„Pro nás je důležité zprůjezdnit Dukelskou o prázdninách.“

Rozhovor s místostarostkou Dagmar Hamalovou z KDU-ČSL, která má na starosti mimo jiné dvě momentálně velmi exponované oblasti: dopravu a školství. Kromě opravy Dukelské ulice a konkurzů na ředitele škol jsme mluvili i o její politické budoucnosti.

Rekonstrukce Dukelské ulice se dotkla velkého počtu lidí. Je to silné téma a lidé často nerozlišují, jakou roli zde hraje město. Může podle vás Dukelská ovlivnit i letošní komunální volby?

Myslím si, že ne. Jak sleduji reakce na Facebooku města i občanů, se kterými se potkávám, vidím, že většina lidí to vnímá jako nutné zlo. Chápou, že silnice bude opravena a že omezení jsou nutná. Když jsme měli poslední kontrolní den, tak potvrdili zástupci stavby i kraje, že se jedná o stavbu opravdu mimořádnou, protože se málokdy setkáme s třicetikilometrovou objízdnou trasou.

Jak jste zatím s průběhem rekonstrukce spokojeni?

Držíme se harmonogramu, což je velice důležité. V současné době je zhruba s dvoutýdenním předstihem hotová kanalizace, máme příslib i u vodovodu, že když bude hezké počasí, harmonogram bude předstihnut. Sama se snažím radu a vedení města informovat průběžně, prakticky na každém jednání podávám informace. Naším cílem je stavbu co nejrychleji dokončit a například už o prázdninách tlačit ke změně dopravního značení.

To znamená, že by se už o prázdninách mohla vrátit na Dukelskou veškerá doprava, třeba kyvadlově?

O tom je zatím předčasné mluvit. Musíme zpracovat dopravní řešení, zda by se tvořily kolony, kdyby se zprovoznil jeden jízdní pruh, jak by to bylo průjezdné. Hned na začátku stavby došlo ke změně harmonogramu, stavba byla prodloužena až do příštího roku. Letos ovšem chceme dokončit co nejvíce prací, hotový by měl být finální povrch komunikace, což je to nejdůležitější a vyžaduje to největší dopravní omezení.

Co tedy nebude dokončeno letos?

Nebudou možná dokončeny všechny chodníky, musíme si nechávat rezervu pro případ horšího počasí.

Jedna z častých výtek je, že by se mohlo pracovat na více místech současně. Nebylo by to efektivnější, kdyby tam zároveň pracovalo město, Svazek i E.ON? Třeba na ploše za kapličkou.

Jednotlivé stavby na sebe technologicky navazují. U kapličky je dnes překop kvůli kabelu.

Kdy začne na Dukelské pracovat město?

Na konci května skončí E.ON, vodovod má být hotov na konci června. My bychom měli začít v červenci.

Kolik dnes na Dukelské denně pracuje dělníků? Máte o tom přehled? K tomu byla taky výtka, že tam jsou jen čtyři denně.

Dávali jsme podnět investorovi, tedy Svazku, komunikovali jsme i i s firmou. Ta však považuje nasazení za optimální, tedy pracovní doba od 7 do 17 hodin od pondělí do pátku. Počet čet by už měl být ale vyšší.

Jedna věc je, že to vidí jako optimální firma, ale druhá věc, jak to vidí lidi, kteří tam potkají čtyři dělníky, kteří skončí odpoledne.

Nám nezbývá než důvěřovat firmám, které mají odborné kompetence a nemůžeme po nich chtít něco, co je v rozporu třeba s bezpečností práce. To byl jejich argument, proč nemůžou pracovat déle než do 17 hodin. Souvisí to možná také s jejich kapacitami, to nedokážu posoudit. Součástí smlouvy je časový harmonogram, ten musí firma plnit a my můžeme vyžadovat. Jakým způsobem si ale organizují postup prací, to je jejich věc.

Proč to po nich nemůžete vyžadovat?

Protože bychom to museli dát do smlouvy a takové věci se velice těžko dávají do smlouvy a standardně nebývají součástí smluvních vztahů. I kdybychom si stanovili do smlouvy pracovní dobu, tak se velice těžko vyžaduje, protože závisí na počasí a na technologiích.

V březnu jste ale říkala, že se od dubna prodlouží pracovní doba dělníků.

To byl příslib ze strany vedení stavby, ale nebyl dodržen.

Teď by se to někdy mělo stát, když už je déle světlo?

Ne, oni řekli, že budou mít pracovní dobu od 7 do 17 hodin od pondělí do pátku. Pracovní doba je prodloužena oproti standardu o dvě hodiny, víkendy jsou volné. Říkají, že budou postupovat tímto způsobem. Pro urychlení prací jsme podpořili, že se pracovalo tři soboty při úplné uzavírce.

Nemohli jsme se lépe připravit

Město není hlavním investorem, ale mělo přece na přípravu celé akce zásadní vliv, projednává se to na radě nejméně dva roky. Pokoušeli jste se to celé nějak urychlit a zefektivnit? Někteří lidé si na začátku stěžovali, že je město informovalo pozdě.

Naše akce jsou navázané na investici kraje. I když jsme měli přísliby minulé dva roky, tak Jihomoravský kraj se pro tuto investici nerozhodl. Že ji zařadí do rozpočtu na letošek, jsme se dozvěděli v posledním čtvrtletí roku 2017, a to ještě nebylo jisté, jakým způsobem bude akce probíhat. To je důvod, proč jsme se nemohli lépe připravit. Někteří tvrdí, že dopravní řešení už mělo být součástí projektové dokumentace, ale není.

Ale přece od začátku bylo jasné, že když se na Dukelské něco bude dělat, že to přinese velké komplikace.

To ano, ale v projektové dokumentaci bylo pouze uvedeno, že silnice bude částečně průjezdná. Ani pracovníci městského úřadu netušili, co stavba bude vyžadovat. Začalo se to řešit v momentě, kdy bylo vysoutěženo, tedy v prosinci 2017. To jsme se mohli začít bavit s firmou, jaké bude dopravní omezení. I schválení dopravního řešení se dávalo na poslední chvíli.

Nemělo se ale město připravit na nejhorší scénář, že to bude úplně uzavřené a podívat se do mapy, kudy by mohla auta jet a připravit na to lidi, že se něco chystá?

My jsme ty informace neměli. V posledním čtvrtletí 2017 jsem se ptala, jaký bude harmonogram, abychom to sdělili lidem, ale ty informace nebyly.

Ale opakuji, mohli jste mít připravený nejhorší scénář a připravit na něj i lidi, že je možné, že se to stane.

Takový scénář jsme neměli připravený.

S tím souvisí i má otázka ohledně náhradní objízdné trasy přes Kamenici. Nemohla být hotová dříve, aby se nedělala za pochodu? Udělat tam třeba dopředu asfaltovou cestu?

To by znamenalo, že bychom ji museli dělat v roce 2017, a pokud nebyly vyhrazeny finanční prostředky, nedělalo se to. Rekonstrukce Dukelské pak začínala v březnu. Mohli jsme samozřejmě nejdříve udělat objízdnou trasu a až poté začít s Dukelskou, ale to by začala stavba později. Máme zkušenosti z Jedovnic nebo Kuřimi, kde fungovala neoficiální objízdná trasa v podobné kvalitě. Myslím, že stav objížďky je vyhovující, město se ji snaží udržovat. Další věc je, jestli tam chceme skutečně komunikaci takové kvality, protože je to přece jen oddychová zóna.

Zaznamenal jsem, že se uvažovalo nebo uvažuje i o mostku někde v těch místech směrem k Novibře.

To je úplně krizová varianta. Nepředpokládám, že to nastane. Chceme, aby se mohla co nejdříve některá doprava vrátit na Dukelskou.

A co je krizová varianta? V jakém případě by nastala?

Pro případ, že by zkolabovala doprava a možnost využití současné náhradní objízdné trasy.

Další častá výtka zní, že stavba není volně průjezdná po pracovní době. Vy jste o to usilovali, ale nebylo to povoleno, je to tak?

Naposledy jsme žádali investora, tedy Svazek, aby požádal firmu, aby se tam mohlo jezdit, ale nebylo nám vyhověno.

Vy říkáte, že jste žádali Svazek jako investora, ale vy jste také jedním z investorů.

V této chvíli ne. Když se účastníme kontrolních dnů, tak si zapíší naše připomínky, ale nemůžeme firmu úkolovat. Co můžeme dělat, je vyzvat Svazek.

Ale Svazek jsme přece i my.

Ano, jsme to zčásti i my.

Takže kdybychom tam chtěli něco prosadit, tak nemáme větší páky? Máme tam přece i prvního místopředsedu, kterým je radní za ČSSD Milan Kolínský.

Já to chápu, ale řeší se to v rámci jejich investičních postupů, neřešili jsme to prostřednictvím volených orgánů Svazku.

Nemluvila jste tedy osobně o tom s panem radním Kolínským?

Všechny informace jdou do rady a jsou hodně důkladné.

Moje otázka ale zněla jinak, jestli jste osobně o tom mluvila s prvním místopředsedou Svazku a radním za ČSSD Milanem Kolínským.

Ne, přímo s ním ne.

Dál to Svazek nijak neodůvodňoval, proč to nejde?

Argumentoval bezpečností. Je to staveniště, pravděpodobně by to nepovolila ani dopravní policie. Rada současné řešení považuje za dostačující. Harmonogram se plní, stavba postupuje.

Bude město ten požadavek opakovat?

V současné době nevidím možnost, jak přimět Svazek, aby svůj postoj změnil. V momentě, kdy my budeme investorem, můžeme přemýšlet, jestli podat žádost na změnu dopravního řešení, a bude záležet na stanovisku dopravní policie.

Když od července budete investorem, požádáte o to?

Uvidí se, kam stavba postoupí. Pro nás je důležité o prázdninách nějakým způsobem Dukelskou zprůjezdnit, tím by odpadla i tato záležitost.

S parkováním si musíme poradit my

Další komplikace mají letos ještě být v Pilském údolí, kde se plánuje oprava dvou mostů. Jak to ovlivní dopravu? Máte k tomu bližší informace?

Jsou to čerstvé informace, není dobré předjímat. Zatím nemáme informace, jak to bude technicky probíhat. Opravovat se bude letos a v příštím roce. Pokud by kraj opravoval i silnici v Podhradí, navázalo by město výstavbou chodníků v příštím roce.

A co most na Dukelské?

Poslední ústní informace zní: horizont pěti let. Zatím není ani projektová dokumentace. Při současné rekonstrukci bude opraven povrch mostu, zábradlí a bude tam uděláno odvodnění. Nezbytné opravy tedy proběhnou.

Takže částečně bude opraven?

S povrchem se celou dobu počítalo a zábradlí už je drobnost.

Ještě k dopravě jinde ve městě: Bude na Havlíčkově a na silnici z Mladkova do Skalice úsekové měření?

Je to záležitost, která vázne na finančních prostředcích. Pokud to bude realizováno, tak v roce 2019. Teď má za úkol městská policie ve spolupráci s pracovníky městského úřadu připravit návrh zařízení, které by se pořizovalo, aby bylo jasné, jaká částka na to bude muset být zařazena.

Proč byly tyto komunikace zvoleny? Že se tam nejvíce porušují předpisy?

Ano, byly vytipovány, i na základě dopravních studií. Přímo na prvním místě byla ulice Havlíčkova. Myslím, že tady se s měřením začne.

Po vjezdu do Boskovic bude tedy nějaká kamera, po několika set metrech další, údaje se zprůměrují a pokud řidič bude mít vyšší rychlost, tak to bude automaticky odesláno na úřad?

Ano, takto by to by mělo fungovat. Vyžádá si to i nové lidi, ale konkrétní řešení ještě nemáme dopracované.

Pokročili jste nějak v přípravě obchvatu na Jevíčko?

Vznikly vyhledávací studie. Kraj ale budování obchvatu nepovažuje za prioritu, protože jeho slovy Boskovice nejsou zatíženy tranzitní dopravou. V současné době se v tom nepokračuje, soustředíme se na lokalitu u vlakového nádraží a je důležité pokračovat v záležitostech D43.

Opravdu zde není tranzitní doprava?

Procento není příliš vysoké, ale intenzita dopravy ve městě roste. Jihomoravský kraj nám uvedl jiná města, kde je tranzit vyšší. Uvidíme, jak se intenzita dopravy ve městě bude vyvíjet.

A daří se vám najít řešení pro parkování u vlakového nádraží v souvislosti s vybudováním Boskovické spojky?

Nesouvisí to jen se Spojkou, ale i se stávajícími kapacitami parkování. Zpracovává se studie, v tom jsme se posunuli, přemýšlí se o určitých lokalitách.

Jakých?

Území, na které se zpracovává studie, zahrnuje prostor od Slavie, křižovatku s Chrudichromskou, a pokračuje až ke Štefánikově, pak kolem supermarketu Albert a autobusového nádraží.

Pro nás je nepochopitelné, že součástí Boskovické spojky není od začátku parkování. Jak se to může stát?

Problém byl v komunikaci. Město s tím počítalo, ale až v roce 2016 při jednáních, kdy se začala zpracovávat další úroveň projektové dokumentace, jsme se dozvěděli, že by parkování mělo řešit město. Do budoucna by se situace měla změnit, ale Boskovické spojky se to nedotkne. Už je pozdě. S parkováním si musíme poradit my.

Je v moci města říct: buď budou parkovací místa, nebo nebude Spojka? To by přece pro nás měla být priorita.

Určitě je, na druhou stranu plochy tam vidíme. Jsou to stále možnosti, záleží na jednáních a dohodě. Kromě jednání se SŽDC probíhají jednání i s Minervou o možném parkování podél jejich areálu. Na přesné informace byste se museli zeptat paní starostky, protože ta má ve své gesci majetkové věci.

Na parkovací plochy by se hodil prostor kolem kolejí, který nejspíš patří Českým drahám a SŽDC. Byly by dráhy ochotny nám pozemky bezplatně převést?

Probíhají jednání v této věci, to je v gesci paní starostky.

Ale přece to souvisí i s dopravou, která je naopak ve vaší gesci.

Souvisí, ano, můžu proto říct, že děláme maximum a probíhají jednání. Byl i názor vybudovat parkovací dům místo parku u Alberta. Jsem ráda, že k tomu nedošlo a že se o tom zatím neuvažuje, protože přece jen ubírat zeleň by nebylo nejlepší.

Podívat se dopředu

Od dopravy se přesuňme ke školství, které je také žhavější vzhledem k probíhajícím konkurzům na ředitele mateřské a základní školy. Kdy se sejdou komise a seřadí kandidáty podle doporučení?

Komise by se měly sejít 22. května.

A kdy by mohla rozhodnout rada?

Výsledky konkurzních komisí projedná rada města 19. června.

Očekáváte, že rada bude respektovat doporučení komisí?

Školství je odborná věc. Máme velice kvalitně obsazené konkurzní komise, a tak si myslím, že jejich doporučení bude mít velkou váhu. Za sebe se jimi budu řídit určitě.

Když už budete v obou komisích sama sedět, bylo by zvláštní, kdybyste se tím neřídila.

Ale komise je kolektivní orgán a hlasuje se v ní. Může se stát, že budu mít jiný názor.

Do konkurzu u mateřské školy se přihlásil jeden kandidát, současná ředitelka Dagmar Burianová. Může se stát, že ji komise nedoporučí nebo rada nejmenuje?

Ve hře jsou všechny varianty. Nicméně v momentě, kdy byl vyhlášen konkurz, jsem to oznámila oběma ředitelům a myslím, že se na konkurz velice pečlivě připravovali. Myslím tedy, že bude vybrána ředitelka i v případě mateřské školy.

U základní školy jsou tři kandidáti. Jedním z nich je současný ředitel Vladimír Ochmanský, kdo jsou ti další dva? Jména mi neřeknete, ale jaký ti dva kandidáti mají vztah ke školství?

Jeden z těch kandidátů je učitel, druhý je učitel a současně také vykonával pozice ředitele.

Jsou to lidé z Boskovic, nebo okolí?

Jsou to lidé z Boskovic i z okolí.

Je tam někdo další z boskovické základní školy?

Není. Nevím, jestli vám to můžu říct.

Můžete stručně říct, co by se podle vás mělo v boskovickém základním školství změnit?

Výběrová řízení jsou určitě přínosem, umožní jak zřizovateli, tak ředitelům zhodnotit dosavadní práci. Je to situace, kdy se můžeme podívat dopředu. Nás jako zřizovatele zajímají budovy, které jsou v našem majetku. Je potřeba s budovami v souvislosti s rekonstrukcemi pracovat více koncepčně, aby na všechny budovy byla zpracována studie, jak budou opravovány a udržovány. Druhá věc je, že se do budoucna změní komunikace mezi zřizovatelem a řediteli. Já se o to snažím, změnila jsem formu porad. Jsou tam zváni i zástupci jednotlivých pracovišť, proběhla setkání s učiteli. Komunikace by se měla otevírat i dále.

Probíhá celospolečenská debata o tom, co je potřeba ve vzdělávání změnit, aby dokázalo připravit děti na budoucnost. Co je podle vás jako členku výběrové komise ve vzdělávání priorita?

V současné době máme nastavena pravidla tak, že jako zřizovatel nejsme dostatečně důkladně dobře informováni ohledně vzdělávacího obsahu. Nemyslím si, že je to správně. To by se mělo změnit. Nejde o o razantní změny, jde spíš o nastavení komunikace. Je to velká výzva zejména pro základní školu. Takto jsme to dávali i do inzerátu, že je důležité větší zapojení rodičů a učitelů do tvorby koncepčních materiálů.

Měli by to být ale politici, kteří do škol takto zasahují? Není tohle věc, která by měla zůstat mezi školami, ministerstvem, inspekcí, rodiči a odborníky?

Důležité je, že funguje školská rada, kde má město jako zřizovatel zastoupení. Ale co se týče strategie školy, školního vzdělávacího programu, dostáváme je jen zprostředkovaně přes školskou radu. Určitě nejde o to, že by zřizovatelé měli posilovat svou pozici v tom, že bude město určovat škole její činnost. Jde o větší vzájemnou informovanost.

Na co vám je na radnici školní vzdělávací program?

Jsme taky v kontaktu s rodiči, řešíme jejich individuální podněty. Navíc každá školní budova má své směřování, svou tvář, a zřizovatel tyto informace potřebuje. Potřebuje vědět, kam se škola ubírá, souvisí to například s doporučenými investicemi pro jednotlivá pracoviště.

Koncepce zveřejňovat nebudeme

Kandidáti předkládají v rámci konkurzu koncepci, jak by škola pod jejich vedením měla fungovat. Zveřejníte tyto koncepce?

To určitě zveřejňovat nebudeme, to je záležitost výběrového řízení.

Nezveřejníte ani koncepci vítězného uchazeče?

Koncepce bude součástí výběrového řízení. My ji podle metodiky kraje nemůžeme zveřejnit. Koncepce vítězného kandidáta by se měla následně dopracovat, právě ve spolupráci s rodiči a žáky.

Není pro veřejnost frustrující, že se nedozví, kdo jak v konkurzu hlasoval a na základě jakých důvodů? Pouze se dozvíme, že vítěz měl nejlepší koncepci. Je to dostatečně transparentní?

Určitě můžeme zpracovat tiskovou zprávu, ve které to popíšeme.

Konkurz je citlivá věc, spjatá s důvěrou. Někdo ho může vnímat ne jako odbornou, ale politickou věc. Většina lidí v komisi má nějaké politické vazby a my následně ani nezveřejníme podklady, se kterými kandidáti do konkurzu šli. Jen uslyšíme: vybrali jsme toho a toho a věřte nám, že je to ten nejlepší. Takhle to je?

Ano, je to tak.

Kdyby se to naopak zveřejnilo, každý může posoudit, jestli to bylo politické, nebo odborné rozhodnutí.

Složení komise jsme zveřejnili, myslím, že je tvořena odborníky. Je tam zástupce školní inspekce, Jihomoravského kraje, je tam vybrán ředitel mateřské či základní školy.

Když zůstaneme u komise na ředitele základní školy, kde je více kandidátů, je tam zástupkyně inspekce, která je členkou ODS, předsedou komise je radní za ČSSD Karel Ošlejšek, pak jste tam vy, tedy KDU-ČSL, pak je tam ředitel jiné školy také za ČSSD. Na veřejnost takové složení může působit, že je to politické rozhodnutí, nikoli odborné.

Najít ředitele základní školy, který není politicky angažován, není jednoduché.

Ale zopakuji, že by se věc mohla vyřešit tím, kdyby se vše zveřejnilo, aby si každý mohl udělat obrázek.

Jak říkám, pravidla výběrového řízení jsou taková, že se to nezveřejňuje.

Vám zákon přímo zakazuje zveřejnit, s čím do toho kandidát šel?

Je to dáno v metodice Jihomoravského kraje.

Návrat do muzea

Ještě na závěr pojďme k boskovické politice. Místostarostkou jste se stala trochu neplánovaně, po zvolení Jaromíry Vítkové do Senátu. Jak vás práce profesionální političky baví?

Baví mě to, i když je to v mém případě na omezenou dobu. Líbí se mi, že je to práce s lidmi. I když teď musím aktuálně řešit nepopulární témata.

Právě. Máte v gesci témata, která budí hodně vášní – dopravu, školství. Nebojíte se, že to může vás a KDU-ČSL ve volbách poškodit?

Myslím, že více než na jednotlivosti, jako je Dukelská, bychom se měli dívat dopředu. Pokud se podíváme do strategie města, tak vidíme, na čem koalice pracuje, že řešíme dopravu koncepčně. V tomto vidím, že můžeme být jako KDU-ČSL přínosem.

Ani jsem ale neslyšel, že by vás u Dukelské podpořili veřejným prohlášením koaliční partneři, že je to zkrátka komplikace, ale jinak to nejde.

Koaliční partneři to berou tak, že mou silnou stránkou je komunikace s veřejností. Nejenom koaliční partnery, ale i úředníky překvapilo to, že jsme se k Dukelské s občany a podnikateli sešli a že komunikace je permanentní.

Ale i tak s každou novou zprávou se objeví kritika od lidí. Jak osobně snášíte ten tlak a kritiku lidí, ať už je to Dukelská, nebo jiné věci?

Máme před sebou cíl, že silnice bude opravená, na to se soustředí většina lidí, i voličů. Já se snažím dělat maximum. Nijak mě to neirituje, vidím to, že investiční akce postupuje. Občané budou spokojeni, až bude rekonstrukce hotová.

Co byste ráda, aby koalice ještě do voleb stihla?

Dokončit práce, se kterými jsme začali. Nemůžeme se ale omezovat na čtyřleté cykly, připravujeme projekt na podporu cestovního ruchu, rekonstrukci informačního centra, expozice pro rodiny s dětmi v radniční věži, značení po městě a další aktivity. Myslím, že kdyby se to podařilo, bude to velký přínos pro oblast turistického ruchu.

Co třeba výkup Velenu a pozemku po lihovaru? Měly by se tyto parcely ještě do konce volebního období vykoupit?

Ano, určitě.

Není to tedy věc, kterou byste nechala až na nové vedení radnice?

Ne. Za sebe mohu říci, že jednání, která probíhají ve věci výkupu s panem Paroulkem, končím vždy slovy: kdy se sejdeme příště? Tlačím to co nejrychleji dopředu.

Sešli jste se už po poslední schůzi zastupitelů, která zavrhla variantu haly na Sušilově?

Ještě ne. Schůzka je plánována na 11. května

Vy jste za minulého vedení nebyla přímo v radě, ale přesto mě zajímá, jak se KDU-ČSL spolupracuje s ČSSD a ANO, oproti dřívějším časům, kdy měla dominantní úlohu ODS? Určitě se o tom ve straně bavíte, máte srovnání.

Myslím si, že je nejdůležitější kontinuita. Co se týče minulé koalice, byly některé projekty, které se prosazovaly obtížně.

Co například?

Za sebe mohu říci, že když se opravoval Židovský obecní dům, tak relativně dlouho trvalo, než ostatní koaliční partneři s rekonstrukcí souhlasili. Ve stávající koalici když komunikujeme, tak to také není vždy optimální, a ne vždy se na všem shodneme.

Je tam tedy pozitivnější posun, že se vám obtížně prosazovaly některé projekty v minulé koalici?

To si nemyslím, myslím si, že to souvisí s financemi. Ta minulá fungovala v době finanční krize.

Finanční krize byla spíš v roce 2009 a tedy za předminulé koalice.

Ale to byla pořád koalice kolem ODS.

Tak to bychom pak mohli jít do roku 1994, od kterého byla ODS v čele radnice.

Já to beru kontinuálně, vy to vidíte hodně krátkodobě, takže když se řekne minulé vedení, je to pro mě vedení s panem Dohnálkem v čele. Ale k vaší otázce: myslím, že jde o konkrétní jednání a konkrétní projekty.

Proč nejdete do voleb jako lídr KDU-ČSL? Máte zkušenosti ze zastupitelstva, z rady, teď dva roky z nejužšího vedení města. Místo toho jste si dali do čela Michala Knödla, který nebyl ještě ani v zastupitelstvu. Jaký to dává smysl?

Místní organizace KDU-ČSL se myslím správně rozhodla dát na první místo nového člověka a novou tvář. Michal Knödl má zkušenosti z dozorčí rady Služeb Boskovice, i jeho stávající profese mu dává dobré předpoklady, aby to zvládl. Pro nás je důležité, že na prvním místě budeme mít mladého lídra, na druhém místě budu já, na třetím paní senátorka Vítková. Práce se bude odvádět společně a zda se dostaneme do koalice, to je na voličích.

Vy jste o pozici lídra ani neusilovala?

Ne, mě to ani nenapadlo. Kandidovala jsem do sněmovny, a to bylo v době, kdy se toto poprvé řešilo. Pokud dostanu důvěru, budu ráda na jakékoli pozici v radě města nebo v zastupitelstvu. Svou budoucnost vidím v politice třeba i na jiných místech a blízký je mi i veřejný sektor.

Když mluvíte o jiném místě v politice, chcete třeba za dva roky kandidovat v krajských volbách?

O tom jsem zatím nepřemýšlela. Jsem zvyklá v politice přemýšlet aktuálně, soustředím se teď na pozici místostarostky a na nadcházející komunální volby.

A když jste naopak mluvila o veřejném sektoru, plánujete se vrátit do muzea?

Ano, pokud nebudu v uvolněné funkci, plánuji se vrátit do muzea.

další rozhovory