Co konkrétně vám vadilo?

Nechci teď říkat, co a jak se mělo řešit, protože po bitvě je každý generál. Ale já ani kolega Axman jsme na radě města neměli pocit, že naše podněty ke sportovní hale jsou brány vážně. Několikrát jsme zmiňovali, že cena za projektovou dokumentaci je příliš nízká. Po první zrušené soutěži jsem říkal: fajn, učíme se to, ještě jsme žádnou soutěž nedělali, pojďme prosím minimalizovat jakékoli možné problémy v následující soutěži. Což se nestalo a druhá soutěž byla taky zrušená.

Pak byla výsledkem jediná studie na halu za 250 milionů, což není pro naše město reálné. V té chvíli pro nás bylo zásadní a hlavní, aby vzniklo kvalitní zadání. Proto jsme na radě města požádali o vytvoření pracovní skupiny. To se stalo. Pak jsme jako nominovaní počítali s tím, že dojde ke schůzkám – ale místo toho přišel e-mail, že z důvodů pandemické situace se skupina sejde až koncem března.

To vám přišlo pozdě?

Jednak pozdě, jednak třeba moje pracovní skupiny běžely dál. V tom mailu nebylo napsáno: připravujeme materiál, vyčkejte, koncem měsíce se sejdeme a budeme to diskutovat. To by bylo v pohodě. Bylo tam jen o pandemické situaci. Teď jsme v dubnu a pandemická situace je pořád stejná, to bychom se na ni mohli odkazovat pořád. Toho jsme se obávali. A z našeho pohledu už jsme si žádný další problém se sportovní halou nemohli dovolit. Za tu dobu už jich skutečně bylo víc, než bychom čekali.

Je za tím rozdíl v přístupu? Vnímáš to jako procesní, manažerská pochybení, nebo je za tím odlišný přístup ke snaze zapojit do projektů města odbornou a aktivní veřejnost?

Každý z nás má svůj přístup k práci. Já chci maximálně zapojovat odbornou veřejnost do jakýchkoliv dílčích kroků, které se ve městě odehrávají. Nechci hodnotit práci pana místostarosty Mazáče, každý má na starosti své gesce, za které zodpovídá. Já můžu maximálně dávat nějaká doporučení; jak to vyhodnotí, je na něm.

Ale zřízení pracovní skupiny bylo usnesení rady města. To je daleko zásadnější, než když si já sám vytvořím pracovní skupinu k doplnění zadání na park u skleníku. Má to daleko větší váhu a měl by se na to brát zřetel. Proto jsme zmínili tuto obavu. Pokud se správně pamatuju, koncem května má být ze strany pana architekta Fránka odevzdaná studie a kompletní zadání pro projektovou dokumentaci sportovní haly. Toho času už moc není.

Starostu klidně pozvu na nedělní oběd

Stará koalice se rozpadla a jako základ nové se poměrně rychle ustavil půdorys celostátního uskupení SPOLU, tedy ODS + TOP 09 + KDU-ČSL. Překvapilo tě to?

Tohle hodně záleží na tom, jak funguje ten konkrétní vztah. Nám dva a půl roku fungoval vztah s ODS skvěle a myslím, že i mně s panem starostou, v různých projektech jsme se perfektně doplňovali. Věřil jsem proto v další, logické pokračování. Zájem o to jsme deklarovali hned po vypovězení koaliční smlouvy a několikrát jsem o tom přímo s panem starostou komunikoval.

Možná si někdo myslí, že jsme chtěli koaliční smlouvu vypovědět pro náš vlastní prospěch. Kdyby to tak bylo, už jsem měl dávno vytvořenou a podepsanou koalici a byl jsem na pozici starosty. My jsme ale nechtěli ani zákulisně s nikým jednat, než to projednáme s ODS. Bylo to pro nás zásadní a rok a půl před volbami jsme nechtěli měnit starostu. Čekali jsme na jednání, která ale nepřišla.

A překvapilo tě to? Už ten první krok, že se ODS rozhodla opřít o TOP 09 a o lidovce.

Blíží se celostátní volby, to je asi ten důvod, proč se to tak ustanovilo. Myslel jsem si, že na to jsme ještě malé město, aby to řešili takto kvůli celostátní politice a pak řekli: nechceme spolupracovat s hnutím ANO.

Kdy tě napadlo, že tohle celé může skončit tak, že ty i Radek Mazáč skončíte oba dva v opozici?

Když jsme začínali s jednáním o otevření problému střetu zájmů a potom o vypovězení koaliční smlouvy, diskutovali jsme o tom, že se to může stát, že přijdu o post místostarosty a půjdeme do opozice. I s tímto vědomím jsme se rozhodli ten krok udělat, protože to pro nás je daleko důležitější. Věděli jsme, že se to může stát.

Proč to tak podle tebe dopadlo? Přikládáš to hlavně té celostátní politické situaci?

Nevím jestli je hlavní, ale je to jedna z možností. Kolegové budou možná jako důvod říkat to, že jsme jim vypověděli koaliční smlouvu. Ale jak říkám, my jsme deklarovali, že ve spolupráci chceme pokračovat.

Doprovázely rozpad minulé koalice lidské konflikty, které by to poznamenaly natolik, že by spolupráce nebyla možná?

Ne. Možná nějaké drobnosti, které by se ale stoprocentně daly vysvětlit. I teď, když skončíme v opozici, nejsem člověk, který by proti někomu bojoval a měl vůči němu zášť. I s panem starostou se budu bavit dál a klidně ho pozvu na nedělní oběd. Snažím se politiku vnímat jinak a hlavně spolupracovat. I teď, když budu v roli opozice.

Mrzí tě, že na radnici končíš?

Samozřejmě, že mě to mrzí. Moc. Ne proto, že by bych ublížený, ale mrzí mě, že tady nechám rozdělanou práci, kterou nebudu moct dodělat. A nebudu moct dál spolupracovat s občany.

Bavila tě práce místostarosty?

Pozice politika je sice velice náročná, ale když se ti podaří vyřešit třeba věc, která tady několik let stála, tak z toho má člověk opravdu radost. A pak má radost z toho, že lidi z toho mají radost.

Jsou projekty, které se ti budou těžko opouštět a máš obavu, že se na ně třeba nebude dál tolik tlačit?

Po předání konkrétních věcí se budu snažit klást důraz na to, aby nezapadly a pokračovalo se dál. To je strašně moc důležité. Jsou věci, které se tady rozjely, aktivoval jsem je nebo byl jejich součástí. Pracovně jsem tomu začal říkat Boskovice 2030. Týká se to hlavně odpadů, které jsme začali a které je třeba dál komunikovat s lidmi, aby si to vzali za své, protože jsou milníky, které se musí dodržovat vzhledem ke snižování směsného odpadu. Pak je tu samozřejmě doprava. Už se mi nepodaří ustavit pracovní skupinu, která by měla na starosti zadání pro plán mobility. Sestává to ze tří věcí – nový generel dopravy, nastavení komunikace směrem k občanům, což je velice důležitá a těžká věc, a pak je to aktualizace strategického plánu. Tohle je dlouhodobá věc, abychom v dopravě neřešili jen následky, ale snažili se jim předcházet řešením příčin, ke kterým během rozvoje města dochází. A pak samozřejmě participace města. Tady věřím, že jak se nám to už podařilo nastavit pro tento rok, tak to poběží krásně. Jen je potřeba to hlídat.

A knihovna?

Postavení knihovny, přesně tak. Teď jsme v územním a stavebním řízení, probíhaly nějaké připomínky ze strany občanů, kteří jsou účastníky řízení. Snažíme se to řešit a vyřešit – věřím, že se to povede a budeme mít stavební povolení. A teď nachystat vhodnou dotaci, která se jeví na začátek příštího roku. Zatím je to v návrhu, uvidíme. Ale je skutečně potřeba se k tomu postavit čelem a pracovat na tom. Z nebe to na stůl nespadne.

Ještě neznáme personálie, ale známe půdorys nové koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, ČSSD a Boskováci. Věříš tomu, že na tom budou intenzivně pracovat? Nebo zde vidíš rizika?

Rizika jsou vždycky. Ale to záleží na nich. Nechci nikoho hodnotit. Já i kolega Axman, kteří jsme u těch věcí na radě města byli, můžeme maximálně říct, že pokud bude ze strany nových místostarostů vůle a chuť, určitě k tomu rádi přispějeme a pomůžeme. Teď jsme třeba dostali dotaci na nádoby na odpad a bude těžké logisticky vymyslet přerozdělení necelých dvou tisíc nádob. Nějaké základy už mám, ale je třeba to dotáhnout, vymyslet to a dopracovat.

Politika je tvrdá

A co tvoje další působení v politice? Budeš mít ambici stát se lídrem opozice a cílit na další volby? Chceš v politice pokračovat?

Určitě se chci zúčastnit komunálních voleb v roce 2022 a ucházet se o hlasy voličů. I když nyní cítím částečné zklamání – vím, že se časem přemění na ještě větší motivaci pracovat dál pro lidi a posouvat Boskovice dál.

Zmínil jsi, že pro koaliční partnery mohla být problém značka ANO. Objevovalo se to i v reakcích veřejnosti, že je paradox, když zrovna zástupce hnutí, které je spojováno s masivním střetem zájmů svého předsedy a premiéra Andreje Babiše, odchází zásadově kvůli nesouhlasu se střetem zájmů. Stojíš za tu značkou pořád, nebo uvažuješ i o jiném řešení?

O přízeň voličů se ucházet budu, ale bavit se konkrétně je předčasné.

Ale zvažuješ to?

V tuto chvíli je to brzo. Rozpadla se koalice, zatím bych to takto nechal.

A profesně to teď pro tebe znamená co? Co budeš po odchodu z radnice dělat?

To nedokážu říct. Čeká mě jednání s kolegy z bývalé firmy, ale za tu dobu, co jsem v politice, došlo k jejímu rozdělení na dvě části a má pozice je obsazená. Je možné, že budu hledat místo přes úřad práce. Ale to už je můj příběh, moje osobní věc. Vždycky se s tím dokážu popasovat, nechci si tady hrát na chudáčka nebo na uraženého.

Co si z celé té situace odnášíš jako osobní zkušenost?

Těch věcí je skutečně mnoho. Životních příběhů, které ve funkci poznáš, hlavně když chodíš mezi lidi. Zkušeností člověk nabere hodně, i co se týče politiky. Dalo mi to plno pozitivních vjemů. Asi největší je ten, že jsem měl možnost poznat mnoho obětavých a schopných lidí, kteří ve volném čase dělají věci pro druhé. Až jsem byl někdy překvapen, kolik jich v Boskovicích máme.

A co si odnášíš za zkušenost z rozpadu koalice a z toho, že ses nedostal do té nové?

Že politika je velice tvrdá a mění se ze dne na den. A to není jen zkušenost z toho rozpadu koalice – během těch dvou let jsem získal hodně zkušeností, pozitivních i negativních, díky kterým teď stojím pevně nohama na zemi.

Bývalí koaliční partneři se vyjadřují v tom smyslu, že jste to trochu přehnali, že vaše kroky byly neuvážené, že se mělo ještě počkat, jednat. Jak to vidíš zpětně, nepřehnali jste to?

Těžko to zpětně hodnotit, nějaké kroky bychom možná udělali jinak. Ale neviděli jsme jinou variantu, proto jsme se tak rozhodli. Osobně vím, že bych nějaké kroky trochu jinak udělal, vím, že bych se o tom víc pobavil s panem starostou, do větší hloubky. Tam asi mezi námi vznikl nějaký komunikační šum. Ale ten základní požadavek na vyvození politické odpovědnosti by z naší strany trval stále. Z toho bychom dolů nešli, proč bychom to jinak otevírali? To bylo z naší strany pevné.

další rozhovory