Jak to vidí opozice

Vedle rubriky novinek Z radnice dáváme prostor také boskovické opozici, aby se vyjádřila k aktuálním otázkám, které vedení města řešilo či řeší. Odpovídají zástupci klubů ČSSD, Pirátů, KDU-ČSL a KSČM.

Hotel Velen na Červené zahradě čeká brzy demolice, aby uvolnil místo chystané sportovní haleHotel Velen na Červené zahradě čeká brzy demolice, aby uvolnil místo chystané sportovní hale   foto: Marek Osouch

Jak hodnotíte základní parametry návrhu rozpočtu na rok 2021? Tedy schodek 50 milionů při čerpání úvěru 14 milionů, prodeji městského majetku za 30 milionů a utracení naspořených financí?

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): V rozpočtu je hodně akcí přesunutých z letošního roku a když se přidá plán několika dopravních akcí a studií, je v něm uvedený schodek. Myslím, že se počítá (stejně jako letos) s průběžnými rozpočtovými opatřeními, podle vývoje daňových příjmů i podle připravenosti navržených investičních akcí. Do rozpočtu se rozpočtovým opatřeními může v průběhu roku dostat také stavba knihovny. Rozpočtu mohou na straně příjmů výrazně pomoct investiční dotace státu a EU.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Je to umění možného. Letos nastala naprosto bezprecedentní situace, kdy z důvodu covidu klesly daňové výnosy – a to zatím ještě nevíme, jak dopadne rušení superhrubé mzdy. Hrozí zde, pokud nebudou vládní kompenzace, výpadek sdílených daní téměř 20 milionů korun, které bude nutno uspořit kde jinde než v investicích. Vidím ale i možnost určitých rezerv, případně dalších příjmů, které by se řešily v rámci rozpočtových opatření. Celkově jsem rád, že rozpočet počítá spíše s horší variantou vývoje. Bude lepší později případně rozdávat, než škrtat. 

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Rozpočet na příští rok je ve výdajích poměrně velkorysý. Zatím ani není jasné, v jaké podobě parlament schválí na příští rok daně, případně kompenzace pro obce za jejich pokles, a s jakými příjmy můžeme jako město počítat. Odvahu města vrátit do rozpočtu akce, které loni škrtlo, chválíme. Osobně bych zvažoval, jestli se ve chvíli, kdy stále pomýšlíme na stavbu městské knihovny a sportovní haly, pouštět do nových akcí typu „oprava ulice Hybešova” za 12 milionů. Netroufám si hodnotit.

PETR MALACH (ČSSD): Rozpočet 2021 je takový specifický. Bohužel se v něm ukazuje covidové období a musíme počítat s nějakým omezením a přemýšlením, co a jak a hlavně kam investovat. Jen zrušení superhrubé mzdy přijde město na 19 milionů. V prodeji městského majetku bych byl opatrnější a přemýšlel tak, aby se nám to v dalších letech nevymstilo. Proto bych možná více čerpal peníze z úvěru a šetřil městským majetkem.

Souhlasíte s plánem investic, které jsou součástí návrhu rozpočtu? Nebo byste plán nastavili jinak? Co vám chybí a případně přebývá?

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): V investičním plánu postrádáme projekt obnovy zámeckého parku a zřejmě i kvůli pandemii nám o většině investičních akcí chybí potřebné informace. Je dobře, že se zlepší stávající intenzitě dopravy nevyhovující místa. Pro budoucnost však bude záležet na tom, jak jsou dané projekty a studie promyšlené nejen dopravně, ale také urbanisticky. 

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Asi všichni chceme halu, knihovnu, pěkné chodníky a silnice, fungující nemocnici. S těmi prvními dvěma věcmi je třeba hýbat rychle kupředu. S plánem tedy souhlasím, jistou rezervu bych viděl, pokud bude zle, v odložení opravy Hybešovy. To by se ovšem neobešlo bez komplikací, neboť je tam naplánovaná výměna některých sítí. 

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Vzhledem k prohlášení rady, že by na konci volebního období chtěla mít zahájenou minimálně jednu z velkých staveb (knihovna, hala), bych v rozpočtu na třetí rok volebního období finance alespoň na jednu z nich očekával. Zvlášť v roce, kdy se pouštíme do čerpání sjednaného úvěru, který by měl sloužit primárně k financování těchto větších výdajů. Bohužel na projekt na sportovní halu si zřejmě ještě počkáme, jelikož se radě nedaří vyhlásit kvalitní soutěž.

PETR MALACH (ČSSD): Samozřejmě že každý má svůj jiný plán investic a vládnoucí koalice ho tak připravila. Osobně jsem rád, že se myslelo na osadní části města. Přidal bych více peněz na opravy dětských hřišť. Přiznám se ale, že až v průběhu roku vidíte, kde by co chtělo ve městě opravit a udělat.

Jak hodnotíte první ročník participativního rozpočtu a záměr města navýšit finance pro příští rok ze 300 na 400 tisíc?

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Participativní rozpočet jsme podpořili, každý způsob zapojování občanů je důležitý. Původní myšlenka participativního rozpočtu, která je naplňována ve většině participativně plánujících měst, zahrnuje co nejvíce forem, způsobů zapojení občanů. Participativní rozpočet v Boskovicích byl zatím realizován tak, že se zapojili občané, kteří navrhli projekty, a všichni ostatní zájemci mohli elektronicky hlasovat. Vůbec se nepočítalo s veřejnou prezentací soutěžních projektů, s možností setkání pro občany. Metodiku Zdravého města jsme vyměnili za metody PinCity. Zda je PinCity lepší a finančně efektivní, ukáží další ročníky.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): S tímto projektem souhlasím. Vnímám to jako další snahu zapojit veřejnost do správy věcí veřejných. Ukázalo se, že dobrých nápadů na zkrášlení našeho města se dá vymyslet celá řada. Přál bych si, aby částka byla každoročně navyšována. Každá investice, byť na první pohled malá, stojí nemalé peníze.

JAN NÁDVORNÍK (PIRÁTI): Jsme rádi, že šlo vedení cestou participativního řízení. Bohužel to celý proces trošku zkomplikovalo („PinCity” si nemusel každý spojit s už poměrně známým výrazem „PaRo”) při velice slabé propagaci ze strany města. Máme radost, že PaRo inicioval občanskou aktivitu (navrhovatelé roznášeli letáky do schránek a podobně), jen velká škoda, že taková aktivita nevzešla z města. I přesto, že se jednalo o 1. ročník a město podcenilo propagaci, je vidět, že zájem je, a jsme rádi, že na rok 2021 bude částka navýšena. 

PETR MALACH (ČSSD): Mrzí mě, že se do projektu nezapojilo více občanů. Pro další léta bych ale klidně zkusil částku navýšit i na 500 tisíc.

Návrhy do architektonické soutěže na sportovní halu odevzdaly jen dva ateliéry, z toho jeden neúplně. Co dál se soutěží? Jaký další postup by město mělo zvolit?

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Přestože vedení města sportovní halu uvádí jako jednu z priorit, postup přípravy stavby se prodlužuje, v roce 2021 se počítá pouze s projektovou dokumentací nové haly a demolicí hotelu Velen. Máme minimum informací k samotné soutěži, k parametrům zadávané haly. Kvalitní a promyšlené zadání pro takto velký investiční záměr, zvláště když se bude jednat o tři haly / sportoviště v jedné budově s výrazně navýšenou kapacitou tribun, je zásadní. K samotné soutěži: Pokud bude v architektonické soutěži posuzován pouze jeden projekt, bude chybět možnost srovnání, výběru. Což je popření samotné podstaty soutěže. Rozhodující však zřejmě bude, zda soutěž splní legislativní podmínky výběrových řízení a architektonických soutěží.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Překvapilo mě, že odevzdány byly pouze dva návrhy. Je třeba se zamyslet nad tím, proč to tak skončilo. Na druhou stranu bych nechtěl, aby se stavba haly opět zadrhla. Pokud bude platný projekt kvalitní, zadal bych zhotovení projektové dokumentace. Mezi tím dojde v příštím roce k asanaci Velenu a tím uvolnění staveniště. 

RADEK ŠAMŠULA (PIRÁTI): Máme tady druhou neregulérní soutěž, ze které nemáme vítězný návrh sportovní haly na Července. Ledaže by byla hodnotící komise i rada města tak smělá, aby z jednoho odevzdaného návrhu vybrala vítěze. To už by se ovšem nedalo mluvit o soutěži. Město ve snaze ušetřit peníze vyhlásilo už dvě zpackané soutěže a u druhé navíc hrozí, že architekti budou po městě požadovat kompenzaci za vynaložené náklady. Netroufám si městu radit, co by mělo v tuto chvíli dělat. Já bych především nezvedl ruku pro vyhlášení neregulérní architektonické soutěže. Vyhlašme konečně regulérní architektonickou soutěž.

PETR MALACH (ČSSD): Pokud vím, soutěž prověřuje ÚOHS, počkal bych na jejich rozhodnutí a vyjádření. Jestli přijde rozhodnutí, že je soutěž špatná, měla by se zrušit, pokud bude vyhovovat, pokračujeme ve výběru ateliéru.

Rada neschválila zveřejňování materiálů k projednávaným bodům tři dny před svým jednáním, jako je to v případě zastupitelstva, a rozšíření zápisu z rady o konkrétnější informace o obsahu diskuse. Co na to říkáte?

DAGMAR HAMALOVÁ (KDU-ČSL): Zveřejňování materiálů před jednáním rady města neprosazujeme. Ze zkušenosti víme, že se některé materiály ne zásadně, ale mnohdy fakticky upravují třeba i 3 dny před radou města. Také při samotném projednávání v radě města dochází často k úpravám. Podrobnější zápisy z rady bychom uvítali, nemuselo by se nutně jednat o tak velkou podrobnost, jaká je u materiálů ze zastupitelstva.

VLADIMÍR FARSKÝ (KSČM): Na základě svého čtyřletého působení v radě s tímto problém nemám. Koaliční subjekty vysílají do rady ty nejzkušenější, kteří byli na kandidátkách na těch nejvyšších místech, nebo je vykroužkovali voliči. Tito lidé mají podle mě právo požívat důvěry, že jejich myšlenky a názory budou zodpovědné. Na radě se občas projednávají materiály, které jsou ve finále zásadně upraveny, nebo úplně staženy. Zveřejňování diskuse nad nimi nepovažuji z mnoha důvodů za vhodné a měla by zůstat za zdmi zasedačky. Důležité jsou dohodnuté výstupy.

JAN NÁDVORNÍK (PIRÁTI): Cílem návrhu bylo zvýšit transparentnost a posílit zájem občanů o věci veřejné. Pokud materiály k jednání rady města nejsou veřejné, málokdo si o informace zažádá. Samozřejmě by to znamenalo více práce pro úřad, nicméně si myslíme, že se tato práce vyplatí, protože by přispěla ke zkvalitnění práce vedení města. Občané by byli lépe informováni a minimalizovaly by se nejrůznější konspirační teorie. Například pokud by zápisy obsahovaly námi navrhovaný stručný přepis rozpravy, věděli bychom, proč to radní neschválili… 

PETR MALACH (ČSSD): Toto je na rozhodnutí rady, mně by konkrétnější informace nevadily. ČSSD byla jedním z navrhovatelů, aby se hlasovalo veřejně i v radě města. Podle mě to není nic proti ničemu.

další ankety