Tomáš Trumpeš: Participativní rozpočet potřebuje větší podporu, je to jedinečná příležitost

Se začátkem prázdnin byl v Boskovicích historicky poprvé spuštěn participativní rozpočet. Občané mohou navrhovat konkrétní projekty, které posléze projdou hlasováním a radnice se zavazuje úspěšné návrhy uskutečnit. Jedná se o mimořádně přehledný, v principu jednoduchý a funkční nástroj, jak vtáhnout lidi do věcí veřejných, využít jejich invence, dát jim šanci něco konkrétního prosadit, a zbořit kus hradeb, které chtě nechtě vždy rostou mezi radnicí a lidmi. A takto společně vytvářet moderní, otevřené a přátelské město.

foto: Tomáš Trumpeš

Zároveň je otázka, nakolik jsou Boskovice na podobné projekty připraveny, nakolik jsou hradby masivní, skepse či letargie velké a zakořeněné, a nakolik se tudíž může podařit nasbírat skutečně pestrou škálu zajímavých námětů a konkrétních záměrů, které by město obohatily.

Zatím je míč stále na straně města. Participativní rozpočet je věc nová, specifická a vyžaduje mimo jiné od radnice skutečnou vůli komunikovat a vtahovat lidi do dění, což se ovšem musí projevit ve velmi konkrétní podobě dobře koncipované a také dostatečně zaplacené popularizační kampaně. Jinak nám hrozí, že se dobrá věc neprosadí – ne proto, že o ni nebyl potenciální zájem, ale protože jsme ten potenciál nedokázali naplnit.

Samotné načasování startu projektu a vymezení období, kdy se mohou konkrétní návrhy přihlašovat, na letní prázdniny, možná není nejšťastnější. Stejně tak je organizačně sice logické, ale propagačně rozhodně ne nejvýhodnější, že participativní rozpočet vznikl jako součást širšího projektu PinCity, pod kterým je tak trochu skryt. Tohle všechno je třeba vyvážit aktivní kampaní, osobním nasazením politiků, vysvětlováním, marketingem. Míra, ve které se to děje, je zatím nedostatečná, participativní rozpočet by potřeboval mnohem větší podporu. A netýká se to jen vedení města, pomoci by měla i opozice. Participativní rozpočet od počátku prosazovali Piráti, hodně jim na něm záleželo a dost na tématu odpracovali. Skutečná práce ale začíná teď a nasdílet jednou informace o spuštění projektu na Facebooku určitě nestačí.

Zároveň je ale jasné, že sami politici to nezmůžou. Participativní rozpočet otevírá velkou příležitost pro občanskou společnost. Její aktivní část by se jí měla chopit. Je to jedinečná šance ukázat, že nám podoba a budoucnost města nejsou lhostejné. Návrhy můžou být opravdu velmi různé a jejich vytvoření zase není tak složité, takže pokud někomu na Boskovicích opravdu záleží a má pocit, že by si zasloužily být stále lepším a lepším místem k životu, srovnat krok s dobou, případně si prostě dopřát nějakou drobnou radost, měl by si dát tu práci a konkrétní projekt do participativního rozpočtu navrhnout. Nebo aspoň přispět k jeho popularizaci.

Město a dobrý život v něm určitě nestojí jen na velkých investicích, na které se někdy snad až příliš soustřeďujeme. Boskovicím by velmi pomohla i sestava menších, zdařilých inovací. Teď tedy máme léto na to, abychom projevili svou kreativitu i praktičnost menšími návrhy – i když stropová částka 300 tisíc na projekt zase není tak málo – a zrovna v nelehké, tak trochu utlumené a nejisté době si zvedli občanskou náladu i sebevědomí.

další názory a komentáře