Sportovní hala: zvítězila menší verze a systém Design & Build

Boskovická městská rada učinila další zásadní krok ve snaze připravit stavbu nové sportovní haly na Červené zahradě. Vlastně hned dva kroky – rozhodla o základních parametrech stavby a zvolila způsob, jakým bude vybírat návrh, projektanta a zhotovitele.

Navrhovaná budoucí podoba Červené zahrady s naznačenou sportovní halou napravo od kruhové křižovatky
Navrhovaná budoucí podoba Červené zahrady s naznačenou sportovní halou napravo od kruhové křižovatkyfoto: Martin Doležel & kolektiv

„Rada města schválila návrh na vyhlášení zadávacího řízení na služby spojené s kompletní administrací veřejné zakázky na novostavbu sportovní haly,“ oznámila starostka Jana Syrovátková (Změna22) s vysvětlením, že vybraný administrátor bude zajišťovat architektonickou soutěž a právní služby a bude administrovat výběr správce stavby a výběr dodavatele stavby. „Rada města tedy schválila variantu Design & Build,“ doplnila starostka.

Vysoutěžený správce stavby bude město provádět celou akcí už od zpracování zadávacích podmínek až po uvedení stavby do provozu. Správce podle starostky nebude jeden člověk, ale zpravidla to bývá tým specialistů. Zadávací podmínky se v tomto systému na základě zadání zpracovávají velmi podrobně – obrazně řečeno až po počet zásuvek v jednotlivých místnostech.

Z architektonické soutěže vzejde dodavatel, který pro město vytvoří architektonický návrh stavby, poté projektovou dokumentaci i vlastní stavbu. Pro vítězství v tomto systému proto musí spojit síly architekt a stavební firma. Vítěz zároveň garantuje, že navrženou stavbu postaví za určené peníze.

Předpokládané náklady na tento způsob výběru kompletního dodavatele mají být necelé dva miliony korun a jen výběr dodavatele – tedy zpracování zadávacích podmínek a dvoufázová architektonická soutěž – má trvat asi rok. Vítěz pak začne projektovat a po získání stavebního povolení i stavět. Proto je podle starostky zřejmé, že stavba haly se překlene do příštího volebního období po komunálních volbách na podzim roku 2026. V tomto ohledu vidí v systému Design & Build další výhodu. „Neradi bychom odkázali budoucí vládnoucí garnituře nějaké komplikace, které by se mohly udát, kdybychom měli zvlášť dodavatele stavby a projektanta – tam jsou vždycky třenice, vícepráce a podobně. Tady si bude za vše zodpovídat jeden tým. Město má správce stavby, o kterého se může opřít, a myslím, že stavba se daleko hladčeji i dokončí,“ domnívá se Jana Syrovátková.

Radnice podle starostky chtěla jít cestou otevřené soutěže, proto hned v počátku zamítla variantu zadat zpracování návrhu někomu z ruky i variantu uzavřené vyzvané soutěže. Dál vedení města pracovalo se dvěma možnostmi – klasická otevřená architektonická soutěž o návrh a právě systém Design & Build, kdy se v jednom balíčku soutěží návrh, zpracování projektové dokumentace i stavební práce. Poslední varianta nakonec zvítězila. „Očekáváme, že dostaneme ten nejlepší návrh, který je možné získat za určenou sumu peněz, kterou budeme ochotní do sportovní haly investovat,“ uvedla starostka.

Skromnější varianta

Kromě způsobu výběru řešilo vedení města také klíčovou otázku, jestli se vydat velkorysou cestou a plánovat velkou sportovní halu, nebo zvolit menší a levnější variantu. Nakonec se – podobně jako v případu knihovny – koalice Změny22, Našich Boskovic a Pirátů rozhodla pro skromnější variantu. „Naše pokladna není úplně bezedná, máme nachystáno spoustu akcí, takže bychom rádi skromnější stavbu, která ale bude mít architektonické kvality a bude splňovat naše požadavky a kritéria na technické vybavení a technické a prostorové vlastnosti,“ vysvětlila Jana Syrovátková.

Skromnější varianta znamená, že město nebude mít ambici dosáhnout na velkou dotaci od Národní sportovní agentury. Tato agentura však bude podle starostky vypisovat dva druhy dotací – první právě devadesátimilionovou na velké haly. „Touto cestou jsme se rozhodli nejít,“ řekla starostka s tím, že získání dotace není nárokové, mezi žadateli bude velký přetlak a požadavkem je, aby město mělo podepsaný kontrakt s dodavatelem. Jinými slovy pokud by dotaci nezískalo, bylo by zavázáno velkou halu postavit za vlastní peníze.

Město se proto bude snažit získat menší dotaci, která by měla být rámcově do výše 50 milionů korun. Starostka Jana Syrovátková uvádí, že s náklady na stavbu by se město chtělo pohybovat v rozmezí 150 až 180 milionů korun kompletně – tedy i s připojením budovy k vytápění, nutnými přeložkami sítí či základní parkovací kapacitou. Město má dnes naspořeno poměrně dost peněz – zůstatek na účtech činil na konci roku přes 230 milionů korun a splacena už je i část stodvacetimilionového úvěru. K dofinancování stavby tak starostka říká, že buď město dokáže vzít peníze z vlastního rozpočtu, nebo by si mohlo vzít menší úvěr. To bude záležet i na tom, pro jaké další investice se rozhodne.

Největší omezení oproti variantě velké haly je podle starostky velikost hlediště a pak také zázemí – v podmínkách velké dotace jsou kupříkladu i velké restaurační prostory, dimenzované právě na kapacitu velkého hlediště. Zčásti se omezení dotkne i velikosti šaten, což by ale nemělo podle starostky vadit, protože hala má být určena primárně boskovickým klubům pro běžné sportování.

Konkrétní podoba zadání zatím není definitivní, aktuálně ladí a byla konzultována ve sportovní komisi. Základní shoda ve sportovní komunitě podle starostky je, přičemž rozpracovanější varianty se budou nadále průběžně konzultovat.

další zpravodajství