Z radnice: Prodejny v průmyslové zóně, posun v přípravě I/73, zamítnutá výstavba pod Kauflandem a skatepark

Novinky z boskovické radnice, které oznámilo po jednání městské rady na samém konci dubna na tiskové konferenci vedení města – starostka Jana Syrovátková (Změna22), místostarostové Lukáš Holík (Naše Boskovice) a Radek Šamšula (Piráti) a tajemník David Škvařil.

Loď ve vnitrobloku ulic Komenského a Dr. Svěráka
Loď ve vnitrobloku ulic Komenského a Dr. Svěrákafoto: Tomáš Trumpeš

Vedení města na tiskové konferenci informovalo o základních parametrech novostavby sportovní haly a o způsobu, jakým má být souhrnně vybrán návrh, projektant i stavební firma. Tématu jsme věnovali samostatný text.

Výběrové řízení na jednatele nemocnice

Městská rada vyhlásila dříve avizované výběrové řízení na post jednatele boskovické nemocnice. Funkci nyní dočasně zastává Radim Dembiňák, který avizoval, že se do výběrového řízení přihlásí. Uzávěrka přihlášek je 31. července, starostka Jana Syrovátková uvedla, že město chce případným zájemcům poskytnout dost času na zvážení a na přípravu.

Změna územního plánu

Město vybralo firmu, která má zpracovat změnu územního plánu za necelých 200 tisíc korun. Zaplatí je firma COLORplastic, která o změnu požádala. Změna územního plánu se týká dvou samostatných ploch v průmyslové zóně mezi ulicemi Průmyslová a Chrudichromská a spočívá ve změně části plochy těžkého průmyslu a energetiky na plochy smíšené výrobní. Po této změně by zde firma tedy mohla vybudovat obchodní část, kde by byly prodejny zaměřené na zahradní techniku, kutilství, elektroniku a domácnost.

Když se o návrhu této změny územního plánu hlasovalo v zastupitelstvu, prošel nejtěsnější většinou jednoho hlasu a rozdělila se na něm koalice. Návrh nepodpořili Piráti a Martina Přichystalová z uskupení Naše Boskovice a zdrželi se i skoro všichni zastupitelé za Změnu22 – kromě starostky Jany Syrovátkové, jejíž hlas tedy prakticky zajistil většinu. Opozice byla pro. Odpůrci změny argumentují hlavně tím, že dopravní napojení průmyslové zóny není schopno pojmout zvýšený počet aut, kterými by zákazníci do prodejen jezdili. Až bude záměr zpracován, budou o změně územního plánu zastupitelé znovu rozhodovat.

Modernizace kinosálu

Velký sál kina Panorama čeká výměna sedaček, o které jsme již informovali. Podrobnější informace ukázaly, že kapacita kina poklesne ze 153 na 139 míst – důvodem je, že nové sedačky budou o něco širší a budou vybaveny držákem na nápoje. „K maximální naplněnosti kina dochází jen v několika jednotlivých případech za rok,“ uvedl místostarosta Lukáš Holík s tím, že by tak nemělo dojít ke snížení celkových výdělků kina. Naopak se očekává, že větší komfort může přitáhnout víc lidí. Kromě výměny sedaček v kině pořídí třicet podsedáků pro děti a dále plánují zpevnění elevace včetně výměny koberce a repasi nouzového osvětlení včetně výměny žárovek.

Nový povrch hřiště na Bílkově

Město plánuje umístit zpevněnou pryžovou hrací plochu okolo stávajících trampolín na sídlišti na Bílkově ulici. Tomuto záměru předcházelo dlouhé vyjednávání, protože pod hřištěm vede plynovod a jeho majitel nejprve nechtěl nepropustnou pryžovou plochu povolit a následně udělil souhlas s podmínkou, že bude vedení nejprve vyměněno. Nakonec stačila sonda, která potvrdila, že vedení je v dobrém stavu a mělo by ještě alespoň patnáct let vydržet bez poruchy. „Už se nedivím, že dálnice se staví desítky let,když tohle hřiště jsme domlouvali rok,“ okomentoval místostarosta Lukáš Holík dlouhá vyjednávání s vlastníkem sítí. Z toho důvodu se opravu nepodaří stihnout před hlavní sezónou. Podle prvních odhadů by pryžový povrch měl stát okolo 1,5 milionu korun a vybavení hřiště další milion.

Posun v přípravě I/73

Starostka Jana Syrovátková informovala, že došlo k posunu v přípravě první etapy stavby silnice I/73. „Přišla oficiální žádost z kraje, abychom vyvěsili oznámení o zahájení územního řízení na trasu I/73 v úseku Bořitov–Svitávka. Už je to na úřední desce,“ uvedla boskovická starostka.

Požární signalizace v MSSS

Městská správa sociálních služeb bude mít novou elektrickou požární signalizaci v domově pro seniory a v domově se zvláštním režimem. Celkové náklady činí přes pět milionů korun, dva a půl milionu město získalo z ministerské dotace.

Kromě toho město obdrželo dotaci 4,5 milionu korun na rekonstrukci bytů MSSS na Havlíčkově ulici.

Oprava cesty na Milánovech

Za něco přes půl milionu bude opravena veřejně přístupná cesta od hospody u Žemlů na Milánovy, která byla poškozena loňským přívalovým deštěm a provizorně opravena zpevněným kamenivem. Povrch bude opraven penetračním makadamem s dvojitým uzavíracím nátěrem a úpravou sjezdů zhutněným asfaltovým recyklátem. Za účelem opravy darovali v loňském roce soukromí majitelé městu části pozemků, na kterých se cesta nachází.

Dotace na zeleň

Město obdrželo obvyklou dotaci od Jihomoravského kraje na adaptační opatření na změnu klimatu. Dotace činí 60 tisíc, město k nim přidá dalších 40 tisíc spoluúčasti a výsledných 100 tisíc bude použito na údržbu vzrostlých stromů na Masarykově náměstí, na ulici 17. listopadu za vodárnami a u restaurace Blue Queen. Celkem bude zdravotními a bezpečnostními řezy ošetřeno sedmnáct stromů včetně instalace bezpečnostních vazeb na vybraných dřevinách.

Výstavba pod Kauflandem

Městská rada neschválila návrh smlouvy se společností ARCH PROFI BAU, která zastupuje vlastníky pozemků pod Kauflandem. Smlouva se týkala přípravy územní studie na využití této lokality. Město zde nevlastní žádné pozemky a ani neuvažuje se v nejbližší době spolupodílet na rozvoji této lokality. Architekt, který zastupuje neznámého developera, už v minulosti žádal o změnu územního plánu. „Proti záměru se postavili občané v okolí, takže ani my jako město jsme změnu územního plánu nepodpořili. Pan architekt se i přesto snaží uzavřít s městem smlouvu o spolupráci, nicméně předložil totožný návrh, který už v předchozím volebním období neprošel stavební komisí,“ popsala starostka s dovětkem, že rada města se domnívá, že takovýto typ stavby a provoz, který by výrazně zatížil příjezdovou cestu, by lokalita nedokázala ustát. „Měřítko budov je ohromné,“ doplnila s tím, že domy by byly vysoké skoro jako osmipatrové panelové domy na ulici Komenského. K čemu by budovy sloužily, architekt nespecifikoval.

Dotace do sociálních služeb

Rada schválila také tradiční návrh na rozdělení dotací poskytovatelům sociálních služeb. Jedná se o asi 1,3 miliony korun, což je druhá část peněz na letošní rok. Získá je Diecézní charita Brno a Oblastní charita Blansko; dále Společnost Podané ruce, Práh jižní Morava, Český červený kříž, DOTYK II a Společnost pro ranou péči.

Minimální síť sociálních služeb

K určitým změnám dochází v rámci minimální sítě poskytovaných sociálních služeb v ORP Boskovice – konkrétně se jedná o snížení kapacity v některých zařízeních. V Domově pro osoby se zdravotním postižením Paprsek dojde ke snížení kapacity lůžek z 84 na 78. Šest lůžek bylo převedeno do chráněného bydlení. V souvislosti s probíhající transformací Domova pro osoby se zdravotním postižením v Šebetově dojde ke snížení jeho kapacity z 65 na 61 lůžek, také zde budou čtyři lůžka převedena do chráněného bydlení. V Charitě dochází k redefinici tří služeb – na konci roku ukončí činnost terénní programy se čtyřmi úvazky v přímé péči. Tyto úvazky se však přesunou do Nízkoprahového denního centra a do Odborného sociálního poradenství. Odborné sociální poradenství bude rozšířeno o cílovou skupinu osob se zdravotním postižením.

Příspěvek na Spartathlon

Rada schválila příspěvek 10 tisíc korun sportovkyni Marcele Čadové na pokrytí nákladů její účasti na zářijových sportovních závodech Spartathlon v Řecku a World Championship v Budapešti. První závod je jeden z nejtěžších závodů pořádaných ve světě – běh na 260 kilometrů v časovém limitu 36 hodin, druhý je šestidenní vytrvalostní závod.

Příspěvek pro Linku bezpečí

Radní schválili příspěvek 5 tisíc korun na pokrytí nákladů na provoz telefonní Linky bezpečí, která pomáhá v krizových situacích dětem a mladistvým. Linka bezpečí pomáhá 24 hodin denně po celý rok, řeší až 400 dětských kontaktů denně. V předchozích dvou letech Boskovice příspěvek neschválily.

Posila stavebního odboru

V souvislosti se změnou stavebního zákona dojde od začátku července k rozšíření agendy stavebních úřadů obcí s rozšířenou působností. Boskovice proto zřídí dvě nové pracovní pozice referentů. Těch bylo doposud pět a zčásti agendu vykonává i vedoucí odboru.

Knihovna

Místostarosta Lukáš Holík uvedl, že až bude připraveno zadání na novou variantu knihovny v budově ZZN, sezve zastupitele k diskusi. Na dotaz Ohlasů doplnil, že by setkání mělo být veřejné, nikoliv uzavřené jen pro zastupitele. K tomu doplnil, že dál by město chtělo postupovat formou otevřené architektonické soutěže přes komoru architektů. Kompletní materiály a finální postup by měl rád připravený do konce prázdnin.

Loď ve vnitrobloku

Probíhá montáž herního prvku v podobě lodi ve vnitrobloku ulic Komenského a Dr. Svěráka. Podle vysvětlení místostarosty Lukáše Holíka město plánovalo dosavadní herní prvky z hřiště někomu darovat, ale ony letos ztratí povinnou certifikaci a jsou v takovém stavu, že certifikace nebude prodloužena. Připustil možnost, že by si herní prvky mohl někdo jen tak odnést a používat je na vlastní nebezpečí. „Bylo by to lepší, než je vyhazovat do Doubrav,“ řekl Lukáš Holík.

Skatepark

Podle Lukáše Holíka se mírně zdržela také příprava skateparku v Doubravách. Odvolaly se podle něj tři spolky, které cíleně blokují výstavbu silnice I/73 a napadají každou územní změnu, i když v tomto případě se o souvislost se silnicí nejednalo. Proto změnu územního plánu nestihlo projednat dubnové zastupitelstvo, ale mělo by ji schválit to červnové. „Pak budou vyjadřovačky, stavební povolení a stavíme,“ dodal Lukáš Holík s tím, že pak bude záležet hlavně na tom, jak rychle se podaří sehnat firmy potřebné na vybudování skateparku. Stále je ale reálné, že by se začalo stavět ještě letos.

další zpravodajství