„V případě, že se nesetkám s dostatečným ohlasem, kandidátka nevznikne.“

Rozhovor s Kristýnou Znamenáčkovou, která aktuálně čeká na přijetí mezi členy Pirátské strany a zvažuje vytvoření kandidátky v Boskovicích. Možná pirátské, možná nezávislé. Mluvili jsme o tom, v jaké fázi příprav záměr je a co by měl do boskovické politiky vnést.

Vznikne v Boskovicích pirátská kandidátka do komunálních voleb?

Asi je hloupé takhle začínat rozhovor, ale přiznávám se, že to nevím. Chtěla bych, aby do komunálních voleb vznikla v Boskovicích nová kandidátka, snažím se pro to udělat, co jde, ale jestli to budou Piráti, Nezávislí, nebo jestli to nebude vůbec, v současné době ještě není jisté. Nezáleží to teď ani tolik na mně, jako spíš na iniciativě dalších lidí, na tom, jestli bude okolo dostatečný zájem a chuť.

Co musíte formálně splnit, aby kandidátka vznikla?

Abychom v Boskovicích mohli založit kandidátku Pirátské strany, je nutné mít mezi sebou alespoň jednoho člena Pirátské strany. To v současnosti nemáme, schvalovací procesy jsou důkladné a trvají proto nějaký čas, ale snažíme se, aby se to stihlo.

Pro vznik nezávislé kandidátky je potřeba sesbírat podpisy voličů, kteří tak podpoří iniciativu a umožní kandidátce vstoupit do komunálních voleb.

Co tebe osobně k motivaci vstupu do Pirátské strany a aktivizaci v politice vede?

Přišla jsem k tomu trošku jako slepý k houslím, přiznávám. Necítím se jako politik, připadá mi skoro úsměvné si u sebe takové slovo představit, protože vlastně znám jen málo lidí, kteří by funkci politika, byť jen hypoteticky, naplňovali tak málo jako já. Ale už někdy na podzim jsme o této možnosti mluvily s Bárou z Kafe za rohem. A po lednových volbách prezidenta České republiky přišel takový zvláštní zlom. Uvědomila jsem si, že moje generace a generace mých přátel jsou v Boskovicích zastoupeny silnými, inteligentními lidmi se zajímavými názory, které si ale mezi sebou většinu času vyměňujeme u kávy. To je myslím to, co pan prezident s oblibou označuje „kavárnou“ a v čem mu musím bohužel dát za pravdu. Jsme vzdělaní, schopní, ale přesto malinko zpohodlnělí, máme názory, ale za hranice vlastní sociální bubliny s nimi chodíme jen málo, máme plány, jak věci dělat, ale velmi často končí v podobě vzdušných zámků. Musí být strašně snadné na takovou generaci pohlížet jako na někoho úplně irelevantního.

Zjednodušeně řečeno, strašně bych si přála, abychom ukázali, že to umíme i jinak. Upřímně si vážíme politiků, kteří v komunální politice něco dělají, protože jakmile dojde na lámání chleba, jsme rádi, když to nakonec někdo udělá za nás, není to lukrativní práce, obrovská kariéra. Uvědomila jsem si ale, že když se teď aspoň nepokusím něco rozdmýchat, zachovám se stejně jako lidi, které kritizuju (a tolik chápu!), a zase se nestane vůbec nic.

Kamarádka mi říkala, že její děti na základní škole už se o politiku úplně přirozeně zajímají a baví se o ní doma. Ta nálada je teď taková, mladé lidi to znovu začíná zajímat, z politiky se stává něco organického, do čeho lze vstupovat. My, když jsme byli malí, jsme to takhle nikdy necítili. Ale až naše děti budou větší, nemohli bychom se jim podívat do očí, až se nás zeptají, proč jsme tehdy nic nedělali, když jsme mohli.

Proč sis vybrala zrovna Piráty?

Piráty vnímám jako takovou erbovní stranu mladé generace, která vnáší čerstvý vzduch do politiky, a vážím si toho, že to dokáže dělat navzdory svému názvu se slušností a pochopením pro stávající pravidla. Je to strana, která dosud nemá na svém kontě žádné podivné a nevyjasněné kauzy, strana, která usiluje o maximální transparentnost, strana, která dokáže oslovit voliče napříč generacemi, dokáže skloubit slušnost a profesionalitu s přirozeností, uvolněností a jakousi nekřečovitostí.

V současné době navíc vzniká místní sdružení Blanensko, tedy v podstatě okresní pirátská buňka, a je tedy nabíledni podpořit tuto iniciativu i základnou v Boskovicích.

Jaký přínos by mohli mít Piráti v Boskovicích?

Piráti by mohli na boskovické radnici plnit roli těch, kdo budou upozorňovat na nutnost komunikace s občany, snažit se omezovat neprůhlednost některých rozhodnutí, postupně i do komunální politiky přivádět mladé lidi, opakovaně a trpělivě upozorňovat na neoblíbená témata. Tedy transparentnost, otevřenost, komunikativnost, nemafiánský a přímý přístup k občanům.

Uvažovali byste o nezávislé kandidátce, kdyby to s Piráty nevyšlo?

O nezávislé kandidátce uvažujeme prakticky na stejné úrovni jako o Pirátech, nejde o žádné náhradní řešení pro případ, že by to u Pirátů nevyšlo. Mít nálepku Pirátů může být do začátku velká výhoda, zvlášť s ohledem na relativní úspěšnost Pirátské strany v Boskovicích v parlamentních volbách na podzim 2017, nezávislá kandidátka by ale měla jiné výhody, i když by se třeba hůře prosazovala mezi voliči. Sesbírat potřebné podpisy (7 procent z počtu obyvatel Boskovic k prvnímu lednu 2018, tedy nějakých 800) by bylo sice náročné, na druhou stranu by to pro mě bylo potvrzením dvojího: jednak že iniciativu ve městě podporuje nezanedbatelné množství lidí, a pak taky že pro vznik kandidátky i její budoucí členové chtějí vyvinout netriviální úsilí ještě předtím, než bude jisté, že se to podaří.

Jaký okruh lidí se snažíš oslovit a jaký je zájem? Myslíš, že je tady hlad po pirátské politice?

S ohledem na to, že nápad vstoupit do komunální politiky vzešel z okruhu přátel, s nimiž se potkávám v Kafe za rohem a na různých kulturních akcích v Boskovicích, jsou to především tito lidé. Zároveň si uvědomujeme, že způsob, jakým se snažíme oslovovat (převážně elektronicky, přes Facebook), je svým způsobem diskrimunující pro jinou než naši generaci. Je to důsledek omezených časových možností a toho, že se zatím v celé věci a organizačních záležitostech angažuju víceméně sama, což bych potřebovala, aby se vbrzku změnilo. Ohlas na dotazník, který jsem vytvořila a rozeslala, nebyl tak optimistický jako prvotní reakce. Nevím teď, jestli si to vykládat jako nezájem, nedůvěru v technologie, nebo nemožnost věnovat tomu čtvrthodinu času, ale důsledek by byl stejný: v případě, že se nesetkám s dostatečným ohlasem pro to, aby mělo smysl kandidovat ve volbách, nestane se to.

Zároveň budu ráda, když se – i třeba na základě tohoto rozhovoru – ozvou další zájemci. Předpokládám, že do konce dubna svoláme nějakou úvodní schůzku, na které se domluvíme, co dál.

Prozradíš jména nějakých dalších lidí, kteří s tebou spolupracují a mají chuť v místní politice působit?

Snažila jsem se oslovit lidi z co nejrozmanitějších oblastí. Ale je logické, že ta selekce probíhá už jen samotnou atmosférou a ideologií Pirátské strany, kterou se od začátku zaštiťujeme a ke které máme nejblíž. Tím, že iniciativa vychází, jak jsem říkala, z toho kavárenského okruhu, je logické, že jsou to vysokoškolští studenti, mladí rodiče, maminky na mateřské, ale taky středoškolští pedagogové, lidé pracující v Boskovicích ve veřejném i soukromém sektoru. Jména bych ráda prozradila co nejdříve, ale nejspíš až po první schůzce.

Je to generační záležitost? Reagují hlavně lidé řekněme pod 35, nebo máš širší spektrum zájemců?

Tohle souvisí s tím, co jsem už několikrát zmínila: uvědomujeme si, že už jen atmosféra Pirátské strany, která už svým názvem působí revolučně, uvolněně a svým způsobem novátorsky, může odrazovat starší generace, je tam riziko, že budeme mít jejich nedůvěru. Už proto je, myslím si, potřeba, propojit to a mít mezi sebou lidi, kteří budou schopni vést dialog s trpělivostí, pochopením a úctou a nebudou chtít dělat jen rebelská gesta bez velkého přesahu. Myslím si, že je opravdu důležité ukázat, že nejsme nějaké elitářská skupinka namyšlených děcek, která by chtěla ukázat starším a zkušenějším, jak se dělá politika. To je úplná hloupost.

Takže, abych odpověděla na tvoji otázku, samozřejmě nejvíc reagují lidé okolo třicítky, ale snažíme se postihnout a mít mezi sebou i věkovou skupinu svých rodičů. Ta mezigenerační komunikace je mnohdy složitější, ale o to důležitější.

S jakými ambicemi byste do voleb šli? Chcete se podílet na řízení města, nebo spíš vnášet do politiky nová témata a iniciovat nějaké konkrétní věci?

Představuju si, že přijít někam, kde je člověk nový, bez reálných zkušeností, a hned se podílet na řízení města, je trochu ošemetné. Chtěli bychom pravděpodobně z opozice vnášet nová a načechrávat stará a neuspokojivě řešená témata. Co by se z toho vyvinulo časem a jestli bychom v opozici chtěli zůstat, je věc jiná a možná je příliš brzy o tom přemýšlet.

Máte už vy, nebo cítíš ty osobně nějaká hlavní místní témata, kterých byste se chtěli chopit?

Možná už se budu opakovat, ale za mě osobně je hlavní problém oddělenost politiky od lidí. Za nejslabší stránku boskovické radnice považuju nedostatečnou komunikaci s občany a netransparentnost některých rozhodnutí, spekulativnost veřejných soutěží o některé důležité městské zakázky. Další témata, jako urbanistický rozvoj města, financování a kvalita sociálních služeb, kultury, to už je jen důsledek prve zmíněného. Chtěli bychom znovu nadnést téma horolezecké stěny, položit (možná v Boskovicích poprvé) otázku poskytování hospicových služeb pro umírající. Jsou to taky zčásti otázky vzcházející z občanské iniciativy, které budou v politice potřebovat spíš oporu než přímou aktivitu, ale bez ní to taky není úplně možné.

Dovedeš si představit, že bys konkrétně ty šla dělat politiku – tedy byla na předním místě kandidátky a v případě úspěchu pak pracovala v zastupitelstvu nebo v radě?

Nedokážu. Já sama sebe vnímám spíš jako člověka, který se to pokouší celé dát do pohybu a zjišťuje, jestli je to životaschopné. Pokud se ukáže, že ne, nebudu si vyčítat, že jsem to nezkusila, a ani litovat, že jsem tomu tu energii věnovala. Ale představuju si (a myslím), že zajímavé osobnosti, které by to pak dělat skutečně chtěly, mít budeme. Nevím, jestli tahle odpověď nepůsobí spíš úsměvně, jestli to nevypadá, že si to představuju jak Hurvínek válku. Ale pokud jo, musím to aspoň vyzkoušet!

A máte takové lidi? Je nějaký pirátský lídr s chutí pracovat pro město?

Lidi ano, definitivního lídra zatím ne. Zeptej se mě znovu za měsíc!

Piráti mají z podstaty nádech tak trochu protestní strany. Co tě v Boskovicích obecně štve a chtěla bys to změnit?

Já už jsem na to myslím částečně odpověděla. Vadí mi od dětství, když mi někdo odpovídá na nějakou námitku, že je něco složité a že tomu nemůžeme rozumět, protože jsme mladí a bez zkušeností. Taky mi vadí, když politici reagují na zájem veřejnosti ve smyslu: „Zvolili jste si nás, tak nám teď musíte věřit a hlavně nám do toho nemluvte a nezajímejte se.“ Myslím, že politika neexistuje v nějaké karanténě, že by to měl být dialog a naslouchání, reakce na aktuální změny a situace. Politik svým mandátem získává důvěru a tím pádem i zodpovědnost vůči lidem, kteří mu věřili, a proto ho zvolili. Nevnímám to jako příležitost nějak si honit vlastní ego. Upřímně, je to trochu jako uklízení lesa, ne? Nikomu se do toho nechce, ale všichni chtějí mít ten les čistý. A všichni mají sto výmluv, proč zrovna oni ten den nemůžou.

Kdy asi tak padne finální rozhodnutí, jestli do voleb půjdete? (Ať už jako Piráti, nebo jako nezávislí.)

Definitivní datum nejzazšího termínu odevzdání kandidátky rozhoduje termín voleb, bude potřeba to udělat tuším do srpna. Momentálně jsme ve stavu rozhodování, jestli vůbec, a když, tak zda jako Piráti, nebo jako nezávislí. Tohle bychom chtěli rozhodnout během měsíce, dvou, do konce května mít jasno. Nezáleží to jen na mně, potřebuju cítit nějakou podporu a reakce, z definice to nemůžu udělat a rozhodnout sama. Možná využiju i tenhle rozhovor jako takovou agitku! Neznám v Boskovicích zdaleka všechny, takže pokud s námi někdo sympatizuje, rozhodně se mi může ozvat. V žádném případě nechceme být uzavřený ostrůvek boskovické inteligence, ani tak působit. Chceme něco dělat. Boskovice jsou skvělé město s obrovským potenciálem a byla by škoda na některé věci napořád rezignovat. Rezignaci bych celkově v životě brala jako takovou svoji osobní prohru, mnohem větší, než kdyby se nám letos nepodařilo kandidovat v komunálních volbách.

další rozhovory