„Pro podezřelé na nákazu koronavirem jsme otevřeli specializované oddělení.“

Rozhovor s Danem Štěpánským, jednatelem boskovické nemocnice. Ta po kompletním zákazu návštěv a kontrole všech příchozích vytvořila v souvislosti s epidemií koronaviru nové oddělení. Bude na něj umisťovat všechny pacienty, u kterých se objeví jakékoliv příznaky nemoci COVID-19. Tímto způsobem je chce co nejvíce izolovat od ostatních.

foto: Tomáš Znamenáček

Poslední dny důsledně kontrolujete vstup do nemocnice. Jsou povoleny vůbec nějaké návštěvy?

Ne, je striktní zákaz. V případě, že někdo někomu donese například potraviny nebo časopisy, nechává to u zdravotníků na kontrolním filtru u vstupu do budovy nemocnice. Personál z oddělení si přijde tuto zásilku vyzvednout. Ve výjimečných případech umožněných zákonem, například návštěva umírajícího pacienta, přistupujeme k individuálnímu řešení.

Mluvíte o zavedení „kontrolního filtru“. Jak je možné se dostat do nemocnice, například pokud si jde člověk něco koupit do lékárny? Může do ní?

Chceme zabránit šíření nákazy v nemocnici. Hlavní vchod do nemocnice je proto uzavřený, ale k lékárně se člověk dostane přes dvůr, kde už zhruba dva týdny funguje kontrolní stanoviště zdravotníků. Ti hodnotí zdravotní stav návštěvníků a důvod jejich návštěvy a zamezují vstupu člověka, který může být nakažený koronavirem. Pokud návštěvník kontrolou projde, následně může zamířit k lékárně, která prodává přes okénko a jsou u ní dodržovány bezpečné vzdálenosti, aby se netvořila fronta. Nově jsme zřídili kontrolní stanoviště také u vrátnice.

Proč už tam?

Protože v okamžiku, kdy se budova nemocnice v 17 hodin zavře, skončí provoz i na zdravotnickém filtru ve dvoře. Ten se tak po této hodině bude posouvat o pár metrů směrem k vrátnici.

Už jste někoho s podezřením zachytili?

Ano, měli jsme několik záchytů a následných odběrů. Ti, co byli zachyceni, byli zatím naštěstí negativní.

Jaký máte postup, pokud někdo jeví příznaky nakažení koronavirem?

Dosud jsme to řešili v konzultační místnosti v přízemí nemocnice, kde byli tito pacienti vyšetřeni našimi zdravotníky v ochranných oblecích. Pokud je identifikovali jako podezřelé, byli odváženi z nemocnice na odborné pracoviště do Brna. Teď ve středu jsme však pro tyto pacienty, u kterých je podezření na nemoc COVID-19, otevřeli specializované oddělení s přibližně deseti lůžky. Na filtru budou zachyceni, následně budou směřováni přes park okolo budovy nemocnice k zadnímu vchodu, který je pouze pro toto oddělení. Tam bude následně zjištěn jejich zdravotní stav.

Kdo všechno na tomto oddělení může skončit?

Bude sloužit pacientům zachyceným u vstupu do nemocnice, přivezených záchrankou, nebo i těch, kteří u nás leží, ale symptomy se u nich projevily až později. Tito pacienti budou od nynějška centralizováni na oddělení, které bylo zřízeno v prvním patře lůžkového traktu na oddělení gynekologie. Ta se přesunula do jiných prostor. Na novém oddělení jsou pozorováni a léčeni, případně, pokud jde o někoho, kdo potřebuje například po zranění ošetřit hlavu, tak se nikam nepřesouvá, ale specialista přichází přímo za ním.

Může se na tom oddělení ale i někdo vyloženě léčit z nákazy koronavirem?

Tito pacienti budou přednostně směřováni na Kliniku infekčních chorob ve Fakultní nemocnici Brno. Může samozřejmě nastat situace, kterou si nikdo z nás nepřeje, když bude počet nemocných nekontrolovaně růst a naplní se infekční kliniky v Brně. V takovém případě budeme poskytovat maximální součinnost.

Odebrané vzorky u podezřelých případů však stále posíláte do specializovaných laboratoří na analýzu. Má nemocnice technologie na to, aby mohla v budoucnu dělat také testy, pokud to bude potřeba?

Odběr dokážeme provést, nicméně už nedisponujeme laboratorní technikou na vyhodnocení vzorků. Chtěl bych ale upozornit, že nesloužíme jako veřejné odběrové místo.

Stává se, že lidé přijdou a chtějí odběr a testy? V posledních dnech jste několikrát opakovali, že lidé musí jinam, nikoli do boskovické nemocnice.

Nesetkali jsme se s tím.

Jak jste museli zareagovat po personální stránce? Zůstali někteří zaměstnanci doma s dětmi?

Ano, ale týkalo se to jednotlivců. Vzhledem k omezení neakutní péče v ambulancích se však uvolnily kapacity sester a lékařů. Přerušili jsme provoz například na rehabilitačním oddělením, došlo k poklesu na kardio ambulanci, gastro ambulanci či na ortopedii. Někteří tito zdravotníci budou pokračovat v práci na nově zřízeném oddělení COVID, jiní pracují na vstupních filtrech.

Máte oddělené týmy lékařů právě i v souvislosti se vznikem specializovaného oddělení, aby se s ostatními nepotkávali a nešířila se tak možná nákaza?

Ano, s tímto opatřením počítám.

Pomáhají vám studenti zdravotnických oborů, jako například medici?

Ano, v současnosti máme tři vysokoškoláky, kteří nastoupí na filtr na vrátnici, další sháníme.

Máte problém s nedostatkem roušek a dalších ochranných pomůcek?

Probíhá pravidelný závoz, dostáváme respirátory, roušky. Momentálně jsme vybaveni nejméně na týden. Vlastními silami jsme se snažili zajišťovat také dezinfekci a ochranné štíty či brýle. Lidé nám také z domova nosí stovky ušitých roušek.

Jakou vlastně máte spotřebu ochranných pomůcek?

Jde o stovky jednorázových roušek denně a desítky respirátorů. Ty používáme tam, kde je potřeba přísná hygiena. V normálním provozu používáme látkové, které se dají použít opakovaně.

Na co dalšího se připravujete do budoucna?

Už teď jsme zamezili pohybu podezřelých pacientů po budově, nikdy však nemůžeme vyloučit, že nedojde ke kontaminaci ze strany zaměstnanců nebo hospitalizovaných pacientů, kteří nebudou mít příznaky nemoci.

Jak dlouho si myslíte, že může nemocnice v takovém režimu fungovat, tedy odkládat neakutní péči? Jde to třeba rok?

Vzhledem k prognózám si myslím, že k tomu nedojde. Musíme věřit, že modely se naplní a že epidemie se nedostane mimo kontrolu.

Jak jako šéf nemocnice hodnotíte dosavadní způsob řešení krize státem?

Nikdo si patrně nedovedl představit rozsah a rychlost rozšíření této epidemie. Z toho vznikly prvotní nedostatky v zásobování ochrannými prostředky. O nutnosti karantény jsem přesvědčen a byl bych rád, aby ji všichni dodržovali.

Jaký ekonomický dopad bude mít současná situace na nemocnici?

Velkým omezením neakutního provozu zcela jistě nedokážeme naplnit objem výkonů, jaký očekává úhradová vyhláška. Nemocnice se tak může dostat v hospodaření do ztráty. Předpokládáme však, že při stanovení úhrad za letošní rok bude tento fakt pojišťovnami zohledněn.

A jak se mimořádné náklady kvůli koronaviru projeví na investičních plánech?

Dostal jsem informaci od rady města, že investice budou kráceny. Počítám, že na nás bude, abychom vytvořili priority. Máme dva základní projekty, což je rekonstrukce kotelny a stravovacího provozu. Kotelna se však musí dodělat, takže úspory se nejspíš dotknou opravy kuchyně.

další rozhovory