Krajská rada odvolala ředitelku boskovické ZUŠ Stanislavu Matuškovou

Rada Jihomoravského kraje na svém pondělním jednání vyslyšela přání části pedagogů a dalších petentů a odvolala ředitelku boskovické základní umělecké školy Stanislavu Matuškovou. Ta byla obviňována z bossingu a šikany zaměstnanců.

foto: Tomáš Znamenáček

Rozhodnutí krajské rady podpořilo svým hlasem všech deset přítomných radních. V usnesení je jako důvod uvedeno závažné porušení, respektive neplnění povinností vedoucího zaměstnance zaměstnavatele a ředitelky školy. Odvolání je platné k patnáctému dni ode dne doručení.

Žádost o odvolání ředitelky z konce loňského roku podepsalo deset stávajících a tři bývalí zaměstnanci školy. Vedle žádosti vznikla i petice, ke které se v první vlně připojilo přes dvě stě lidí. Později vznikla ještě iniciativa rodičů.

Problémy na škole se však řešily už před několika lety, kdy ze školy odešlo několik pedagogů. O důvodech spočívajících v nevhodném chování ředitelky tehdy pro Ohlasy otevřeně promluvil Martin Krajíček. Vedení kraje tehdy prakticky nereagovalo a po uplynutí šestiletého období navíc již současné vedení kraje Stanislavu Matuškovou ve funkci potvrdilo na další období, aniž by na post vypsalo výběrové řízení.

Tentokrát proběhly ve škole po intenzivních stížnostech hlubší inspekce, které potvrdily problémy jak v lidské atmosféře ve škole, tak konkrétní pochybení v řízení školy. Výsledkem je odvolání ředitelky z jejího postu.

„K tomuto kroku jsme přistoupili na základě dvou hodnocení práce paní ředitelky ze strany inspektorátu práce a školní inspekce a z důvodu dlouhodobé špatné pracovní atmosféry na škole. Ani při osobním pohovoru nebyla paní Matušková schopna navrhnout jakékoliv řešení nastalé situace,“ řekla radní pro školství Jana Pejchalová (ANO).

Odvolání bylo ředitelce Stanislavě Matuškové podle informací z kraje doručeno v úterý 10. března. V patnáctidenní lhůtě protokolárně předá své zástupkyni vše, co souvisí s výkonem funkce ředitelky, a Jihomoravský kraj připraví a vyhlásí konkurzní řízení na obsazení pozice ředitele základní umělecké školy. Zástupkyně ředitelky povede školu do doby jmenování nového ředitele či ředitelky.

Vyjádření odvolané ředitelky se pokoušíme získat. Zástupci stěžovatelů, kteří o odvolání usilovali, zatím rozhodnutí komentovat nechtěli.

další zpravodajství