Bikeparku v Doubravách se otevírá cesta

Přibližně 10 kilometrů takzvaných singltrekových tras, plus zázemí pro cyklisty – to vše by podle projektu, který představila veřejnosti boskovická radnice, mohlo vzniknout v příštích letech v lokalitě v Doubravách. Tedy v místě, jehož využití pro jiný účel než zachování klidného lesa spojeného s procházkami, vyvolalo pře několika lety v Boskovicích hotové pozdvižení. Tentokrát se zdá, že myšlenka cyklistického parku vlnu negativních reakcí nezvedá a bikeparku za přibližně 10 milionů korun se tak otevírá cesta.

Singltrekové trasy využívají stávající cesty, v určitých místech zpevněné, a určené jsou především pro cyklisty. V první etapě projekt navrhuje vybudování šesti tras o celkové délce okolo 10 kilometrů, to vše na pozemcích, které dnes patří městu Boskovice. Už dnes se ale uvažuje i o rozšíření celého areálu do další části Doubrav. „Další rozvoj je možný na sousedních lesních pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města Boskovice na východ od posuzovaného pozemku, přičemž je doporučeno v budoucnu započít legalizaci páteřního okruhu, který je nyní nelegálně využíván. Jeho užívání nemá negativní vliv na biologické podmínky v lokalitě a jeho legalizace v délce 18 km by dodala celému areálu nadregionální význam,“ uvádí ve studii její zpracovatel Roman Kalabus.

Vzhledem k nepříliš strmému charakteru lokality by měl vzniknout areál, který bude vstřícný vůči všem věkovým kategoriím milovníků lesní cyklojízdy. Lákat by měl nejen místní, ale počítá se také s tím, že by do Boskovic přitáhl i řadu příznivců aktuálně poměrně populárního sportu a zvýšil by atraktivitu města v oblasti cestovního ruchu.

Výchozí bod areálu je plánován za parkovištěm, které vybudovalo a vlastní westernové městečko. V této lokalitě by mělo vzniknout také zázemí – nejspíše v podobě montované stavby s nabídkou servisu, mytí kol, půjčovnou, prodejem doplňkových potřeb a občerstvení. Jednotlivé trasy jsou pak naprojektovány v lese za touto lokalitou. „Orientační systém provede cykloturistu po nově vybudovaných tratích, které budou různě propojeny. Navržený systém nových tras obsahuje úseky tzv. gravity, tedy místa vedoucí z kopce dolů, dále rovinaté úseky, úseky stoupací a to v poměru 6:2:2. Tratě se dělí do tří základních kategorií: začátečníci, pokročilí, profesionálové. Boskovické stezky budou označeny dle stupňů obtížnosti. Uživatel tak přesně bude vědět, v jakém úseku se pohybuje a jak má přizpůsobit svou jízdu,“ popisuje Roman Kalabus.

Dále by v místě měla vzniknout takzvaná pumptracková dráha, kterou tvoří série terénních nerovností s klopenými zatáčkami bez nutnosti šlapat, a dále workoutové hřiště, tedy jakési venkovní fitness. Kromě běžného provozu, který by byl pro návštěvníky bezplatný, by se zde mohly konat i singltrailové závody. Náklady na fungování jsou odhadovány přibližně ve výši 50 tisíc korun měsíčně, přičemž provoz v podobných zařízeních čítá asi 6 měsíců v roce.

Náklady na vybudování jsou odhadovány asi okolo 10 milionů korun. Podle místostarostky Jaromíry Vítkové je velmi pravděpodobné, že se Boskovicím podaří dosáhnout nejen na dotaci, která by přispěla na vybudování bikeparku, ale že bude také v budoucnosti Jihomoravský kraj poskytovat dotace na jeho údržbu. Tento typ sportu je dnes obecně podporovaný, obdobné areály se plánují i v dalších lokalitách na jižní Moravě. Dotace na vybudování areálu by mohla pokrýt asi padesát, ale v ideálním případě i sto procent ceny.

Po představení záměru veřejnosti bude již koncem měsíce schvalovat městská rada žádost o dotaci určenou nejprve na vypracování podrobného prováděcího projektu, který pak bude součástí žádosti o dotaci na vybudování bikeparku. Důležitým momentem je také to, že zářijové zastupitelstvo bude schvalovat nový územní plán, který počítá také se změnou využití parcel, na kterých má vzniknout zázemí. Pro samotné trasy vedoucí lesem není změna územního plánu nutná. Pokud vše dopadne dle představ příznivců boskovického bikeparku, mohl by být na jaře příštího roku zpracován projekt a případně zahájena stavba. A v dalším roce by se už v Doubravách proháněli na singltrekových tratích první cyklisté.

další zpravodajství