„Vedení města chybí dlouhodobá vize a strategie.“

Rozhovor s Dagmar Hamalovou (KDU-ČSL), bývalou místostarostkou a dnes opoziční zastupitelkou. Probrali jsme boskovickou politiku z obecnějšího pohledu i optikou aktuálních kauz. Rozhovor proběhl v živém streamu Ohlasy naživo, kromě zvukového záznamu nyní nabízíme i kompletní přepis.

{% spotify_episode id="58VeLKeVggzkiJNfRQGn8f" %/}

Tvoje boskovická politická kariéra je učebnicově postupná: začala jsi jako zastupitelka, pak se z tebe stala radní, pak místostarostka, ale po posledních volbách přijel trochu zvrat a jako lidovci jste skončili v opozici. Jaká je to pro tebe zkušenost?

Určitě inspirativní. Když jsi mluvil o tom začátku, ještě bych zmínila, že pro mě bylo velice důležité, že jsem se pohybovala v neziskovém sektoru. Byla jsem velice aktivní v mateřském centru a z toho pak velice přirozeně vyplynulo to, čemu říkáš kariéra. Co se týká mého působení na radnici – v pozici místostarostky jsem byla krátce, takže jsem se snažila toho co nejvíce stihnout.

Když jsme se dostali do opozice, měla jsem hlavně obavy, jestli zůstanu v kontaktu, jestli budu mít pro práci v opozici dost informací. To si myslím, že se daří. Někteří zastupitelé říkají, že jim chybí informace, já tento pocit nemám. A myslím, že když se strana dostane do opozice, je velice důležité načerpat co nejvíce od veřejnosti, třeba i z neziskového sektoru. Práce na radnici je časově velice náročná, takže se člověk musí soustředit na úkoly, které má v gesci. V opozici je důležité dostat se víc mezi lidi.

Z opozičních zastupitelů jsi dostala nejvíc hlasů. Cítíš se být aspirantkou na lídryni opozice?

Vztahy v opozici jsou dobré, ale je důležité si uvědomit, že v opozici se sešly strany a hnutí, které se ne ve všech programových prioritách potkávají. Takže je logické, že v některých tématech máme blíž ke koalici a příliš nevidím…

Otázka by mohla znít, jestli opozice potřebuje lídra.

Spíš jestli potřebuje sjednotit. Nevidím teď prostor pro jednotu, ne ve všem se potkáváme. Jsou tam úplně noví Piráti, kteří s některými tématy začínají a vnášejí do toho svá témata. Ne vždy se shodneme.

Není ale přece jen podstatou politiky, zvlášť v našem poměrném systému, že je potřeba uzavírat dohody a hledat jednotu? Nikdo asi nebude vládnout ani pracovat v opozici s tak velkou silou, aby něco zvládl prosadit sám. Nemůžete právě v opozici prokázat schopnost politické práce a získat důvěru tím, že se dokážete semknout a domluvit ve věcech, ve kterých radnice potřebuje oponenturu?

Toto si myslím, že funguje. Když byla klíčová hlasování, tak jsme se domluvit snažili. U některých jsme se domluvili, u některých ne, týká se to hlavně haly. Teď přicházejí důležitá témata, do diskuse se vrací téma haly, komunikace a setkávání probíhají, takže uvidíme.

Mluvili jsme o tvé zkušenosti s opozicí, naznačila jsi, že je to důležité i pro celou stranu. Cítíš to tak, že je to zdravé a mohli byste z toho vzejít nějak posíleni? Daří se vám třeba oslovovat nové lidi a natáhnout je do stranické politiky?

Mluvím teď hlavně za sebe a můžu za sebe říct, že je důležité právě to, být mezi lidmi. Tam si myslím, že se to určitě daří. Osobně se snažím zapojit do nejrůznějších iniciativ, které se týkají životního prostředí, školství, samozřejmě kultury. Z toho může vzejít potenciál pro budoucí kandidátku. Je důležitá komunikace s lidmi. Není to tak, že si naplánujeme, že začneme někoho oslovovat – a je také důležité rozlišovat, že někdo do KDU-ČSL vstoupí a pak jsou příznivci.

Pozitivní je, že máme hodně mladých. Díky bývalé předsedkyni naší místní organizace Jaromíře Vítkové, dnešní senátorce, máme výbor z větší části zastoupený lidmi do čtyřiceti let. Což si myslím, že dává velkou naději pro další volby.

Do jaké míry je přirozený přechod z neziskového sektoru do politiky? Mělas ty sama pocit, že už ti neziskový sektor nestačí, pokud chceš něco ve městě opravdu prosadit a změnit? A že musíš udělat ten druhý krok a do politiky vstoupit?

Takto to vyplynulo. Ale musíme vidět i celkový vývoj politické scény v České republice. Zejména zastupitelstva v menších obcích se k tomuto principu vrací. Teď jsou velice populární a úspěšné nezávislé kandidátky, a to svědčí o tom, že se zase vracíme k veřejnosti a k občanské společnosti.

V Boskovicích se to zatím ale moc neděje, naše politická scéna kopíruje celorepublikový stranický profil.

Je to tak, ale určitě tady už minulých volbách tyto snahy byly. Máme tady Sportovce.

Ti jsou pod STANem.

A TOP 09 – ti se také prezentovali, že mají část nezávislých kandidátů.

Velkou roli má odborná veřejnost

Co dnes z pozice opoziční zastupitelky vedení města vyčítáš? Četl jsem si znovu přečetl tvou odpověď v naší anketě u příležitosti poloviny volebního období. Říkáš tam, že koalice nevidí město jako celek a nehledí za horizont volebního období. Co konkrétně si pod tím máme představit?

Určitě je to dlouhodobá vize a strategie. Když se podíváme do minulosti, tak než Boskovice jako město dospěly k nějaké strategii, trvalo to řadu let. Minimálně dvě volební období. Strategie v minulém volebním období vznikla, ale stávající vedení města se k ní nehlásí. Teď se to trochu mění a k některým tématům se snaží zaujmout stanovisko, ale toto je velice důležité.

Můžeš být ještě konkrétnější a uvést příklad toho, kde bychom potřebovali protáhnout pohled víc do budoucna?

Důležité je mít pro Boskovice vizi. Minulá opozice, která je teď ve vedení města, měla pravdu, že strategie, která je teď platná, je opatrná. Obsáhla veškerá témata, ale nejsou tam dlouhodobější vize. Podobně jako v jiných městech je potřeba se zamyslet, co je součástí identity, proč se identifikujeme s Boskovicemi. A čím jsou Boskovice zajímavé pro návštěvníky, pro podnikatele a pro všechny ostatní cílové skupiny. Toto chybí. Já můžu mluvit konkrétně za oblast cestovního ruchu, která je opomíjená, ale dějí se zde velké věci a velké posuny, a pokud my v této oblasti teď nepracujeme, můžeme hodně ztratit.

A pak je velice důležité pracovat ve městě v lokalitách. To se mně jako místostarostce osvědčilo. Pořád vnímáme město jako celek, a když se na něco soustředíme, tak pouze na konkrétní ulice. Mně se osvědčilo, že pokud se věnujeme věcem na ulici Sokolská, pozvat lidi z okolí, kterých se to může dotýkat. Nebo když jsme řešili objížďku na Ludvíka Vojtěcha nebo zimní údržbu, potkali jsme se přímo v té lokalitě. A tam se zastupitel, starosta nebo místostarosta nedozví jen o tom, že tam není posypaný chodník, ale lidé otevřeně říkají i další podněty, a z toho může vzejít hodně pozitivního pro budoucnost.

Kritizuješ také nedostatečnou komunikaci radnice a větší zapojení občanů do dění ve městě. Myslíš, že tohle jste v minulém období dělali lépe?

Určitě. Konkrétně KDU-ČSL je v tomto silná. Není to jen o mé osobě, ale i o mých kolezích. Tento trend nastolila právě bývalá místostarostka a dnes senátorka Mirka Vítková. A je to velice důležité, protože to souvisí právě s veřejností a s neziskovým sektorem.

Mám si pod tím představit konkrétní nástroje, které město má a využívá, nebo prostě to, že politici víc chodí mezi lidi?

Správně na to narážíš, že nastala doba, kdy je potřeba to promýšlet. Už to nefunguje tak, že když máme nějaké téma, svoláme setkání s veřejností. Je potřeba rozlišovat. A velkou roli má odborná veřejnost. Toto stávající vedení města udělalo dobře, že vznikla kulturní komise, a je to obrovský přínos pro oblast kultury. Podobně se doufejme začíná řešit i park u skleníku. Zapojení odborné veřejnosti je velká síla. A jak jsem řekla, je potřeba rozlišovat. Něco jiného je, když je velké téma, jako je Boskovická spojka, to je opravdu určené pro širší veřejnost. Ale pokud se bavíme o konkrétních věcech ve městě, tak cílit na konkrétní lokalitu a na občany, kterých se to týká. Nezvat občany naslepo, ale za konkrétním cílem a mít to setkání promyšleno – co se chci dozvědět a co je jeho cílem.

V Boskovicích neumíme plánovat stavby

Aktuálně se v Boskovicích řeší dvě konkrétní kauzy: architektonická soutěž na sportovní halu a vybudování nového okrsku centrálního zásobování teplem CZT Boskovice střed. Před chvílí jsi říkala, že v zásadních věcech se opozice dokáže shodnout. Jsou tohle témata, ve kterých dokážete přijít s jednotným konkrétním postojem, který budete prosazovat na zastupitelstvu? Když to vezmu postupně: shodnete se, jak by mělo město postupovat ve věci výběru návrhu sportovní haly?

Jako opozice jsme se k těmto tématům sešli a shodli jsme se na tom a dali jsme podnět do dozorčí rady Služeb.

To jsme u CZT, ale pojďme nejprve k hale.

Co se týká haly, se omlouvám, ale tady je potřeba začít trochu zeširoka. Jsou to velké investiční akce, které přesahují jedno volební období. Tady je potřeba kriticky říct, a nejen vůči stranám, ale i sama vůči sobě, že toto téma jsme nezvládli.

Nezvládáme to už asi dvacet let.

Přesně tak to je. Je důležité, abychom si všichni uvědomili, že už se blížíme dalšímu volebnímu období. V tomto volebním období jsme ztratili spoustu času. A co se týká aktuální situace – myslím si, že je velice důležité, aby se to klíčové rozhodnutí dostalo na půdu zastupitelstva. Dostali jsme se do určité patové situace, kdy se nepodařila ani druhá architektonická soutěž, a jedná se o investici v řádu stamilionů korun, takže si myslím, že je důležité, aby rozhodnutí padlo na zastupitelstvu.

A tam přijde opozice s jednotným postojem? Buď chceme třetí soutěž, nebo zadejme to z ruky konkrétnímu ateliéru, nebo udělejme poptávkovou soutěž pro pět ateliérů.

Na některých věcech se určitě shodneme, ale budu v tomto opatrná. Nevím to.

Tak daleko ještě nejste, abyste měli jednotné opoziční stanovisko?

Ne. Ona je totiž trošičku nevýhoda, že se velice často obracíme i do historie. Někteří z opozice mají pořád na jazyku výtku vůči KDU-ČSL, že už hala v Červené zahradě mohla stát. Jsou tam tyto věci z minulosti. Proto bych byla opatrná, i když teď směřujeme k tomu, že bychom se chtěli dohodnout – ale jak jednání dopadnou, nevím.

A co CZT – mělo by mít město k dispozici nezávislý a odborný audit, který by zkontroloval, jak stavba proběhla, když jsou tam vícenáklady 8 milionů korun?

Tady se zase vrátím trochu do minulosti. Ne proto, že bych chtěla někoho omlouvat nebo se na něco vymlouvat. Ale je dobré si uvědomit, že v Boskovicích neumíme plánovat stavby. Když se podíváme do minulosti, vždycky byly vícepráce a vždycky byly vysoké. Protože mechanismus funguje tak, že úředníci dostanou zadání připravit projekt – mají na to zpravidla velice krátký čas, jsou tlačeni do časové tísně – oni projekt připraví, není tady praxí, že by se projekty dělaly s nějakým komplexním a hlubším průzkumem pozemku. Pak navíc přichází ještě druhé kolo, když se projekt dostane do rady města a je zpravidla vyhodnoceno, že je to drahé, a musí se seškrtat. Takže se to vrátí a oni jsou ve velice těžké situaci, protože jim nic jiného nezbyde, než to někde seškrtat. Pak se k tomu vracíme zpátky a jsou tam vícepráce. To chci říct na úvod.

Když to zjednoduším, vypadá to tak, že na jedné straně jsou odborníci, kteří říkají: vyplatí se investovat peníze, čas a energii do projektu, protože pak nemáte vícepráce, a my v Boskovicích jdeme opačnou cestou.

Přesně tak.

Rezignujeme na kvalitu projektu a na vícepráce jsme zvyklí a nevadí nám. Je tohle dobrá cesta?

Určitě není. Proto jsem se snažila to tady popsat, abychom si uvědomili, že takto jsme opravovali letní kino, problémy se objevily u polytechnického centra. A co se týká CZT – tady nejsme domluveni v rámci KDU-ČSL, říkám svůj názor pouze za sebe: myslím si, že je velice dobré, že svoje stanovisko řekli architekti, kteří se začínají v Boskovicích aktivovat. A že svůj názor řekli jak opozici, tak koalici. Jejich doporučení je velice praktické – aby byl vypracován audit a aby se jednalo o audit projektové dokumentace. Za sebe můžu říct, že s tím souhlasím.

Střet zájmů to je

Obě tyto věci spadají do gesce místostarosty za sportovce Radka Mazáče. A navíc k tomu přibyl problém s neohlášeným střetem zájmů. Jak vnímáš tuto věc a jak na to budete reagovat?

Tady zopakuju to, co řekl kolega Knödl: my nemáme informace. Vypadá to, že se teď vymlouvám, ale je to tak, že Služby Boskovice jsou s.r.o., takže právní vztah mezi městem a s.r.o. je trošičku jiný a jsou tam i jiná pravidla výběrových řízení.

Chápu, ale z právní roviny bych to dal do té politické. Tam nemůžeme říct, že nemáme informace. Tam je to jasné: máme tady zakázku, která je placená z městských peněz, ať už je to přes příspěvkovku nebo s.r.o., prostě to jsou veřejné peníze, je to investice, o které rozhoduje konkrétní politik a firma, ve které on sedí jako místopředseda představenstva, je tam jako subdodavatel – v částce, kterou přesně nevíme, ale je to minimálně 8 milionů korun, o kterých jsme se dozvěděli v jedné ze smluv. A tohle nikdo nikomu neoznámí. To je přece jasná rovnice, ke které informace máme. Proto mě zajímá politicky, jestli tohle pokládáte za problém.

Kdybych byla ve stejné situaci jako pan místostarosta, určitě bych to vyhodnotila tak, že to střet zájmů je. Myslím, že je největší chyba, na což jste poukázali i ve vašem článku, že v této věci nekomunikuje. Toto mi přijde, že je jeho největší chyba.

Bavíte se dnes už o tom jako celá opozice? V diskusích na Facebooku už i ze strany některých politiků zaznělo i to, jestli by se nemělo hlasovat o odvolání místostarosty. To už je poměrně tvrdá pozice, ten problém asi politicky vážný je. Veřejnost je na to citlivá. Dovedeš si představit, že to dojde tak daleko?

Myslím, že teď je důležité, aby se k tomu vyjádřila rada města. Pak bude důležité stanovisko dozorčí rady. A předpokládám, že se k tomuto tématu dostaneme i na zastupitelstvu. Nebudu předjímat, myslím, že nejdříve musí dostat prostor stávající vedení města, jak se oni s tím vypořádají. Pak teprve bych řekla stanovisko za sebe nebo za KDU-ČSL.

Nemůže se ale stát, že na příští zastupitelstvo přijde vedení města s tím, že všechny ty věci už jsou rozhodnuté: Kupříkladu zadají sportovní halu, odmítnou audit, postaví se politicky za místostarostu. A příští zastupitelstvo už se nebude mít o čem bavit.

Konkrétně u sportovní haly jsme za KDU-ČSL podali podnět radě města, aby to rozhodnutí nechala na zastupitelstvu.

Když postoupím k dalším investicím: vám jako lidovcům se teď podařilo prosadit rychlejší postup přípravy komplexní opravy parku u zámeckého skleníku. Zeptám se možná trochu zvláštně, ale ve chvíli, kdy jsme pořád zatíženi dědictvím nepostavené sportovní haly a nepostavené knihovny: proč vidíte tento projekt jako důležitý? Proč by se na něj město mělo soustředit a vydávat na to peníze a energii? Neměli bychom se spíš soustředit na ty zásadní věci?

U sportovní haly i u parku je možnost získat dotace. Takže je dobré mít projekt připravený. Myslím si, že to rozhodnutí bylo správné. V diskusi na zastupitelstvu padaly názory, že park teď nějakým způsobem jenom opravíme, ale vím od architektů i od vedoucího investičního odboru inženýra Zouhara, že takováto oprava by se prováděla velice těžko. Je důležité tento projekt připravit a znovu říkám: dají se na to sehnat dotace. Neměli bychom se soustředit jen na ty dva velké projekty, které se nám navíc zadrhávají, ale mít připraven projekt parku u zámeckého skleníku, případně i další investice. Toto byla výhoda minulého vedení, že se snažilo připravovat projekty. Jen taková poznámka – dívala jsem se do zápisů z rady města a stávající vedení se s přehledem projektů, které byly rozpracovány v předcházejícím období, seznámilo až v březnu roku 2019. Což také o něčem vypovídá. Čtyřleté období je velice krátké a čas pak chybí.

Parku u skleníku se teď vedení města docela chopilo. Možná si řekli, že to je věc, kterou by mohli stihnout ještě do voleb, což se zahájením stavby haly a knihovny nevypadá. Nebudete mít pocit, že vám to trochu ukradli? Vy jste to dlouho tlačili a oni si to teď vezmou a pak se vyfotí u pásky?

Tohoto se nebojím a tím se zase vracíme k tématu politické kultury v Boskovicích. V tomto období je velice pozitivní, že komunikace skutečně funguje. Je dobré, že k plánování rekonstrukce parku jsme přizváni, jsou tam přizváni i odborníci. Takže tohoto se neobávám.

A kdyby sis měla tipnout, jaký bude další postup ohledně knihovny a haly. Kdy si myslíš, že ty budovy minimálně začneme stavět nebo dokonce kdy budou hotové?

To je těžký odhad. Já jsem vždycky v odhadech spíš optimista. U sportovní haly si myslím, že pokud bychom se vypořádali s architektonickou soutěží, mohli bychom se za dva roky přiblížit tomu, aby se hala začala stavět.

Čili si myslíš, že hala přijde na řadu dřív než knihovna? Knihovna je procesně dál, už se rozbíhá územní řízení.

To si nemyslím. Říkám to proto, že máme jistotu, že jsou dotace, víme, jak dlouho trvá příprava stavby a výběr vítězného projektu. U knihovny máme sice hotový projekt, ale zatím nevím, zda budou dotace a které dotace by se daly využít. Tady je to hodně na vyjednávání ze strany stávajícího vedení města. Proto je tady ten odhad velice obtížný. Pokud by dotace byly, určitě by knihovna byla dřív než hala.

Ještě jsem chtěl otevřít jedno téma, a to je školství. Hodně ses mu věnovala jako místostarostka a dnes je to obecně silné téma, teď ještě zesílilo krizí, kterou školství prochází kvůli epidemii. Mluví se hodně o inovacích ve vzdělávání, ty jsi vzděláním pedagožka. Zároveň mám pocit, že v Boskovicích tato debata nezarezonovala, nestalo se to, co se děje v některých městech, a velké volání po změně ve školství tady není. Myslíš si, že se ta debata rozběhne? A mělo by v ní město hrát nějakou roli a snažit se aktivně změny ve školství prosazovat?

Myslím, že tady sehrává velmi pozitivní úlohu Místní akční skupina Boskovicko Plus. Daří se jim oslovovat učitele. Neprobíhají standardní školení, ale jedná se hodně o sdílení zkušeností. Vybírají témata, která jsou pro učitele užitečná a je důležité, že učitelé nejezdí někam do Brna, kde se potkají s kolegy z celé jižní Moravy, ale probíhá to tady v regionu. My se ze strany KDU-ČSL snažíme tu diskusi podnítit, pořádáme různé odborné akce. Velice pozitivně je hodnocená rodičovská kavárna, protože je důležité aktivizovat i rodiče.

Z druhé strany si myslím, že co se týká základního školství, zejména druhého stupně, potřebujeme se výrazně, skokově posunout. Zvykli jsme si na to, jak školy vypadají, některé se stavěly v akci Z, a potřebují obnovu. Zatím ta obnova probíhá tak, že šatny nebo sociální zařízení obnovujeme řadu let. A to jsou jen drobnosti. Z tohoto pohledu vnímám velice pozitivně centrum polytechnické výchovy, i když je hodnoceno různě. Přínosem je, že tam byly pořízeny pomůcky za více než 10 milionů korun, skutečně současné pomůcky, které mohou učitele i žáky velice posunout. V tomto trendu bychom měli pokračovat, je nutné modernizovat vybavení. Učitelé na to potenciál mají, jsou velmi aktivní, ale zaostáváme ve vybavení.

Nejsem dravý typ politika

Z Boskovic se teď posuneme trochu výš – letos se blíží volby do Poslanecké sněmovny. Vy do nich půjdete pravděpodobně v koalici s ODS a TOP 09 – fandíš záměru na vytvoření této trojkoalici?

Soustředím se spíš na krajskou politiku, takže spíše očekávám, kdo bude lídr za jižní Moravu. To je pro mě asi klíčové. Spolupráci s dalšími dvěma partnery vnímám z pohledu z Boskovic pozitivně. Teď už se ale objevila kauza dohadování v Praze, to jsem sledovala skutečně s velkým znepokojením. Jinak si myslím, že spojování stran je velice důležité.

V Boskovicích to pro vás ale bude trochu zvláštní – jste v opozici a ostatní dvě strany v koalici.

Já tady v Boskovicích – a možná je to chyba, jak se snažíš naznačit – bariéry nevidím a myslím, že je potřeba bariéry překonávat. Jako příklad mohu říct, že jsme měli v minulém období ostrou opozici, která dýchala koalici na krk, ale že by ta práce byla lepší, že bychom rychleji dosáhli výsledku, rychleji připravili halu, to se nestalo. Takže já vidím potenciál spíše ve spolupráci.

Budeš kandidovat do sněmovny?

Zatím probíhají primární volby. Podala jsem přihlášku, ale bude záležet na výběru, protože míst na kandidátce bude díky tomu, že je to trojkoalice, samozřejmě méně. Takže uvidíme, jak dopadnou primární volby.

Budeš mít ambici dosáhnout na volitelné místo, nebo to bereš spíš symbolicky?

V politice to teď v KDU-ČSL teď funguje tak, že mladší generace politiků se snaží vybrat si tým, se kterým chce pracovat. Viděli jsme to jednak v Brně a jednak v krajských volbách. Toto plně respektuji a předpokládám, že se nebudu pohybovat na předních místech, ale budu se snažit pomoci v kampani.

Krátí se i čas do komunálních voleb, překlopili jsme se do druhé poloviny volebního období, které obvykle ueče poměrně rychle a strany se také musí s nějakým předstihem připravit. Uvažuješ už o tom, jestli budeš usilovat o pozici lídryně, kterou jsi byla v minulých volbách?

Myslím, že je o mně známo, že zpravidla neusiluju o nějaké čelní pozice. Nejsem dravý typ politika. Myslím, že tady musí dostat prostor hlavně ti mladí. Musí to vzejít z naší diskuse, zatím jsme to vůbec neřešili, takže bych tuto otázku nechala zatím otevřenou.

Já tě z toho přece jen utéct nenechám a zeptám se jinak. Na začátku jsi řekla, že jsi ve funkci místostarostky měla málo času, nastoupila jsi do ní v polovině volebního období. Mrzelo tě to, když jsi končila? Měla bys chuť se do funkce vrátit a pokračovat v politice jako v profesi?

Musím říct, že mně se ta práce líbila. Je to práce s lidmi a člověk dělá smysluplné věci. Sama jsem byla překvapená, že jsem si poradila i s takovými tématy, jako byly dopravní stavby. Nejsem na to samozřejmě odborník, ale člověk se musí obklopit týmem lidí, kteří mu poradí. Takže ambici být na předních místech kandidátky mám, ale nemusí to být nutně o pozici ve vedení města. V zastupitelstvu a v radě města – tuto ambici mám a předpokládám, že v politice bych chtěla dál pokračovat.

další podcast